ให้ข้อความอยู่ด้วยกัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บ่อยครั้งคุณสามารถปรับปรุงในลักษณะที่ปรากฏของเอกสารของคุณ โดยรักษาบางคำและย่อหน้าอยู่ด้วยกัน บนหน้าห้อง หรือ ข้ามตัวแบ่งหน้า นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ยัติภังค์เพื่อปรับปรุงการอ่านโดยรวม

Word แบ่งข้อความในช่องว่างหรือเครื่องหมายยัติภังค์เมื่อสิ้นสุดบรรทัดโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเก็บสองคำหรือคำที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ร่วมกันในหนึ่งบรรทัด คุณสามารถใช้ช่องว่างไม่แยกหรือยัติภังค์ไม่แยกแทนที่เป็นช่องว่างปกติหรือยัติภังค์

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกช่องว่าง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์

  บนแท็บแทรก คลิกสัญลักษณ์
 3. ในกล่องที่เปิดขึ้นมา คลิกสัญลักษณ์เพิ่มเติม

  คลิกสัญลักษณ์อื่นๆ ในกล่องสัญลักษณ์
 4. ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ บนแท็บอักขระพิเศษ คลิกแถวช่องว่างไม่แยก เพื่อเน้น แล้ว คลิ กแทรก

  บนแท็บ "อักขระพิเศษ" คลิกแถว "ช่องว่างที่ไม่ให้ตัดคำ" เพื่อเน้น จากนั้นคลิก "แทรก"
 5. คลิก ปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกช่องว่าง และกด Ctrl + Shift + Spacebar

ในบางครั้งคุณต้องใส่เครื่องหมายยัติภังค์ถ้อยคำสั้น ๆ ถึงอยู่ด้วยกันบนบรรทัดหนึ่ง โดยไม่มีการแตกหักข้ามเส้น

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกยัติภังค์ไม่แยก

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์

  บนแท็บแทรก คลิกสัญลักษณ์
 3. ในกล่องที่เปิดขึ้นมา คลิกสัญลักษณ์เพิ่มเติม

  คลิกสัญลักษณ์อื่นๆ ในกล่องสัญลักษณ์
 4. ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ บนแท็บอักขระพิเศษ คลิกแถวยัติภังค์ไม่แยก เพื่อเน้น แล้ว คลิ กแทรก

  บนแท็บอักขระพิเศษ คลิกแถวยัติภังค์ไม่แยกเพื่อเน้น แล้วคลิกแทรก
 5. คลิก ปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการใส่ยัติภังค์ไม่แยก และกด Ctrl + Shift + เครื่องหมายลบ

Word ตัวแบ่งย่อหน้าที่ส่วนท้ายของหน้า โดยอัตโนมัติเพื่อให้ย่อหน้าที่เริ่มต้นใช้งานบนหน้าเดียวต่อวิธีการแก้ปัญหาหน้าถัดไป เมื่อต้องการให้ทั้งย่อหน้าบนหน้าเดียวกัน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิกขวาย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน ในกล่องที่เปิดขึ้นมา เลือกย่อหน้า

  คลิกตัวเลือกย่อหน้า
 2. ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้คลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. ในส่วนการแบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้ทุกบรรทัดร่วมกัน คลิ กตกลง

ถ้าสองย่อหน้าที่อยู่ติดกัน หรือแบบ subhead และย่อหน้าใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง คุณอาจต้องการเก็บไว้บนหน้าเดียวกัน

 1. คลิกขวาย่อหน้าหรือ subhead ที่คุณต้องการเก็บไว้กับเนื้อหาที่ตามมา ในกล่องที่เปิดขึ้นมา เลือกย่อหน้า

  คลิกตัวเลือกย่อหน้า
 2. ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้คลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. ในส่วนการแบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้ทุกบรรทัดร่วมกัน คลิ กตกลง

  เคล็ดลับ: ดีที่สุดคือไม่สามารถเพิ่มตัวแบ่งบรรทัดเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้าของคุณเนื่องจากWord แปลแต่ละตัวแบ่งบรรทัดเป็นสตริเริ่มต้นของย่อหน้าใหม่ และตัวแบ่งหน้าอาจเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ถ้าคุณต้องการช่องว่างระหว่างย่อหน้า ใช้ตัวควบคุมระยะห่างย่อหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

ถ้าย่อหน้าให้มีตัวแบ่งหน้าอยู่กลาง เพื่อที่ว่าบรรทัดสุดท้ายเท่านั้นที่ปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่อไปนี้ บรรทัด lonely นี้เรียกว่า "กกล่อง" ถ้า ในทางกลับกัน ย่อหน้าให้มี ตัวแบ่งหน้าอยู่กลางเพื่อทำให้บรรทัดแรกเท่านั้นที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าในขณะเหลือของย่อหน้าปรากฏบนหน้าถัดไป บรรทัด lonely นี้เรียกว่าตัว "สุดท้ายของย่อหน้า"

ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงกกล่องและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าในเอกสารของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกขวาย่อหน้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงบรรทัดแรกและรับการปรับปรุง ในกล่องที่เปิดขึ้นมา เลือกย่อหน้า

 2. คลิกแท็บตัวแบ่งบรรทัดและหน้า

 3. ในส่วนแบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุมบรรทัดแรก/สุดท้ายของย่อหน้า

