ใบเสนอราคาหุ้นและข้อมูลทางภูมิศาสตร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถรับข้อมูลหุ้นและภูมิศาสตร์ได้ใน Excel ซึ่งง่ายเหมือนกับการพิมพ์ข้อความลงในเซลล์ และแปลงไปยัง ชนิดข้อมูล หุ้น หรือชนิดข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ ชนิดข้อมูลทั้งสองชนิดนี้เป็นข้อมูลใหม่ และถูกพิจารณาว่าเป็นชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยง เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแบบออนไลน์ การเชื่อมต่อนั้นทำให้คุณสามารถนำข้อมูลที่ครบครันและน่าสนใจกลับมาใช้ ซึ่งคุณสามารถใช้ทำงานและรีเฟรชได้

หมายเหตุ: 12 มิถุนายน 2018: ฟีเจอร์นี้จะถูกสร้างขึ้นพร้อมใช้งานเพื่อลูกค้าเปลี่ยนทีละน้อยตามเหนือหลายวันหรือสัปดาห์ ก่อนที่จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมสัญญา Officeและเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเพื่อสมาชิกOffice 365นั้น ถ้าคุณไม่มี Office 365 ของผู้สมัครให้แน่ใจว่า คุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

หุ้น

คอลัมน์ A มีชื่อบริษัทและไอคอน คอลัมน์ B มีค่า ราคา และคอลัมน์ C มีค่า การเปลี่ยนแปลง

ในรูปภาพด้านบน เซลล์ที่มีชื่อบริษัทในคอลัมน์ A ประกอบด้วยชนิดข้อมูลหุ้น คุณทราบได้เนื่องจากมีไอคอนนี้: ไอคอนระเบียนเชื่อมโยงสำหรับหุ้น ชนิดข้อมูลหุ้นเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม คอลัมน์ B และ C จะแยกข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะ ค่าสำหรับราคาและการเปลี่ยนแปลงราคาจะถูกแยกจากข้อชนิดข้อมูลหุ้นในคอลัมน์ A

ภูมิศาสตร์

คอลัมน์ A มีไอคอนและชื่อประเทศ คอลัมน์ B มีค่าประชากร และคอลัมน์ C มีราคาน้ำมัน

ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์ A ประกอบด้วยเซลล์ที่มีชนิดข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ไอคอน ไอคอนระเบียนเชื่อมโยงสำหรับภูมิศาสตร์ ระบุชนิดข้อมูลนี้ ชนิดข้อมูลนี้จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม คอลัมน์ B และ C จะแยกข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะ ค่าสำหรับประชากรและราคาน้ำมันจะถูกแยกจากข้อชนิดข้อมูลหุ้นในคอลัมน์ A

1. พิมพ์ข้อความ

เซลล์ A1 มี "ประเทศ" และเซลล์ A2 ถึง A4 มีชื่อประเทศ ฝรั่งเศส สเปน สวีเดน

พิมพ์ข้อความลงในเซลล์ ในตัวอย่างนี้ เราต้องการข้อมูลที่ยึดตามภูมิศาสตร์ ดังนั้นเราจึงพิมพ์ชื่อประเทศ แต่คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อจังหวัด เขต รัฐ เมือง และอื่นๆ ได้ ถ้าคุณต้องการข้อมูลหุ้น ให้พิมพ์ชื่อบริษัท ชื่อกองทุน ชื่อย่อหุ้น และอื่นๆ

2. สร้างตาราง

แทรกแท็บ ปุ่มตาราง

แม้ว่าจะไม่จำเป็น เราขอแนะนำให้สร้าง ตาราง Excel เลือกเซลล์ใดก็ได้ในข้อมูลของคุณและไปยัง แทรก > ตาราง ซึ่งจะทำให้แยกข้อมูลแบบออนไลน์ได้ง่ายขึ้นในภายหลัง

3. เลือกเซลล์...

มีเซลล์ถูกเลือก 4 เซลล์ โดยที่แต่ละเซลล์มีชื่อประเทศ

เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแปลงชนิดข้อมูล

4. เลือกชนิดข้อมูล

แท็บ ข้อมูล, ปุ่ม หุ้นและภูมิศาสตร์

บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก หุ้น หรือ ภูมิศาสตร์

5. ไอคอนปรากฏขึ้น

4 เซลล์ โดยที่แต่ละเซลล์มีไอคอนแผนที่และชื่อประเทศ

ถ้า Excel พบการจับคู่ระหว่างข้อความในเซลล์ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเรา Excel จะแปลงข้อความของคุณเป็นชนิดข้อมูลหุ้นหรือชนิดข้อมูลภูมิศาสตร์ คุณจะทราบว่าข้อมูลถูกแปลงแล้วถ้าข้อมูลดังกล่าวมีไอคอนนี้สำหรับหุ้น: ไอคอนระเบียนเชื่อมโยงสำหรับหุ้น และไอคอนนี้สำหรับภูมิศาสตร์: ไอคอนระเบียนเชื่อมโยงสำหรับภูมิศาสตร์

