ไฟล์ CSV สำหรับชุดการโยกย้าย IMAP

ไฟล์ที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น (CSV) ที่คุณใช้โยกย้ายเนื้อหากล่องจดหมายของผู้ใช้ในการโยกย้าย IMAP จะมีแถวสำหรับผู้ใช้แต่ละราย แต่ละแถวประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับกล่องจดหมาย Office 365 ของผู้ใช้และกล่องจดหมาย IMAP และ Office 365 ที่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการโยกย้าย

เนื้อหา   

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

รูปแบบไฟล์ CSV

แบ่งการโยกย้ายชุดใหญ่ออกเป็นหลายชุด

ระบุข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ปลายทางหรือผู้ดูแลระบบ

จัดรูปแบบข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ IMAP อื่นๆ

ใช้แอตทริบิวต์ UserRoot เพิ่มเติม

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

แอตทริบิวต์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้แต่ละรายมีดังนี้:

  • EmailAddress ระบุ ID ผู้ใช้สำหรับกล่องจดหมาย Office 365 ของผู้ใช้

  • UserName ระบุชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้สำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ IMAP คุณสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบชื่อผู้ใช้หรือชื่อโดเมน/ผู้ใช้ เช่น hollyh หรือ contoso\hollyh

  • Password คือรหัสผ่านสำหรับบัญชีของผู้ใช้ในระบบการส่งข้อความ IMAP

การโยกย้ายจะล้มเหลวถ้าแอตทริบิวต์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้รวมอยู่ในแถวส่วนหัวของไฟล์ CSV ตรวจสอบว่าพิมพ์แอตทริบิวต์ถูกต้องตามที่ปรากฏอยู่เช่นกัน แอตทริบิวต์ต้องไม่มีเว้นวรรค ต้องเป็นคำเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง Email Address ไม่ถูกต้อง คุณต้องใช้ EmailAddress

รูปแบบไฟล์ CSV

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ CSV ในตัวอย่างนี้ จะใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายทั้งสามรายการ:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

แถวแรก หรือ แถวส่วนหัว ของไฟล์ CSV จะแสดงชื่อของแอตทริบิวต์หรือเขตข้อมูลที่ระบุในแถวที่ตามมา แอตทริบิวต์แต่ละชื่อจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

แถวแต่ละแถวภายใต้แถวส่วนหัวแสดงถึงผู้ใช้หนึ่งรายและมีข้อมูลที่ใช้ในการโยกย้ายกล่องจดหมายของผู้ใช้ ค่าแอตทริบิวต์ในแต่ละแถวจะต้องเรียงลำดับตรงกับชื่อแอตทริบิวต์ในแถวส่วนหัว แอตทริบิวต์แต่ละค่าจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ใช้ตัวแก้ไขข้อความหรือแอปพลิเคชันอย่างเช่น Microsoft Excel เพื่อสร้างไฟล์ CSV บันทึกไฟล์เป็นไฟล์ .csv หรือ .txt

เคล็ดลับ: ถ้าไฟล์ CSV ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ใช่ ASCII หรืออักขระพิเศษ ให้บันทึกไฟล์ CSV ด้วยการเข้ารหัส UTF-8 หรือ Unicode อื่นๆ การบันทึกไฟล์ CSV ด้วยการเข้ารหัส UTF-8 หรือ Unicode อื่นๆ อาจจะง่ายกว่าเมื่อภาษาของระบบในคอมพิวเตอร์ตรงกับภาษาที่ใช้ในไฟล์ CSV ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน

แบ่งการโยกย้ายชุดใหญ่ออกเป็นหลายชุด

ไฟล์ CSV สามารถมีได้มากสุดถึง 50,000 แถว หนึ่งแถวต่อผู้ใช้หนึ่งราย และมีขนาดใหญ่ได้ถึง 10 เมกะไบต์ แต่การโยกย้ายผู้ใช้เป็นชุดเล็กๆ หลายชุดเป็นวิธีการที่ดี

ถ้าคุณวางแผนจะโยกย้ายผู้ใช้จำนวนมาก ให้กำหนดว่าจะรวมผู้ใช้รายใดไว้ในแต่ละชุด ตัวอย่าง ถ้าคุณมีผู้ใช้ที่จะโยกย้าย 10,000 ราย คุณสามารถดำเนินการได้โดยแบ่งผู้ใช้เป็นสี่ชุด ชุดละ 2,500 ราย คุณสามารถแบ่งเป็นชุดได้ตามลำดับตัวอักษร ตามประเภทผู้ใช้ เช่น คณาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า ตามชั้นเรียน เช่น ปีหนึ่ง ปีสอง ปีสาม และปีสี่ หรือรูปแบบอื่นที่ตรงตามความต้องการขององค์กรของคุณ

เคล็ดลับ: อีกหนึ่งวิธีการคือสร้างกล่องจดหมาย Office 365 และโยกย้ายอีเมลสำหรับกลุ่มผู้ใช้เดียวกัน ตัวอย่าง ถ้าคุณนำเข้าผู้ใช้ใหม่ 100 รายไปยังองค์กร Office 365 ของคุณ ให้สร้างชุดการโยกย้ายสำหรับผู้ใช้ 100 รายดังกล่าว นี่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับการโยกย้ายของคุณจากระบบการส่งข้อความภายในองค์กรไปยัง Office 365

