ใช้ Solver เพื่อกำหนดผสมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงโดยใช้ Solver โปรแกรมที่เพิ่มใน Microsoft Excel คุณสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์แบบ what-if เพื่อตรวจสอบการผสมของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

ฉันจะสามารถกำหนดผสมผลิตภัณฑ์รายเดือนที่ผลกำไรจากการขยายหน้าต่างใหญ่สุดได้อย่างไร

บริษัทมักจะต้องกำหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเพื่อสร้างเป็นเดือน ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ปัญหาผสมผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับวิธีการกำหนดขนาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ควรผลิตในระหว่างเดือนเพื่อกำไรสูงสุด ผลิตภัณฑ์ผสมต้องมักจะยึดตามข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • ผสมผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้ทรัพยากรมากกว่าจะพร้อมใช้งาน

 • ความต้องการจำกัดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์อยู่ เราไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในระหว่างเดือนกว่าความต้องการบอกว่า เนื่องจากการผลิตส่วนเกินคือเสีย (เช่น ยาแบบเน่า)

ลองแก้ไขตัวอย่างของปัญหาผสมผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ คุณสามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ในไฟล์ Prodmix.xlsx แสดงในภาพประกอบ 27-1

รูปหนังสือ
รูป 27-1 ผสมผลิตภัณฑ์

สมมติว่า เราทำงานสำหรับบริษัทยาที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันหกที่โรงงานของพวกเขา ผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องใช้แรงงานและดิบ แถวที่ 4 ในรูป 27-1 แสดงชั่วโมงของค่าแรงที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างปอนด์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ และปอนด์ดิบที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างปอนด์ของแต่ละผลิตภัณฑ์แสดงแถวที่ 5 ตัวอย่างเช่น ผลิตปอนด์ของผลิตภัณฑ์ 1 จำเป็นต้องใช้ 6 ชั่วโมงของแรงงานและปอนด์ 3.2 ดิบ สำหรับแต่ละยา ราคาต่อปอนด์จะได้รับในแถว 6 ต้นทุนต่อหน่วยต่อปอนด์จะได้รับในแถว 7 นั้นจะได้รับผลกำไรต่อปอนด์ในแถวที่ 9 ตัวอย่าง 2 ผลิตภัณฑ์ขายสำหรับ 11.00 ต่อปอนด์ ทำให้เกิดต้นทุนต่อหน่วย 5.70 ต่อปอนด์ และมีผลกระทบต่อ $5.30 กำไรทั้งหมดต่อปอนด์เท่านั้น ความต้องการของเดือนสำหรับแต่ละยาจะได้รับในแถว 8 ตัวอย่าง นดีมานด์สำหรับผลิตภัณฑ์ 3 คือ ปอนด์ 1041 เดือนนี้ 4500 ชั่วโมงของค่าแรงและปอนด์ 1600 ดิบจะพร้อมใช้งาน ฉันสามารถบริษัทนี้ของรายเดือนทำกำไรสูงสุดได้อย่างไร

ถ้าเราทำสิ่งใดเกี่ยวกับ Excel Solver เราจะโจมตีปัญหานี้ได้ ด้วยการสร้างแผ่นงานเพื่อติดตามกำไรทั้งหมดและทรัพยากรการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รวม จากนั้น เราจะใช้ข้อผิดพลาดและทดลองใช้การผสมผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการปรับให้เหมาะสมกำไรทั้งหมดโดยไม่ ต้องใช้แรงงานเพิ่มเติมหรือดิบกว่าจะพร้อมใช้งาน และไม่ มีการผลิตยาใด ๆ จากความแตกต่างกัน เราใช้ Solver ในกระบวนการนี้เท่านั้นที่พื้นที่การทดลองใช้ผิดพลาด อย่างยิ่ง Solver เป็นกลไกการปรับให้เหมาะสมที่ flawlessly ดำเนินการค้นหาเวอร์ชันทดลองใช้ผิดพลาด

