ไม่ต้องการให้พิมพ์รายละเอียดของรายการในปฏิทินส่วนตัว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ปฏิทินMicrosoft Outlook รายละเอียดสำหรับปฏิทินรายการที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัวโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างจะถูกละเว้นไป รายการเหล่านี้ปรากฏเฉพาะกับคำอธิบายการนัดหมายส่วนตัว

เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดจะถูกพิมพ์ออกมา แต่เรื่อง สถานที่ ผู้จัดการประชุม หรือรายละเอียดอื่นจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาด้วย จะไม่มีตัวเลือกให้พิมพ์ปฏิทินได้เลยถ้าไม่มีการนัดหมายหรือการประชุมปรากฏอยู่

  1. ใน ปฏิทิน บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

    แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการพิมพ์ กด Ctrl + P ได้อีกด้วย

  2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์

  3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะที่พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนรายละเอียดของการนัดหมายส่วนตัว

  4. เลือกกำหนดลักษณะการพิมพ์เพิ่มเติมได้

  5. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×