ไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์การเตรียมใช้งานใน SharePoint Workspace 2010

ถ้าคุณได้รับข้อความนี้ หมายความว่าในขณะนี้ Microsoft SharePoint Workspace ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเตรียมใช้งานเพื่อทำการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เซิร์ฟเวอร์การเตรียมใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณลักษณะที่ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ เช่น การรับข้อความที่ส่งถึงคุณเมื่อคุณออฟไลน์อยู่ เป็นต้น

สาเหตุของปัญหานี้อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ หรือไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ ในการแก้ไขปัญหานี้ ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออนไลน์อยู่ด้วยการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ จากนั้น ให้ออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ SharePoint Workspace ของคุณและกลับเข้าสู่ระบบใหม่ โปรดสังเกตว่า SharePoint Workspace จะพยายามติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว

ถ้าคุณออนไลน์อยู่และ SharePoint Workspace ยังคงไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์การเตรียมใช้งานได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×