คีย์เพื่อแก้ปัญหาการผสมผลิตภัณฑ์จะคำนวณใช้ทรัพยากรและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุรวมใด ๆ กำไรทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่สำคัญที่เราสามารถใช้เพื่อทำการคำนวณนี้คือ ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ฟังก์ชัน SUMPRODUCT จะคูณค่าในช่วงของเซลล์ที่สอดคล้องกัน และส่งกลับผลรวมของค่าเหล่านั้น แต่ละช่วงเซลล์ที่ใช้ในการประเมิน SUMPRODUCT ต้องมีขนาดเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ที่คุณสามารถใช้ SUMPRODUCT กับสองแถวหรือคอลัมน์ที่สอง แต่ไม่ มีหนึ่งคอลัมน์และแถวเดียว

เป็นตัวอย่างของเราสามารถใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ในผลิตภัณฑ์ของเราผสมอย่าง มาลองใช้การคำนวณของเราใช้ทรัพยากร มีคำนวณของเราใช้แรงงานด้วย

*(Drug 1 pounds produced) (แรงงานที่ใช้สำหรับแต่ละปอนด์ของยา 1) +
(แรงงานที่ใช้สำหรับแต่ละปอนด์ของยา 2) * (ยาปอนด์ 2 ผลิต) +...
(แรงงานที่ใช้สำหรับแต่ละปอนด์ของยา 6) * (ยาปอนด์ 6 ผลิต)

เราไม่สามารถคำนวณแรงงานการใช้ในการเพิ่มเติมน่าเบื่อเป็นD2 * D4 + E2 * E4 + F2 * F4 + G2 * G4 + H2 * H4 + I2 * I4ได้ ในทำนองเดียวกัน ดิบใช้ไม่สามารถถูกคำนวณเป็นD2 * D5 + E2 *E5 + F2 * F5 + G2 * G5 + H2 * H5 + I2 * I5ได้ อย่างไรก็ตาม ป้อนสูตรเหล่านี้ในแผ่นงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หกจะใช้เวลานาน สมมติระยะจะใช้ถ้าคุณกำลังทำงานกับบริษัทที่ผลิต ตัวอย่างเช่น 50 ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานของพวกเขา เป็นจำนวนเท่าไหร่ได้ง่ายขึ้นวิธีในการคำนวณแรงงานและการใช้ดิบคือการ คัดลอกจาก D14 ไป D15 สูตรSUMPRODUCT($D$2:$I$2,D4:I4) สูตรนี้คำนวณD2 * D4 + E2 * E4 + F2 * F4 + G2 * G4 + H2 * H4 + I2 * I4 (ซึ่งเป็นของเราใช้แรงงาน) แต่ง่ายขึ้นอย่างมากเมื่อต้องการใส่ โปรดสังเกตว่า จะใช้เครื่องหมาย$กับช่วง D2:I2 เพื่อที่ว่าเมื่อฉันคัดลอกสูตร จะยังคงจับภาพผสมผลิตภัณฑ์จากแถวที่ 2 สูตรในเซลล์ D15 คำนวณใช้ดิบ

ในคล้าย ของเรากำไรทั้งหมดจะถูกกำหนดโดย

(ยา 1 กำไรทั้งหมดต่อปอนด์) * (1 ยาปอนด์ผลิต) +
(2 ยากำไรทั้งหมดต่อปอนด์) * (ยาปอนด์ 2 ผลิต) +...
(6 ยากำไรทั้งหมดต่อปอนด์) * (ยาปอนด์ 6 ผลิต)

มีคำนวณกำไรทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในเซลล์ D12 โดยใช้สูตรSUMPRODUCT(D9:I9,$D$2:$I$2)

เราเดี๋ยวนี้สามารถระบุคอมโพเนนต์สามของผลิตภัณฑ์ของเรารวมแบบ Solver

 • เซลล์เป้าหมาย เป้าหมายของเราจะขยายใหญ่สุด (จากคำนวณในเซลล์ D12) กำไรทั้งหมด

 • เซลล์ที่เปลี่ยนแปลง จำนวนของปอนด์ผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ (ที่แสดงอยู่ในช่วงของเซลล์ D2:I2)

 • ข้อจำกัดความ เรามีข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • ใช้แรงงานหรือดิบกว่าจะพร้อมใช้งานเพิ่มเติม นั่นคือ ค่าในเซลล์ D14:D15 (ทรัพยากรที่ใช้) ต้องน้อยกว่า หรือเท่ากับค่าในเซลล์ F14:F15 (ทรัพยากรพร้อมใช้งาน)

