ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ไปยังไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถเข้าแก่ผู้ใช้ไซต์Microsoft Office SharePoint Server 2007 และตัวควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำ บทความนี้อธิบายพื้นฐานของสิทธิ์สำหรับไซต์และวิธีใช้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มและระดับสิทธิ์

สร้าง และกำหนดค่ากลุ่ม

เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม

ลองใช้แบบออนไลน์กับไดรฟ์ทดสอบ

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มและระดับสิทธิ์

ความรับผิดชอบพื้นฐานของเจ้าของไซต์หนึ่งจะควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงไซต์ บุคคลที่สามารถทำงานกับเนื้อหาของไซต์ และบุคคลที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้าและหน้าที่การใช้งานบนไซต์ เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถให้สิทธิ์พนักงานในการอ่าน และเปลี่ยนแปลงไซต์เนื้อหา และบางแล้วให้สิทธิ์เฉพาะของพนักงานอื่น ๆ ในการอ่านเนื้อหาของไซต์ได้

ตัวอย่างเช่น บนไซต์ที่อธิบายประโยชน์พนักงาน เจ้าของไซต์ต้องเฉพาะบุคคลในความสัมพันธ์ของพนักงานแผนกเมื่อต้องการเพิ่ม หรืออัปเดตข้อมูลบนไซต์ อย่างไรก็ตาม ทุกคนในองค์กรขนาดใหญ่ควรจะสามารถดูข้อมูล ให้สิทธิ์เฉพาะกับกลุ่มของบุคคลที่ทำให้เจ้าของไซต์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูข้อมูล บุคคลที่สามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล และบุคคลที่สามารถจัดการเนื้อหาบนไซต์

ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงไซต์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การดูว่าใครสามารถเข้าถึงไซต์และเนื้อหาและสิ่งที่ต้องการให้สามารถดำเนินการกับข้อมูล

 2. สร้าง หรือกำหนดกลุ่ม SharePoint สำหรับไซต์ และการกำหนดระดับสิทธิ์ให้แก่ผู้ หรือการใช้กลุ่ม SharePoint เริ่มต้น

 3. เพิ่มบัญชีผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัยของ Windows ลงในกลุ่ม SharePoint สำหรับไซต์

เมื่อต้องการควบคุมการเข้าถึงไซต์ได้อย่างมีประสิทธิผล เจ้าของไซต์ต้องกำหนดผู้ที่จำเป็นต้องเข้าถึงไซต์ ระดับการเข้าถึงที่จำเป็น และสิ่งที่ส่วนต่าง ๆ ของไซต์เพื่อรวมในสิทธิ์ของพวกเขา 3 หลักกลุ่ม SharePoint เริ่มต้น และระดับสิทธิ์เริ่มต้นจะเป็นดังนี้:

 • เจ้าของ     กลุ่มนี้มีการควบคุมทั้งหมด ระดับสิทธิ์ ซึ่งทำให้สมาชิกกลุ่มการเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาของไซต์ หน้า และหน้าที่การใช้งาน เข้าถึงตัวควบคุมทั้งหมดควรจำกัดเจ้าของไซต์

 • สมาชิก     กลุ่มนี้มีระดับสิทธิ์สนับสนุน ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มการดูหน้า แก้ไขรายการ ส่งเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง และลบรายการออกจากรายการ

 • ผู้เยี่ยมชม     กลุ่มนี้มีสิทธิ์ระดับอ่าน ซึ่งทำให้สมาชิกกลุ่มการดูหน้า เลือกรายการ และเอกสาร

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นและระดับสิทธิ์ ดูจัดการระดับสิทธิ์

นอกเหนือจากกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นหลักสาม เจ้าของไซต์สามารถสร้างกลุ่มใหม่ ปรับเปลี่ยนระดับสิทธิ์ของกลุ่มใด ๆ หรือใช้การผสมกันของกลุ่มดังต่อไปนี้เพื่อสร้างระดับการเข้าถึงแม่นยำมากขึ้นสำหรับไซต์ของพวกเขา:

 • ผู้อนุมัติ     สมาชิกของกลุ่มนี้มีสิทธิ์ในการประกาศเวอร์ชันหลักของรายการ (เช่นหน้า) จากแบบร่างเวอร์ชันสุดท้าย และอนุญาตให้สามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ และจำกัด

 • นักออกแบบ     กลุ่มนี้มีสิทธิ์เข้าถึงที่คล้ายกับของเจ้าของไซต์ นักออกแบบสามารถเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงาน เปลี่ยนลักษณะหน้าตาของไซต์ และเพิ่มโค้ดลงในแกลเลอรีหน้าต้นแบบ ระดับการเข้าถึงตัวออกแบบถูกจำกัดโดยทั่วไปแล้วไปชุดขนาดเล็กของนักพัฒนาเว็บ นักออกแบบเว็บ หรือทั้งสองอย่าง

 • ตัวจัดการลำดับชั้น     สมาชิกของกลุ่มนี้มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อไซต์ หรือย้ายไซต์ภายในไซต์คอลเลกชันเมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชัน ลำดับชั้นนี้มีผลต่อโครงสร้างการนำทางของไซต์ และหน้าใด ๆ ในไซต์ที่ใช้การนำทางของไซต์จะแสดงการเปลี่ยนแปลง กลุ่มนี้มีไว้เพื่อแทนกลุ่มแชนเนล Manager ใน Microsoft เนื้อหา Management Server (CMS) 2000 ถ้าคุณอัปเกรดจาก CMS 2000 แชนเนลผู้จัดการจะถูกโยกย้ายมาที่ผู้จัดการลำดับชั้น

 • ผู้ใช้การปรับใช้ด่วน     กลุ่มนี้มีไว้เพื่อให้ง่ายต่อการอัปเดตเนื้อหาด่วนสำหรับไซต์ที่มีการเขียนแยกต่างหากและระดับการปรับใช้ ซึ่งจะทำให้สมาชิกกลุ่มการจัดกำหนดการได้อย่างง่ายดาย และเผยแพร่ข้อมูลจากระดับการเขียนการผลิตระดับ

 • ตัวอ่านแบบจำกัด     สมาชิกของกลุ่มนี้เข้าถึงไซต์และเนื้อหาทั้งหมดด้วยสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียวในเวอร์ชันหลักของแต่ละรายการหรือรายการ โดยทั่วไปแล้วนี้ระดับการเข้าถึงให้กับบุคคลที่จำเป็นต้องดู และอ่านข้อมูลบนไซต์ แต่ไม่เคยโดยตรงสนับสนุนการเท่านั้น

ผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint สามารถมีระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุที่กำหนดสิทธิ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการอ่านข้อมูลที่ปรากฏบนไซต์เท่านั้น คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้ที่เดียวกันในการแก้ไขไฟล์ทั้งหมดในไลบรารีหรือโฟลเดอร์ในไลบรารีบนไซต์นั้น

หมายเหตุ: รวมวัตถุที่กำหนดสิทธิ์ได้: ไซต์ หน้า รายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ในรายการและไลบรารี รายการ และไฟล์ไลบรารี

ด้านบนของหน้า

สร้าง และกำหนดค่ากลุ่ม

คุณไม่มีการจำกัดการใช้เท่านั้นในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้น ถ้าคุณมีความเฉพาะเจาะจงที่ตรงกลุ่มเริ่มต้น คุณสามารถสร้างกลุ่ม หรือปรับเปลี่ยนกลุ่มที่มีอยู่

หมายเหตุ: ถ้ากลุ่ม SharePoint เริ่มต้นตรงกับความต้องการของไซต์ของคุณ ไปที่การเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม

การสร้างกลุ่ม

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกการกระทำในไซต์ ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กบุคคลและกลุ่ม

  หมายเหตุ: ขั้นตอนขั้นตอนนี้แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่ถูกใช้เพื่อสร้างไซต์และการกำหนดเองที่ทำกับไซต์

 2. บนเมนู สร้าง ให้คลิก กลุ่มใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม แล้ว พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ ของแอตทริบิวต์ของกลุ่ม

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเจ้าของกลุ่ม พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้ของบุคคล

 5. ในส่วนการตั้งค่ากลุ่ม คลิกตัวเลือกเพื่อระบุว่า ใครสามารถดูสมาชิกของกลุ่มนี้และบุคคลที่สามารถเพิ่ม หรือเอาสมาชิกออก

 6. ในส่วนการร้องขอการเป็นสมาชิก คลิกตัวเลือกเพื่อระบุว่า คุณจะยอมรับการร้องขอ เพื่อเพิ่ม หรือถูกเอาออกจากกลุ่มนี้ และเพิ่มอยู่อีเมลที่ผู้ใช้สามารถส่งการร้องขอการ ถ้าคุณเลือกอัตโนมัติยอมรับการร้องขอ ผู้ใช้จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ หรือถูกเอาออกเมื่อพวกเขาทำการร้องขอ

  สิ่งสำคัญ: อีเมขาออกต้องใช้สำหรับไซต์คอลเลกชัน โดยผู้ดูแล SharePoint

 7. ในส่วนให้สิทธิ์กลุ่มไปยังไซต์นี้ เลือกระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการอนุญาตให้ใช้สำหรับกลุ่มนี้

  เมื่อต้องการสร้างกลุ่มที่จะถูกบล็อกไม่สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับระดับสิทธิ์

