ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะใน Power Map อย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการค้นหาค่าทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะทางภูมิศาสตร์อย่างรวดเร็ว ให้ใช้ปุ่ม ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง ในกลุ่ม แผนที่

คุณสามารถไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ บนลูกโลกได้ ไม่ว่าตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะอยู่ในชุดข้อมูลของคุณหรือไม่ก็ตาม พิมพ์ภูมิภาคหรือสถานที่เด่นๆ และ Power Map จะนำทางและซูมไปที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น ซึ่งจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งตรงกึ่งกลางของหน้าต่างและเป็นมุมมองไล่ลงมา

  1. คลิก ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

    ปุ่ม ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง บนแท็บ หน้าแรก ของ Power Map

  2. ในกล่อง ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง ให้ใส่ตำแหน่งที่ตั้งและคลิก ค้นหา

    กล่องโต้ตอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถพิมพ์ละติจูดและลองจิจูด (ในองศาแบบตำแหน่งทศนิยม) ในกล่อง ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ 47.6381966,-122.1313785 จะนำคุณไปยัง Redmond, Washington

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×