การกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ

คุณอาจต้องการกำหนดให้มีผู้ดูแลระบบหลายคนซึ่งจะทำงานในหน้าที่ต่างๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดในศูนย์การจัดการ และยังสามารถสร้างหรือแก้ไขผู้ใช้ กำหนดให้ผู้อื่นเป็นผู้ดูแลระบบ ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ใหม่จัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้จัดการโดเมน และอื่นๆ เลือกบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่ ในขั้นตอนนี้คุณสามารถกำหนดหรือยกเลิกบทบาทผู้ดูแลระบบได้

หมายเหตุ   ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Small Business จะมีผู้ดูแลระบบ Office 365 เพียงแบบเดียวเท่านั้น คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้รายอื่นได้

สิ่งสำคัญ   ผู้ดูแลระบบที่ลืมรหัสผ่านสามารถใช้ขั้นตอน การตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบใหม่ เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่และเข้าถึงบัญชีของตัวเองได้อีกครั้ง เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ ให้ใส่ทั้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความได้และที่อยู่อีเมลสำรองที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน Office 365 พร้อมด้วยข้อมูลของผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ดูแลระบบของเขา จากนั้นคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. คลิก การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายบทบาท ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่

 6. ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและสามารถคลิก บันทึก ได้ ถ้าคุณเลือก ใช่ ให้เลือกบทบาทจากรายการ แล้วดำเนินการขั้นตอนที่เหลือต่อไป

 7. ในกล่อง ที่อยู่อีเมลสำรอง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365 ที่อยู่อีเมลนี้ใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบที่สำคัญ รวมถึงการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณใหม่ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงบัญชีอีเมลนี้ได้ไม่ว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง Office 365 ได้หรือไม่ก็ตาม

  หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำรองของคุณ ให้เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณบนหน้า เกี่ยวกับฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 8. คลิก รายละเอียด คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รายละเอียดเพิ่มเติม และในกล่อง โทรศัพท์มือถือ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ รวมถึงใส่รหัสประเทศด้วยถ้ามี หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังใช้ในกระบวนการการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณใหม่อีกด้วย

  หมายเหตุ  คุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในกรณีที่มีการใช้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้กับคุณ นั่นคือ

  • องค์กรของคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้กับ Office 365

  • การสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณได้รับการซิงโครไนซ์ผ่านทางการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 9. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

  หมายเหตุ  ถ้าคุณเป็นคู่ค้าที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับลูกค้าของคุณและบุคลากรในองค์กรของคุณที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายสนับสนุนหรือผู้ดูแลระบบสำหรับลูกค้าของคุณได้ ตัวเลือกเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้ หรือเมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้หลายคนด้วยการนำเข้าเป็นกลุ่ม บทบาทของคู่ค้าสามารถตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้

  • การดูแลระบบแบบเต็ม: บทบาทนี้จะมีสิทธิ์ต่างๆ แบบเดียวกับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • การดูแลระบบแบบจำกัด: บทบาทนี้จะมีสิทธิ์ต่างๆ แบบเดียวกับผู้ดูแลรหัสผ่าน

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดหรือยกเลิกบทบาทผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้หลายคน

เลือกบทบาทผู้ดูแลระบบ

บริการใดบ้างที่สิทธิ์ Office 365 ของฉันสามารถใช้งานได้

ดูสิทธิ์ผู้ดูแลระบบตามบทบาท

กำหนดหรือยกเลิกบทบาทผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้หลายคน

ใช้ขั้นตอนนี้ในการกำหนดหรือยกเลิกสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่หลายๆ คน

หมายเหตุ   คุณไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบได้เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้หลายคนด้วยการนำเข้าเป็นกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกกล่องถัดจากชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนบทบาทผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. บนหน้า รายละเอียด ให้คลิก ถัดไป

 6. ในหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายบทบาท ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่

 7. ถ้าคุณคลิก ใช่ ให้เลือกบทบาทจากรายการ เสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 8. ในหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก ส่ง

 9. ในหน้า ผลลัพธ์ ให้ตรวจทานผลลัพธ์ของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

