ให้เกรดงานที่มอบหมายในชั้นเรียนของ Microsoft

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีการให้เกรดงานที่มอบหมาย

  1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoftเป็นแบบสำหรับคุณครู

  2. เลือกงานที่มอบหมายที่คุณพร้อมให้เกรด จากนั้นเลือก การส่งงาน

  3. ตั้งค่าคะแนนสูงสุดที่นักเรียนจะได้จากงานที่มอบหมายในกล่องข้อความ เกรด /

  4. ถ้านักเรียนของคุณส่งงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เลือกนักเรียน จาก นั้นเลือกงานที่พวกเขาแนบ งานจะดาวน์โหลด เปิดในแท็บอื่น หรือไม่ก็เปิดในบรรทัดบนหน้ากำหนด ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ที่ส่ง

  5. ใส่เกรด เกรดจะได้รับการบันทึกขณะที่คุณใส่

    เมื่อคุณพร้อมให้นักเรียนดูเกรด ให้เลือกนักเรียนทั้งหมด จากนั้นเลือก ประกาศเกรด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×