ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีตใน Excel 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในไฟล์อื่นหรือบนเว็บเพจอื่นได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแทรก ไฮเปอร์ลิงก์ ลงในเซลล์บนเวิร์กชีตของ Microsoft Excel ได้ คุณยังสามารถแทรกไฮเปอร์ลิงก์ในองค์ประกอบหรือรูปเฉพาะของแผนภูมิได้อีกด้วย

คุณต้องการทำอะไร

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ใหม่

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งในเวิร์กบุ๊ก

สร้างหรือเอาไฮเปอร์ลิงก์ออกจากที่อยู่อีเมล

เลือกไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่เปิดลิงก์

เปลี่ยนหรือจัดรูปแบบไฮเปอร์ลิงก์

คัดลอกหรือย้ายไฮเปอร์ลิงก์

ลบไฮเปอร์ลิงก์

ลบไฮเปอร์ลิงก์หลายๆ ลิงก์

ปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติของไฮเปอร์ลิงก์

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบกำหนดเองโดยใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK

สร้างลิงก์การอ้างอิงภายนอกไปยังข้อมูลในเวิร์กชีตบนเว็บ

กำหนดที่อยู่พื้นฐานสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กบุ๊ก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเปอร์ลิงก์

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่

 1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่น รูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์ได้อีกด้วย

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

   ไฮเปอร์ลิงก์

  • คลิกขวาที่เซลล์หรือกราฟิก แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์ หรือคุณสามารถกด Ctrl+K ก็ได้

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่แล้ว

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใส่ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์หรือเว็บเพจที่รู้จักที่คุณต้องการลิงก์ ให้พิมพ์ข้อมูลนั้นลงในกล่อง ที่อยู่

  • เมื่อต้องการระบุตำแหน่งเว็บเพจ ให้คลิก เรียกดูเว็บ รูปปุ่ม เปิดเว็บเพจที่คุณต้องลิงก์ แล้วสลับไปยัง Excel โดยไม่ต้องปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

  • เมื่อต้องการเลือกไฟล์ ให้คลิก โฟลเดอร์ปัจจุบัน แล้วคลิกไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์

   คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ปัจจุบันได้ด้วยการเลือกโฟลเดอร์อื่นในรายการ มองหาใน

 5. ถ้าคุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งหนึ่งในไฟล์หรือบนเว็บเพจ ให้คลิก ที่คั่นหน้า แล้วดับเบิลคลิกบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการใช้

  ไฟล์หรือเว็บเพจที่คุณกำลังลิงก์จะต้องมีที่คั่นหน้า

 6. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์

 7. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิก ตกลง

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ใหม่

 1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่น รูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์ได้อีกด้วย

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

   ไฮเปอร์ลิงก์

  • คลิกขวาที่เซลล์หรือกราฟิก แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์ หรือคุณสามารถกด Ctrl+K ก็ได้

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก สร้างเอกสารใหม่

 4. ในกล่อง ชื่อเอกสารใหม่ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการระบุตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่แสดงภายใต้ เส้นทางแบบเต็ม คุณสามารถพิมพ์ตำแหน่งใหม่นำหน้าชื่อในกล่อง ชื่อเอกสารใหม่ คุณยังสามารถคลิก เปลี่ยน เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ใน แก้ไขเมื่อไร ให้คลิก แก้ไขเอกสารใหม่ในภายหลัง หรือ แก้ไขเอกสารใหม่เดี๋ยวนี้ เพื่อระบุเวลาที่คุณต้องการเปิดไฟล์ใหม่เพื่อแก้ไข

 6. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์

 7. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิก ตกลง

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งในเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันหรือเวิร์กบุ๊กอื่น คุณสามารถกำหนดชื่อสำหรับเซลล์ปลายทาง หรือจะใช้การอ้างอิงเซลล์ก็ได้ เมื่อต้องการใช้ชื่อ คุณต้องตั้งชื่อเซลล์ปลายทางในเวิร์กบุ๊กปลายทาง

เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์

 1. เลือกเซลล์ ช่วงของเซลล์ หรือส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกัน ที่คุณต้องการตั้งชื่อ

