ใช้ Solver สำหรับการทำงบประมาณตัวพิมพ์ใหญ่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฉันสามารถบริษัทใช้ Solver เพื่อกำหนดว่าโครงการนั้นควรทำได้อย่างไร

แต่ละปี บริษัทเช่น Eli Lilly จำเป็นต้องกำหนดยาซึ่งการพัฒนา บริษัทเช่น Microsoft โปรแกรมใดซอฟต์แวร์การพัฒนา บริษัทเช่น Proctor ตอบพนัน ผลิตภัณฑ์ใดผู้บริโภคใหม่การพัฒนา ฟีเจอร์ Solver ใน Excel สามารถช่วยให้บริษัทเหล่านี้ตัดสินใจ

องค์กรส่วนใหญ่ต้องทำโครงการที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), การอยู่ภายใต้จำกัดทรัพยากร (โดยปกติแล้วตัวพิมพ์ใหญ่ และแรงงาน) สมมติว่า บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์พยายามกำหนดใดโครงการซอฟต์แวร์ 20 นั้นควรทำ NPV (ในล้านดอลลาร์) คาดการณ์ โดยแต่ละโครงการได้เช่นเดียวกับตัวพิมพ์ใหญ่ (ในล้านดอลลาร์) และจะได้รับบนแผ่นงานแบบพื้นฐานในไฟล์ Capbudget.xlsx ซึ่งเป็นจำนวนโปรแกรมเมอร์ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างแต่ละปีสามถัดไป แสดงในภาพประกอบ 30-1 บนหน้าถัดไป ตัวอย่างเช่น 2 โครงการผลลัพธ์ล้าน 908 $ ต้อง $151 ล้านระหว่าง 1 ปี $269 ล้านระหว่าง 2 ปี และ $248 ล้านระหว่าง 3 ปี โครงการ 2 จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเมอร์ 139 ระหว่าง 1 ปี โปรแกรมเมอร์ 86 ระหว่าง 2 ปี และโปรแกรมเมอร์ 83 ระหว่าง 3 ปี เซลล์ E4:G4 แสดงตัวพิมพ์ใหญ่ (ในล้านดอลลาร์) พร้อมใช้งานในระหว่างแต่ละปีสาม และระบุเซลล์ H4:J4 โปรแกรมเมอร์กี่จะพร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น ระหว่าง 1 ปีขึ้น $2.5 ล้านในตัวพิมพ์ใหญ่และโปรแกรมเมอร์ 900 จะพร้อมใช้งาน

บริษัทกำลังตัดสินใจว่า ควรทำแต่ละโครงการ สมมติว่า เราไม่สามารถทำเศษส่วนของโครงการซอฟต์แวร์ ถ้าเราจัดสรรได้สูง 0.5 ของแหล่งข้อมูลจำเป็น ตัวอย่าง เราจะมีโปรแกรมไม่ทำงานที่จะนำที่เรารายได้ $0

เคล็ดลับในการสร้างตัวแบบสถานการณ์ที่คุณจะทำ หรือไม่ทำบางสิ่งบางอย่างจะใช้เซลล์ที่เปลี่ยนไบนารี การเปลี่ยนแปลงเซลล์เสมอไบนารีเท่ากับ 0 หรือ 1 เมื่อเปลี่ยนเซลล์ที่สอดคล้องกับโครงการไบนารีเท่ากับ 1 เราทำโครงการ ถ้าการเปลี่ยนแปลงเซลล์ที่สอดคล้องกับโครงการไบนารีเท่ากับ 0 เราไม่ทำโครงการ คุณตั้งค่า Solver จะใช้ช่วงของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มข้อจำกัดไบนารีนั่นคือเลือกเซลล์เปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการใช้ จากนั้น เลือกถังจากรายการในกล่องโต้ตอบเพิ่มข้อจำกัด

รูปหนังสือ
เราจะใช้กับ Solver โครงการที่ทำการตรวจสอบข้อมูลรูป-30-1

ด้วยพื้นหลังนี้ เราพร้อมที่จะแก้ปัญหาซอฟต์แวร์โครงการส่วนที่เลือกไว้ อยู่เสมอว่ากับตัวแบบ Solver เราเริ่มต้น ด้วยการระบุเซลล์เป้าหมายของเรา เซลล์เปลี่ยนแปลง และข้อจำกัด