6. เพิ่มคอลัมน์

เขตข้อมูล จำนวนประชากร ที่เลือกในเมนู

คลิกปุ่มเพิ่มคอลัมน์ ปุ่มเพิ่มคอลัมน์ แล้ว คลิ กชื่อเขตข้อมูลเพื่อแยกข้อมูลเพิ่มเติม เช่นประชากร ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มนี้ ให้แน่ใจว่าการทำตามขั้นตอนที่ 1 และสร้างตาราง Excelก่อน

หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็น ไอคอนเครื่องหมายคำถาม แทนที่จะเป็นไอคอน แสดงว่า Excel กำลังประสบปัญหาในการจับคู่ข้อความของคุณกับข้อมูลในแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเรา ให้แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดใดๆ และเมื่อคุณกด Enter แล้ว Excel จะพยายามค้นหาข้อมูลที่ตรงกัน หรือคลิก ไอคอนเครื่องหมายคำถาม และบานหน้าต่างตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ค้นหาระเบียนโดยใช้คำสำคัญหนึ่งหรือสองคำ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เลือก

คุณสามารถทำเพิ่มเติมได้

เซลล์ที่มีระเบียนเชื่อมโยงสำหรับฝรั่งเศส; ไอคอนการคลิกเคอร์เซอร์; บัตรที่เปิดเผย

หลังจากที่คุณแปลงข้อความเป็นชนิดข้อมูลหุ้นหรือภูมิศาสตร์ ไอคอนจะปรากฏในเซลล์ ให้คลิกไอคอนเพื่อดูบัตร บัตรจะแสดงรายการเขตข้อมูลและค่าที่สอดคล้องกัน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูล อาจมีคู่เขตข้อมูล/ค่าจำนวนมากที่คุณสามารถเห็นและทำงานด้วยได้

ตัวอย่างเช่น ในรูปภาพนี้ บัตรสำหรับ ฝรั่งเศส ถูกแสดงอยู่ เมืองหลวง คือหนึ่งในเขตข้อมูลที่สามารถใช้ได้ของฝรั่งเศส และ ปารีส คือค่าสำหรับเขตข้อมูล ผู้นำ คืออีกเขตข้อมูลหนึ่ง และชื่อผู้นำคือค่า

ถ้าคุณต้องการดูคู่เขตข้อมูล/ค่า ให้เลื่อนลงภายในบัตร ถ้าคุณสงสัยว่าเขตข้อมูลและค่ามาจากที่ใด ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของบัตร แล้วคลิกลิงก์แหล่งข้อมูล

ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในตาราง Excel คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยการเพิ่มคอลัมน์ที่แยกข้อมูลจากชนิดข้อมูลหุ้นหรือภูมิศาสตร์ได้

1. เลือกเซลล์ในตาราง

เซลล์ระเบียนเชื่อมโยงที่เลือกในตาราง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณอยู่ภายในตาราง Excel แล้วเลือกเซลล์ในตาราง

2. เพิ่มคอลัมน์

ปุ่ม เพิ่มคอลัมน์การคลิกเคอร์เซอร์

คลิกปุ่ม เพิ่มคอลัมน์ ที่ปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของตาราง

3. เลือกเขตข้อมูล

เขตข้อมูล จำนวนประชากร ที่เลือกในเมนู

เมนูจะปรากฏขึ้นพร้อมรายการเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เลือกรายการหนึ่งรายการที่คุณสนใจ

