ไม่มีเขตข้อมูลนี้ในรายการเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมที่เลือกใน Access จะไม่ใช่นิพจน์หรือชื่อเขตข้อมูล

คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ในแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิก แก้ไขคุณสมบัติ 'แหล่งตัวควบคุม' ของตัวควบคุม บนเมนู ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด ติดตามข้อผิดพลาด

  • เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงาน ให้คลิก แก้ไขคุณสมบัติ 'แหล่งระเบียน' ของฟอร์ม (หรือ ของรายงาน) บนเมนู ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

  • เมื่อต้องการละเว้นข้อผิดพลาดนี้และซ่อนปุ่ม ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้คลิก ละเว้นข้อผิดพลาด บนเมนู ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

  • เมื่อต้องการปิดการตรวจสอบข้อผิดพลาดของตัวควบคุมซึ่งมีแหล่งตัวควบคุมที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิก ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด บนเมนู ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด บนแท็บ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ภายใต้ กฎการออกแบบฟอร์ม/รายงาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย คุณสมบัติตัวควบคุมไม่ถูกต้อง

    หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงการตั้งค่าการตรวจสอบข้อผิดพลาด โดยการคลิกไฟล์ >ตัวเลือก ได้ ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Accessให้คลิกตัวออกแบบวัตถุ ตั้งค่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ด้านล่างของแท็บนี้ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×