ระบุข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบ

ในไฟล์ CSV คุณจะต้องระบุชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้สำหรับบัญชีภายในองค์กรของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้การกระบวนการโยกย้ายสามารถเข้าถึงบัญชี โดยสามารถดำเนินการได้สองวิธีดังนี้:

  • ใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้      วิธีการนี้คุณจะต้องได้รับรหัสผ่านของผู้ใช้ หรือคุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้เป็นค่าที่คุณทราบ เพื่อให้คุณสามารถรวมไว้ในไฟล์ CSV

    เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีภายในองค์กรของตนได้ ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนหลังจากการโยกย้ายครั้งแรก การซิงโครไนซ์ในภายหลังระหว่างกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ IMAP และกล่องจดหมาย Office 365 จะล้มเหลว

  • ใช้ข้อมูลประจำตัวแบบ Super-user หรือของผู้ดูแลระบบ      เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณจะต้องใช้บัญชีในระบบการส่งข้อความ IMAP ของคุณซึ่งมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงกล่องจดหมายทั้งหมดของผู้ใช้ ในไฟล์ CSV คุณต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีนี้สำหรับแต่ละแถว เมื่อต้องการเรียนรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณสนับสนุนวิธีการนี้หรือไม่และวิธีการเปิดใช้งาน โปรดดูเอกสารสำหรับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณ

    หมายเหตุ: การใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบเป็นวิธีการที่ดีเนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หรือทำให้ไม่สะดวกสบาย ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากการโยกย้ายครั้งแรกก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร

รูปแบบสำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ IMAP อื่นๆ

คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบในเขตข้อมูล UserName และ Password สำหรับแต่ละแถวของไฟล์ CSV ชื่อผู้ใช้สำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบคือการรวมกันระหว่างชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่เป็นเจ้าของอีเมลที่ถูกโยกย้ายและชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์เข้าถึงกล่องจดหมายทั้งหมดของผู้ใช้ รูปแบบที่สนับสนุนสำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ที่คุณกำลังโยกย้ายอีเมลมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ โปรดดูเอกสารสำหรับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งคำขอการโยกย้ายใหม่ ไฟล์ CSV จะถูกอัปโหลดไปยังศูนย์ข้อมูลไมโครซอฟท์ผ่านการเชื่อมต่อ Secure Sockets Layer (SSL) ข้อมูลจากไฟล์ CSV จะผ่านการเข้ารหัสลับและจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ศูนย์ข้อมูลไมโครซอฟท์

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบในไฟล์ CSV ที่คุณใช้ในการโยกย้ายอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ IMAP ประเภทอื่น

Microsoft Exchange

ถ้าคุณกำลังโยกย้ายอีเมลจากการใช้งาน IMAP สำหรับ Microsoft Exchange ให้ใช้รูปแบบ Domain/Admin_UserName/User_UserName สำหรับแอตทริบิวต์ UserName ในไฟล์ CSV สมมุติว่าคุณกำลังโยกย้ายอีเมลจาก Exchange สำหรับ Terry Adams, Ann Beebe และ Paul Cannon คุณมีบัญชีของผู้ดูแลระบบจดหมาย ซึ่งชื่อผู้ใช้คือ mailadmin และรหัสผ่านคือ P@ssw0rd ไฟล์ CSV ของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ที่สนับสนุนการรับรองความถูกต้องอย่างง่ายและชั้นนการรักษาความปลอดภัย (SASL) เช่น เซิร์ฟเวอร์ Dovecot IMAP ให้ใช้รูปแบบ User_UserName*Admin_UserName ซึ่งเครื่องหมายดอกจัน ( * ) เป็นอักขระตัวคั่นที่สามารถปรับค่าได้ สมมุติว่าคุณกำลังโยกย้ายอีเมลของผู้ใช้กลุ่มเดียวกันจากเซิร์ฟเวอร์ Dovecot IMAP โดยใช้ mailadmin และ P@ssw0rd ซึ่งเป็นข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ ไฟล์ CSV ของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

ถ้าคุณกำลังโยกย้ายอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ข้อความ Mirapoint ให้ใช้รูปแบบ #user@domain#Admin_UserName# สำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการโยกย้ายอีเมลจาก Mirapoint โดยใช้ mailadmin และ P@ssw0rd ซึ่งเป็นข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ ไฟล์ CSV ของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

ใช้แอตทริบิวต์ UserRoot เพิ่มเติม

เซิร์ฟเวอร์ IMAP บางอย่าง เช่น Courier IMAP จะไม่สนับสนุนการใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบในการโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365 เมื่อต้องการใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบในการโยกย้ายกล่องจดหมาย คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณเพื่อใช้โฟลเดอร์ที่แชร์แบบเสมือน โฟลเดอร์ที่แชร์แบบเสมือนจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าโฟลเดอร์ที่แชร์แบบเสมือนสำหรับ Courier IMAP โปรดดูโฟลเดอร์ที่แชร์

เมื่อต้องการโยกย้ายกล่องจดหมายหลังจากที่คุณตั้งค่าโฟลเดอร์ที่แชร์แบบเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณ คุณจะต้องรวมแอตทริบิวต์เพิ่มเติม UserRoot ไว้ในไฟล์ CSV แอตทริบิวต์นี้จะระบุตำแหน่งที่ตั้งของกล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละรายในโครงสร้างโฟลเดอร์ที่แชร์แบบเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ IMAP

ตัวอย่างของไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ UserRoot มีลักษณะดังนี้:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×