ไปยังสไลด์เมื่อแสดงงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีการย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังอีก ย้ายไปยังสไลด์ก่อนหน้า หรือย้ายไปยังสไลด์ใดก็ได้ในงานนำเสนอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายสไลด์ หรือเปลี่ยนลำดับของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ ดูบทความเพิ่ม จัดเรียง ซ้ำ และลบสไลด์ใน PowerPoint

ไปที่สไลด์ถัดไป

 • กดแป้นลูกศรขวา

 • เมาส์: คลิกทุกครั้งเดียวบนสไลด์เพื่อย้ายไปยังถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบนสไลด์ของคุณ คลิกภาพนิ่งเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แทนที่ จะย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ใช้ไปยังสไลด์ด้านล่างเพื่อย้ายไปยังสไลด์ และหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

 • กดแป้นลูกศรซ้าย

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ แล้ว คลิ กก่อนหน้า บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบนสไลด์ของคุณ คลิกภาพนิ่งเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แทนที่ จะย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ใช้ไปยังสไลด์ด้านล่างเพื่อย้ายไปยังสไลด์ และหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

 • พิมพ์หมายเลขสไลด์ แล้วกด Enter

 • เมาส์ (เวอร์ชัน2013 หรือใหม่กว่า): คลิกขวาที่สไลด์ เลือกดูสไลด์ทั้งหมด และจากนั้น คลิกภาพนิ่งคุณต้องการแสดงผู้ชม

  เมาส์ (เวอร์ชัน2010, 2007): คลิกขวาที่สไลด์ ชี้ไปยังสไลด์ และจากนั้น คลิกภาพนิ่งคุณต้องการแสดงผู้ชม

ไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ

 • กดแป้นหน้าแรกบนคีย์บอร์ด

 • เมาส์ (เวอร์ชัน2013 หรือใหม่กว่า): คลิกขวาที่สไลด์ เลือกดูสไลด์ทั้งหมด จากนั้น คลิกที่สไลด์แรกในชุดนั้น

  เมาส์ (เวอร์ชัน2010, 2007): คลิกขวาที่สไลด์ ชี้ไปยังสไลด์ และจากนั้น คลิกที่สไลด์แรกในรายการ

ไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ

 • กดแป้นสิ้นสุดบนคีย์บอร์ด

 • เมาส์ (เวอร์ชัน2013 หรือใหม่กว่า): คลิกขวาที่สไลด์ เลือกดูสไลด์ทั้งหมด แล้ว คลิกสไลด์สุดท้ายในชุดนั้น

  เมาส์ (เวอร์ชัน2010, 2007): คลิกขวาที่สไลด์ ชี้ไปยังสไลด์ แล้ว คลิกสไลด์สุดท้ายในรายการ

ใช้การเชื่อมโยงการนำทางในงานนำเสนอ

อ่านบทความอื่น ๆ เหล่านี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิติ:

นำทางแป้นพิมพ์

สำหรับรายการโดยละเอียดของแป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถใช้เมื่อแสดงงานนำเสนอของคุณ ดูบทความใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณ

ไปที่สไลด์ถัดไป

 • กด N ลูกศรขวา ลูกศรลง หรือ Spacebar

 • เมาส์: คลิกทุกครั้งเดียวบนสไลด์เพื่อย้ายไปยังถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบนสไลด์ของคุณ คลิกภาพนิ่งเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แทนที่ จะย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ใช้ไปยังสไลด์ด้านล่างเพื่อย้ายไปยังสไลด์ และหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

 • กด P ลูกศรซ้าย ลูกศรขึ้น หรือลบ

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ แล้ว คลิ กก่อนหน้า บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบนสไลด์ของคุณ คลิกขวาสไลด์เริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แทนที่ จะย้ายไปยังสไลด์ก่อนหน้า ใช้ไปยังสไลด์ด้านล่างเพื่อย้ายไปยังสไลด์ และหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

 • พิมพ์หมายเลขสไลด์ จาก นั้นกดผลตอบแทน

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ ชี้ไปที่ชื่อเรื่องโดย บนเมนูทางลัด จากนั้น ด้วยชื่อเรื่องหรือสไลด์หมายเลขสไลด์

ไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ

 • พิมพ์ 1 จาก นั้นกดผลตอบแทน

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ ชี้ไปที่ชื่อเรื่องโดย บนเมนูทางลัด จากนั้น ด้วยชื่อเรื่องหรือสไลด์หมายเลขสไลด์

ไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ

 • พิมพ์หมายเลขของสไลด์สุดท้าย จาก นั้นกดผลตอบแทน

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ ชี้ไปที่ชื่อเรื่องโดย บนเมนูทางลัด จากนั้นสไลด์สุดท้ายในรายการ

ใช้การเชื่อมโยงการนำทางในงานนำเสนอ

สำหรับคำแนะนำในการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในสไลด์ของคุณ ดูที่การเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์

นำทางแป้นพิมพ์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดคุณสามารถใช้เมื่อแสดงงานนำเสนอของคุณ ดูบทความคีย์ลัดใน PowerPoint for Mac

ไปที่สไลด์ถัดไป

 • กดแป้นลูกศรขวา

 • เมาส์: คลิกทุกครั้งเดียวบนสไลด์เพื่อย้ายไปยังถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบนสไลด์ของคุณ คลิกภาพนิ่งเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แทนที่ จะย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ใช้ไปยังสไลด์ด้านล่างเพื่อย้ายไปยังสไลด์ และหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

 • กดแป้นลูกศรซ้าย

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ แล้ว คลิ กก่อนหน้า บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบนสไลด์ของคุณ คลิกภาพนิ่งเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แทนที่ จะย้ายไปยังสไลด์ก่อนหน้า ใช้ไปยังสไลด์ด้านล่างเพื่อย้ายไปยังสไลด์ และหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ เลือกไปยังสไลด์ บนเมนูทางลัด พิมพ์หมายเลขสไลด์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

ไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ ชี้เพื่อไปยังสไลด์ บนเมนูทางลัด จากนั้น คลิกที่สไลด์แรกในรายการ

ไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ

 • เมาส์: คลิกขวาที่สไลด์ ชี้ไปยังสไลด์ บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กสไลด์สุดท้ายในรายการ

ใช้การเชื่อมโยงการนำทางในงานนำเสนอ

สำหรับคำแนะนำในการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในสไลด์ของคุณ ดูที่การเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์

นำทางแป้นพิมพ์

สำหรับรายการโดยละเอียดของแป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถใช้เมื่อแสดงงานนำเสนอของคุณ ดูบทความใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×