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเซลล์ แล้วกด ENTER

  กล่องชื่อ

  หมายเหตุ: ชื่อไม่สามารถมีช่องว่างได้ และต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร

 3. บนเวิร์กชีตของเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่น รูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์ได้อีกด้วย

  • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

   ไฮเปอร์ลิงก์

  • คลิกขวาที่เซลล์หรือกราฟิก แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์ หรือคุณสามารถกด Ctrl+K ก็ได้

 4. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันของคุณ ให้คลิก ตําแหน่งในเอกสารนี้

  • เมื่อต้องลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คลิก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่แล้ว ระบุตำแหน่งและเลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก บุ๊กมาร์ค เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ในกล่อง หรือเลือกตําแหน่งในเอกสารนี้ ภายใต้ การอ้างอิงเซลล์ ให้คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการลิงก์ไป แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ในกล่อง พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ แล้วคลิก ตกลง

   • ในรายการภายใต้ ชื่อที่กำหนด ให้คลิกชื่อที่แทนเซลล์ที่คุณต้องการลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์

 6. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างหรือเอาไฮเปอร์ลิงก์ออกจากที่อยู่อีเมล

เมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมล โปรแกรมอีเมลของคุณจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และสร้างข้อความอีเมลด้วยที่อยู่ที่ถูกต้องในกล่อง ถึง ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมอีเมลไว้

 1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่น รูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์ได้อีกด้วย

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

   ไฮเปอร์ลิงก์

  • คลิกขวาที่เซลล์หรือกราฟิก แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์ หรือคุณสามารถกด Ctrl+K ก็ได้

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ที่อยู่อีเมล

 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้

 5. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

  เคล็ดลับ: โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมอาจไม่รู้จักบรรทัดเรื่อง

 6. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์

 7. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิก ตกลง

  คุณยังสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมลในเซลล์ได้ด้วยการพิมพ์ที่อยู่ลงในเซลล์นั้นโดยตรง ตัวอย่าง เช่น เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com ไฮเปอร์ลิงก์ก็จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 8. คลิก ตกลง

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออกจากที่อยู่อีเมล

ถ้าที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อแสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถคลิกได้ คุณสามารถปิดการใช้งานได้เหมือนกับไฮเปอร์ลิงก์อื่นๆ

 1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่น รูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์ได้อีกด้วย

 2. คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

ด้านบนของหน้า

เลือกไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่เปิดลิงก์

เมื่อต้องการเลือก ไฮเปอร์ลิงก์ โดยไม่เปิดใช้งานลิงก์ไปยัง ปลายทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ และคลิกปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นรูปกากบาท เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

 • ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์

 • ถ้าไฮเปอร์ลิงก์ถูกแสดงในรูปแบบกราฟิก ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกที่กราฟิก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนหรือจัดรูปแบบไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถเปลี่ยนไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณได้ด้วยการเปลี่ยน ปลายทาง ลักษณะที่ปรากฏของไฮเปอร์ลิงก์ หรือข้อความหรือกราฟิกที่นำมาใช้เพื่อแทนไฮเปอร์ลิงก์ได้

เปลี่ยนปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกเซลล์หรือกราฟิกที่มีไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ต้องไปที่ปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกเซลล์นั้นและกดปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกากบาท เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้วปล่อยปุ่มเมาส์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเซลล์ได้อีกด้วย เมื่อต้องการเลือกกราฟิก ให้กด Ctrl ค้างไว้และคลิกที่กราฟิก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

   ไฮเปอร์ลิงก์

   หมายเหตุ: ถ้าไฮเปอร์ลิงก์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ ฟังก์ชัน HYPERLINK คุณจะต้องแก้ไขสูตรเพื่อเปลี่ยนปลายทาง ให้เลือกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์อยู่ แล้วคลิก แถบสูตร เพื่อแก้ไขสูตร

  • คลิกขวาที่เซลล์หรือกราฟิก แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์ หรือคุณสามารถกด Ctrl+K ก็ได้

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนลักษณะเซลล์สำหรับไฮเปอร์ลิงก์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  ไฮเปอร์ลิงก์ในแกลเลอรี สไตล์ของเซลล์

