ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไซต์ทีม SharePoint

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไซต์ทีมที่มีอยู่เนื่องจากวิธีที่สถาปัตยกรรมทำงานสำหรับไซต์ทีม Office 365

ตัวอย่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยน:

  • contoso.sharepoint.com เป็น fourthcoffee.sharepoint.com

  • https://contoso.sharepoint.com/sites/sample1 เป็น https://contoso.sharepoint.com/sites/sample2

ถ้าคุณต้องเปลี่ยนโดเมนของไซต์ทีม (contoso.sharepoint.com เป็นfourthcoffee.sharepoint.com)คุณจะต้องทำต่อไปนี้:

  1. สร้างบัญชี Office 365 ใหม่ และใช้ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับโดเมน onmicrosoft.com เป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียน 

  2. (ไม่บังคับ) เอาโดเมนแบบกำหนดเองของคุณออกจากบัญชีเดิม (ที่มีชื่อไซต์ทีมที่คุณไม่ต้องการ)

  3. (ไม่บังคับ) ย้ายอีเมล ไฟล์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจได้ตั้งค่ากับบัญชีนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายเนื้อหาไซต์ทีมไปยังไซต์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนใน บทความ KB นี้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×