  • สร้างยากว่าความเพิ่มเติม นั่นคือ ค่าใน D2:I2 เซลล์ (ปอนด์ผลิตของแต่ละยา) ต้องน้อยกว่า หรือเท่ากับความต้องการสำหรับแต่ละยา (ที่แสดงอยู่ในเซลล์ D8:I8)

  • เราไม่สามารถสร้างยาใด ๆ เป็นจำนวนลบ

ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับวิธีเพื่อใส่เซลล์เป้าหมาย เปลี่ยนเซลล์ และข้อจำกัดลงใน Solver แล้ว ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือคลิกที่ปุ่ม Solve เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์รวมขยายกำไร

เมื่อต้องการเริ่มต้น คลิกแท็บข้อมูล และในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิก Solver

หมายเหตุ: ตามที่อธิบายไว้ในบท 26 "อินบทนำสู่การปรับให้เหมาะสมกับ Excel Solver," Solver จะติดตั้ง โดยการคลิกปุ่ม Microsoft Office แล้วตัวเลือกของ Excel ตาม ด้วย Add-in ของงาน ในรายการจัดการ คลิก Excel add-ins, Solver Add-in ในกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง

กล่องโต้ตอบ Solver Parameters จะปรากฏ ดังที่แสดงในภาพประกอบ 27-2 ขึ้น

รูปหนังสือ
กล่องโต้ตอบ Solver Parameters ตัวเลข 27-2

คลิกกล่องตั้งเซลล์เป้าหมายแล้ว เลือกเซลล์กำไรทั้งหมดของเรา (เซลล์ D12) คลิกกล่องโดยการเปลี่ยนเซลล์แล้ว ชี้ไปยังช่วง D2:I2 ซึ่งประกอบด้วยปอนด์ผลิตของแต่ละยา กล่องโต้ตอบควรมีลักษณะการ รูป 27-3 ในขณะนี้

รูปหนังสือ
กล่องโต้ตอบ Solver Parameters ตัวของรูป 27-3 กับเซลล์เป้าหมายและการเปลี่ยนเซลล์ที่กำหนด

ตอนนี้เราพร้อมที่จะเพิ่มข้อจำกัดไปยังตัวแบบ คลิกปุ่มเพิ่ม คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบเพิ่มข้อจำกัด แสดงในรูป 27-4

รูปหนังสือ
กล่องโต้ตอบข้อจำกัดเพิ่มตัวเลข 27-4

เมื่อต้องการเพิ่มข้อจำกัดการใช้ทรัพยากร คลิกกล่องการอ้างอิงเซลล์ นั้นแล้ว เลือกช่วง D14:D15 เลือก < =จากรายชื่อกลาง คลิกกล่องข้อจำกัด นั้นแล้ว เลือกช่วงของเซลล์ F14:F15 กล่องโต้ตอบเพิ่มข้อจำกัดในตอนนี้ควรมีลักษณะเช่นรูป 27-5

รูปหนังสือ
กล่องโต้ตอบข้อจำกัดเพิ่มตัวของรูปที่ 27-5 มีข้อจำกัดการใช้ทรัพยากรที่ใส่

ตอนนี้เรามี ensured ว่า Solver เมื่อพยายามค่าที่แตกต่างกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงเซลล์ ชุดเดียวที่เป็นไปตามทั้งสองD14 < = F14 (แรงงานที่ใช้มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับแรงงานที่พร้อมใช้งาน) และD15 < = F15 (ดิบใช้มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ จะถือดิบพร้อมใช้งาน) คลิกเพิ่มเพื่อใส่ข้อจำกัดความต้องการ กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบเพิ่มข้อจำกัดตามที่แสดงในรูป 27-6

รูปหนังสือ
กล่องโต้ตอบข้อจำกัดเพิ่มตัวของรูปที่ 27-6 มีข้อจำกัดความต้องใส่

เพิ่มข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่า เมื่อ Solver พยายามจัดหมู่ที่แตกต่างกันของค่าในเซลล์เปลี่ยน ชุดที่เป็นไปตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้จะถือ:

 • D2 < = D8 (ขนาดผลิต 1 ยาจะน้อยกว่า หรือเท่ากับความต้องการสำหรับ 1 ยา)

 • E2 < = E8 (จำนวนผลิตยา 2 เป็นค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับความต้องการสำหรับยา 2)

