ใส่ชุดของตัวเลข วัน หรือรายการอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ใส่รายการที่ซ้ำกันของคอลัมน์ลงในเซลล์อย่างรวดเร็ว

 1. ในคอลัมน์ พิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกสำหรับรายการ

  ถ้าอักขระที่คุณพิมพ์ตรงกับรายการที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้น Excel แสดงเมนูที่ มีรายการของรายการที่ใช้อยู่แล้วในคอลัมน์

 2. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกรายการตรงกัน นั้นแล้ว กดส่งกลับ

  หมายเหตุ: 

  • Excel เสร็จสมบูรณ์เฉพาะรายการที่ประกอบด้วยข้อความหรือการรวมของข้อความและตัวเลข โดยอัตโนมัติ รายการที่ประกอบด้วยเฉพาะตัวเลข วัน หรือเวลาเสร็จสมบูรณ์

  • รายการที่ซ้ำกันอยู่ภายในแถวจะไม่รวมอยู่ในรายการของรายการที่ตรงกัน

  • ถ้าคุณไม่ต้องรายการที่คุณพิมพ์จะจับคู่โดยอัตโนมัติกับรายการอื่น ๆ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ   ปุ่ม การกำหนดลักษณะ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ของ Excel และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับค่าในเซลล์ นั้น

ได้อย่างรวดเร็วใส่รายการคอลัมน์ที่ซ้ำกันในหลายเซลล์ในครั้งเดียว

 1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการทำซ้ำในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 2. ลากจุดจับเติม   จุดจับเติม เหนือเซลล์ที่คุณต้องการเติม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการทำซ้ำในเซลล์ที่อยู่ติดกัน คุณสามารถลากจุดจับเติม ลงมาตามคอลัมน์เดียว หรือ ข้าม แถวเดียว แต่ไม่ ลงหลายคอลัมน์ และ ระหว่างหลายแถว

 3. คลิกปุ่มอัจฉริยะตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ปุ่มตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

คัดลอกเนื้อหาของเซลล์ รวมถึงการจัดรูปแบบทั้งหมด

คลิกคัดลอกเซลล์

คัดลอกเฉพาะ การจัดรูปแบบเซลล์

คลิกเติมการจัดรูปแบบเท่านั้น

คัดลอกเนื้อหาของเซลล์ แต่ไม่ได้การจัดรูปแบบ

คลิกสีเติม โดยไม่มีการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วใส่ข้อมูลเดียวกันในหลายเซลล์พร้อมกัน เลือกเซลล์ทั้งหมด พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้อง จากนั้น กดควบคุม + ส่งกลับ วิธีนี้ทำงานระหว่างส่วนที่เลือกใด ๆ ของเซลล์

 • ถ้าคุณไม่ต้องสมาร์ทปุ่มตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ปุ่มตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ จะแสดงเมื่อคุณลากจุดจับเติม คุณสามารถปิดนั้น บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ ภายใต้เขียน คลิกแก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกำหนดลักษณะ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวเลือกแทรกปุ่มสมาร์ท  

ใส่ชุดของตัวเลขหรือข้อความตัวเลขรวมอย่างรวดเร็ว

Excel สามารถต่อชุดของตัวเลข ข้อความ และเลขชุด หรือสูตรโดยยึดตามรูปแบบที่คุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ Item1 ในเซลล์ จากนั้น กรอกข้อมูลเซลล์ด้านล่าง หรือ ไปทางขวา ด้วย Item2, Item3, Item4 และอื่น ๆ

 1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขเริ่มต้นหรือรวมข้อความตัวเลข

 2. ลากจุดจับเติม   จุดจับเติม เหนือเซลล์ที่คุณต้องการเติม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการทำซ้ำในเซลล์ที่อยู่ติดกัน คุณสามารถลากจุดจับเติม ลงมาตามคอลัมน์เดียว หรือ ข้าม แถวเดียว แต่ไม่ ลงหลายคอลัมน์ และ ระหว่างหลายแถว