4. สร้างคอลัมน์ใหม่

เพิ่มคอลัมน์ใหม่แล้ว ซึ่งเป็นค่าที่มาจากระเบียนเชื่อมโยง

สร้างคอลัมน์ตารางใหม่ ซึ่งแสดงค่าสำหรับเขตข้อมูลนั้น

5. ทำอีกครั้ง

เพิ่มคอลัมน์ข้อมูลที่สองแล้ว

ทำซ้ำขั้นตอนนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น

6. คอลัมน์ใหม่อีกหนึ่งคอลัมน์

เพิ่มคอลัมน์ใหม่อีกหนึ่งคอลัมน์ลงในตารางแล้ว

เพิ่มคอลัมน์ใหม่อีกหนึ่งคอลัมน์ ซึ่งแสดงค่าสำหรับเขตข้อมูลที่คุณเลือก

เคล็ดลับ: เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในตาราง Excel คุณไม่ต้องใช้ปุ่ม เพิ่มคอลัมน์ แค่เริ่มพิมพ์ชื่อคอลัมน์ใหม่แทน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์จำนวนประชากรลงในส่วนหัวของคอลัมน์ Excel จะดึงข้อมูลจำนวนประชากรออกจากเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ โดยใช้งานในแบบเดียวกันนี้ได้กับแถว: พิมพ์แถวใหม่ และถ้ามีข้อมูลที่ตรงกับถูกพบแบบออนไลน์ Excel จะเชื่อมต่อ แล้วส่งกลับเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

เซลล์ A2 มี "ฝรั่งเศส"; เซลล์ B2 มี =A2 และเมนูการทำให้สูตรสมบูรณ์โดยอัตโนมัติปรากฏขึ้นพร้อมเขตข้อมูลจากระเบียนเชื่อมโยง

คุณยังสามารถเขียนสูตรที่ใช้ค่าจากชนิดข้อมูลหุ้นหรือภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้าข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตาราง

เพียงแค่ใช้ดำเนินการจุด (.) ซึ่งบอกให้ Excel ใช้เขตข้อมูลของชนิดข้อมูลเป็นพารามิเตอร์ ในตัวอย่างนี้ เราจะพิมพ์ =A2 และเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของ Excel จะปรากฏขึ้น แสดงเขตข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับ "ฝรั่งเศส" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ วิธีเขียนสูตรที่อ้างอิงชนิดข้อมูล

คำแนะนำและเคล็ดลับ

กด Ctrl+Shift+F2

กด Alt + Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูเพิ่มคอลัมน์ ใช้แป้นลูกศรของคุณเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล แล้วกด Enter เพื่อเลือกเขตข้อมูล

ชนิดข้อมูลหุ้นและภูมิศาสตร์จะถือว่าเป็นชนิดข้อมูลแบบที่ถูกเชื่อมโยง ทั้งนี้เนื่องจากมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ เมื่อคุณแปลงข้อความให้เป็นชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงแล้ว การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกจะถูกสร้างขึ้นในสมุดงาน ด้วยวิธีนั้น ถ้าข้อมูลเปลี่ยนแปลงแบบออนไลน์ คุณสามารถอัปเดตได้โดยรีเฟรชใน Excel เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูล คลิกขวาเซลล์ที่ มีชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงและคลิก ชนิดข้อมูล > รีเฟรช ซึ่งจะรีเฟรชเซลล์ที่คุณเลือก รวมถึงเซลล์อยู่ติดกันที่มีชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยง

ถ้าคุณต้องการรีเฟรชชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงทั้งหมดและการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดที่อาจอยู่ในสมุดงาน (รวมถึงแบบคิวรี การเชื่อมต่อข้อมูลอื่นๆ และ PivotTable) คลิก ข้อมูล > รีเฟรชทั้งหมด หรือกด Ctrl+Alt+F5

คุณสามารถปิดข้อมูลสำหรับชนิดข้อมูลหุ้นหรือภูมิศาสตร์ได้ เพียงคลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก ชนิดข้อมูล > เปลี่ยน... บานหน้าต่างจะปรากฏขึ้นทางด้านขวา ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เลือก เพื่อใส่ข้อมูลดังกล่าวแทนที่ข้อมูลเดิม

ถ้าคุณไม่ต้องการชนิดข้อมูลหุ้นหรือภูมิศาสตร์อีกต่อไป เพียงคลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก ชนิดข้อมูล > แปลงเป็นข้อความ ชนิดข้อมูลถูกเอาออก จะไม่มีการเชื่อมต่อออนไลน์อีก และค่าในเซลล์จะถูกแปลงเป็นข้อความ โปรดทราบว่าถ้าคุณแปลงชนิดข้อมูลเป็นข้อความ คอลัมน์หรือสูตรใดๆที่มีค่าแยกออกมาจากชนิดข้อมูลที่จะแสดง เป็นข้อผิดพลาด #FIELD!