 • เซลล์เป้าหมาย เราขยาย NPV ที่สร้าง โดยโครงการที่เลือก

 • เซลล์ที่เปลี่ยนแปลง เรามาดูสำหรับ 0 หรือ 1 ไบนารีเปลี่ยนเซลล์เซลล์แต่ละโครงการ ฉันได้อยู่เซลล์เหล่านี้ในช่วง A6:A25 (และตั้งชื่อช่วงdoit) ตัวอย่างเช่น 1 ในเซลล์ A6 หมายความว่า เราทำโครงการ 1 0 ในเซลล์ C6 หมายความว่า เราไม่ทำโครงการ 1

 • ข้อจำกัดความ เราจำเป็นต้องให้แน่ใจว่าสำหรับแต่ละปีt (t = 1, 2, 3), เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ปีtที่ใช้ค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวพิมพ์ใหญ่ปีtที่พร้อมใช้งาน และแรงงานปีtที่ใช้มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับแรงงานปีtที่พร้อมใช้งาน

ขณะที่คุณสามารถดู แผ่นงานของเราต้องคำนวณสำหรับส่วนที่เลือกใด ๆ ของโครงการ NPV ใหญ่ใช้รายปี และโปรแกรมเมอร์ใช้แต่ละปี ในเซลล์ B2 จะใช้สูตรSUMPRODUCT(doit,NPV)เพื่อคำนวณ NPV ทั้งหมดที่สร้าง โดยโครงการที่เลือก (ชื่อช่วงNPVอ้างอิงไปยังช่วง C6:C25) สำหรับทุกโครงการด้วย 1 ในคอลัมน์ A สูตรนี้รับค่า NPV ของโครงการ และสำหรับทุกโครงการด้วย 0 ในคอลัมน์ A สูตรนี้ไม่ได้รับ NPV ของโครงการ ดังนั้น เราสามารถคำนวณ NPV ของโครงการทั้งหมด และเซลล์เป้าหมายของเราคือเชิงเนื่องจากมีคำนวณ โดยการรวมคำที่ตามฟอร์ม(เปลี่ยน cell)*(constant) ในคล้าย จะคำนวณตัวพิมพ์ใหญ่ใช้แต่ละปีและแรงงานที่ใช้แต่ละปี ด้วยการคัดลอกจาก E2 เพื่อ F2:J2 สูตรSUMPRODUCT(doit,E6:E25)

ฉันเดี๋ยวนี้กรอกข้อมูลลงในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ดังที่แสดงในภาพประกอบ 30-2 นั้น

รูปหนังสือ
ตั้งค่ากล่องโต้ตอบ Solver Parameters รูป-30-2 สำหรับรูปแบบที่เลือกของโครงการ

เป้าหมายของเราจะขยาย NPV ของโครงการที่เลือก (เซลล์ B2) เราเซลล์ที่เปลี่ยน (ช่วงมีชื่อว่าdoit) เป็นเลขฐานสองเปลี่ยนแปลงเซลล์แต่ละโครงการ ข้อจำกัดE2:J2 < = E4:J4มั่นใจได้ว่า ในแต่ละปีระหว่าง ตัวพิมพ์ใหญ่และแรงงานที่ใช้จะน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวพิมพ์ใหญ่และแรงงานที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเพิ่มข้อจำกัดที่ทำให้เซลล์เปลี่ยนแปลงไบนารี ฉันคลิกเพิ่มในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters แล้ว เลือกถังจากรายการตรงกลางของกล่องโต้ตอบ ควรปรากฏอยู่ในกล่องโต้ตอบเพิ่มข้อจำกัดตามที่แสดงในภาพประกอบ 30-3

รูปหนังสือ
ใช้รูปแบบ 30-3 ถังรีตัวเลือกในกล่องโต้ตอบเพิ่มข้อจำกัดด้านการตั้งค่าเป็นเลขฐานสองเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งเซลล์ที่จะแสดงเป็น 1 หรือ 0

รูปแบบของเราจะเชิงเนื่องจากเซลล์เป้าหมายจะถูกคำนวณเป็นผลรวมของเงื่อนไขที่มีฟอร์ม(เปลี่ยน cell)*(constant)และเนื่อง จากมีข้อจำกัดการใช้ทรัพยากรจะถูกคำนวณ ด้วยผลรวมของการเปรียบเทียบ(เปลี่ยน cells)*(constants)เมื่อต้องการค่าคง

