ใส่ข้อมูลในคอลัมน์หรือแถว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการทำซ้ำรายการข้อความในเซลล์ที่อยู่ติดกันหลาย ๆ หรือคุณต้องการสร้างตารางที่แสดงรายการเดือนของปีในแถวแรก คุณสามารถเติมข้อมูล และหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำ

เมื่อต้องการเติมเซลล์ใน Excel Mobile สำหรับ Windows 10, Excel สำหรับแท็บเล็ต Android หรือ โทรศัพท์หรือ Excel สำหรับ iPads หรือ iPhones คุณขั้นแรกแตะเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเติมลงในเซลล์อื่น จากนั้นคุณแตะอีก แตะเติม แล้ว ลากจุดจับเติมสีเขียวไปยังเซลล์ที่คุณต้องการเติม

นี่คือเล็ก ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้

 1. แตะเพื่อเลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเติมลงในเซลล์อื่นๆ จากนั้นแตะเซลล์ครั้งที่สองเพื่อเปิดเมนู แก้ไข

  เมนูเติม

 2. แตะ เติม จากนั้นแตะแล้วลากลูกศรเติมลงด้านล่างหรือไปทางขวา

  ลูกศรเติม

 1. พิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับชุดข้อมูล

 2. พิมพ์ค่าลงในเซลล์ถัดไปที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ทางขวาเพื่อสร้างรูปแบบ

 3. แตะเพื่อเลือกเซลล์แรก แล้วลากจุดจับส่วนที่เลือกรอบค่าที่สอง

  เติมชุดข้อมูลเมนู

 4. บนเมนู แก้ไข ให้แตะ เติม จากนั้นแตะแล้วลากลูกศรเติมลงด้านล่าง

  ลูกศรการเติมชุดข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×