Office

ไม่ต้องการให้พิมพ์รายละเอียดของรายการในปฏิทินส่วนตัว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ปฏิทินMicrosoft Outlook รายละเอียดสำหรับปฏิทินรายการที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัวโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างจะถูกละเว้นไป รายการเหล่านี้ปรากฏเฉพาะกับคำอธิบายการนัดหมายส่วนตัว

เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดจะถูกพิมพ์ออกมา แต่เรื่อง สถานที่ ผู้จัดการประชุม หรือรายละเอียดอื่นจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาด้วย จะไม่มีตัวเลือกให้พิมพ์ปฏิทินได้เลยถ้าไม่มีการนัดหมายหรือการประชุมปรากฏอยู่

  1. ใน ปฏิทิน บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

    แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการพิมพ์ กด Ctrl + P ได้อีกด้วย

  2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์

  3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะที่พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนรายละเอียดของการนัดหมายส่วนตัว

  4. เลือกกำหนดลักษณะการพิมพ์เพิ่มเติมได้

  5. คลิก พิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×