กล่องโต้ตอบ Solver Parameters กรอกข้อมูลใน คลิก Solve แล้วเรามีผลลัพธ์ที่แสดงก่อนหน้านี้ในรูป 30-1 บริษัทสามารถรับ NPV มากที่สุดของ $9,293 ล้าน ($9.293 ล้าน) โดยการเลือกโครงการ 2, 3, 6-10, 14 – 16, 19 และ 20

ในบางครั้งรูปแบบเลือกโครงการมีข้อจำกัดอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ถ้าเราเลือกโครงการ 3 เรายังต้อง 4 โครงการ เนื่องจากโซลูชันที่ดีที่สุดของเราปัจจุบันเลือกโครงการ 3 แต่โครงการ 4 เราทราบว่า โซลูชันปัจจุบันของเราไม่สามารถยังคงที่ดีที่สุด เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ เพียงแค่เพิ่มข้อจำกัดที่เปลี่ยนแปลงเซลล์ไบนารีสำหรับโครงการ 3 มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไบนารีสำหรับโครงการ 4

คุณสามารถค้นหาตัวอย่างนี้ในแผ่นงาน3 ถ้า 4 แล้วในไฟล์ Capbudget.xlsx ซึ่งแสดงอยู่ในรูป 30-4 L9 เซลล์อ้างอิงไปยังค่าไบนารีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 3 และเซลล์ L12 เป็นค่าเลขฐานสองที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 4 ด้วยการเพิ่มข้อจำกัดL9 < = L12ถ้าเราเลือกโครงการ 3, L9 เท่ากับ 1 และข้อจำกัดของเราบังคับให้ L12 (4 โครงการไบนารี) ให้เท่ากับ 1 ข้อจำกัดของเราต้องปล่อยไบนารีค่าในเซลล์เปลี่ยนแปลงของโครงการ 4 ไม่จำกัดถ้าเราไม่ได้เลือก 3 โครงการ ถ้าเราไม่ต้องเลือกโครงการ 3, L9 เท่ากับ 0 และข้อจำกัดของเราอนุญาตให้ 4 โครงการไบนารีให้เท่ากับ 0 หรือ 1 ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้อง โซลูชันที่ดีที่สุดใหม่จะแสดงอยู่ในรูป 30-4

รูปหนังสือ
รูปแบบ 30-4 ใหม่โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับหากคุณไม่เห็น 3 โครงการจากนั้น กด 4 โครงการ

โซลูชันที่ดีที่สุดใหม่เสมอถ้าเลือก 3 โครงการหมายความว่า เรายังต้อง 4 โครงการ ขณะนี้ สมมติว่า เราสามารถทำได้เฉพาะสี่โครงการจากโครงการ 1 ถึง 10 (ดูแผ่นงานสุดอย่าง 4 ของ P1 – P10แสดงในรูป 30-5) ในเซลล์ L8 เราคำนวณผลรวมของค่าไบนารีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 ถึง 10 โดยใช้สูตรSUM(A6:A15) จาก นั้นเราเพิ่มข้อจำกัดL8 < = L10ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่า มากที่สุด 4 ของโครงการ 10 แรกถูกเลือกไว้ โซลูชันที่ดีที่สุดใหม่จะแสดงอยู่ในรูป 30-5 NPV มีทิ้งเพื่อ $9.014 ล้าน

รูปหนังสือ
โซลูชันที่ดีที่สุดรูปแบบ 30-5 เมื่อเราสามารถเลือกเฉพาะ 4 ของโครงการ 10

