ในการเปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ

ด้วย Office Communicator 2007 R2 คุณสามารถสลับใช้มุมมองในรายการที่ติดต่อแบบต่างๆ ได้ 4 แบบ และยังสามารถเรียงลำดับที่ติดต่อตามสถานะการติดต่อและชื่อที่แสดงได้อีกด้วย คุณยังสามารถซ่อนและแสดงรายการที่ติดต่อล่าสุดของคุณ ผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ หรือกลุ่มการโทรแบบทีมของคุณ

ในหัวข้อนี้

มุมมองใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในหน้าต่าง Office Communicator

เลือกมุมมอง

มุมมองที่กำหนดเอง

การเรียงลำดับผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อ

มุมมองใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในหน้าต่าง Office Communicator

Office Communicator 2007 R2 มีมุมมองต่างๆ ดังต่อไปนี้:

มุมมอง

วัตถุประสงค์

รายการที่ติดต่อ

มุมมองนี้เป็นมุมมองเริ่มต้นที่คุณจะเห็นเมื่อคุณเริ่มต้นใช้ Office Communicator

ระดับการเข้าถึง

มุมมองนี้จะแสดงที่ติดต่อที่จัดกลุ่มตามระดับการเข้าถึงข้อมูล ระดับการเข้าถึงข้อมูลคือ ระดับการอนุญาตที่คุณกำหนดให้กับผู้ติดต่อเพื่อกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

การจัดการระดับการเข้าถึง

มุมมองนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณได้

ที่ติดต่อที่มีการติดตามสถานะ

มุมมองนี้จะจัดกลุ่มที่ติดต่อซึ่งคุณแท็กไว้ เมื่อคุณติดตามสถานะของผู้ติดต่อ คุณสามารถระบุได้ว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจาก Communicator เมื่อสถานะของผู้ติดต่อรายนั้นเปลี่ยนแปลงไป

ด้านบนของหน้า

เลือกมุมมอง

  • ในหน้าต่าง Office Communicator ให้คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ จากนั้นเลือกตัวเลือกมุมมอง

ในการเลือกมุมมองการจัดการระดับการเข้าถึง

  • ในแถบชื่อเรื่องของ Office Communicator คลิกที่ปุ่ม เมนู คลิก มุมมอง แล้วคลิก การจัดการระดับการเข้าถึงข้อมูล

    หมายเหตุ: ทั้งนี้ มุมมองการจัดการระดับการเข้าถึงนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้จากปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ

ด้านบนของหน้า

มุมมองที่กำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดรายการผู้ติดต่อเองได้ดังนี้:

  • แสดงชื่อที่เรียกง่าย     ในแถบชื่อเรื่องของ Office Communicator ให้คลิกที่ปุ่ม เมนู คลิก มุมมอง แล้วเลือก แสดงชื่อที่เรียกง่าย

  • จัดกลุ่มผู้ติดต่อตามสถานะการติดต่อ     ในหน้าต่าง Office Communicator ให้คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกมุมมอง รายการที่ติดต่อ แล้ว จากนั้นจึงคลิก เรียงลำดับที่ติดต่อตามสถานะการติดต่อ

  • จัดกลุ่มที่ติดต่อตามชื่อที่แสดง     ในหน้าต่าง Office Communicator ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถเลือกมุมมองใดก็ได้ คลิก เรียงลำดับที่ติดต่อตามชื่อที่แสดง

  • กลุ่มผู้ติดต่อล่าสุด     ในหน้าต่าง Office Communicator คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกมุมมอง รายการที่ติดต่อ แล้ว จากนั้นจึงคลิก แสดงที่ติดต่อล่าสุด เพื่อซ่อนและแสดงรายชื่อผู้ติดต่อล่าสุดของคุณ

  • ผู้รับมอบสิทธิ์     ในหน้าต่าง Office Communicator คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกมุมมอง รายการที่ติดต่อ แล้ว จากนั้นจึงคลิก แสดงผู้รับมอบสิทธิ์ เพื่อซ่อนหรือแสดงรายชื่อผู้รับมอบสิทธิ์ที่คุณกำหนดไว้ในการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า

  • กลุ่มการโทรแบบทีม     ในหน้าต่าง Office Communicator คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกมุมมอง รายการที่ติดต่อ แล้ว จากนั้นจึงคลิก แสดงการโทรแบบทีม เพื่อซ่อนหรือแสดงรายชื่อสมาชิกของกลุ่มการโทรแบบทีมที่คุณกำหนดไว้ในการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า

ด้านบนของหน้า

การเรียงลำดับผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อ

ตามค่าเริ่มต้น Communicator จะเรียงลำดับผู้ติดต่อในแต่ละกลุ่มที่อยู่ในรายการที่ติดต่อก่อนตามสถานะการติดต่อ แล้วจึงเรียงลำดับตามตัวอักษร ผู้ติดต่อที่ว่าง (ผู้ที่สามารถติดต่อได้) จะมีสถานะการแสดงตนเป็น ว่าง หรือ ไม่ว่าง ยกเว้นกลุ่ม ที่ติดต่อล่าสุด ซึ่งจะเรียงลำดับผู้ติดต่อที่คุณติดต่อล่าสุดไว้จากบนลงล่าง ตามผู้ติดต่อที่คุณเพิ่งติดต่อสื่อสารล่าสุด หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบการเรียงลำดับที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ ให้เลือกปุ่ม เปลี่ยนมุมมอง ในหน้าต่าง Communicator จากนั้นเลือก เรียงลำดับที่ติดต่อตามสถานะการติดต่อ โดยตัวเลือกนี้จะย้ายผู้ติดต่อที่ ไม่อยู่, ไม่พร้อมใช้งาน และ ไม่ทราบสถานะ ไปรวมกลุ่มไว้ด้วยกัน และปล่อยให้ผู้ติดต่อที่มีสถานะ ไม่ว่าง หรือ พร้อมใช้งาน อยู่ในกลุ่มเดิมต่อไป จากนั้นจึงเรียงลำดับผู้ติดต่อตามตัวอักษร

คุณสามารถเรียงลำดับผู้ติดต่อตามตัวอักษรตามชื่อที่แสดงได้ในมุมมองต่างๆ เลือกปุ่ม เปลี่ยนมุมมอง ในหน้าต่าง Communicator จากนั้นเลือก เรียงลำดับที่ติดต่อตามชื่อที่แสดง ตัวเลือกนี้จะเรียงลำดับผู้ติดต่อตามตัวอักษรภายในกลุ่มที่แสดง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×