 • F2 < = F8 (ขนาดผลิต 3 ยาทำจะน้อยกว่า หรือเท่ากับความต้องการสำหรับยา 3)

 • G2 < = G8 (ขนาดผลิต 4 ยาทำจะน้อยกว่า หรือเท่ากับความต้องการสำหรับยา 4)

 • H2 < = H8 (ขนาดผลิตของ 5 ยาทำจะน้อยกว่า หรือเท่ากับความต้องการสำหรับยา 5)

 • I2 < = I8 (ขนาดผลิต 6 ยาทำจะน้อยกว่า หรือเท่ากับความต้องการสำหรับยา 6)

คลิกตกลงในกล่องโต้ตอบเพิ่มข้อจำกัด หน้าต่าง Solver ควรมีลักษณะเหมือนรูป 27-7

รูปหนังสือ
รูป 27-7 กล่องโต้ตอบ Solver Parameters ขั้นสุดท้ายสำหรับปัญหาการผสมผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดที่เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงต้องใส่เราไม่ใช่ลบในกล่องโต้ตอบตัวเลือก Solver คลิกปุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ตรวจสอบกล่องสมมติรูปแบบเชิงเส้นและกล่องสมมติที่ไม่ใช่ลบ ดังที่แสดงในภาพ 27-8 บนหน้าถัดไป คลิกตกลง

รูปหนังสือ
ตั้งค่าตัวเลือกของภาพ 27-8 Solver

เลือกกล่องสมมติที่ไม่ใช่ลบช่วยให้มั่นใจว่า Solver พิจารณาชุดเฉพาะของการเปลี่ยนเซลล์แต่ละเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นค่าที่ไม่ใช่ค่าลบ เราเลือกกล่องสมมติเชิงเส้นแบบเนื่องจากปัญหาผสมผลิตภัณฑ์เป็นชนิดพิเศษของปัญหา Solver ที่เรียกว่ารูปแบบเชิงเส้น อย่างยิ่ง แบบ Solver จะเชิงภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • เซลล์เป้าหมายจะถูกคำนวณ ด้วยการเพิ่มคำของฟอร์มเข้าด้วยกัน(เปลี่ยน cell)*(constant)

 • ข้อจำกัดแต่ละตอบสนอง "รูปแบบเชิงเส้นความต้องการ" ซึ่งหมายความ ว่า มีประเมินแต่ละข้อจำกัด โดยการเพิ่มคำของฟอร์มเข้าด้วยกัน(เปลี่ยน cell)*(constant)และผลรวมค่าคงที่เพื่อเปรียบเทียบ

เหตุใดจึงปัญหานี้ Solver เชิงเส้น เราเซลล์เป้าหมาย (กำไรทั้งหมด) จะถูกคำนวณเป็น

(ยา 1 กำไรทั้งหมดต่อปอนด์) * (1 ยาปอนด์ผลิต) +
(2 ยากำไรทั้งหมดต่อปอนด์) * (ยาปอนด์ 2 ผลิต) +...
(6 ยากำไรทั้งหมดต่อปอนด์) * (ยาปอนด์ 6 ผลิต)

คำนวณนี้ตามรูปแบบที่ได้รับมาค่าของเซลล์เป้าหมาย โดยการเพิ่มคำของฟอร์มเข้าด้วยกัน(เปลี่ยน cell)*(constant)

ข้อจำกัดของเราแรงงานจะถูกประเมิน โดยการเปรียบเทียบค่าที่สืบทอดมาจาก(แรงงานที่ใช้สำหรับแต่ละปอนด์ 1 ยา) * (1 ยาปอนด์ผลิต) + (แรงงานที่ใช้สำหรับแต่ละปอนด์ 2 ยา) *(Drug 2 pounds produced) + ... (แรงงานเรากระจายต่อปอนด์ 6 ยา) * (ยาปอนด์ 6 ผลิต)เพื่อแรงงานพร้อมใช้งาน

ดังนั้น ข้อจำกัดแรงงานจะถูกประเมิน โดยการเพิ่มคำของฟอร์มเข้าด้วยกัน(เปลี่ยน cell)*(constant)และผลรวมค่าคงที่เพื่อเปรียบเทียบ ทั้งข้อจำกัดแรงงานและข้อจำกัดดิบเป็นไปตามข้อกำหนดรูปแบบเชิงเส้น