ตัวแบบ Solver เชิงในที่เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงบางอย่าง หรือทั้งหมดจำเป็นต้องไบนารีหรือจำนวนเต็มมักเป็นยากกว่าแก้กว่ารูปแบบเชิงเส้นที่เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้รับอนุญาตให้มีเศษส่วน ในกรณีนี้ ที่เรามักจะพอใจกับการแก้ไขปัญหาโปรแกรมไบนารีหรือจำนวนเต็มใกล้กับระบบที่ดีที่สุด ถ้าตัวแบบของคุณ Solver ทำงานเป็นเวลานาน คุณอาจต้องการพิจารณาการปรับการตั้งค่าการยอมรับในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Solver (ดูรูปที่ 30-6) ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าการยอมรับของ 0.5% หมายความว่า Solver จะหยุดที่ เป็นครั้งแรกที่จะค้นหาโซลูชันเป็นไปได้ที่อยู่ภายใน 0.5 เปอร์เซ็นต์ของค่าในเซลล์เป้าหมายที่ดีที่สุดตามทฤษฎี (ค่าในเซลล์เป้าหมายที่ดีที่สุดตามทฤษฎีคือ ค่าเป้าหมายที่ดีที่สุดที่พบเมื่อใด ข้อจำกัดไบนารีและจำนวนเต็มจะถูกละเว้น) บ่อยครั้งเราจะนำมาใช้กับตัวเลือกระหว่างการค้นหาคำตอบภายใน 10 เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดใน 10 นาที หรือการค้นหาโซลูชันดีที่สุดในสัปดาห์ที่สองของคอมพิวเตอร์เวลา ยอมรับค่าเริ่มต้นคือ 0.05% ซึ่งหมายความ ว่า Solver หยุดเมื่อพบค่าเซลล์เป้าหมาย 0.05 เปอร์เซ็นต์ของค่าในเซลล์เป้าหมายที่ดีที่สุดตามทฤษฎีภายใน

รูปหนังสือ
ตัวเลือกยอมรับการปรับปรุงรูป-30-6

 1. 1. บริษัทมีโครงการเก้าภายใต้เกณฑ์ NPV เพิ่ม โดยแต่ละโครงการและตัวพิมพ์ใหญ่จำเป็นสำหรับแต่ละโครงการในระหว่างสองปีถัดไปจะแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ (ตัวเลขทั้งหมดอยู่ในล้าน) ตัวอย่างเช่น 1 โครงการจะเพิ่มล้าน 14 $ ใน NPV และจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายของ $12 ล้านระหว่าง 1 ปีและ $3 ล้านระหว่าง 2 ปี ในระหว่าง 1 ปี $50 ล้านในตัวพิมพ์ใหญ่จะพร้อมใช้งานสำหรับโครงการ และ $20 ล้านให้พร้อมใช้งานในระหว่าง 2 ปี

NPV

ค่าใช้จ่ายปี 1

ค่าใช้จ่ายปี 2

โครงการ 1

14

12

3

โครงการ 2

17

54

7

โครงการ 3

17

6

6

โครงการ 4

15

6

2

โครงการ 5

40

30

35

โครงการ 6

12

6

6

โครงการ 7

14

48

4

โครงการ 8

10

36

3

โครงการ 9

12

18

3

 • ถ้าเราไม่สามารถทำเศษส่วนของโครงการ แต่ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดไม่มีโครงการ ฉันสามารถเราขยาย NPV ได้อย่างไร

 • สมมติว่า ถ้าดำเนินการโครงการ 4, 5 โครงการต้องถูกดำเนินการ ฉันสามารถเราขยายใหญ่สุด NPV ได้อย่างไร

 • บริษัทประกาศพยายามกำหนดใดหนังสือ 36 นั้นควรประกาศนี้ปี ไฟล์ Pressdata.xlsx แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมุดรายชื่อแต่ละรายการต่อไปนี้:

  • คาดการณ์รายได้และพัฒนาต้นทุน (พันดอลลาร์)

  • หน้าในสมุดรายชื่อแต่ละรายการ

  • ว่าสมุดรายชื่อมีเป้าหมายผู้ชมของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (ระบุ โดย 1 ในคอลัมน์ E)

   บริษัทประกาศสามารถเผยแพร่หนังสือรวมถึง 8500 หน้านี้ปี และต้องประกาศหนังสือน้อยสี่เป้าหมายนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันสามารถบริษัทของทำกำไรสูงสุดได้อย่างไร

บทความนี้ถูกจให้จากMicrosoft Office Excel 2007 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบธุรกิจโดยองค์กรได้ร่วมประเภททั่วไป

สมุดรายชื่อห้องเรียนสไตล์นี้ถูกพัฒนาขึ้นจากชุดของงานนำเสนอ โดยองค์กรได้ร่วม statistician เป็นรู้จักและศาสตราจารย์ด้านธุรกิจใครและสร้างสรรค์ งานจริงในแอปพลิเคชันของ Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×