เลือกบทบาทผู้ดูแลระบบ

คุณอาจต้องการกำหนดให้มีผู้ดูแลระบบหลายคนซึ่งทำงานในหน้าที่ต่างๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรของคุณ ต่อไปนี้คือบทบาทผู้ดูแลระบบที่มี

 • ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน: ดูแลการจัดซื้อ จัดการการสมัครสมาชิก จัดการเรื่องใบอนุญาต และดูแลคุณภาพบริการ

  หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่ได้ซื้อ Office 365 จาก ไมโครซอฟท์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงิน ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินได้ สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กรที่คุณได้ซื้อการสมัครสมาชิก

 • ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง: สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ผู้ดูแลระบบทั้งหมดได้ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะเป็นผู้มีสิทธิ์มอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบให้ผู้อื่นได้ คุณสามารถมีผู้ดูแลระบบส่วนกลางในองค์กรของคุณมากกว่าหนึ่งคนได้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนซื้อ Office 365 จะเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 • ผู้ดูแลรหัสผ่าน: ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ จัดการคำร้องขอใช้บริการ และดูแลคุณภาพบริการ ผู้ดูแลรหัสผ่านมีสิทธิ์เพียงตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้และผู้ดูแลรหัสผ่านคนอื่นๆ เท่านั้น

 • ผู้ดูแลบริการ: จัดการคำร้องขอใช้บริการ และดูแลคุณภาพบริการ

  หมายเหตุ   ก่อนที่ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบบริการให้กับผู้ใช้ได้นั้น จะต้องมอบสิทธิ์การดูแลระบบบริการ เช่น Exchange Online ให้ผู้ใช้ก่อนจึงจะสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบบริการให้กับผู้ใช้ดังกล่าวใน Office 365 ได้

 • ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้: ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ดูแลคุณภาพบริการ และจัดการบัญชีผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ และดูแลเรื่องคำร้องขอใช้บริการ ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้จะไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ไม่สามารถมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบให้ผู้อื่น หรือไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง และผู้ดูแลระบบบริการได้

บริการใดบ้างที่สิทธิ์ Office 365 ของฉันสามารถใช้งานได้

บทบาทผู้ดูแลระบบบางอย่างของ Office 365 จะมีบทบาทที่สอดคล้องกันใน Exchange Online, SharePoint Online และ Lync Online ดูตารางด้านล่างนี้เพื่อเรียนรู้ว่าบทบาทผู้ดูแลระบบของ Office 365 เหล่านี้จะแปลไปเป็นบทบาทในบริการอื่นๆ ของ Office 365 อย่างไร

บทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365

บทบาทใน Exchange Online

บทบาทใน SharePoint Online

บทบาทใน Lync Online

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 • ผู้ดูแลระบบ Exchange Online

 • ผู้ดูแลระบบบริษัท

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online

ผู้ดูแลระบบ Lync Online

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน

N/A

N/A

N/A

ผู้ดูแลรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบบริการความช่วยเหลือ

N/A

ผู้ดูแลระบบ Lync Online

ผู้ดูแลระบบบริการ

N/A

N/A

N/A

ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบ Lync Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์สำหรับ Office 365 และบริการ Office 365 ให้ดูที่ สิทธิ์ใน Office 365

ด้านบนของหน้า

ดูสิทธิ์ผู้ดูแลระบบตามบทบาท

ตารางนี้จะแสดงบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365 และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ผู้ดูแลรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบบริการ

ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้

ดูข้อมูลองค์กรและข้อมูลผู้ใช้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

จัดการใบอนุญาต

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ไม่ได้

ได้

ได้ (แบบจำกัด) ผู้ดูแลระบบนี้จะสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเท่านั้น

ไม่ได้

ได้ (แบบจำกัด) ผู้ดูแลระบบนี้ไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง และผู้ดูแลระบบบริการได้

เรียกเก็บเงินและจัดซื้อ

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

สร้างและจัดการมุมมองของผู้ใช้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

สร้าง, แก้ไข และลบผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ และจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้ (แบบจำกัด) ผู้ดูแลระบบนี้ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือสร้างผู้ดูแลระบบอื่นๆ ได้

จัดการโดเมน

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

จัดการข้อมูลองค์กร

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

มอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบให้ผู้อื่น

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 End Userข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา