การกำหนดประเภทสีให้กับข้อความอีเมล

คุณสามารถกำหนดประเภทสีให้กับข้อความ ที่ติดต่อ การนัดหมาย งาน และอื่นๆ บน Microsoft Outlook การกำหนดประเภทสีให้กับข้อความจะทำให้คุณสามารถระบุและเชื่อมโยงข้อความเข้ากับรายการที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกำหนดประเภทสีให้กับข้อความได้มากกว่าหนึ่งประเภท หรือใช้ ประเภทคลิกด่วน เพื่อคลิกหนึ่งครั้งและกำหนดประเภทสีให้กับข้อความในกล่องจดหมายขาเข้าของคุณโดยตรง

สีจะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับรายการใน Outlook หลังจากที่คุณเชื่อมโยงสีกับประเภทสี แล้วกำหนดประเภทสีนั้นให้กับรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บันทึกย่อ ที่ติดต่อ การประชุม และข้อความ คุณก็จะสามารถระบุและจัดระเบียบรายการดังกล่าวได้ง่ายขึ้น สีต่างๆ จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในกล่องจดหมายเข้าและในมุมมองอื่นๆ ของ Outlook ตามที่คุณเลือก

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดประเภทสีให้กับข้อความ

กำหนดประเภทคลิกด่วนให้กับข้อความ

แสดงประเภทสีในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

ประเภทสีจะทำให้คุณสามารถตรวจหาและระบุตำแหน่งที่ตั้งของรายการที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างรวดเร็ว

กำหนดประเภทสีให้กับข้อความ

ประเภทสีจะต้องปรากฏในรายการประเภทสี ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดประเภทนั้น ถ้าประเภทสีไม่ได้อยู่ในรายการ คุณสามารถสร้างประเภทสีใหม่ และกำหนดให้กับรายการเป็นครั้งแรกในขณะเดียวกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกจากประเภทสีเริ่มต้นหลายประเภท และเปลี่ยนชื่อเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการกำหนดประเภทสี ให้ทำดังนี้

 • สำหรับข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือรายการข้อความใดๆ    คลิกขวาที่ข้อความ แล้วชี้ไปที่ จัดประเภท รูปปุ่ม จากนั้นคลิกประเภทสี

 • สำหรับข้อความแบบเปิด    บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก จัดประเภท รูปปุ่ม แล้วคลิกประเภทสี

เมื่อต้องการดูประเภทเพิ่มเติม หรือสร้างประเภทใหม่ ให้คลิก ทุกประเภท เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ประเภทสี เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีจากกล่องโต้ตอบ ประเภทสี คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากประเภทสี กล่องโต้ตอบ ประเภทสี เป็นวิธีที่รวดเร็วในการกำหนดหลายๆ ประเภทให้กับรายการ

ในครั้งแรกที่คุณกำหนดประเภทสีเริ่มต้นให้กับรายการ คุณจะถูกพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อประเภท ในตอนนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนสีของประเภทและเลือกแป้นพิมพ์ลัดได้เช่นกัน

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถเปลี่ยนสีที่เกี่ยวข้องกับประเภทได้ทุกเมื่อ

 • อีกวิธีหนึ่งในการเปิดเมนู จัดประเภท และกล่องโต้ตอบ ประเภทสี คือ การคลิก จัดประเภท รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ

 • เฉพาะ 15 ประเภทสีที่ใช้ไปล่าสุดเท่านั้นที่จะปรากฏบนเมนู จัดประเภท เมื่อต้องการดูประเภทสีที่เหลือ ให้คลิก ทุกประเภท บนเมนู จัดประเภท

 • โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายแยกประเภท ใหม่ถูกเพิ่มใน โฟลเดอร์การค้นหา ในบานหน้าต่างนำทาง และจัดเตรียมมุมมองของรายการจดหมายแยกประเภทของคุณทั้งหมด ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถเรียงลำดับและจัดกลุ่มรายการแยกประเภทได้

ด้านบนของหน้า

กำหนดประเภทคลิกด่วนให้กับข้อความ

ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะสามารถกำหนดประเภทสีให้กับรายการในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือรายการข้อความใดๆ ด้วยการตั้งค่าประเภทคลิกด่วนเริ่มต้น วิธีนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่คุณมุ่งเน้นโครงการหลักโครงการหนึ่ง หรือมักจะจัดประเภทรายการเป็น 'สำคัญ' 'ตรวจทานทันที' และอื่นๆ

ตั้งค่าประเภทคลิกด่วน

 1. บทแถบเครื่องมือ ให้คลิก จัดประเภท รูปปุ่ม แล้วคลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการคลิกด่วน ในรายการแบบหล่นลง ให้เลือกประเภทสี

  เคล็ดลับ: จากข้อความแบบเปิด คุณสามารถคลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน บนเมนู จัดประเภท ให้ตั้งประเภทสีเริ่มต้นสำหรับข้อความทั้งหมดในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่ข้อความที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงประเภทคลิกด่วน จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทสีที่กำหนดให้กับข้อความที่ทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้

กำหนดประเภทคลิกด่วน

 • ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้คลิกคอลัมน์ ประเภท ที่อยู่ถัดจากข้อความ ซึ่งจะเพิ่มชุดสีสำหรับประเภทคลิกด่วนของคุณให้กับคอลัมน์ดังกล่าว ถ้าคุณเปิดข้อความ สีและชื่อของประเภทสีจะปรากฏอยู่ในส่วนหัว

เคล็ดลับ: คุณสามารถกำหนดประเภทคลิกด่วนให้กับรายการ Outlook อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เมื่อแสดงในมุมมอง ตาราง หรือในแถบรายการที่ต้องทำ ลองใช้กระบวนงานนี้กับที่ติดต่อ งาน และการนัดหมายในปฏิทินในวิธีเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×