ไฟล์ CSV สำหรับการโยกย้ายกล่องจดหมาย

คุณสามารถใช้ไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) เพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายจำนวนมากเป็นชุดได้ คุณสามารถระบุไฟล์ CSV เมื่อคุณใช้ศูนย์การจัดการ Exchange (EAC) หรือ cmdlet ชุดการโยกย้ายใหม่ ใน Exchange Management Shell เพื่อสร้างชุดการโยกย้าย การใช้ CSV เพื่อระบุผู้ใช่หลายคนเพื่อโยกย้ายในชุดการโยกย้ายได้รับการรองรับในสถานการณ์การโยกย้ายต่อไปนี้:

 • Onboarding และ Offboarding ใน Office 365   

  • Onboarding การโยกย้ายระยะไกล:    ในการปรับใช้ Exchange แบบไฮบริด คุณสามารถย้ายกล่องจดหมายจาก Exchange สำหรับองค์กรในองค์กรไปยัง Office 365 ได้ หรือเรียกอีกอย่างว่าการโยกย้าย Onboarding ระยะไกลเนื่องจากคุณออนบอร์ดจดหมายไปยัง Office 365

  • Offboarding การโยกย้ายระยะไกล:    คุณยังสามารถทำการโยกย้ายระยะไกล แบบ Offboarding ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะโยกย้ายกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณไปยัง Exchange สำหรับองค์กรในองค์กรของคุณ

   หมายเหตุ: ทั้งการโยกย้าย Onboarding และ Offboarding ระยะไกลจะเริ่มต้นจาก Office 365 สำหรับองค์กรของคุณ

  • การโยกย้าย Exchange แบบเป็นระยะ:    นอกจากนี้คุณยังสามารถโยกย้ายชุดย่อยของกล่องจดหมายจาก Exchange สำหรับองค์กรในองค์กรไปยัง Office 365 ได้ นี่เป็น Onboarding การโยกย้ายอีกชนิดหนึ่ง คุณสามารถโยกย้ายเฉพาะกล่องจดหมายใน Exchange 2003 และ Exchange 2007 โดยใช้การโยกย้าย Exchange แบบมีลำดับขั้นเท่านั้น การโยกย้ายกล่องจดหมาย Exchange 2010 และ Exchange 2013 ไม่สนับสนุนการใช้การโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น ก่อนที่จะเรียกใช้การโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น คุณต้องใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเตรียมจดหมายของผู้ใช้ใน Office 365 สำหรับองค์กรของคุณ

  • การโยกย้าย IMAP:    ชนิดการโยกย้าย Onboarding นี้จะโยกย้ายข้อมูลในกล่องจดหมายจากเซิร์ฟเวอร์ IMAP (รวมถึง Exchange) ไปยัง Office 365 สำหรับการโยกย้าย IMAP คุณต้องเตรียมกล่องจดหมายใน Office 365 ก่อนที่คุณจะสามารถโยกย้ายข้อมูลกล่องจดหมายได้

หมายเหตุ: การโยกย้าย Exchange แบบเคลื่อนย้ายไม่รองรับการใช้ไฟล์ CSV เนื่องจากกล่องจดหมายของผู้ใช้ในองค์กรทั้งหมดจะถูกย้ายไปยัง Office 365 เป็นชุดเดียว

แอตทริบิวต์ที่รองรับสำหรับไฟล์ CSV สำหรับชุดการย้ายหรือการโยกย้าย

แถวแรกหรือแถวส่วนหัวของไฟล์ CSV จะใช้สำหรับโยกย้ายผู้ใช้ที่แสดงชื่อแอตทริบิวต์ หรือเขตข้อมูลที่ระบุไว้ในแถวต่อไป ชื่อแอตทริบิวต์แต่ละชื่อจะถูกคั่นด้วยจุลภาค แถวแต่ละแถวภายใต้แถวส่วนหัวแสดงผู้ใช้แต่ละรายและมอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโยกย้าย แอตทริบิวต์ในแถวผู้ใช้แต่ละแถวจะต้องอยู่ในลำดับเดียวกับชื่อแอตทริบิวต์ในแถวส่วนหัว ค่าแอตทริบิวต์แต่ละค่าจะถูกคั่นด้วยจุลภาค ถ้าค่าแอตทริบิวต์สำหรับบางระเบียนเป็น null อย่างพิมพ์อะไรลงในแอตทริบิวต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกค่า null จากแอตทริบิวต์ถัดไป

