ได้รับการเข้าถึง และ สำรองข้อมูลของผู้ใช้ก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้สนับสนุน: Tom Werner ดวงกมล บัวแก้ว
ธันวาคม 2017 5

เมื่อพนักงานออกจากองค์กรของคุณ คุณอาจต้องการเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา - ซึ่งหมายความว่า เอกสารของพวกเขา และอีเม ลที่ - และด้านใดตรวจทาน สำรองข้อมูล หรือโอนความเป็นเจ้าของพนักงานใหม่เมื่อต้องการ

ถ้าคุณเอาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น แต่ไม่ลบบัญชีผู้ใช้ เนื้อหาใน OneDrive ของผู้ใช้จะยังคงอยู่คุณสามารถเข้าถึงสำหรับระยะเวลาของการสมัครใช้งาน

ก่อนที่คุณลบบัญชีผู้ใช้ คุณควรย้ายเนื้อหาของ OneDrive ของพวกเขาไปยังตำแหน่งอื่นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณในการเข้าถึง ถ้าคุณลบไปแล้วบัญชีผู้ใช้ของพวกเขา คุณมี30 วันเพื่อคืนค่าได้ และย้ายข้อมูล หลังจาก 30 วัน เนื้อหาถูกลบอย่างถาวร

เมื่อต้องการบันทึกเนื้อหา นี่คือสิ่งที่คุณทำ:

 • เมื่อต้องการเก็บรักษาเอกสารOneDrive for Business พนักงานก่อนหน้า คุณ 1) เข้าถึงของพนักงานเดิมOneDrive for Business แล้ว 2) ย้ายไฟล์

 • เมื่อต้องการเข้าถึงอีเมลพนักงานก่อนหน้า 1)อีเมล Outlook ของผู้ใช้ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์.pst แล้ว 2)นำเข้าอีเมลลงในกล่องจดหมายเข้าของ Outlook ของพนักงานอื่น

ส่วนที่ 1 – รับเข้าถึงเอกสารOneDrive for Business พนักงานก่อนหน้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปยังผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และเลือกผู้ใช้

 4. ขยายการตั้งค่า OneDrive ในบานหน้าต่างรายละเอียดผู้ใช้ แล้ว คลิ กไฟล์ Access

 5. คัดลอกไฟล์ไปOneDrive for Business ของคุณเองหรือตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป

  มีสองสามวิธีการคัดลอกไฟล์ใน Office 365 ดูวิดีโอ: ตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารและการใช้ร่วมกันใน Office 365 หรือ การซิงค์ไฟล์ของคุณ แล้ว อัปโหลดไฟล์เหล่านั้นไปยังOneDrive for Business ของคุณหรือไซต์ทีมของคุณ ดูซิงค์ไฟล์ OneDrive for Business

ส่วนที่ 2 - เรียกเข้าถึงข้อมูล Outlook ของพนักงานก่อนหน้า

เมื่อต้องการบันทึกข้อความอีเมล ปฏิทิน งาน และที่ติดต่อของพนักงานเก่า ให้ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

 1. เพิ่มอีเมพนักงานก่อนหน้าOutlook ของคุณ (ถ้าคุณตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้คุณสามารถตั้งค่าสีเท่านั้นคุณทราบได้)

 2. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์

  นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016

 3. เลือก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

  คำสั่ง นำเข้า/ส่งออก ในมุมมอง Backstage

 4. คลิก ส่งออกไปที่ไฟล์ แล้วคลิก ถัดไป

  ส่งออกตัวเลือกไฟล์ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 5. คลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 6. เลือกบัญชีผู้ใช้คุณต้องการส่งออก โดยการคลิกที่ชื่อ หรือที่อยู่ เช่นกล่องจดหมาย-Anne Weilerหรือanne@contoso.comอีเมล ถ้าคุณต้องการส่งออกทุกสิ่งในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตลอดจน mail ปฏิทิน ติดต่อ งาน notes ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย

  หมายเหตุ: คุณสามารถส่งออกบัญชีผู้ใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชี ถ้าคุณต้องการส่งออกหลายบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ส่งออกบัญชีผู้ใช้หนึ่งแล้ว ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

  กล่องโต้ตอบ ส่งออกไฟล์ข้อมูล Outlook ที่เลือกโฟลเดอร์บนสุดไว้และเลือก รวมโฟลเดอร์ย่อย

 7. คลิก ถัดไป

 8. คลิกการเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) พิมพ์ชื่อไฟล์นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเคยใช้การส่งออกก่อนหน้านี้แล้ว ตำแหน่งโฟลเดอร์นั้นและชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์อื่น แล้วคลิก ตกลง

 9. ถ้าคุณกำลังส่งออกที่มีอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ภายใต้ตัวเลือก ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 10. คลิก เสร็จสิ้น

Outlook เริ่มส่งออกทันทียก เว้นไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แบบใหม่จะถูกสร้างขึ้น หรือใช้ไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 1. ถ้าคุณกำลังสร้างแอไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รหัสผ่านเพิ่มเติมสามารถช่วยปกป้องไฟล์ เมื่อกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ที่ปรากฏขึ้น พิมพ์รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน แล้ว คลิ กตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook พิมพ์รหัสผ่านแล้ว คลิ กตกลง

 2. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยังอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook พิมพ์รหัสผ่านแล้ว คลิ กตกลง

เช็คเอาท์ส่งออก หรือสำรองอีเมล ติดต่อ และปฏิทินไปยังไฟล์ Outlook .pstสำหรับขั้นตอนสำหรับ Outlook 2010

ส่วนที่ 3 - ทำให้การเข้าถึงของพนักงานก่อนหน้าอีเมลของผู้ใช้อื่น

เพื่อให้เข้าถึงของข้อความอีเมล ปฏิทิน งาน และที่ติดต่อของพนักงานก่อนหน้าถึงพนักงานอื่น นำเข้าข้อมูลไปยังกล่องจดหมายเข้าของ Outlook ของพนักงานอื่น

 1. ใน Outlook เลือกไฟล์ >เปิดและส่งออก >นำเข้า/ส่ง ออก

  ซึ่งจะเป็นการเริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 2. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 3. เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 4. เรียกดูไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า

 5. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับรายการที่ซ้ำ

 6. คลิก ถัดไป

 7. ถ้ารหัสผ่านถูกกำหนดไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 8. ตั้งค่าตัวเลือกในการนำเข้ารายการ โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น

 9. คลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการนำเข้า หรือคืนค่าเฉพาะบางรายการจากการไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) คุณสามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Outlook แล้ว ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก และลากรายการจากโฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูล Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Outlook ของคุณที่มีอยู่

เช็คเอาท์นำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ Outlook .pstสำหรับขั้นตอนสำหรับ Outlook 2010

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เอาพนักงานเก่าออกจาก Office 365

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×