ให้ Outlook 2016 for Mac ตรวจหาและตรวจการสะกดภาษาในอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณมักจะรวมหลายๆ คำแปลในข้อความอีเมลเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น การให้ Outlook 2016 for Mac ตรวจหาและตรวจสอบการสะกดคำแปลเหล่านั้นให้คุณโดยอัตโนมัติจะเป็นวิธีประหยัดเวลาที่ดีที่สุด

กระบวนการมีสองขั้นตอน อันดับแรก เลือกภาษาที่คุณใช้บ่อยที่สุด จากนั้นเขียนข้อความ

เลือกภาษาที่คุณต้องการ

 1. บน Mac ให้เลือก การกำหนดลักษณะของระบบ ( ปุ่มการกำหนดลักษณะของระบบบน Mac ) > ภาษาและภูมิภาค ( ปุ่มภาษาและภูมิภาคบน Mac )

 2. ภายใต้ ภาษาที่ต้องการ เลือก +

 3. เลือกภาษาที่คุณวางแผนที่จะใช้ > เพิ่ม

 4. เลือกภาษาหลัก

 5. ทำซ้ำสำหรับแต่ละภาษา

เขียนข้อความอีเมลของคุณ

 1. ถ้า Outlook เปิดอยู่ ให้ออกจากระบบและเริ่มการทำงานอีกครั้งเพื่อให้การเพิ่มภาษาเรียบร้อย

 2. เปิดข้อความอีเมลใหม่ วางเคอร์เซอร์ในเนื้อหาของข้อความ และเลือก แก้ไข > ภาษา > ภาษา

  แก้ไข > เมนูภาษาของ Outlook 2016 for Mac

 3. เลือก ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ > ตกลงOutlook จะจำการตั้งค่านี้เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอีกครั้ง

  การตั้งค่าการตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติของ Outlook 2016 for Mac

 4. พิมพ์ข้อความของข้อความของคุณในแต่ละภาษา Outlook จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ไปและทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดด้วยเส้นสีแดง

  เคล็ดลับ: การตรวจหาภาษาใช้งานได้กับประโยคเต็มเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประโยคของคุณจบด้วยเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อให้การตรวจหาภาษาทำงาน

  ประโยคภาษาอังกฤษและประโยคภาษาเยอรมันกับคำที่สะกดผิดในภาษาเยอรมัน คำที่สะกดผิดมีเส้นใต้สีแดง

 5. กด Ctrl + คลิก เพื่อเลือกจากรายการคำแนะนำสำหรับคำที่สะกดผิด

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นใน Office 2016 for Mac

เปลี่ยนภาษาของโปรแกรม Office 2016 for Mac โดยการเปลี่ยนภาษาของระบบ

ภาษาที่ได้รับการสนับสนุนใน Office 2016 for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×