ค่าแอตทริบิวต์ในไฟล์ CSV แทนที่ค่าของพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันเมื่อใช้พารามิเตอร์เดียวกันในการสร้างชุดการโยกย้ายด้วย EAC หรือ Shell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่าง ให้ดูส่วน ค่าแอตทริบิวต์ในไฟล์ CSV จะแทนที่ค่าสำหรับชุดการโยกย้าย

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขข้อความเพื่อสร้างไฟล์ CSV ได้ แต่การใช้แอปพลิเคชัน เช่น Microsoft Excel จะทำให้ง่ายขึ้นในการนำเข้าข้อมูลและกำหนดค่าและจัดระเบียบไฟล์ CSV โปรดแน่ใจว่าได้บันทึกไฟล์ CSV เป็นไฟล์ csv หรือ .txt

ส่วนต่อไปนี้อธิบายแอตทริบิวต์ที่รองรับสำหรับแถบส่วนหัวของไฟล์ CSV สำหรับแต่ละชนิดการโยกย้าย แต่ละส่วนจะมีตารางที่เป็นรายการแอตทริบิวต์ที่รองรับ ไม่ว่าจะต้องการ เช่น ค่าเพื่อใช้งานสำหรับแอตทริบิวต์ และคำอธิบาย

หมายเหตุ: ในส่วนต่อไปนี้ สภาพแวดล้อมต้นทาง จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของกล่องจดหมายหรือฐานข้อมูลของผู้ใช้ สภาพแวดล้อมเป้าหมาย แสดงตำแหน่งที่ตั้งที่จะย้ายไปหรือฐานข้อมูลที่กล่องจดหมายจะถูกย้ายไป

การโยกย้าย Exchange แบบเป็นระยะ

คุณต้องใช้ไฟล์ CSV เพื่อระบุกลุ่มของผู้ใช้สำหรับชุดการโยกย้ายเมื่อคุณต้องการใช้การโยกย้าย Exchange แบบกำหนดลำดับขั้นเพื่อโยกย้ายกล่องจดหมาย Exchange 2003 และ Exchange 2007 ในองค์กรไปยัง Office 365 ไม่จำกัดจำนวนกล่องจดหมายที่คุณสามารถโยกย้ายไปยังระบบคลาวด์โดยใช้การโยกย้าย Exchange แบบกำหนดลำดับขั้น อย่างไรก็ตาม ไฟล์ CSV สำหรับชุดการโยกย้ายสามารถมีแถวได้สูงสุด 2,000 แถว เมื่อต้องการโยกย้ายกล่องจดหมายมากกว่า 2,000 กล่อง คุณจะต้องสร้างไฟล์ CSV เพิ่มเติม จากนั้นใช้แต่ละไฟล์ในการสร้างชุดการโยกย้ายใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการโยกย้าย Exchange แบบกำหนดลำดับขั้น ให้ดู สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการโยกย้ายอีเมลแบบกำหนดลำดับขั้นไปยัง Office 365

ตารางต่อไปนี้อธิบายแอตทริบิวต์ที่รองรับสำหรับไฟล์ CSV สำหรับการโยกย้าย Exchange แบบกำหนดลำดับขั้น

แอตทริบิวต์

จำเป็นหรือตัวเลือก

ค่าที่ยอมรับ

คำอธิบาย

อีเมลแอดเดรส

ต้องมี

ที่อยู่ SMTP สำหรับผู้ใช้

ระบุอีเมลแอดเดรสสำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย (หรือกล่องจดหมาย ถ้าคุณกำลังพยายามทำการโยกย้ายใหม่) ใน Office 365 ที่สอดคล้องกับกล่องจดหมายของผู้ใช้ในองค์กรที่จะถูกย้าย ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายจะถูกสร้างใน Office 365 เนื่องจากการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีหรือขั้นตอนการเตรียม อีเมลแอดเดรสของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายจะต้องตรงกับคุณสมบัติ WindowsEmailAddress สำหรับกล่องจดหมายในองค์กรที่สอดคล้องกัน