 2. ภายใต้ ข้อมูลและแบบ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของไฮเปอร์ลิงก์ที่ไม่ได้คลิก ให้คลิกขวาที่ ลิงก์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกคลิก ให้คลิกขวาที่ ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

   หมายเหตุ: สไตล์ของเซลล์ ไฮเปอร์ลิงก์ จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเวิร์กบุ๊กนั้นมีอย่างน้อยหนึ่งไฮเปอร์ลิงก์ โดยสไตล์ของเซลล์ ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเวิร์กบุ๊กนั้นมีไฮเปอร์ลิงก์ที่เคยคลิกแล้วเท่านั้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ ให้คลิก รูปแบบ

 4. บนแท็บ ฟอนต์ และแท็บ เติม ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกที่คุณเลือกในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏในลักษณะเดียวกับที่เลือกไว้ภายใต้ สไตล์นี้มี ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกใดๆ ที่คุณไม่ต้องการนำไปใช้ได้

  • การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับลักษณะเซลล์ ลิงก์ และ ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว จะนำไปใช้กับไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของไฮเปอร์ลิงก์แต่ละรายการได้

เปลี่ยนข้อความหรือกราฟิกสำหรับไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกเซลล์หรือกราฟิกที่มีไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ต้องไปที่ปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกเซลล์นั้นและกดปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกากบาท เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้วปล่อยปุ่มเมาส์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเซลล์ได้อีกด้วย เมื่อต้องการเลือกกราฟิก ให้กด Ctrl ค้างไว้และคลิกที่กราฟิก

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิก แถบสูตร แล้วแก้ไขข้อความ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของกราฟิก ให้คลิกขวาที่รูปแบบ แล้วคลิกตัวเลือกรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความในกราฟิก ให้ดับเบิลคลิกที่กราฟิกเพื่อเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนกราฟิกที่ใช้แสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์ ให้ แทรกกราฟิกรูปใหม่ แล้วกำหนดค่าให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่มีปลายทางเหมือนเดิม แล้วลบกราฟิกและไฮเปอร์ลิงก์อันเดิม

ด้านบนของหน้า

คัดลอกหรือย้ายไฮเปอร์ลิงก์

 1. คลิกขวาที่ ไฮเปอร์ลิงก์ ที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย แล้วคลิก คัดลอก หรือ ตัด

 2. คลิกขวาที่เซลล์ที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้ายไฮเปอร์ลิงก์ไปวาง แล้วคลิก วาง

ด้านบนของหน้า

ลบไฮเปอร์ลิงก์

เมื่อต้องการลบไฮเปอร์ลิงก์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการปิดใช้งานไฮเปอร์ลิงก์เพียงลิงก์เดียว ให้คลิกขวา แล้วเลือก เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

  ที่อยู่เว็บจะยังคงอยู่ในเซลล์ แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ถูกจัดรูปแบบเป็นไฮเปอร์ลิงก์อีกต่อไป

 • เมื่อต้องการลบไฮเปอร์ลิงก์และข้อความที่แสดงแทนลิงก์นั้น ให้คลิกขวาเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ แล้วคลิก ล้างเนื้อหา

เมื่อต้องการลบไฮเปอร์ลิงก์และกราฟิกที่แสดงแทนลิงก์นั้น ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกกราฟิก จากกดปุ่ม Delete

ด้านบนของหน้า

ลบไฮเปอร์ลิงก์หลายๆ ลิงก์

เมื่อต้องการลบ (ปิดใช้งาน) ไฮเปอร์ลิงก์หลายรายลิงก์ในครั้งเดียว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

  ช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีตอาจไม่อยู่ติดกันก็ได้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ต้องการไปที่ปลายทางไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกเซลล์นั้นแล้วกดปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกากบาท เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

 2. วางตัวชี้ไว้เหนือเซลล์ใดๆ ในช่วงที่เลือก คลิกขวา และคลิก เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

ด้านบนของหน้า

ปิดการจัดรูปแบบไฮเปอร์ลิงก์อัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel จัดรูปแบบเส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครื่อข่ายเป็นไฮเปอร์ลิงก์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกแท็บ ไฟล์ จากนั้นเลือก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Excel ให้เลือก การพิสูจน์อักษร จากนั้นเลือก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายด้วยไฮเปอร์ลิงก์