 4. คลิก ตกลง

ถ้าคำยาวเกินไปให้พอดีกับเมื่อสิ้นสุดบรรทัดMicrosoft Office Word 2007 ย้ายคำจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไปแทนที่จะทำการใส่ยัติภังค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คุณลักษณะการใส่ยัติภังค์เพื่อโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองใส่ยัติภังค์ในข้อความ แทรกยัติภังค์ไม่แยก หรือตัวเลือก และกำหนดขนาดสูงสุดของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตระหว่างคำและระยะขอบขวา โดยไม่มีการใส่ยัติภังค์คำ

ด้วยการใส่ยัติภังค์อัตโนมัติOffice Word 2007 แทรกเครื่องหมายยัติภังค์ที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณแก้ไขเอกสารในภายหลัง และเปลี่ยนตัวแบ่งบรรทัดOffice Word 2007 จะใส่ยัติภังค์เอกสารอีกครั้ง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกข้อความไว้

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกการใส่ยัติภังค์ แล้ว คลิ กอัตโนมัติ

  รูป Ribbon ของ Word

ยัติภังค์เผื่อเลือกเป็นเครื่องหมายยัติภังค์ที่ใช้เพื่อควบคุมตำแหน่งที่คำหรือวลีจะแบ่งเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่า คำว่า "ไม่พิมพ์" ตัวแบ่งเป็น "ไม่มีการพิมพ์" แทนที่เป็น "การ nonprint-การออก" เมื่อคุณแทรกยัติภังค์เผื่อเลือกคำที่ไม่ได้อยู่ที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด เครื่องหมายยัติภังค์จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดใช้งานแสดง/ซ่อน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกในคำที่คุณต้องการใส่ยัติภังค์เผื่อเลือก

 3. กด CTRL + ยัติภังค์

เมื่อต้องการใส่ยัติภังค์บางส่วนของเอกสารโดยอัตโนมัติ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการใส่ยัติภังค์

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกการใส่ยัติภังค์ แล้ว คลิ กอัตโนมัติ

  รูป Ribbon ของ Word

เมื่อคุณด้วยตนเองยัติภังค์ Office Word 2007 ค้นหาข้อความเมื่อต้องการใส่ยัติภังค์ หลังจากที่คุณระบุตำแหน่งที่คุณต้องการใส่ยัติภังค์ในข้อความ Word แทรกยัติภังค์เผื่อเลือก ถ้าคุณแก้ไขเอกสารในภายหลัง และเปลี่ยนตัวแบ่งบรรทัด Office Word 2007 แสดง และพิมพ์เฉพาะยัติภังค์ที่ยังคง อยู่ที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด Word ไม่ใส่ยัติภังค์เอกสารอีกครั้ง

 1. เลือกข้อความคุณต้องการใส่ยัติภังค์

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกการใส่ยัติภังค์ แล้ว คลิ กด้วยตนเอง

 3. ถ้า Office Word ระบุคำหรือวลีเพื่อใส่เครื่องหมายยัติภังค์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกยัติภังค์เผื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เสนอ Office Word คลิกใช่

  • เมื่อต้องการแทรกยัติภังค์เผื่อเลือกในส่วนอื่นของคำ ย้ายจุดแทรกไปยังตำแหน่งที่ตั้ง แล้ว คลิ กใช่

ยัติภังค์ไม่แยกป้องกันคำที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ ตัวเลข หรือวลีแตกหักเหล่านั้นอยู่ที่จุดสิ้นสุดของบรรทัดข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้องกัน 555-0123 เสียหาย แทน รายการทั้งหมดจะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกยัติภังค์แบบไม่แยก

 2. กด CTRL + SHIFT + ยัติภังค์

โซนยัติภังค์คือ จำนวนสูงสุดของพื้นที่ Office Word 2007 ให้ระหว่างคำและระยะขอบขวา โดยไม่มีการใส่ยัติภังค์คำ คุณสามารถเปลี่ยนโซนยัติภังค์เพื่อทำให้กว้างขึ้น หรือให้แคบลง เมื่อต้องการลดจำนวนยัติภังค์ ตรวจเขตยัติภังค์กว้าง เมื่อต้องการลดความไม่เสมอกันของระยะขอบขวา ทำเขตยัติภังค์ให้แคบลง

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกการใส่ยัติภังค์ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกการใส่ยัติภังค์

 2. ในโซนยัติภังค์ พิมพ์ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการ

คุณสามารถเอาการใส่ยัติภังค์อัตโนมัติทั้งหมดและแต่ละอินสแตนซ์ของยัติภังค์ด้วยตนเอง เช่นยัติภังค์ไม่แยก และเลือกได้

 • เมื่อต้องการเอาการใส่ยัติภังค์อัตโนมัติ บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกการใส่ยัติภังค์ แล้ว คลิ กไม่มี

รูป Ribbon ของ Word

 1. เมื่อต้องการเอาการใส่ยัติภังค์ ด้วยตนเองบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกแทน

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม พิเศษ ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. คลิกพิเศษ นั้นแล้ว คลิกยัติภังค์เผื่อเลือก เมื่อต้องการเอาเครื่องหมายยัติภังค์ด้วยตนเอง หรือยัติภังค์ไม่แยก เมื่อต้องการเอาเครื่องหมายยัติภังค์ไม่แยก

 4. ปล่อยให้กล่องแทน ว่างเปล่า

 5. คลิกแก้ไขถัดแทน หรือแทนทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ตัวแบ่งบรรทัดและหน้า

เพิ่มตัวแบ่งหน้า

การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×