ใช้ upload เครือข่ายเพื่อนำเข้าไฟล์ PST ไปยัง Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะสำหรับผู้ดูแลระบบ คุณกำลังพยายามนำเข้าไฟล์ pst ไปยังกล่องจดหมายของคุณเองได้หรือไม่ ดูนำเข้าอีเมล ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ Outlook .pst

ใช้ตัวเลือกการอัปโหลดเครือข่ายและบริการการนำเข้าOffice 365 เพื่อนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ อัปโหลดเครือข่ายหมายความ ว่า คุณอัปโหลดไฟล์ pst ไปยังพื้นที่ที่เก็บชั่วคราวใน Microsoft cloud แล้วOffice 365 บริการการนำเข้าคัดลอกไฟล์ pst ไปจากพื้นที่เก็บข้อมูลไปยังกล่องจดหมายผู้ใช้เป้าหมาย

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนจำเป็นต้องใช้เครือข่ายอัปโหลดการนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายOffice 365:

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอก SAS URL และติดตั้ง Azure AzCopy

ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดไฟล์ PST ของคุณไปยัง Office 365

(เลือกได้) ขั้นตอนที่ 3: มุมมองรายการของไฟล์ PST อัปโหลดไปยัง Office 365

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแมปไฟล์นำเข้า PST

ขั้นตอนที่ 5: สร้างงานนำเข้า PST ใน Office 365

ขั้นตอนที่ 6: กรองข้อมูล และเริ่มงานนำเข้า PST

สิ่งสำคัญ: คุณจำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนที่ 1 เพียงครั้งเดียวเมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายOffice 365 หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 6 ทุกครั้งที่คุณต้องการอัปโหลด และนำเข้าชุดของไฟล์ pst ไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนำข้อมูลเข้าไปยังOffice 365 ดูภาพรวมของการนำเข้าไฟล์ PST ไปยัง Office 365

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • คุณจำเป็นต้องได้รับมอบหมายบทบาทกล่องจดหมายของการนำเข้าส่งออกในExchange Online เพื่อนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายOffice 365 ตามค่าเริ่มต้น บทบาทนี้ไม่ได้มอบหมายให้กับกลุ่มบทบาทใด ๆ ในExchange Online คุณสามารถเพิ่มบทบาทกล่องจดหมายนำเข้าส่งออกไปยังกลุ่มบทบาทการจัดการองค์กร หรือคุณสามารถสร้างกลุ่มบทบาทใหม่ มอบหมายบทบาทกล่องจดหมายนำเข้าส่งออก จากนั้น เพิ่มด้วยตัวคุณเองเป็นสมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "เพิ่มบทบาทไปยังกลุ่มบทบาท" หรือ "สร้างกลุ่มบทบาท" ส่วนในกลุ่มบทบาทการจัดการ

  นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางในองค์กรของคุณOffice 365 เพื่อนำ หน้า (ภายใต้การควบคุมข้อมูล) ในศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายของ Office 365 การเข้าถึง

 • คุณจำเป็นต้องเก็บไฟล์ pst ไปที่คุณต้องการนำเข้าไปยังOffice 365 บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์ในองค์กรของคุณ ในขั้นตอนที่ 2 คุณจะเรียกใช้เครื่องมือ AzCopy Azure ที่จะอัปโหลดไฟล์ pst ไปที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์นี้ หรือแชร์โฟลเดอร์เพื่อOffice 365

 • ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการคัดลอก และการบันทึกสำเนาของ URL ที่ประกอบด้วยแป้นการเข้าถึง ข้อมูลนี้จะถูกใช้ ในขั้นตอนที่ 2 การอัปโหลดไฟล์ของคุณ PST และขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณต้องการดูรายการของไฟล์ PST อัปโหลดการOffice 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการเพื่อป้องกัน URL นี้เหมือนกับที่คุณจะป้องกันรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น คุณอาจบันทึก ไปยังเอกสาร Microsoft Word ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือ ไปไดรฟ์ USB เข้ารหัสลับ ดูในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างนี้ใช้รวม URL และแป้นพิมพ์

 • คุณสามารถนำเข้าไฟล์ PST ไปกล่องจดหมายไม่ได้ใช้งานในOffice 365 คุณทำเช่นนี้ โดยการระบุ GUID ของกล่องจดหมายที่ไม่ได้ใช้งานในพารามิเตอร์Mailboxในไฟล์นำเข้า PST แมป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูขั้นตอนที่ 4

 • ในการปรับใช้แบบไฮบริดของแบบExchange คุณสามารถนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ cloud เก็บถาวรสำหรับผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายหลักคือ ภายในองค์กร คุณทำได้ โดยทำดังต่อไปนี้ในไฟล์นำเข้า PST แมป:

  • ระบุอยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมายแบบภายในองค์กรของผู้ใช้ในพารามิเตอร์Mailbox

  • กำหนดค่าTRUEในพารามิเตอร์IsArchive

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูขั้นตอนที่ 4

 • หลังจากนำเข้าไฟล์ PST ไปในกล่องจดหมายOffice 365 คงการเก็บข้อมูลที่ตั้งสำหรับกล่องจดหมายถูกเปิดใช้งานสำหรับระยะเวลาไม่จำกัด ซึ่งหมายความ ว่า นโยบายการเก็บข้อมูลที่กำหนดให้กับกล่องจดหมายจะไม่สามารถประมวลผลจนกว่าคุณปิดการหยุดการเก็บข้อมูล หรือการตั้งค่าวันเมื่อต้องการปิดการหยุด ทำไมเราต้องทำนี้ได้อย่างไร ถ้าข้อความที่นำเข้าไปยังกล่องจดหมายเก่า เหล่านั้นอาจถูกลบอย่างถาวร (ลบ) เนื่องจากช่วงเวลาการเก็บข้อมูลของพวกเขาอายุ โดยยึดตามการตั้งค่าการเก็บข้อมูลสำหรับกล่องจดหมายของการกำหนดค่าการ วางกล่องจดหมายของระงับการเก็บข้อมูลจะแจ้งเวลาเจ้าของกล่องจดหมายเพื่อจัดการเพิ่งนำเข้าข้อความหรือทำให้คุณกำหนดเวลาการเปลี่ยนตั้งค่าที่เก็บข้อมูลสำหรับกล่องจดหมายเหล่านี้ ดูในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการการหยุดการเก็บข้อมูล

 • สำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการใช้อัปโหลดเครือข่ายเพื่อนำเข้าไฟล์ PST ไปOffice 365 ดูบ่อยเกี่ยวกับการนำเข้าไฟล์ PST ไปยัง Office 365

กลับไปยังด้านบนสุด

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอก SAS URL และติดตั้ง Azure AzCopy

ขั้นตอนแรกคือการ ดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือของ AzCopy ที่Azure ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คุณจะเรียกใช้ในขั้นตอนที่ 2 การอัปโหลดไฟล์ PST ไปOffice 365 นอกจากนี้คุณจะคัดลอก SAS URL สำหรับองค์กรของคุณ URL นี้คือการ รวมเครือข่าย URL สำหรับตำแหน่งที่ตั้งAzure พื้นที่จัดเก็บใน Microsoft cloud สำหรับองค์กรของคุณและใช้คีย์ที่ใช้ร่วมกัน Access ลายเซ็น (SAS) คีย์นี้อธิบายสิทธิ์ที่จำเป็นในการอัปโหลดไฟล์ PST ไปยังตำแหน่งเก็บAzure ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการเพื่อป้องกัน SAS URL นั่นคือไม่ซ้ำกันในองค์กรของคุณ และจะใช้ในขั้นตอนที่ 2

สิ่งสำคัญ: คุณจำเป็นต้องใช้Azure AzCopy เวอร์ชัน 5.2 เรียบร้อยแล้วอัปโหลดไฟล์ PST ไปยังตำแหน่งที่เก็บข้อมูลAzure เครื่องมือ AzCopy รุ่นใหม่กว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการนำเข้าไฟล์ PST ไปOffice 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะดาวน์โหลดเครื่องมือ AzCopy จากหน้าการอัปโหลดไฟล์บนเครือข่าย โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้

 1. ไปยังhttps://protection.office.com/และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณOffice 365

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย คลิกการควบคุมข้อมูล >นำเข้า

  หมายเหตุ: เป็นที่ระบุไว้ ก่อนหน้านี้คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลส่วนกลางในองค์กรของคุณOffice 365 เพื่อเข้าถึงหน้านำเข้า ในศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย

 3. บนหน้านำเข้า คลิก ไอคอน เพิ่ม งานการนำเข้าใหม่

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้างานจะปรากฏขึ้น

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเข้า PST นั้นแล้ว คลิกถัดไป ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข ยัติภังค์ และขีดล่าง คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ หรือมีช่องว่างในชื่อ

 5. บนหน้าเลือกนำชนิดงาน คลิกอัปโหลดข้อมูลของคุณ และคลิกถัดไป

 6. ในขั้นตอนที่ 2 คลิกแสดงการอัปโหลดข่าย SAS URL

 7. หลังจากที่จะแสดง URL คัดลอก และบันทึกไปยังไฟล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อต้องการคัดลอก URL ทั้งหมด

 8. ในขั้นตอนที่ 3 คลิกเครื่องมือ AzCopy Azure ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือ AzCopy Azure

 9. ในหน้าต่างป็อปอัพ คลิกเรียกใช้ การติดตั้ง AzCopy

  หมายเหตุ: ไม่แน่ใจว่าได้ติดตั้งเครื่องมือ AzCopy ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น (% ProgramFiles (x86) %\Microsoft SDKs\Azure) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต)

 10. คลิกยกเลิก เพื่อปิดหน้าอัปโหลดไปยัง cloud

กลับไปยังด้านบนสุด

ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดไฟล์ PST ของคุณไปยังOffice 365

ตอนนี้ คุณก็พร้อมที่จะใช้เครื่องมือ AzCopy.exe การอัปโหลดไฟล์ PST ไปOffice 365 เครื่องมือนี้อัปโหลด และจัดเก็บในตำแหน่งที่เก็บข้อมูลAzure ใน Microsoft cloud เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ไฟล์ PST ต้องอยู่ในการแชร์ไฟล์หรือเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ในองค์กรของคุณ ซึ่งเรียกว่าไดเรกทอรีต้นฉบับในกระบวนงานต่อไปนี้ ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ AzCopy คุณสามารถระบุไดเรกทอรีแหล่งข้อมูลอื่น

 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ไปยังไดเรกทอรีที่คุณติดตั้งเครื่องมือ AzCopy.exe ในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณได้ติดตั้งเครื่องมือในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ไป% ProgramFiles(x86) %\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ PST ไปยังOffice 365

  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>

  ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงพารามิเตอร์และค่าของพวกเขาจำเป็น โปรดสังเกตว่า ข้อมูลที่คุณได้รับในขั้นตอนก่อนหน้านี้ถูกใช้ในค่าสำหรับพารามิเตอร์ต่อไปนี้

  พารามิเตอร์

  คำอธิบาย

  ตัวอย่าง

  /Source:

  ระบุไดเรกทอรีต้นฉบับในองค์กรของคุณที่ประกอบด้วยไฟล์ PST ที่จะอัปโหลดการOffice 365 หรือไม่

  /Source:\\FILESERVER01\PSTs

  /Dest:

  ระบุ SAS URL ที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 1

  ต้องแน่ใจว่าล้อมรอบค่าของพารามิเตอร์นี้ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ("")

  เคล็ดลับ: (เลือกได้) คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ย่อยในตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูล Azure การอัปโหลดไฟล์ PST ไป คุณทำเช่นนี้ ด้วยการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ย่อย (หลังจาก "ingestiondata") ใน SAS URL ตัวอย่างแรกไม่ได้ระบุโฟลเดอร์ย่อย ซึ่งหมายความว่า Pst จะอัปโหลดไปยังรากของ (ชื่อingestiondata) ของตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูล Azure ตัวอย่างที่สองอัปโหลดไฟล์ PST ไปยังโฟลเดอร์ย่อย (ชื่อPSTFiles) ในรากของตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูล Azure

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  หรือ

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  /V:

  ผลลัพธ์ของข้อความสถานะการลงในไฟล์บันทึก ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์บันทึกการตั้งชื่อ AzCopyVerbose.log % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy ถ้าคุณระบุตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่มีอยู่สำหรับตัวเลือกนี้ บันทึกการจะถูกผนวกไปยังแฟ้มนั้น

  /V:C:\Users\Admin\Desktop\Uploadlog.log

  /S

  สวิตช์ตัวเลือกนี้ระบุโหมดเกิดซ้ำเพื่อให้เครื่องมือ AzCopy จะคัดลอกไฟล์ Pst ที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยในไดเรกทอรีของแหล่งข้อมูลที่ระบุ โดยพารามิเตอร์/Source:หรือไม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีสวิตช์นี้ ไฟล์ PST ในโฟลเดอร์ย่อยจะมีชื่อเส้นทางแบบไฟล์อื่นในตำแหน่งที่เก็บAzure หลังจากที่พวกเขากำลังอัปโหลด คุณจะต้องระบุชื่อเส้นทางไฟล์ที่แน่นอนในไฟล์ CSV ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 4

  /S

  นี่คือตัวอย่างของไวยากรณ์สำหรับเครื่องมือ AzCopy.exe โดยใช้ค่าที่แท้จริงสำหรับแต่ละพารามิเตอร์:

  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:C:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log

  หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง สถานะแสดงข้อความที่แสดงความคืบหน้าของการอัปโหลดไฟล์ pst ไป ข้อความสถานะขั้นสุดท้ายแสดงจำนวนรวมของไฟล์ที่ถูกอัปโหลดเรียบร้อยแล้ว

  เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง AzCopy.exe เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบว่า พารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง บันทึกสำเนาของไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งไปยังไฟล์ (ปลอดภัย) เดียวกันกับที่คุณคัดลอกข้อมูลที่ คุณได้ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว คุณสามารถคัดลอก และวางคำสั่งนี้ในพร้อมท์คำสั่งแต่ละครั้งที่คุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือ AzCopy.exe การอัปโหลดไฟล์ PST ไปOffice 365 คุณอาจต้องเปลี่ยนค่าเท่านั้นเป็นคนเดียวสำหรับพารามิเตอร์/Source: ซึ่งขึ้นอยู่กับไดเรกทอรีแหล่งที่ไฟล์ pst ไปอยู่

กลับไปยังด้านบนสุด

(เลือกได้) ขั้นตอนที่ 3: มุมมองรายการของไฟล์ PST อัปโหลดไปยัง Office 365

คุณสามารถติดตั้ง และใช้ Microsoft Azure Explorer พื้นที่จัดเก็บ (ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลฟรี เปิดเครื่องมือ) เพื่อดูรายการของไฟล์ pst ไปที่คุณอัปโหลดไปยังAzure blob เป็นขั้นตอนเพิ่มเติม มีเหตุผลที่ดีสองประการเพื่อทำสิ่งนี้:

 • ยืนยันว่า ไฟล์ pst ไปจากโฟลเดอร์ที่แชร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ในองค์กรของคุณถูกอัปโหลดการAzure blob เรียบร้อยแล้ว

 • ตรวจสอบชื่อแฟ้ม (และชื่อเส้นทางของโฟลเดอร์ย่อยถ้าคุณได้รวมไว้) แต่ละไฟล์ PST อัปโหลดไปยังAzure blob ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณกำลังสร้าง PST แมปเนื่องจากคุณจำเป็นต้องระบุชื่อเส้นทางของโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มสำหรับแต่ละไฟล์ PST ไฟล์ในขั้นตอนถัดไป ตรวจสอบชื่อเหล่านี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในไฟล์ของคุณแมป PST

Microsoft Azure Explorer พื้นที่จัดเก็บอยู่ในการแสดงตัวอย่าง

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถใช้ Azure Storage Explorer เพื่อลบไฟล์ PST ที่คุณได้อัปโหลดไปยัง Blob Azure ได้ ถ้าคุณลองลบไฟล์ PST คุณจะได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น โปรดทราบว่าไฟล์ PST ทั้งหมดจะถูกลบโดยอัตโนมัติจากพื้นที่เก็บข้อมูล Azure ของคุณ ถ้าไม่มีงานนำเข้าในความคืบหน้า ไฟล์ PST ทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ ingestiondata จะถูกลบภายใน 30 วันหลังจากสร้างงานนำเข้าล่าสุด

เมื่อต้องการติดตั้งAzure Explorer พื้นที่จัดเก็บ และเชื่อมต่อกับพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณAzure:

 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือ Microsoft Azure Storage Explorer

 2. เริ่มต้นใน Microsoft Azure Explorer เก็บข้อมูล กขวาบัญชีผู้ใช้ที่เก็บข้อมูล ในบานหน้าต่างด้านซ้าย นั้นแล้ว คลิกเชื่อมต่อกับ Azure storage

  คลิกขวาที่เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และคลิก เชื่อมต่อกับ Azure storage
 3. คลิกใช้การเข้าถึงที่ใช้ร่วมกันลายเซ็น (SAS) URI หรือการเชื่อมต่อสาย และคลิกถัดไป

 4. คลิกใช้ SAS URI วาง URL SAS ที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 1 ในการในกล่องภายใต้URI แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าการเชื่อมต่อที่บทสรุป คุณสามารถตรวจทานข้อมูลการเชื่อมต่อ นั้นแล้ว คลิกเชื่อมต่อ

  เปิดคอนเทนเนอร์ingestiondata ประกอบด้วยไฟล์ pst ไปที่คุณอัปโหลดในขั้นตอนที่ 2 คอนเทนเนอร์ingestiondata จะอยู่ภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่เก็บข้อมูล > (SAS-Attached Services) > Blob Containers

  เก็บข้อมูล azure Explorer แสดงรายการของไฟล์ pst ไปที่คุณอัปโหลด
 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วโดยใช้ Microsoft Azure Explorer เก็บข้อมูล คลิกขวาingestiondata แล้ว คลิ กแยกออก การเชื่อมต่อจากพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณAzure มิฉะนั้น คุณจะได้รับข้อผิดพลาดในครั้งถัดไปเมื่อคุณพยายามแนบไว้

  คลิกขวา ingestion แล้วคลิกแยกออกการเชื่อมต่อจากพื้นที่เก็บข้อมูล Azure ของคุณ

กลับไปยังด้านบนสุด

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแมปไฟล์นำเข้า PST

หลังจากที่ได้ถูกอัปโหลดไฟล์ PST ไปยังตำแหน่งเก็บข้อมูลAzure สำหรับองค์กรของคุณOffice 365 แล้วขั้นตอนถัดไปคือ เพื่อสร้างเครื่องหมายจุลภาคคั่นด้วยไฟล์ (CSV) ค่าที่ระบุผู้ใช้ที่กล่องจดหมายของไฟล์ PST จะนำเข้าไป คุณจะส่งไฟล์ CSV นี้ในขั้นตอนถัดไปเมื่อคุณสร้างงานนำเข้า PST

 1. ดาวน์โหลดสำเนาของไฟล์นำเข้า PST แมป

 2. เปิด หรือบันทึกไฟล์ CSV กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเสร็จสมบูรณ์แล้วนำเข้า PST แมปไฟล์ (เปิดใน NotePad) ได้ง่ายขึ้นอย่างมากในการใช้ใน Microsoft Excel การแก้ไขไฟล์ CSV

  Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
  Exchange,,annb.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,annb_archive.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,,donh.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,donh_archive.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp_archive.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk_archive.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam_archive.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,

  ในแถวแรก หรือส่วนหัวของแถว ของไฟล์ CSV แสดงรายการพารามิเตอร์ที่จะถูกใช้ โดยบริการการนำเข้า PST เพื่อนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ ชื่อพารามิเตอร์แต่ละถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค แต่ละแถวภายใต้ส่วนหัวของแถวแสดงค่าพารามิเตอร์สำหรับการนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายที่เฉพาะเจาะจง คุณจะต้องแถวแต่ละไฟล์ PST ที่คุณต้องการนำเข้าไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แทนข้อมูลพื้นที่ที่สำรองไว้ในไฟล์แมปกับข้อมูลจริงของคุณ

  หมายเหตุ: ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในส่วนหัวของแถว รวมถึงพารามิเตอร์SharePoint พวกเขาจะถูกละเว้นระหว่างการนำเข้า PST

 3. ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้เพื่อใส่ไฟล์ CSV ที่ มีข้อมูลที่จำเป็น

  พารามิเตอร์

  คำอธิบาย

  ตัวอย่าง

  Workload

  ระบุบริการOffice 365 ที่จะนำเข้าข้อมูลไปหรือไม่ การนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ ใช้Exchange

  Exchange

  FilePath

  ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ในตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่จัดเก็บAzure ว่า คุณอัปโหลดไฟล์ PST ไปในขั้นตอนที่ 2

  ถ้าคุณไม่ได้รวมมีชื่อโฟลเดอร์ย่อยเพิ่มเติมใน URL SAS ในพารามิเตอร์/Dest:ในขั้นตอนที่ 2 ปล่อยพารามิเตอร์นี้ว่างไว้ในไฟล์ CSV ถ้าคุณได้รวมชื่อโฟลเดอร์ย่อย ระบุในพารามิเตอร์นี้ (ให้ดูที่ตัวอย่างที่สอง) ออก ค่าสำหรับพารามิเตอร์นี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความสำคัญ

  ทั้งสองวิธีไม่รวม "ingestiondata" ในค่าสำหรับพารามิเตอร์FilePath

  สิ่งสำคัญ: ตัวพิมพ์สำหรับชื่อเส้นทางไฟล์ได้เหมือนกับในกรณีคุณใช้ถ้าคุณได้รวมมีชื่อโฟลเดอร์ย่อยเพิ่มเติมใน URL SAS ในพารามิเตอร์/Dest:ในขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้PSTFilesสำหรับชื่อโฟลเดอร์ย่อยในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ใช้pstfilesในพารามิเตอร์FilePathในไฟล์ CSV การนำเข้าไฟล์ PST จะล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะใช้กรณีเดียวกันในทั้งสองกรณี

  (ปล่อยให้ว่าง)

  หรือ

  PSTFiles

  Name

  ระบุชื่อของไฟล์ PST ที่จะนำเข้าไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้หรือไม่ ค่าสำหรับพารามิเตอร์นี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความสำคัญ

  สิ่งสำคัญ: ตัวพิมพ์สำหรับชื่อไฟล์ PST ในไฟล์ CSV ได้เหมือนกับไฟล์ PST ที่ถูกอัปโหลดไปยังตำแหน่งเก็บข้อมูลAzure ในขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้annb.pstในพารามิเตอร์Nameในไฟล์ CSV แต่ชื่อของไฟล์ PST จริงAnnB.pstการนำเข้าไฟล์ PST จะล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของ PST ในไฟล์ CSV ใช้กรณีเดียวกันกับไฟล์ PST จริง

  annb.pst

  Mailbox

  ระบุอยู่อีเมของกล่องจดหมายที่จะนำเข้าไฟล์ PST ไปหรือไม่

  การนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายไม่ได้ใช้งาน คุณต้องระบุกล่องจดหมาย GUID สำหรับพารามิเตอร์นี้ การรับ GUID นี้ เรียกใช้คำสั่ง PowerShell ต่อไปนี้ในExchange Online: Get-Mailbox -InactiveMailboxOnly <identity of inactive mailbox> | FL Guid

  หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจมีกล่องจดหมายหลาย ด้วยแบบเดียวกันกับที่อยู่อีเม ที่กล่องจดหมายของหนึ่งกล่องจดหมายใช้งานอยู่ และกล่องจดหมายที่อยู่ในสถานะนุ่มลบ (หรือไม่ได้ใช้งาน) ในสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณได้ระบุกล่องจดหมายของ GUID เพื่อบ่งบอกกล่องจดหมายของการนำเข้าไฟล์ PST ไป เมื่อต้องการรับ GUID นี้สำหรับกล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่ เรียกใช้คำสั่ง PowerShell ต่อไปนี้: Get-Mailbox - <identity of active mailbox> | FL Guid เมื่อต้องการรับ GUID สำหรับกล่องจดหมายที่ถูก ลบนุ่ม (หรือไม่ได้ใช้งาน) เรียกใช้คำสั่งนี้Get-Mailbox - <identity of soft-deleted or inactive mailbox> -SoftDeletedMailbox | FL Guid

  annb@contoso.onmicrosoft.com

  หรือ

  2d7a87fe-d6a2-40cc-8aff-1ebea80d4ae7

  IsArchive

  ระบุว่า จะนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายการเก็บถาวรของผู้ใช้หรือไม่ มีสองตัวเลือก:

  • FALSE   นำเข้าไฟล์ PST ไปกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้

  • TRUE   นำเข้าไฟล์ PST ไปกล่องจดหมายการเก็บถาวรของผู้ใช้

  ถ้าคุณปล่อยให้พารามิเตอร์นี้ว่าง ไฟล์ PST จะถูกนำเข้ากับกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ cloud เก็บถาวรสำหรับผู้ใช้ ที่มีกล่องจดหมายหลักคือ ภายในองค์กร เพียงระบุเป็นจริงสำหรับพารามิเตอร์นี้ และระบุอยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมายแบบภายในองค์กรของผู้ใช้สำหรับพารามิเตอร์Mailbox

  FALSE

  หรือ

  TRUE

  TargetRootFolder

  ระบุโฟลเดอร์กล่องจดหมายที่นำเข้าไฟล์ PST ไป

  • ถ้าคุณปล่อยพารามิเตอร์นี้ ว่าง PST จะนำเข้าไปยังโฟลเดอร์ใหม่ที่มีชื่อImportedอยู่ในระดับรากของกล่องจดหมาย (ในระดับเดียวเป็นโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าและการเริ่มต้นกล่องจดหมายของโฟลเดอร์อื่น ๆ)

  • ถ้าคุณระบุ/รายการในไฟล์ PST จะถูกนำเข้าโดยตรงในโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้

  • ถ้าคุณระบุ/<foldername>จะนำเข้าข้อมูลในไฟล์ PST ไปยังโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า<ชื่อโฟลเดอร์ > ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้/ImportedPstรายการจะถูกนำเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าImportedPst โฟลเดอร์นี้จะอยู่ในกล่องจดหมายของผู้ใช้ในระดับเดียวกันกับโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า

  เคล็ดลับ: ให้พิจารณาใช้งานบางชุดทดสอบเพื่อทดลองใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อให้คุณสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่ดีที่สุดเพื่อนำเข้าไฟล์ Pst ไป

  (ปล่อยให้ว่าง)

  หรือ

  /

  หรือ

  /ImportedPst

  ContentCodePage

  พารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นระบุค่าเป็นตัวเลขสำหรับหน้าโค้ดจะใช้สำหรับนำเข้าไฟล์ PST ในรูปแบบไฟล์ ANSI หรือไม่ พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับการนำเข้าไฟล์ pst ไปจากองค์กรจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี (อักษร) เนื่องจากภาษาเหล่านี้ใช้ชุดอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) สำหรับการเข้ารหัสอักขระโดยทั่วไป ถ้าพารามิเตอร์นี้ไม่ได้ใช้ในการนำเข้าไฟล์ PST สำหรับภาษาที่ใช้ DBCS สำหรับชื่อโฟลเดอร์กล่องจดหมาย ชื่อโฟลเดอร์มีมักฉบับหลังจากนำเข้า

  สำหรับรายการของค่าที่สนับสนุนการใช้สำหรับพารามิเตอร์นี้ ดูโค้ดหน้าระบุ

  หมายเหตุ: ระบุ นี่คือพารามิเตอร์เลือกได้ และคุณไม่มีการรวมไว้ในไฟล์ CSV เป็นไว้ก่อนหน้านี้ หรือคุณสามารถรวมไว้ให้ปล่อยค่าว่างสำหรับแถวอย่าง น้อยหนึ่ง

  (ปล่อยให้ว่าง)

  หรือ

  932 (ซึ่งเป็นรหัสหน้ารหัสสำหรับภาษาญี่ปุ่น ANSI/OEM)

  SPFileContainer

  สำหรับการนำเข้า PST ปล่อยพารามิเตอร์นี้ว่างไว้

  ไม่สามารถใช้งานได้

  SPManifestContainer

  สำหรับการนำเข้า PST ปล่อยพารามิเตอร์นี้ว่างไว้

  ไม่สามารถใช้งานได้

  SPSiteUrl

  สำหรับนำเข้า PST ปล่อยพารามิเตอร์นี้ว่างไว้

  ไม่สามารถใช้งานได้

กลับไปยังด้านบนสุด

ขั้นตอนที่ 5: สร้างงานนำเข้า PST ใน Office 365

ขั้นตอนถัดไปคือการ สร้างงานนำเข้า PST ในบริการการนำเข้าในOffice 365 เป็น explained ก่อนหน้านี้ คุณจะส่งแฟ้มการแมป PST นำเข้าที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่คุณสร้างงานใหม่Office 365 วิเคราะห์ข้อมูลในไฟล์ PST แล้ว ให้โอกาสในการกรองข้อมูลที่จะ ได้รับการนำเข้าไปยังกล่องจดหมายระบุไว้ในไฟล์ PST นำแมป (ให้ดูที่ขั้นตอนที่ 6)

 1. ไปยังhttps://protection.office.comและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณOffice 365

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย คลิกการควบคุมข้อมูลนั้นแล้ว คลิกนำเข้า

 3. บนหน้านำเข้า คลิก ไอคอน เพิ่ม งานการนำเข้าใหม่

  หมายเหตุ: ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องได้รับมอบหมายบทบาทกล่องจดหมายนำส่งออกในExchange Online เพื่อสร้างงานนำเพื่อนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายOffice 365

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเข้า PST นั้นแล้ว คลิกถัดไป ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข ยัติภังค์ และขีดล่าง คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ หรือมีช่องว่างในชื่อ

 5. บนหน้าเลือกนำชนิดงาน คลิกอัปโหลดข้อมูลของคุณ และคลิกถัดไป

 6. ในขั้นตอนที่ 4 บนหน้าการอัปโหลดไปยัง cloud คลิกตัวฉันกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วอัปโหลดไฟล์ของฉัน และฉันสามารถเข้าถึงไฟล์แมป กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกถัดไป

 7. คลิกเลือกแฟ้มการแมป เพื่อส่งไฟล์แมป PST นำเข้าที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 4

 8. หลังจากชื่อของไฟล์ CSV ไฟล์ปรากฏภายใต้การแมปชื่อไฟล์ คลิกตรวจสอบ เพื่อเลือกไฟล์ CSV ของคุณสำหรับข้อผิดพลาด

  มีไฟล์ CSV ที่จะตรวจสอบเพื่อสร้างงานนำเข้า PST เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุชื่อไฟล์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบแล้ว ถ้าการตรวจสอบล้มเหลว คลิกลิงก์ดูล็อก ตรวจสอบข้อผิดพลาดรายงานจะเปิดขึ้น กับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละแถวในไฟล์ที่ไม่

 9. หลังจากไฟล์ PST แมปจะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจ อ่านเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้ว คลิ กกล่องกาเครื่องหมาย

 10. คลิกบันทึก เพื่อส่งงาน แล้ว คลิ กปิด หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างงาน

  หน้าแบบลอยสถานะจะ แสดง มีสถานะของการวิเคราะห์ในความคืบหน้า และจะแสดงงานนำเข้าใหม่ในไลบรารีบนหน้านำเข้า

 11. คลิกรีเฟรช ไอคอน รีเฟรช เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานะที่แสดงอยู่ในคอลัมน์สถานะ เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ และข้อมูลพร้อมที่จะนำเข้า สถานะจะเปลี่ยนแปลงเพื่อวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์

  คุณสามารถคลิงานนำเข้าเพื่อแสดงสถานะแบบลอยหน้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนำเข้าเช่นสถานะของแต่ละไฟล์ PST ที่แสดงอยู่ในแฟ้มการแมป

กลับไปยังด้านบนสุด

ขั้นตอนที่ 6: กรองข้อมูล และเริ่มงานนำเข้า PST

หลังจากที่คุณสร้างงานนำเข้าในขั้นตอนที่ 5, Office 365 วิเคราะห์ข้อมูลในไฟล์ pst ไป (ในลักษณะ ปลอดภัย) โดยการระบุอายุของรายการและชนิดของข้อความแตกต่างกันรวมอยู่ในไฟล์ pst ไป เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ และข้อมูลพร้อมการนำเข้า คุณมีตัวเลือกการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในไฟล์ pst ไป หรือคุณสามารถตัดข้อมูลที่นำเข้า โดยการตั้งค่าตัวกรองที่ควบคุมข้อมูลอะไรบ้างที่จะนำเข้า

 1. บนหน้านำเข้า ในศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย คลิกพร้อมที่จะนำเข้าไปยัง Office 365 สำหรับงานนำเข้าที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 5

  ลอยออกหน้าจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ PST และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานนำเข้า

 2. คลิกนำเข้าไปยัง Office 365

  ในหน้ากรองข้อมูลของคุณ จะปรากฏขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกเป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ที่ทำกับไฟล์ PST ด้วยOffice 365 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอายุของข้อมูล

  ณจุดนี้ คุณมีตัวเลือกการกรองข้อมูลที่จะนำเข้า หรือนำเข้าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ที่เดิม

 3. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. การตัดแต่งข้อมูลที่คุณนำเข้า คลิกใช่ ฉันต้องการกรองข้อมูลนั้นก่อนที่จะนำเข้า

   สำหรับการแนะนำทีละขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการกรองข้อมูลในไฟล์ pst ไปและเริ่มใช้งานการนำเข้าแล้ว ดูที่กรองข้อมูลเมื่อนำเข้าไฟล์ PST ไปยัง Office 365

   หรือ

  2. เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ PST คลิกไม่มี ฉันต้องการนำเข้าทุกสิ่งทุกอย่าง และคลิกถัดไป

 4. คลิกนำเข้าข้อมูล เมื่อต้องการเริ่มงานนำเข้า

  สถานะของงานนำเข้าจะแสดงบนหน้านำเข้า คลิกรีเฟรช เพื่ออัปเดตข้อมูลสถานะที่แสดงอยู่ในคอลัมน์สถานะ ไอคอน รีเฟรช คลิกงานนำเข้าเพื่อแสดงหน้าสถานะเวิร์กแบบลอย ซึ่งแสดงข้อมูลสถานะเกี่ยวกับแต่ละไฟล์ PST กำลังนำเข้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เหตุใดการนำเข้าไฟล์ PST ไปOffice 365 ได้อย่างไร

  • วิธีดีในการโยกย้ายอีเมลขององค์กรของคุณไปยังOffice 365 ได้

  • จะช่วยให้คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อยู่ขององค์กรของคุณ ด้วยการแจ้งให้คุณ:

   • เปิดใช้งานเก็บถาวรกล่องจดหมายเพื่อให้ผู้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมกล่องจดหมาย

   • กล่องจดหมายของตำแหน่งบนค้างไว้ในการรักษาเนื้อหา

   • ใช้เครื่องมือ eDiscovery Microsoft เพื่อค้นหาเนื้อหาในกล่องจดหมาย

   • นโยบายการเก็บข้อมูลใช้เพื่อควบคุมเนื้อหาของกล่องจดหมายของระยะจะถูกเก็บรักษาไว้

   • ค้นหาการบันทึกการตรวจสอบOffice 365 สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมาย

  • ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล ไฟล์ pst ไปที่นำเข้าไปยังกล่องจดหมายOffice 365 สืบทอดฟีเจอร์พร้อมใช้งานสูงของExchange Online ตรงข้ามกับการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

  • ข้อมูลจะพร้อมใช้งานให้กับผู้ใช้จากอุปกรณ์ทั้งหมดเนื่องจากจะถูกเก็บไว้ใน cloud

 • นี่คือตัวอย่างของ URL ที่ใช้ร่วมกัน Access ลายเซ็น (SAS) ที่ได้รับในขั้นตอนที่ 1 ตัวอย่างนี้ยังประกอบด้วยไวยากรณ์สำหรับคำสั่งที่คุณเรียกใช้ในเครื่องมือ AzCopy.exe เพื่ออัปโหลดไฟล์ PST ไปOffice 365 สามารถแน่มาตรการเพื่อป้องกัน SAS URL เช่นเดียวกับที่คุณจะป้องกันรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

  SAS URL: https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D
  
  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>
  
  EXAMPLES
  
  This example uploads PST files to the root of the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log
  
  This example uploads PST files to a subfolder named PSTFiles in the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log 
 • เป็นการอธิบายไว้ก่อนหน้านี้Office 365 บริการเปิดใช้งานการนำเข้าเก็บข้อมูลค้างไว้ตั้ง (สำหรับระยะเวลาไม่จำกัด) หลังจากนำเข้าไฟล์ PST ไปยังกล่องจดหมายออก นั่นหมายความว่า คุณสมบัติRetentionHoldEnabledถูกตั้งค่าเป็นTrueเพื่อที่จะไม่สามารถประมวลผลนโยบายการเก็บข้อมูลที่กำหนดให้กับกล่องจดหมาย ซึ่งทำให้เวลาเจ้าของกล่องจดหมายที่จัดการข้อความที่นำเข้ามาใหม่ โดยการป้องกันไม่ให้ลบหรือนโยบายการเก็บถาวรจากการลบ หรือเก็บถาวรข้อความเก่า ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อจัดการหยุดการเก็บข้อมูลนี้:

  • หลังจากระยะเวลา คุณสามารถปิดคงการเก็บข้อมูล ด้วยการเรียกใช้คำสั่งSet-Mailbox -RetentionHoldEnabled $false สำหรับคำแนะนำ ดูสถานที่กล่องจดหมายบนเก็บข้อมูลค้างไว้

  • คุณสามารถกำหนดค่าการหยุดการเก็บข้อมูลเพื่อให้ปิดใช้งานตามวันบางอย่างในอนาคต คุณทำเช่นนี้ ด้วยการเรียกใช้คำสั่งSet-Mailbox -EndDateForRetentionHold <date> ตัวอย่างเช่น สมมติว่าวันของวันนี้เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 และคุณต้องการหยุดการเก็บข้อมูลที่ถูกปิดใช้งานใน 30 วัน คุณจะเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้: Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold 8/1/2016 ในสถานการณ์นี้ คุณจะปล่อยคุณสมบัติRetentionHoldEnabledตั้งค่าเป็นTrue สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เห็นกล่องจดหมายของชุด

  • คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านโยบายการเก็บข้อมูลที่กำหนดให้กับกล่องจดหมายเพื่อให้รายการเก่าที่นำเข้าจะไม่ได้ทันทีที่ถูกลบ หรือย้ายไปยังกล่องจดหมายเก็บถาวรของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจยืดอายุเก็บข้อมูลสำหรับนโยบายของการลบหรือเก็บถาวรที่กำหนดให้กับกล่องจดหมาย ในสถานการณ์นี้ คุณจะปิดกล่องจดหมายของการระงับเก็บข้อมูลหลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่านโยบายการเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตั้งค่านโยบายการเก็บถาวรและการลบสำหรับกล่องจดหมายใน Office 365 องค์กรของคุณ

กลับไปยังด้านบนสุด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×