 5. เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ

 6. เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Excel

ด้านบนของหน้า

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบกำหนดเองโดยใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์ที่เปิดเอกสารที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ บน อินทราเน็ต หรือบนอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อคุณคลิกเซลล์ที่มีฟังก์ชัน HYPERLINK โปรแกรม Excel จะเปิดไฟล์ที่เก็บอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งของลิงก์นั้น

ไวยากรณ์

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

Link_location    เส้นทางและชื่อไฟล์ที่ชี้ไปยังเอกสารที่จะถูกเปิดเป็นข้อความ Link_location สามารถเป็นตำแหน่งในเอกสาร เช่น เซลล์หรือช่วงที่มีชื่อเฉพาะเจาะจงในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก Excel หรือเป็นตำแหน่งบุ๊กมาร์กในเอกสาร Microsoft Word เส้นทางอาจจะไปยังไฟล์ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือเส้นทางอาจเป็นเส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) บนเซิร์ฟเวอร์ (ใน Excel) หรือเป็นเส้นทาง Uniform Resource Locator (URL) บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

 • Link_Location อาจเป็นสตริงข้อความซึ่งอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศหรือเซลล์ที่มีลิงก์เป็นสตริงข้อความ

ถ้าการข้ามที่ระบุไว้ใน link_location ไม่มีอยู่หรือไม่สามารถเรียกดูได้ ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่เซลล์

Friendly_name    ข้อความการข้ามหรือค่าตัวเลขที่แสดงในเซลล์ Friendly_name จะปรากฏเป็นสีน้ำเงินและขีดเส้นใต้ไว้ ถ้า friendly_name ถูกละไว้ เซลล์จะแสดง link_location เป็นข้อความการข้าม

 • Friendly_name อาจเป็นค่า สตริงข้อความ ชื่อ หรือเซลล์ที่มีค่าหรือข้อความการข้าม

 • ถ้า friendly_name ส่งกลับค่าความผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น #VALUE!) เซลล์จะแสดงข้อผิดพลาดแทนข้อความการข้าม

ตัวอย่าง

สูตรในตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่เปิดเวิร์กชีตที่ชื่อ Budget Report.xlsx ที่เก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตในตำแหน่งที่ตั้งที่ชื่อ example.microsoft.com/report และแสดงข้อความ "Click for report"

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

สูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเซลล์ F10 บนเวิร์กชีตชื่อ Annual ภายในเวิร์กบุ๊ก Budget Report.xlsx ซึ่งเก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตในตำแหน่งที่ตั้งชื่อ example.microsoft.com/report เซลล์บนเวิร์กชีตที่มีไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงเนื้อหาของเซลล์ D1 เป็นรูปแบบข้อความการข้าม ดังนี้

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

สูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังช่วงของเซลล์ที่ชื่อ DeptTotal บนเวิร์กชีตที่ชื่อ First Quarter ภายในเวิร์กบุ๊ก Budget Report.xlsx ซึ่งเก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตในตำแหน่งที่ตั้งที่ชื่อ example.microsoft.com/report เซลล์บนเวิร์กชีตที่มีไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงข้อความ "Click to see First Quarter Department Total" ดังนี้

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในเอกสาร Word คุณต้องใช้บุ๊กมาร์กเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารที่คุณต้องการข้ามไป สูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์กชื่อ QrtlyProfits ในเอกสารที่ชื่อ Annual Report.docx ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ตั้ง example.microsoft.com ดังนี้

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

ใน Excel ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงเนื้อหาของเซลล์ D5 เป็นข้อความการข้ามในเซลล์ และเปิดไฟล์ที่ชื่อ 1stqtr.xlsx ซึ่งเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันชื่อ Statements บนเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อ FINANCE โดยตัวอย่างนี้จะใช้เส้นทาง UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

สูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่เปิดไฟล์ 1stqtr.xlsx ใน Excel ซึ่งเก็บไว้ในไดเรกทอรีที่ชื่อ Finance บนไดรฟ์ D และแสดงค่าตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

