Office

ให้ Word พิมพ์คำที่สมบูรณ์ให้คุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจัดเก็บและแทรกข้อความ กราฟิก และรายการอื่นๆ ที่คุณใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว Word จะแทรกรายการที่ถูกจัดเก็บไว้ในเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณพิมพ์อักขระสองสามตัวแรกหรือเมื่อคุณเลือกรายการจากเมนู Word จะมาพร้อมกับรายการ ข้อความอัตโนมัติ ที่อยู่ภายในและคุณยังสามารถสร้างรายการของคุณเองได้

ข้อความอัตโนมัติ

ให้เลือกทำดังนี้

สร้างรายการข้อความอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการจัดเก็บเป็นรูปแบบข้อความอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการจัดเก็บ การจัดรูปแบบย่อหน้า กับรายการ รวมถึงเครื่องหมายย่อหน้า เครื่องหมายย่อหน้า ในส่วนที่เลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูเครื่องหมายย่อหน้า บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดง  แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา

 2. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก ใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างข้อความอัตโนมัติใหม่ ใส่ชื่อสำหรับรายการข้อความอัตโนมัติ

  Word จะจัดเก็บรายการข้อความอัตโนมัติสำหรับใช้ในภายหลัง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณวางแผนที่จะแทรกรายการโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อประกอบด้วยตัวอักขระอย่างน้อยสี่ตัวเนื่องจาก Word จะแทรกรายการหลังจากที่คุณพิมพ์ตัวอักขระสี่ตัวแล้วเท่านั้น

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: Word จะจัดเก็บรายการข้อความอัตโนมัติในเทมเพลต Normal ซึ่งทำให้พร้อมใช้งานในเอกสารทั้งหมด ถ้าคุณต้องการจำกัดรายการข้อความอัตโนมัติลงในเอกสารที่เฉพาะเจาะจง บนเมนู แทรก ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ คลิก ข้อความอัตโนมัติ แล้วเลือกเทมเพลตอื่นบนเมนูป็อปอัพ มองหาใน เมื่อคุณสร้างรายการข้อความอัตโนมัติ

แทรกรายการข้อความอัตโนมัติจากเมนู

คุณสามารถใช้ข้อความอัตโนมัติเพื่อแทรกข้อความหรือกราฟิกลงในเอกสาร

 1. คลิกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการแทรกรายการข้อความอัตโนมัติ

 2. บนเมนู แทรก ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิกชื่อของรายการข้อความอัตโนมัติที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: รายการข้อความอัตโนมัติที่คุณเพิ่มจะปรากฏบนเมนูย่อยเทมเพลสำหรับเอกสารของคุณ เช่น ปกติ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการแทรกรายการข้อความอัตโนมัติคือการพิมพ์อักขระสี่ตัวแรกของรายการ จากนั้น เมื่อคุณเห็น QuickTip ให้กด RETURN

แก้ไขรายการข้อความอัตโนมัติ

 1. แทรกรายการข้อความอัตโนมัติลงในเอกสารของคุณ

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. ในเอกสารของคุณ เลือกรายการข้อความอัตโนมัติที่ตรวจทานแก้ไขแล้ว

  เมื่อต้องการจัดเก็บ การจัดรูปแบบย่อหน้า กับรายการ รวมถึงเครื่องหมายย่อหน้า เครื่องหมายย่อหน้า ในส่วนที่เลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูเครื่องหมายย่อหน้า บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดง  แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา

 4. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก ใหม่

 5. พิมพ์ชื่อต้นฉบับของรายการข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ ถ้าคุณต้องการกำหนดรายการข้อความอัตโนมัติใหม่ ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ: 

  • Word จะใช้รายการที่ตรวจทานแก้ไขแล้วในครั้งถัดไปที่คุณแทรกรายการข้อความอัตโนมัติ

  • คุณไม่สามารถยกเลิกการแก้ไขหรือลบรายการข้อความอัตโนมัติได้

ลบรายการข้อความอัตโนมัติ

 1. บนเมนู แทรก ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก ข้อความอัตโนมัติ

 2. ในรายการ ใส่รายการข้อความอัตโนมัติที่นี่ คลิกที่ชื่อของรายการข้อความอัตโนมัติที่คุณต้องการลบ

 3. คลิก ลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการแก้ไขหรือลบรายการข้อความอัตโนมัติได้

ลบรายการข้อความอัตโนมัติหลายรายการ

 1. ในเมนู มุมมอง คลิก แบบร่างเค้าโครงเว็บเค้าร่าง หรือ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก เทมเพลตและ Add-in

 3. คลิก ตัวจัดระเบียบ แล้วคลิกแท็บ ข้อความอัตโนมัติ

 4. ในกล่อง ใน ทางด้านซ้าย ให้กด คำสั่ง ค้างไว้และคลิกรายการข้อความอัตโนมัติที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการแก้ไขหรือลบรายการข้อความอัตโนมัติได้

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มวันของวันนี้ขณะที่คุณพิมพ์

คัดลอกสไตล์และข้อความอัตโนมัติระหว่าเอกสารหรือเทมเพลต

ปิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×