ไม่พบบันทึกย่อของฉันหลังจากอัปเกรด OneNote for iPad หรือ OneNOte for iPhone

สมุดบันทึกที่คุณต้องการใช้อาจถูกปิดไปแล้ว เมื่อต้องการเปิดอีกครั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. ในรายการสมุดบันทึก ให้แตะ สมุดบันทึกเพิ่มเติม

  2. แตะเพื่อเปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกเพิ่มเติม ให้แตะ เปิดเพิ่มเติมจาก OneDrive

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×