กล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

ใช้กล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้องการควบคุมวิธีบีบอัดรูปภาพของคุณ

หมายเหตุ   

  • ไฟล์ GIF ไม่สามารถบีบอัดได้อีก

  • วัตถุที่แทรกโดยใช้คำสั่ง วัตถุ บนเมนู แทรก ไม่สามารถบีบอัดได้ เนื่องจากวัตถุนั้นถูกแทรกเป็นวัตถุและไม่ได้เป็นรูปภาพ

กล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

ค่าการบีบอัด

ขนาดโดยรวมของรูปปัจจุบัน     แสดงขนาดรวมในปัจจุบันของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์

ขนาดโดยรวมของรูปที่ประมาณหลังการบีบอัด     แสดงขนาดรวมโดยประมาณของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์หลังจากบีบอัด (ค่านี้จะเปลี่ยนตามตัวเลือกอื่นที่คุณเลือก)

ตัวเลือกการบีบอัด

การลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบข้อมูลพิกเซลที่โดยปกติจะเก็บไว้สำหรับพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ (ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ครอบตัดจะไม่แสดงให้เห็นและไม่ได้ใช้)

เอาข้อมูล OLE ออก     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเอาบิตแมปแบบ 24 บิตที่ไม่บีบอัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสตรีม OLE ของรูปภาพออก รูปขนาดเล็กที่สามารถดูได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสตรีม OLE จะถูกลบ แต่รูปภาพเองจะปรากฏเหมือนเดิม (หลังจากที่คุณเอาข้อมูล OLE ออกจากรูปภาพแล้ว คุณไม่สามารถเปิดรูปภาพนั้น โดยใช้โปรแกรมดั้งเดิมที่ใช้สร้างรูปภาพนั้นได้อีกต่อไป)

ทำตัวอย่างรูปภาพซ้ำ     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพให้เล็กลงโดยการลบข้อมูลที่เหลืออยู่จากขนาดดั้งเดิมของรูปภาพ (ถ้ารูปภาพถูกปรับขนาดพิกเซลใหม่ แล้วถูกยืดให้ใหญ่ขึ้นกว่าอัตราขนาดที่ภาพถูกปรับขนาดพิกเซลไว้ จะทำให้คุณภาพของรูปภาพลดลง)

แปลงเป็น JPEG ตามความเหมาะสม     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแปลงรูปภาพเป็นไฟล์ JPEG

หมายเหตุ   

  • ระดับการบีบอัดจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปภาพ เช่น เป็นรูปถ่ายหรือไม่ ฮีสโตแกรมของรูปภาพมีสัญญาณรบกวนหรือจุดสะท้อนกลับของแสงมากเพียงใด และอื่นๆ เช่น ระดับของความหลากหลายในการบีบอัด ระดับการบีบอัดของรูปภาพ PNG ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

  • รูปภาพที่มีขนาด 100 กิโลไบต์หรือน้อยกว่านั้นจะไม่ได้รับการบีบอัด

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การพิมพ์เชิงพาณิชย์     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อบีบอัดรูปภาพเป็น 300 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) ไม่มีการดำเนินการบีบอัด JPEG

การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 220 ppi และระดับคุณภาพ 95 JPEG

เว็บ     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 96 ppi และระดับคุณภาพ 75 JPEG

นำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้เดี๋ยวนี้

นำไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณ

นำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา