ให้คำติชม

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

คำติชมแบบไม่ระบุชื่อของคุณช่วยให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อคุณ แต่ยังปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ("CEIP") Microsoft จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ Microsoft จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เราใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณได้มากยิ่งขึ้น การเข้าร่วมขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก คำติชม  ปุ่มการกำหนดลักษณะคำติชม

 3. คลิก ใช่ ฉันต้องการเข้าร่วมแบบไม่ระบุชื่อในโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า (แนะนำ)

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP โปรดเยี่ยมชม โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของ Microsoft

ส่งคำติชมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Word

 1. บนเมนู ช่วยเหลือ คลิก ส่งคำติชมเกี่ยวกับ Word

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งคำติชม คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 2. ใช้ฟอร์มที่ปรากฏขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คำติชมของคุณ จากนั้นคลิก ส่ง

ปิดการรายงานข้อผิดพลาด

ถ้าคุณพบปัญหากับแอปพลิเคชัน Office คุณสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์แบบไม่ระบุชื่อได้ โดยใช้โพรโทคอลการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ (MERP) ไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อค้นหา และแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ และช่วยเพิ่มเสถียรภาพโดยรวมของ Office ถ้าแอปพลิเคชัน Office ไม่ตอบสนอง MERP จะสร้างรายงานที่บอกรายละเอียดของสถานการณ์ คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับว่าเป็นข้อมูลใด ทำไมจึงถูกรวบรวม และจะทำอะไรกับข้อมูล โปรดเยี่ยมชม Microsoft Online Crash Analysis การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ จะถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Office แต่คุณสามารถปิดได้ถ้าคุณต้องการ

 1. ใน Library/Application Support/Microsoft/MERP2.0 ดับเบิลคลิกแอปพลิเคชัน การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

 2. บนเมนู การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ คลิก กำหนดลักษณะ

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

Excel

คำติชมแบบไม่ระบุชื่อของคุณช่วยให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อคุณ แต่ยังปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ("CEIP") Microsoft จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ Microsoft จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เราใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณได้มากยิ่งขึ้น การเข้าร่วมขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การแชร์และความเป็นส่วนตัว ให้คลิก คำติชม  ปุ่มการกำหนดลักษณะคำติชม

 3. คลิก ใช่ ฉันต้องการเข้าร่วมแบบไม่ระบุชื่อในโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า (แนะนำ)

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP โปรดเยี่ยมชม โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของ Microsoft

ส่งคำติชมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Excel

 1. บนเมนู ช่วยเหลือ คลิก ส่งคำติชมเกี่ยวกับ Excel

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งคำติชม คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 2. ใช้ฟอร์มที่ปรากฏขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คำติชมของคุณ จากนั้นคลิก ส่ง

ปิดการรายงานข้อผิดพลาด

ถ้าคุณพบปัญหากับแอปพลิเคชัน Office คุณสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์แบบไม่ระบุชื่อได้ โดยใช้โพรโทคอลการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ (MERP) ไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อค้นหา และแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ และช่วยเพิ่มเสถียรภาพโดยรวมของ Office ถ้าแอปพลิเคชัน Office ไม่ตอบสนอง MERP จะสร้างรายงานที่บอกรายละเอียดของสถานการณ์ คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับว่าเป็นข้อมูลใด ทำไมจึงถูกรวบรวม และจะทำอะไรกับข้อมูล โปรดเยี่ยมชม Microsoft Online Crash Analysis การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ จะถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Office แต่คุณสามารถปิดได้ถ้าคุณต้องการ

 1. ใน Library/Application Support/Microsoft/MERP2.0 ดับเบิลคลิกแอปพลิเคชัน การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

 2. บนเมนู การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ คลิก กำหนดลักษณะ

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

PowerPoint

คำติชมแบบไม่ระบุชื่อของคุณช่วยให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อคุณ แต่ยังปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ("CEIP") Microsoft จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ Microsoft จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เราใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณได้มากยิ่งขึ้น การเข้าร่วมขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. บนแถบเครื่องมือ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก คำติชม  ปุ่มการกำหนดลักษณะคำติชม

 3. คลิก ใช่ ฉันต้องการเข้าร่วมแบบไม่ระบุชื่อในโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า (แนะนำ)

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP โปรดเยี่ยมชม โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของ Microsoft

ส่งคำติชมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ PowerPoint

 1. บนเมนู ช่วยเหลือ คลิก ส่งคำติชมเกี่ยวกับ PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งคำติชม คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 2. ใช้ฟอร์มที่ปรากฏขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คำติชมของคุณ จากนั้นคลิก ส่ง

ปิดการรายงานข้อผิดพลาด

ถ้าคุณพบปัญหากับแอปพลิเคชัน Office คุณสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์แบบไม่ระบุชื่อได้ โดยใช้โพรโทคอลการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ (MERP) ไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อค้นหา และแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ และช่วยเพิ่มเสถียรภาพโดยรวมของ Office ถ้าแอปพลิเคชัน Office ไม่ตอบสนอง MERP จะสร้างรายงานที่บอกรายละเอียดของสถานการณ์ คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับว่าเป็นข้อมูลใด ทำไมจึงถูกรวบรวม และจะทำอะไรกับข้อมูล โปรดเยี่ยมชม Microsoft Online Crash Analysis การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ จะถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Office แต่คุณสามารถปิดได้ถ้าคุณต้องการ

 1. ใน Library/Application Support/Microsoft/MERP2.0 ดับเบิลคลิกแอปพลิเคชัน การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

 2. บนเมนู การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ คลิก กำหนดลักษณะ

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

Outlook

คำติชมแบบไม่ระบุชื่อของคุณช่วยให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อคุณ แต่ยังปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ("CEIP") Microsoft จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ Microsoft จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เราใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณได้มากยิ่งขึ้น การเข้าร่วมขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

 1. บนเมนู Outlook คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ อื่นๆ คลิก คำติชม  ปุ่มการกำหนดลักษณะคำติชม

 3. คลิก ใช่ ฉันต้องการเข้าร่วมในโปรแกรม

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP โปรดเยี่ยมชม โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของ Microsoft

ส่งคำติชมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Outlook

 1. บนเมนู ช่วยเหลือ คลิก ส่งคำติชมเกี่ยวกับ Outlook

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งคำติชม คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 2. ใช้ฟอร์มที่ปรากฏขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คำติชมของคุณ จากนั้นคลิก ส่ง

ปิดการรายงานข้อผิดพลาด

ถ้าคุณพบปัญหากับแอปพลิเคชัน Office คุณสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์แบบไม่ระบุชื่อได้ โดยใช้โพรโทคอลการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ (MERP) ไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อค้นหา และแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ และช่วยเพิ่มเสถียรภาพโดยรวมของ Office ถ้าแอปพลิเคชัน Office ไม่ตอบสนอง MERP จะสร้างรายงานที่บอกรายละเอียดของสถานการณ์ คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับว่าเป็นข้อมูลใด ทำไมจึงถูกรวบรวม และจะทำอะไรกับข้อมูล โปรดเยี่ยมชม Microsoft Online Crash Analysis การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ จะถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Office แต่คุณสามารถปิดได้ถ้าคุณต้องการ

 1. ใน Library/Application Support/Microsoft/MERP2.0 ดับเบิลคลิกแอปพลิเคชัน การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

 2. บนเมนู การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ คลิก กำหนดลักษณะ

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×