ข้อจำกัดของเราความต้องใช้ฟอร์ม

(ยา 1 ผลิต) < = (นดีมานด์ยา 1)
(2 ยาที่ผลิต) < (นดีมานด์ยา 2) =
แท้
(6 ยาที่ผลิต) < (นดีมานด์ยา 6) =

ข้อจำกัดแต่ละความต้องการตอบสนองข้อกำหนดรูปแบบเชิงเส้น นอกจากนี้เนื่องจากแต่ละรายการจะถูกประเมิน โดยการเพิ่มคำของฟอร์มเข้าด้วยกัน(เปลี่ยน cell)*(constant)และผลรวมค่าคงที่เพื่อเปรียบเทียบ

ไม่แสดงรูปแบบผสมผลิตภัณฑ์ของเราว่ารูปแบบเชิงเส้น ทำไมควรเราดูแลได้อย่างไร

 • ถ้าแบบ Solver เป็นเชิงเส้น และเราเลือกสมมติเชิงเส้นแบบ Solver จะรับประกันได้ว่า การค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดไปยังตัวแบบ Solver ถ้าไม่เชิงเส้นแบบ Solver, Solver อาจ หรืออาจค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุด

 • ถ้าแบบจำลอง Solver เป็นเชิงเส้น และเราเลือกสมมติเชิงเส้นแบบ Solver ใช้อัลกอริทึมอย่างมีประสิทธิภาพมาก (เมธอดมเพล็กซ์) เพื่อค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดของตัวแบบ ถ้าแบบ Solver เป็นเชิงเส้น และเราไม่ได้เลือกสมมติเชิงเส้นแบบ Solver ใช้อัลกอริทึมต่ำมาก (วิธี GRG2) และอาจมีปัญหาในการค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดของตัวแบบ

หลังจากคลิกตกลงในกล่องโต้ตอบตัวเลือก Solver เรากลับไปยังหลัก Solver กล่องโต้ตอบ แสดงไว้ก่อนหน้านี้ในรูป 27-7 เมื่อเราคลิก Solve, Solver คำนวณเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด (ถ้ามี) สำหรับรูปแบบผสมผลิตภัณฑ์ของเรา ขณะที่ฉันระบุไว้ในบท 26 เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดไปยังตัวแบบผสมผลิตภัณฑ์จะสามารถตั้งค่าของการเปลี่ยนค่าในเซลล์ (ปอนด์ผลิตของแต่ละยา) ที่ขยายหน้าต่างใหญ่สุดกำไรเหนือชุดของโซลูชันที่เป็นไปได้ทั้งหมด อีก โซลูชันเป็นไปได้คือ ชุดของการเปลี่ยนค่าในเซลล์เพียงข้อจำกัดทั้งหมด ค่าในเซลล์เปลี่ยนแปลงที่แสดงในรูป 27-9 เป็นโซลูชันเป็นไปได้เนื่องจากทุกระดับผลิตจะไม่ใช่ค่าลบ ระดับผลิตเกินนดีมานด์ และการใช้ทรัพยากรเกินทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน

รูปหนังสือ
รูป 27-9 A โซลูชันที่เป็นไปได้เข้ากับผลคูณผสมพอดีกับปัญหาภายในข้อจำกัด

ค่าในเซลล์เปลี่ยนแปลงในรูป 27-10 ที่แสดงอยู่ในหน้าถัดไปแสดงเป็นโซลูชันถอดโดยพิจารณาเหตุผลต่อไปนี้:

 • เราพืชผัก 5 ยากว่าความต้องการจะเพิ่มเติม

 • เราใช้แรงงานเพิ่มเติมกว่าที่มีอยู่

 • เราใช้ดิบเพิ่มเติมกว่าที่มีอยู่

รูปหนังสือ
รูปที่ 27-10 การแก้ไขปัญหาผสมผลิตภัณฑ์ถอดไม่พอดีภายในข้อจำกัดที่กำหนด

หลังจากคลิก Solve, Solver ค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดที่แสดงในรูป 27-11 ได้อย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องเลือก Keep Solver Solution เมื่อต้องการเก็บค่าโซลูชันที่ดีที่สุดในแผ่นงาน

รูปหนังสือ
รูป 27-11 แก้ไขปัญหาผสมผลิตภัณฑ์ดีที่สุด

บริษัทของเรายาสามารถขยายของรายเดือนกำไรทั้งหมดที่ระดับของ $6,625.20 ผลิตปอนด์ 596.67 ยา 4 ปอนด์ 1084 ยา 5 และยาอื่น ๆ ไม่มี เราไม่สามารถกำหนดถ้าเราสามารถสร้างกำไรสูงสุดของ 6,625.20 ในวิธีอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราสามารถแน่ใจได้ว่า กับจำกัดทรัพยากรของเราและนดีมานด์ ไม่มีวิธีในการทำมากกว่า $6,627.20 เดือนนี้

สมมติว่า จะสอดคล้องกับความต้องการสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ต้อง (ดูเวิร์กชีตไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในไฟล์ Prodmix.xlsx) เรามีการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของเราความต้องการจากนั้นD2:I2 < = D8:I8เพื่อD2:I2 > = D8:I8 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิด Solver เลือก D2:I2 < =ข้อจำกัด D8:I8 จากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนแปลงกล่องโต้ตอบ แสดงในรูป 27-12 ปรากฏขึ้น

รูปหนังสือ
กล่องโต้ตอบข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนแปลงตัวเลข 27-12

เลือก > =, จากนั้น คลิกตกลง ตอนนี้เราได้ ensured ว่า Solver จะพิจารณาการเปลี่ยนเฉพาะค่าของเซลล์ที่ตรงกับความต้องการทั้งหมด เมื่อคุณคลิก Solve คุณจะเห็นข้อความ "Solver ไม่พบการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้" ข้อความนี้ไม่ได้หมายความ ว่า เราทำผิดพลาดในรูปแบบของเรา แต่จะที่ มีทรัพยากรของเราจำกัด เราไม่ตรงกับความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด Solver เป็นเพียงแค่บอกเราว่า ถ้าเราต้องตรงกับความต้องการสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ เราจำเป็นต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มเติม ดิบเพิ่มเติม อย่าง น้อยทั้งสองอย่าง

มาดูกันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอนุญาตให้มีความต้องการจำกัดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ และปริมาณที่เป็นค่าลบจะผลิตของแต่ละยาที่อนุญาตให้เรา (คุณสามารถเห็นปัญหานี้ Solver บนแผ่นงานการตั้งค่าไม่เข้าใกล้ในไฟล์ Prodmix.xlsx) เมื่อต้องการค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์นี้ เปิด Solver คลิกปุ่มตัวเลือก และ ล้างกล่องสมมติที่ไม่ใช่ค่าลบ ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้เลือกข้อจำกัดนดีมานด์ D2:I2 < = D8:I8 จากนั้น คลิกลบเพื่อเอาข้อจำกัด เมื่อคุณคลิก Solve, Solver ส่งกลับข้อความ "ค่าในเซลล์ชุดไม่เข้าใกล้" ข้อความนี้หมายความ ว่า ถ้าเซลล์เป้าหมายจะถูกขยายใหญ่สุด (ตัวอย่างของเรา), มีโซลูชันที่เป็นไปได้ ด้วยค่าในเซลล์เป้าหมายอย่าขนาดใหญ่ (ถ้าเซลล์เป้าหมายจะสามารถย่อให้เล็กสุด ข้อความ "ตั้งค่าเซลล์ค่าไม่เข้าใกล้" หมายความว่า มีโซลูชันที่เป็นไปได้ ด้วยค่าในเซลล์เป้าหมายอย่า small) ในสถานการณ์ของเรา โดยการอนุญาตให้ลบผลิตแบบยา เรามีผลใช้ต่อ "สร้าง" ทรัพยากรที่สามารถใช้เพื่อสร้างอย่าจำนวนมากยาอื่น ๆ กำหนดความต้องการของเราไม่จำกัด ค่านี้ช่วยให้เราทำกำไรไม่จำกัด ในสถานการณ์จริง เราไม่สามารถทำให้ไม่จำกัดจำนวนเงิน กล่าวโดยสั้น ๆ ถ้าคุณเห็น "ตั้งค่าไม่เข้าใกล้" รูปแบบของคุณมีข้อผิดพลาด

 1. สมมติว่า บริษัทของเรายาสามารถซื้อถึง 500 ชั่วโมงของค่าแรงที่ $1 มากกว่าต่อชั่วโมงแรงปัจจุบัน ฉันสามารถเราทำกำไรสูงสุดได้อย่างไร

 2. ที่ชิผลิตโรง ช่างสี่ (A, B, C และ D) สร้างผลิตภัณฑ์ที่สาม (ผลิตภัณฑ์ 1, 2 และ 3) เดือนนี้ ผู้ผลิตชิสามารถขายหน่วย 80 ผลิตภัณฑ์ 1, 50 หน่วยของผลิตภัณฑ์ 2 และหน่วย 50 มากที่สุดของผลิตภัณฑ์ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิค A สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ 1 และ 3 เท่านั้น เจ้าหน้าที่เทคนิค B สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ 1 และ 2 เท่านั้น เจ้าหน้าที่เทคนิค C สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิค D สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ 2 เท่านั้น สำหรับแต่ละหน่วยผลิต คูณสนับสนุนกำไรต่อไปนี้: ผลิตภัณฑ์ 1, $6 ผลิตภัณฑ์ 2, $7 และผลิตภัณฑ์ 3, $10 เวลา (ในไม่กี่ชั่วโมง) แต่ละเจ้าหน้าที่เทคนิคจำเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์มีลักษณะดังนี้:

  ผลิตภัณฑ์

  เจ้าหน้าที่เทคนิค A

  เจ้าหน้าที่เทคนิค B

  เจ้าหน้าที่เทคนิค C

  เจ้าหน้าที่เทคนิค D

  1

  2

  2.5

  ไม่สามารถทำได้

  ไม่สามารถทำได้

  2

  ไม่สามารถทำได้

  3

  ไม่สามารถทำได้

  3.5

  3

  3

  ไม่สามารถทำได้

  4

  ไม่สามารถทำได้

 3. แต่ละเจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถทำงานได้ถึง 120 ชั่วโมงต่อเดือน ฉันสามารถผู้ผลิตชิของรายเดือนทำกำไรสูงสุดได้อย่างไร สมมติว่า สามารถสร้างตัวเลขเศษส่วนของหน่วย

 4. คอมพิวเตอร์ที่ผลิตโรงก่อให้เกิดเมาส์ คีย์บอร์ด และก้านควบคุมวิดีโอเกม ต่อหน่วยกำไรทั้งหมด ใช้แรงงานต่อหน่วย นดีมานด์รายเดือน และใช้เครื่องเวลาต่อหน่วยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้:

  เมาส์

  แป้นพิมพ์

  ก้านควบคุม

  กำไร/ต่อหน่วย

  $8

  $11

  $9

  การใช้งาน/หน่วยแรงงาน

  ชั่วโมง.2

  ชั่วโมง.3

  ชั่วโมง.24

  เครื่องหน่วยเวลา

  ชั่วโมง.04

  ชั่วโมง.055

  ชั่วโมง.04

  ความต้องการรายเดือน

  15,000

  27,000

  11000

 5. แต่ละเดือน ผลรวมของชั่วโมงแรงงานและชั่วโมงของเวลาเครื่อง 3000 13,000 จะพร้อมใช้งาน ฉันสามารถผู้ผลิตขยายใหญ่สุดของรายเดือนผลกำไรจากพืชได้อย่างไร

 6. แก้ไขตัวอย่างของเรายาที่สมมติว่า ต้องสอดคล้องกับความต้องน้อยที่สุดของหน่วย 200 สำหรับแต่ละยา

 7. Jason ทำให้ bracelets ข้าวหลามตัด necklaces และ earrings เขาต้องการทำงานสูงสุดชั่วโมง 160 ต่อเดือน เขามีออนซ์ 800 ข้าวหลามตัด กำไรทั้งหมด เวลาแรงงาน และออนซ์ข้าวหลามตัดที่จำเป็นสำหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์แสดงด้านล่างนี้ ถ้าความต้องการสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัด ฉันสามารถ Jason เขาทำกำไรสูงสุดได้อย่างไร

  ผลิตภัณฑ์

  หน่วยกำไรทั้งหมด

  ชั่วโมงแรงงานต่อหน่วย

  ออนซ์ข้าวหลามตัดต่อหน่วย

  Bracelet

  $300

  .35

  1.2

  Necklace

  $200

  .15

  .75

  Earrings

  $100

  .05

  .5

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×