 8. คลิก สร้าง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ดูเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนระดับสิทธิ์ของกลุ่ม

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กบุคคลและกลุ่ม ขั้นตอนนี้แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่ถูกใช้เพื่อสร้างไซต์และการกำหนดเองที่ทำกับไซต์

 2. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

 3. ในบุคคลและกลุ่ม: หน้ากลุ่มทั้งหมด คลิกชื่อของกลุ่มที่มีสิทธิ์ระดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. ในบุคคลและกลุ่ม: หน้าชื่อกลุ่ม คลิกเมนูการตั้งค่า จากนั้น คลิกการตั้งค่ากลุ่ม

 5. บนหน้าการตั้งค่ากลุ่มการเปลี่ยนแปลง ในส่วนให้สิทธิ์กลุ่มไปยังไซต์นี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการให้กับกลุ่ม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากระดับสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่ม

ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ SharePoint ของคุณและเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มบัญชีของผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัย Windows ไปยังกลุ่ม SharePoint สำหรับไซต์ของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้กลุ่มความปลอดภัยของ Windows เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ ได้ง่ายขึ้นเพื่อเพิ่ม และจัดการกลุ่มความปลอดภัยของ Windows บางสำหรับกลุ่ม SharePoint จะเพิ่ม และจัดการบัญชีผู้ใช้แต่ละมากมายสำหรับกลุ่ม SharePoint

ตัวอย่างเช่น เมื่อกลุ่มความปลอดภัยของโดเมน Windows ทางการตลาดจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มสมาชิก SharePoint เริ่มต้น ผู้ใช้ทั้งหมดในการตลาดจะสามารถอ่าน และทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของไซต์ เมื่อพนักงานเข้าร่วม และออกจากการตลาด องค์กรของทีมแผนก IT เพิ่ม และเอาบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออกจากกลุ่มความปลอดภัยของโดเมน Windows ทางการตลาด เจ้าของไซต์ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม และเอาบัญชีผู้ใช้แต่ละรายการออกจากกลุ่มสมาชิกสำหรับไซต์ของพวกเขา

กลุ่มความปลอดภัยของ Windows ขององค์กรของคุณอาจไม่ตรงตามความต้องการของไซต์ของคุณ และคุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows โดเมนแต่ละกลุ่ม SharePoint สำหรับไซต์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มลงในกลุ่ม SharePoint เดียวกัน

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัยของโดเมน Windows บัญชีลงในกลุ่ม SharePoint:

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกการกระทำในไซต์ ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กบุคคลและกลุ่ม

 2. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

 3. คลิกที่ชื่อของกลุ่ม SharePoint ที่คุณต้องการเพิ่มผู้ใช้และกลุ่ม

 4. หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดของโดเมนลงในกลุ่ม คลิกเพิ่มผู้ใช้การรับรองความถูกต้องทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำสิ่งนี้สำหรับกลุ่ม SharePoint ผู้เยี่ยมชมเริ่มต้นเมื่อต้องการให้สิทธิ์การบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดโดเมนในการอ่านเนื้อหาบนไซต์ของคุณ

 5. ตรวจสอบว่า ได้เลือกเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่ม SharePoint และว่า กลุ่มถูกต้องถูกเลือก แล้ว คลิกตกลง เราขอแนะนำให้ คุณใช้กลุ่ม SharePoint เมื่อเป็นไปได้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ ในบางกรณี คุณอาจต้องให้สิทธิ์แต่ละรายการให้กับผู้ใช้ ด้วยการคลิกให้สิทธิ์ผู้ใช้ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม มอบหมายระดับสิทธิ์แต่ละแก่ผู้ใช้จำนวนมากสามารถได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นเรื่องยาก และใช้เวลานานในการจัดการ

 6. ถ้าคุณต้องการส่งข้อความอีเมลไปยังผู้ใช้ใหม่ คลิกส่งอีเมยินดีต้อนรับให้ผู้ใช้ใหม่

  หมายเหตุ: อีเมขาออกต้องใช้สำหรับไซต์คอลเลกชัน โดยผู้ดูแล SharePoint ถ้าส่งอีเมยินดีต้อนรับให้ผู้ใช้ใหม่ จะถูกเลือก และไม่ได้เปิดใช้งานอีเมลส่งออก กลุ่มและผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint และข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นซึ่งระบุว่า ไม่สามารถส่งอีเมล

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลองใช้แบบออนไลน์กับไดรฟ์ทดสอบ

ทดสอบไดรฟ์มีสภาพแวดล้อมประเมิน online ฟรีของโปรแกรม Microsoft Office เช่น SharePoint Server 2007

สิ่งสำคัญ: คลิกจัดการเนื้อหาองค์กรด้วย Office SharePoint Server บนไซต์ไดรฟ์ทดสอบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×