ใน Excel ตัวอย่างต่อไปนี้สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังพื้นที่ที่ชื่อ Totals ในเวิร์กบุ๊กอื่น (ภายนอก) ที่ชื่อ Mybook.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

ใน Microsoft Excel สำหรับระบบ Macintosh นั้น ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดง "Click here" ในเซลล์และเปิดไฟล์ชื่อ First Quarter ที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Budget Reports บนฮาร์ดดิสก์ชื่อ Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ภายในเวิร์กชีตเพื่อข้ามจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่นได้ ตัวอย่าง เช่น ถ้าแผ่นงานที่ใช้อยู่เป็นแผ่นงานที่ชื่อ June ในเวิร์กบุ๊กชื่อ Budget สูตรต่อไปนี้จะสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเซลล์ E56 ข้อความที่เชื่อมโยงจะกลายเป็นค่าในเซลล์ E56

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

เมื่อต้องการข้ามไปยังแผ่นงานอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ให้เปลี่ยนชื่อของแผ่นงานในลิงก์นั้น ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ถ้าต้องการสร้างลิงก์ไปยังเซลล์ E56 บนแผ่นงานที่ชื่อ September ให้เปลี่ยนคำว่า "June" เป็น "September"

ด้านบนของหน้า

สร้างลิงก์การอ้างอิงภายนอกไปยังข้อมูลในเวิร์กชีตบนเว็บ

คุณสามารถแทรกการอ้างอิงภายนอกได้อย่างน้อยหนึ่งการอ้างอิง (หรือเรียกว่า ลิงก์) จากเวิร์กบุ๊กหนึ่งไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นที่ตั้งอยู่บน อินทราเน็ต ของคุณ หรือบนอินเทอร์เน็ต โดยเวิร์กบุ๊กนั้นจะต้องไม่บันทึกเป็นไฟล์ HTML

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ แล้วเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  คัดลอก

 3. สลับไปยังเวิร์กชีตที่คุณต้องการวางข้อมูล แล้วคลิกเซลล์ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. คลิก วางลิงก์

  Excel สามารถสร้างลิงก์การอ้างอิงภายนอกสำหรับเซลล์หรือแต่ละเซลล์ภายในช่วงของเซลล์ได้

  หมายเหตุ: คุณอาจพบว่าการสร้างลิงก์อ้างอิงภายนอกโดยไม่ต้องเปิดเวิร์กบุ๊กบนเว็บจะเป็นการสะดวกกว่า สำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในเวิร์กบุ๊กปลายทางที่คุณต้องการแทรกลิงก์การอ้างอิงภายนอก ให้คลิกที่เซลล์นั้น แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=), ที่อยู่ URL และตำแหน่งในเวิร์กบุ๊ก ตัวอย่างเช่น

='http://www.someones.homepage/[file.xlsx]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/ file.xlsx'!MyNamedCell

ด้านบนของหน้า

กำหนดที่อยู่พื้นฐานสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กบุ๊ก

ตามค่าเริ่มต้น เส้นทางที่ไม่ระบุไปยังไฟล์ปลายทางของ ไฮเปอร์ลิงก์ จะสัมพันธ์กับตำแหน่งของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ให้ใช้กระบวนการนี้เมื่อคุณต้องการกำหนดเส้นทางเริ่มต้นอื่น และทุกครั้งที่คุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ในตำแหน่งนั้นๆ คุณสามารถทำได้โดยการระบุเพียงแค่ชื่อไฟล์เท่านั้น โดยไม่ต้องระบุเส้นทางในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก ข้อมูล

 2. คลิกที่ลูกศร คุณสมบัติ แล้วคลิก คุณสมบัติขั้นสูง

 3. คลิกแท็บ สรุป

 4. ในกล่อง ส่วนนำหน้าของไฮเปอร์ลิงก์ ให้พิมพ์เส้นทางที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: คุณสามารถแทนที่ที่อยู่พื้นฐานไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยใช้ที่อยู่เต็ม หรือที่อยู่สัมบูรณ์สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเปอร์ลิงก์