เมนูตัวกรอง เมนูค่าที่ใช้แสดง เขตข้อมูลจากชนิดข้อมูลเชื่อมโยงที่แสดงอยู่ในรายการ

คุณสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลใน Excel ได้เสมอโดยใช้ปุ่มตัวกรองบนส่วนหัวของคอลัมน์ (เปิดปุ่มตัวกรองโดยคลิก ข้อมูล > ตัวกรอง)

แต่นี่คือเคล็ดลับสำหรับเซลล์ที่มีชนิดข้อมูล: คลิกปุ่มตัวกรองด้านบนเซล์ที่มีไอคอน แล้วเลือกวิธีเรียงลำดับหรือกรองที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้นได้โดยใช้ชื่อที่แสดง ให้เลือก แสดงค่า ภายใต้ เลือกเขตข้อมูล ไว้ ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับหรือกรองโดยใช้เขตข้อมูลอื่นจากชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยง ให้เลือกเขตข้อมูลนั้นภายใต้ เลือกเขตข้อมูล

ในตัวอย่างนี้ เราเลือกเขตข้อมูล พื้นที่ Excel จะใช้เขตข้อมูลนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับกล่องกาเครื่องหมายตัวกรองด้านล่าง และแสดงจำนวนประชากรสำหรับประเทศที่เรามีในตาราง สิ่งที่ควรทราบเช่นกัน: Excel จะเปลี่ยนเมนู ตัวกรองตัวเลข โดยขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลที่คุณเลือกภายใต้ เลือกเขตข้อมูล

คำถามที่ถามบ่อย

Excel จะมีชนิดข้อมูลเสมอ แต่จะอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมเช่น ข้อความ หมายเลข และอื่น ๆ ชนิดข้อมูลหุ้นและภูมิศาสตร์เป็นค่าที่ไม่ซ้ำทั้งหมดเนื่องจากถูกพิจารณาว่าเป็น ชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยง ชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงประกอบด้วยการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลออนไลน์ ในตอนนี้ หุ้นและภูมิศาสตร์คือชนิดข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงเท่านั้น เราวางแผนจะสนับสนุนเพิ่มเติมในอนาคต โดยยึดตามคำติชมของลูกค้า

ได้ แต่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ Excel 2016 สำหรับสมาชิก Office 365

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ถูกสร้างขึ้นให้พร้อมใช้งานกับลูกค้าทีละส่วนในช่วงเวลาหลายวันหรือสัปดาห์ ซึ่งจะพร้อมใช้งานครั้งแรกกับผู้เข้าร่วม Office Insider และผู้สมัครใช้งาน Office 365 ในภายหลัง ถ้าคุณคือสมาชิก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office

ในตอนนี้ เฉพาะ Excel 2016 สำหรับสมาชิก Office 365 เท่านั้นที่สนับสนุนชนิดข้อมูลหุ้นและภูมิศาสตร์ Excel เวอร์ชันอื่นก็อาจจะสนับสนุนชนิดข้อมูลเหล่านี้เช่นกัน เนื่องจากเรากำลังปรับปรุง Excel อย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณเปิดชนิดข้อมูลเหล่านี้ใหม่ใน Excel เวอร์ชันที่ไม่สนับสนุน #VALUE ! จะปรากฏในเซลล์เหล่านั้น และ #NAME จะปรากฏขึ้นแทนที่สูตรที่อ้างอิงชนิดข้อมูลเหล่านี้

ถ้าคุณกำลังใช้ชนิดข้อมูลหุ้นหรือภูมิศาสตร์ในตาราง คุณสามารถพิมพ์ที่ใต้แถวสุดท้ายของตารางได้ เมื่อคุณกด Enter แล้ว Excel จะพยายามจับคู่ให้ตรงกับข้อความของคุณด้วยข้อมูลแบบออนไลน์ และแปลงเป็นชนิดข้อมูลโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกเซลล์ที่มีชนิดข้อมูล และลากจุดจับเติมลงไปลิงก์ข้อความที่ยังไม่เป็นชนิดข้อมูลได้ ให้ผลแบบเดียวกันสำหรับตัวคัดวางรูปแบบ

ชนิดข้อมูลหุ้นและภูมิศาสตร์นั้นใหม่มาก และมีฟีเจอร์ดั้งเดิมของ Excel บางอย่างที่ไม่สามารถทำงานได้ดีกับข้อมูลเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามสร้าง PivotTable โดยยึดตามข้อมูลจากชนิดข้อมูลเหล่านี้ คุณจะได้รับข้อผิดพลาด #VALUE และการใช้ชนิดข้อมูลเหล่านี้กับ Power Pivot, Power Query หรือแม้แต่แผนภูมิบางแผนภูมิก็อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ 

ในตอนนี้ ชนิดข้อมูลเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีภาษาสำหรับการแก้ไขเป็นภาษาอังกฤษที่เพิ่มลงในตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของคุณ เราหวังว่าจะได้สนับสนุนโดยภาษาอื่นในอนาคต

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×