รหัสผ่าน

ตัวเลือก

รหัสผ่านจะต้องมีความยาวขั้นต่ำ 8 อักขระ และตรงกับข้อกำหนดของรหัสผ่านที่นำไปใช้กับ Office 365 สำหรับองค์กรของคุณ

รหัสผ่านนี้จะถูกตั้งค่าบนบัญชีของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายใน Office 365 เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายระหว่างการโยกย้าย

ForceChangePassword

ตัวเลือก

True หรือ False

ระบุว่าผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรกที่พวกเขาลงชื่อเข้าใช้กล่องจดหมาย Office 365 ของพวกเขา

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้นำโซลูชันการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (SSO) มาใช้โดยการปรับใช้ Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0) ในองค์กร คุณจะต้องใช้ False สำหรับค่าของแอตทริบิวต์นี้

การโยกย้าย IMAP

ไฟล์ CSV สำหรับชุดการโยกย้าย IMAP สามารถมีแถวได้สูงสุด 50,000 แถว แต่การโยกย้ายผู้ใช้เป็นชุดเล็กๆ หลายชุดเป็นวิธีการที่ดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยกย้าย IMAP ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้:

ตารางต่อไปนี้อธิบายแอตทริบิวต์ที่รองรับสำหรับไฟล์ CSV สำหรับการโยกย้าย IMAP

แอตทริบิวต์

จำเป็นหรือตัวเลือก

ค่าที่ยอมรับ

คำอธิบาย

อีเมลแอดเดรส

ต้องมี

ที่อยู่ SMTP สำหรับผู้ใช้

ระบุ ID ผู้ใช้สำหรับกล่องจดหมาย Office 365 ของผู้ใช้

UserName

ต้องมี

สตริงที่ระบุผู้ใช้บนระบบการส่งข้อความ IMAP ในรูปแบบที่รองรับโดยเซิร์ฟเวอร์ IMAP

ระบุชื่อเข้าระบะสำหรับบัญชีของผู้ใช้ในระบบการส่งข้อความ IMAP (สภาพแวดล้อมต้นทาง) นอกจากชื่อผู้ใช้แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีที่ถูกกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ไฟล์ CSV สำหรับชุดการโยกย้าย IMAP

รหัสผ่าน

ต้องมี

สตริงรหัสผ่าน

ระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่กำหนดโดยแอตทริบิวต์ชื่อผู้ใช้

ค่าแอตทริบิวต์ในไฟล์ CSV จะแทนที่ค่าสำหรับชุดการโยกย้าย

ค่าแอตทริบิวต์ในไฟล์ CSV แทนที่ค่าของพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันเมื่อใช้พารามิเตอร์เดียวกันในการสร้างชุดการโยกย้ายด้วย EAC หรือ Shell ถ้าคุณต้องการใช้ค่าชุดการโยกย้ายกับผู้ใช้ คุณต้องปล่อยให้เซลล์ดังกล่าวเป็นเซลล์เปล่าในไฟล์ CSV ซึ่งอนุญาตให้คุณผสมและจับคู่ค่าแอตทริบิวต์สำหรับผู้ใช้ที่เลือกในชุดการโยกย้ายเดียว

ในตัวอย่างนี้จะถือว่าคุณได้สร้างชุดสำหรับการโยกย้ายระยะไกลแบบ Onboarding ในการปรับใช้แอบไฮบริดเพื่อย้ายกล่องจดหมายที่เก็บถาวรไปยัง Office 365 ด้วยคำสั่ง ชุดการโยกย้ายใหม่ ต่อไปนี้

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

แต่คุณยังต้องการย้ายกล่องจดหมายหลักสำหรับผู้ใช้ที่เลือก ดังนั้นส่วนของไฟล์ OnBoarding1.csv สำหรับชุดการโยกย้ายนี้จะมีลักษณะดังนี้:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

เนื่องจากค่าสำหรับชนิดกล่องจดหมายในไฟล์ CSV จะแทนที่ค่าสำหรับ MailboxTypeพารามิเตอร์ในคำสั่งเพื่อสร้างชุด เฉพาะกล่องจดหมายที่เก็บถาวรสำหรับ ผู้ใช้1 และ ผู้ใช้2 จะถูกย้ายไปยัง Office 365 แต่กล่องจดหมายหลักและกล่องจดหมายเก็บถาวรสำหรับ ผู้ใช้3 และ ผู้ใช้4 จะถูกย้ายไปยัง Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×