ไฮเปอร์ลิงก์ คือลิงก์จากเอกสารหนึ่งซึ่งจะเปิดหน้าอื่นหรือไฟล์อื่นเมื่อคุณคลิกที่ลิงก์นั้น โดยปลายทางมักจะเป็นเว็บเพจอื่น แต่ก็สามารถเป็นรูปภาพ ที่อยู่อีเมล หรือโปรแกรมได้เช่นกัน ไฮเปอร์ลิงก์นั้นสามารถเป็นได้ทั้งข้อความหรือรูปภาพ

เมื่อคุณคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ ปลายทางจะแสดงขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ ปลายทางที่เปิดหรือปลายทางที่ทำงานจะขึ้นอยู่กับชนิดของปลายทาง ตัวอย่างเช่น ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าจะแสดงหน้าในเว็บเบราว์เซอร์ และไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ AVI จะเปิดไฟล์ในโปรแกรมเล่นสื่อ

วิธีใช้ไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 • นำทางไปยังไฟล์หรือเว็บเพจบนเครือข่าย, อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต

 • นำทางไปยังไฟล์หรือเว็บเพจที่คุณวางแผนที่จะสร้างในอนาคต

 • ส่งข้อความอีเมล

 • เริ่มการถ่ายโอนไฟล์ เช่น กระบวนการดาวน์โหลดหรือ FTP

เมื่อคุณชี้ไปยังข้อความหรือรูปภาพที่มีไฮเปอร์ลิงก์ ตัวชี้จะกลายเป็นรูปมือ ตัวชี้ที่เป็นรูปมือ เพื่อบ่งบอกว่าคุณสามารถคลิกข้อความหรือรูปภาพนั้นได้

URL คืออะไรและทำงานอย่างไร

เมื่อคุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ปลายทางของลิงก์จะถูกเข้ารหัสเป็น URL ดังต่อไปนี้

 • http://example.microsoft.com/news.htm

 • file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

URL จะมี โพรโทคอล (เช่น HTTP, FTP หรือ FILE), เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือตำแหน่งบนเครือข่าย และเส้นทางและชื่อไฟล์ ภาพตัวอย่างต่อไปนี้ให้คำนิยามส่วนต่างๆ ของ URL

คอมโพเนนต์ทั้งสี่ของ URL

1. โพรโทคอลที่ใช้ (http, ftp, file)

2. เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งบนเครือข่าย

3. เส้นทาง

4. ชื่อไฟล์

ไฮเปอร์ลิงก์แบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์

URL แบบสัมบูรณ์ จะมีที่อยู่แบบเต็ม เช่น โพรโทคอล, เว็บเซิร์ฟเวอร์, เส้นทาง และชื่อไฟล์

URL ที่สัมพันธ์มีส่วนที่หายไปหนึ่งส่วนหรือมากกว่านั้น ข้อมูลส่วนที่หายไปนั้นจะได้มาจากเพจที่มี URL นั้นอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าโพรโทคอลและเว็บเซิร์ฟเวอร์หายไป เว็บเบราว์เซอร์จะใช้โพรโทคอลและโดเมน เช่น .com .org หรือ .edu ของเพจปัจจุบัน

เป็นเรื่องปกติที่หน้าบนเว็บจะใช้ URL แบบสัมพันธ์ที่มีเส้นทางและชื่อไฟล์เพียงบางส่วน ถ้ามีการย้ายไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น ไฮเปอร์ลิงก์จะยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่อ้างอิงของหน้า ตัวอย่างเช่น ไฮเปอร์ลิงก์บนเว็บเพจ Products.htm จะชี้ไปยังหน้าที่ชื่อ Apple.htm ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ Food ได้ ถ้าทั้งสองหน้าถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อ Food บนเซิร์ฟเวอร์อื่น URL ในไฮเปอร์ลิงก์นี้จะยังคงถูกต้อง

ตามค่าเริ่มต้น เส้นทางที่ไม่ระบุไปยังไฟล์ปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์จะสัมพันธ์กับตำแหน่งของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่พื้นฐานเพื่อใช้ในทุกครั้งที่คุณสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ในตำแหน่งดังกล่าว คุณสามารถทำได้โดยการระบุเพียงแค่ชื่อไฟล์ โดยไม่ต้องระบุเส้นทางในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์

ด้านบนของหน้า

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel.

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง

ฟังก์ชัน Excel (ตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×