 3. คลิกปุ่มสมาร์ทตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ปุ่มตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

คัดลอกเนื้อหาของเซลล์ รวมทั้งสูตรและการจัดรูปแบบทั้งหมด

คลิกคัดลอกเซลล์

คัดลอกเฉพาะ การจัดรูปแบบเซลล์

คลิกเติมการจัดรูปแบบเท่านั้น

คัดลอกเนื้อหาของเซลล์ รวมทั้งสูตรแต่ไม่ได้การจัดรูปแบบ

คลิกสีเติม โดยไม่มีการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนลวดลายการเติม ด้วยการเลือกทั้งสอง หรือจัดการกับเซลล์เริ่มต้นเพิ่มเติมก่อนที่คุณลากเติม ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการเติมเซลล์ ด้วยชุดของตัวเลข เช่น 2, 4, 6, 8..., พิมพ์ 2 และ 4 ในสองเซลล์เริ่มต้น แล้ว ลากจุดจับเติมไป

ใส่ชุดของวัน เวลา วันทำงาน เดือน หรือปีอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถเติมเซลล์ ด้วยชุดของวัน เวลา วันทำงาน เดือน หรือปีอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนวันจันทร์ในเซลล์ จากนั้น กรอกข้อมูลในเซลล์ด้านล่าง หรือ ไปทางขวาด้วยวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี และอื่น ๆ ได้

 1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยการเริ่มต้นวัน เวลา weekday เดือน หรือปี

 2. ลากจุดจับเติม   จุดจับเติม เหนือเซลล์ที่คุณต้องการเติม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการทำซ้ำในเซลล์ที่อยู่ติดกัน คุณสามารถลากจุดจับเติม ลงมาตามคอลัมน์เดียว หรือ ข้าม แถวเดียว แต่ไม่ ลงหลายคอลัมน์ และ ระหว่างหลายแถว

 3. คลิกปุ่มสมาร์ทตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ปุ่มตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

คัดลอกเนื้อหาของเซลล์ รวมทั้งสูตรและการจัดรูปแบบ โดยไม่มีชุดข้อมูลที่ซ้ำกันทั้งหมด

คลิกคัดลอกเซลล์

เติมเซลล์โดยยึดตามข้อมูลเริ่มต้นในเซลล์แรกที่

คลิกเติมชุดข้อมูล

คัดลอกเฉพาะ การจัดรูปแบบเซลล์

คลิกเติมการจัดรูปแบบเท่านั้น

คัดลอกเนื้อหาของเซลล์ รวมทั้งสูตรแต่ไม่ได้การจัดรูปแบบ

คลิกสีเติม โดยไม่มีการจัดรูปแบบ

ใช้วันเริ่มต้นในเซลล์แรกเพื่อเติมเซลล์ที่ มีวันตามมา

คลิกเติมวัน

ใช้ชื่อวันในสัปดาห์เริ่มต้นในเซลล์แรกเพื่อเติมเซลล์ ด้วยวันทำงานตามมา (ละเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

คลิกสีเติมวันทำงาน

ใช้ชื่อเดือนเริ่มต้นในเซลล์แรกเพื่อเติมเซลล์ ด้วยเดือนในปีตามมา

คลิกเติมเดือน

ใช้วันเริ่มต้นในเซลล์แรกเพื่อเติมเซลล์ที่ มีวันที่ โดยการเพิ่มรายปีที่ตามมา

คลิกเติมปี

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนลวดลายการเติม ด้วยการเลือกทั้งสอง หรือจัดการกับเซลล์เริ่มต้นเพิ่มเติมก่อนที่คุณลากเติม ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการเติมเซลล์ที่ มีชุดข้อมูลที่ข้ามทุกอื่น ๆ วัน เช่นวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ฯลฯ พิมพ์วันจันทร์และวันพุธในสองเซลล์เริ่มต้น แล้ว ลากจุดจับเติมไป

ดูเพิ่มเติม

แสดงวัน เวลา สกุลเงิน เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×