ไม่สามารถตั้งค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของ Office เป็นโปรแกรมเริ่มต้นได้

เมื่อคุณมีโปรแกรม Office สองเวอร์ชันในพีซีเครื่องเดียว เช่น Word 2013 และ Word 2010 คุณจะไม่สามารถตั้งค่าโปรแกรมที่เก่ากว่าเป็นค่าเริ่มต้นใน โปรแกรมเริ่มต้น ใน แผงควบคุม ได้ เฉพาะ Office เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเท่านั้นที่จะแสดงในรายการโปรแกรม

เนื่องจากคุณไม่สามารถตั้งค่าโปรแกรม Office เริ่มต้นได้ คุณจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Office เวอร์ชันใดเมื่อคุณเปิดไฟล์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เริ่มโปรแกรม Office ที่คุณต้องการใช้ก่อน แล้วเปิดไฟล์ (ไฟล์ > เปิด) ในโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดเอกสาร Word ที่เก่ากว่าด้วย Word 2010 คุณต้องเริ่ม Word 2010 แล้วเปิดเอกสารดังกล่าวใน Word

หมายเหตุ: 

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×