ใช้ web part เปอร์ฮีโรคน

ใช้ web part เปอร์ฮีโรคน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำโฟกัสและความน่าสนใจไปหน้าของคุณกับเปอร์ฮีโรคน web part ออก คุณสามารถแสดงได้ถึงห้ารายการใน web part เปอร์ฮีโรคน และใช้น่าสนใจรูป ข้อความ และลิงก์เพื่อดึงความสนใจไปแต่ละรายการ Web part เปอร์ฮีโรคนจะถูกรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นบนการสื่อสารไซต์ แต่คุณยังสามารถเพิ่ม web part เปอร์ฮีโรคนลงในหน้าอื่น ๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟังก์ชันการใช้บางอย่างจะค่อยๆ ถูกนำมาใช้กับองค์กรที่เข้าร่วมใน โปรแกรมการวางจำหน่ายครั้งแรก ซึ่งหมายความว่าคุณจะยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ หรืออาจดูแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้

 • คุณต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขเพื่อสร้างหน้า ถ้าคุณเป็นเจ้าของ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มหน้า ผู้ดูแลระบบของคุณอาจได้ปิดใช้งานความสามารถในการทำเช่นนั้น

Web part เปอร์ฮีโรคนบนไซต์การติดต่อสื่อสาร: หัวข้อและ Showcase

เปลี่ยนเค้าโครงของ web part เปอร์ฮีโรคน

เปลี่ยนรูป ข้อความ และลิงก์สำหรับแต่ละไทล์หรือเลเยอร์

จัดลำดับชั้นหรือการเรียงต่อกัน

ย้าย web part เปอร์ฮีโรคนในหนึ่งคอลัมน์

เพิ่ม web part ตัวเปอร์ฮีโรคนที่ว่างลงในหน้า

Web part เปอร์ฮีโรคนบนไซต์การติดต่อสื่อสาร: หัวข้อและ Showcase

เมื่อคุณสร้างไซต์การติดต่อสื่อสารweb part เปอร์ฮีโรคนจะถูกรวมอยู่บนหน้าของคุณตามค่าเริ่มต้น ใส่ไว้ล่วงหน้า มีรูปเริ่มต้น ข้อความ และลิงก์ที่คุณเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงรูปภาพของคุณเอง ข้อความ หน้า หรือเอกสาร นั้นได้

เมื่อคุณเลือกหัวข้อ สำหรับชนิดของไซต์การติดต่อสื่อสารที่คุณต้อง เปอร์ฮีโรคนที่เริ่มต้นเป็นเค้าโครงแบบเรียงต่อกันกับไทล์ห้า (ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนจากการห้า):

เปอร์ฮีโรคน web part บนไซต์การติดต่อสื่อสาร

เมื่อคุณเลือกShowcase สำหรับชนิดของไซต์การติดต่อสื่อสารที่คุณต้อง เปอร์ฮีโรคนที่เริ่มต้นคือ เค้าโครงแนวตั้งกับชั้นสาม (ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนจากหนึ่งในห้าชั้น):

เปอร์ฮีโรคน showcase

คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของ web part เปอร์ฮีโรคนจากตารางที่เป็นชั้นแนวตั้งโดยใช้ตัวแก้ไข web part สำหรับ ปุ่ม Web part แก้ไขปุ่ม และคุณสามารถเปลี่ยนลิงก์ รูป และข้อความสำหรับแต่ละไทล์หรือชั้นโดยใช้ตัวแก้ไขรายละเอียด ปุ่ม แก้ไขรายละเอียด สำหรับแต่ละไทล์หรือเลเยอร์

ปุ่มแก้ไขเปอร์ฮีโรคน

1. แก้ไข web part สำหรับปุ่ม

2. แก้ไขปุ่มรายละเอียด

เปลี่ยนเค้าโครงของ web part เปอร์ฮีโรคน

 1. ถ้าคุณไม่มีอยู่แล้วในโหมดแก้ไขบนหน้าของคุณ คลิกแก้ไข ด้านบนขวาของหน้า

 2. คลิก web partแก้ไข web part สำหรับ ปุ่ม Web part แก้ไขปุ่ม ทางด้านซ้าย และเลือกชนิดของเค้าโครงที่คุณต้อง - คุณสามารถเลือก ขึ้นไทล์ 5 (เช่นที่สารบนไซต์หัวข้อ), ขึ้นเลเยอร์ของ 5 (เช่นที่สารบนไซต์ Showcase)

  ตัวเลือกเค้าโครงเปอร์ฮีโรคน ตัวเลือกเค้าโครงเปอร์ฮีโรคน

เปลี่ยนรูป ข้อความ และลิงก์สำหรับแต่ละไทล์หรือเลเยอร์

 1. ถ้าคุณไม่มีอยู่แล้วในโหมดแก้ไขบนหน้าของคุณ คลิกแก้ไข ด้านบนขวาของหน้า

 2. คลิกแก้ไขรายละเอียด แก้ไขรายละเอียด ที่ด้านล่างขวาของไทล์หรือชั้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. ในกล่องเครื่องมือ คลิกเปลี่ยน แล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่รับลิงก์ของคุณ:

  • ล่าสุด: ถ้าคุณเพิ่งเปิดรูป หน้า หรือเอกสารที่ คุณจะพบได้แสดงไว้ที่นี่

  • OneDrive: คุณสามารถรับลิงก์สำหรับเอกสารหรือรูปที่คุณเก็บไว้บน OneDrive ได้

  • ไซต์: คุณสามารถรับลิงก์สำหรับเอกสาร รูป หรือหน้าจากไซต์ที่คุณระบุไว้

  • อัปโหลด: คุณสามารถอัปโหลดเอกสารหรือรูปภาพจากอุปกรณ์ส่วนบุคคลได้

  • จากลิงก์: ใส่ลิงก์สำหรับหน้า เอกสาร หรือของคุณ รูปจาก OneDrive for Business หรือ SharePoint Online

 4. เลือกรูป หน้า หรือเอกสารของคุณ แล้วคลิกเปิด

 5. ในกล่องเครื่องมือรูป ภายใต้เลือกรูปแบบกำหนดเอง หรือสีเท่านั้น (สีเท่านั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับเค้าโครงแบบเรียงต่อกันเท่านั้น)

  ตัวเลือกอัตโนมัติ เลือกรูปภาพจากหน้าหรือเอกสารที่คุณกำลังเชื่อมโยงถึง ถ้ามี

 6. ใส่ข้อความแสดงแทน สำหรับรูป

 7. ภายใต้ตัวเลือก คุณสามารถแสดงการโทรเมื่อต้องการเชื่อมโยงการดำเนินการ โดยการสลับการสลับไปยังใช่ แล้ว เพิ่มของคุณโทรไปยังข้อความการดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น, "เรียนรู้เพิ่มเติม") การโทรไปยังลิงก์การกระทำจะพร้อมใช้งาน สำหรับแต่ละชั้นในเค้าโครงชั้น แต่เฉพาะไทล์มากที่สุดในเค้าโครงแบบเรียงต่อกัน

 8. สำหรับชั้นเค้าโครงแบบ ภายใต้ตัวเลือก ยังคุณสามารถแสดงหัวเรื่องหัวข้อสำหรับแต่ละชั้น ด้วยการสลับการสลับสำหรับส่วนหัวของหัวข้อ ให้เป็นYes แล้ว เพิ่มข้อความหัวเรื่องของหัวข้อ ของคุณ

จัดลำดับชั้นหรือการเรียงต่อกัน

คุณสามารถจัดลำดับใหม่ไทล์หรือเลเยอร์ของ โดยการย้ายที่คุณต้องการ

 1. ถ้าคุณไม่มีอยู่แล้วในโหมดแก้ไขบนหน้าของคุณ คลิกแก้ไข ด้านบนขวาของหน้า

 2. คลิกปุ่มย้ายรายการ ค้าง แล้ว ลากไทล์หรือเลเยอร์ของตำแหน่งที่คุณต้อง

  ย้ายเปอร์ฮีโรคนรายการ

ย้าย web part เปอร์ฮีโรคนในหนึ่งคอลัมน์

Web part เปอร์ฮีโรคนออกแบบมาเพื่อจดทะเบียนเต็มความกว้างของหน้า ถ้าคุณจะ ไม่ถูกดำเนินการเปอร์ฮีโรคน web part สำหรับมุมขึ้นเต็มความกว้าง คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ไปยังหน้า และย้ายเว็บเปอร์ฮีโรคนส่วนลงในคอลัมน์นั้น

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 2. โฮเวอร์เมาส์เหนือเปอร์ฮีโรคน web part และคุณจะเห็นเส้นที่ มีอยู่ในวงกลม+ ดังนี้:

  เครื่องหมายบวกสำหรับการเพิ่ม web part ลงในหน้า

 3. คลิก บวกอยู่ในวงกลมที่ใช้ในการเพิ่มทันสมัย web part ลงในหน้า

 4. ภายใต้เค้าโครงส่วน เลือกหนึ่งคอลัมน์

  หนึ่งคอลัมน์
 5. ทางด้านซ้ายของ web part ใช้ปุ่มย้าย web part สำหรับ การลากเปอร์ฮีโรคน web part ลงในคอลัมน์คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

  ย้าย web part สำหรับปุ่ม

  ย้ายเปอร์ฮีโรคน

เพิ่ม web part ตัวเปอร์ฮีโรคนที่ว่างลงในหน้า

คุณสามารถเพิ่ม web part เปอร์ฮีโรคนไปยังหน้าอื่นนอกเหนือจากหน้าไซต์สื่อสาร เมื่อต้องการทำเช่นนี้:

 1. ถ้าคุณไม่มีอยู่แล้วในโหมดแก้ไขบนหน้าของคุณ คลิกแก้ไข ด้านบนขวาของหน้า

 2. บนหน้าของคุณ โฮเวอร์เมาส์ของคุณที่ด้านบน หรือด้านล่างเว็บที่มีอยู่ส่วนแล้วคุณจะเห็นเส้นที่ มีอยู่ในวงกลม+ ดังนี้:

  เครื่องหมายบวกสำหรับการเพิ่ม web part ลงในหน้า

  คลิก+ จากนั้น เลือก web partเปอร์ฮีโรคน

  เปอร์ฮีโรคน web part ในสถานะว่าง
 3. คลิก web part สำหรับแก้ไข ปุ่ม Web part แก้ไขปุ่ม และเลือกชนิดของเค้าโครงที่คุณต้องการอาจถูกใช้กับเส้นตารางเมื่อต้องการเรียงต่อกัน 5 จาก 1 หรือ 1 ถึง 5 ชั้นแนวตั้ง

 4. คลิกเลือกลิงก์ สำหรับแต่ละไทล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 5. สำหรับแต่ละไทล์ ในเครื่องมือ คลิกเลือก จากแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่รับลิงก์ของคุณ:

  • ล่าสุด: ถ้าคุณเพิ่งเปิดรูป หน้า หรือเอกสารที่ คุณจะพบได้แสดงไว้ที่นี่

  • OneDrive: คุณสามารถรับลิงก์สำหรับเอกสารหรือรูปที่คุณเก็บไว้บน OneDrive ได้

  • ไซต์: คุณสามารถรับลิงก์สำหรับเอกสาร รูป หรือหน้าจากไซต์ที่คุณระบุไว้

  • อัปโหลด: คุณสามารถอัปโหลดเอกสารหรือรูปภาพจากอุปกรณ์ส่วนบุคคลได้

  • จากลิงก์: ใส่ลิงก์สำหรับหน้า เอกสาร หรือของคุณ รูปจาก OneDrive for Business หรือ SharePoint Online

 6. เลือกรูป หน้า หรือเอกสารของคุณ แล้วคลิกเปิด

 7. ในกล่องเครื่องมือรูป ภายใต้เลือกรูปแบบกำหนดเอง หรือสีเท่านั้น (ตัวเลือกอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติเลือกรูปภาพจากหน้าหรือเอกสารที่คุณกำลังเชื่อมโยงถึง หนึ่งจะพร้อมใช้งาน)

 8. ใส่ข้อความแสดงแทน สำหรับรูป

 9. ภายใต้ตัวเลือก คุณสามารถแสดงการโทรเมื่อต้องการเชื่อมโยงการดำเนินการ โดยการสลับการสลับไปยังใช่ แล้ว เพิ่มของคุณโทรไปยังข้อความการดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น, "เรียนรู้เพิ่มเติม") การโทรไปยังลิงก์การกระทำจะพร้อมใช้งาน สำหรับแต่ละชั้นในเค้าโครงชั้น แต่เฉพาะไทล์มากที่สุดในเค้าโครงแบบเรียงต่อกัน

 10. สำหรับชั้นเค้าโครงแบบ ภายใต้ตัวเลือก ยังคุณสามารถแสดงหัวเรื่องหัวข้อสำหรับแต่ละชั้น ด้วยการสลับการสลับสำหรับส่วนหัวของหัวข้อ ให้เป็นYes แล้ว เพิ่มข้อความหัวเรื่องของหัวข้อ ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×