ใช้ Skype กับ Outlook เพื่อแสดงข้อมูลสถานะของติดต่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Outlook สามารถใช้ได้กับบริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหลาย บริการเหล่านี้ช่วยให้คุณเมื่อต้อง การดูความพร้อมใช้งานปัจจุบันของบุคคลอื่น และ เพื่อเริ่มการสนทนาในเวลาจริง แบบออนไลน์กับพวกเขา

หมายเหตุ: สถานะออนไลน์จะพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลใด ๆ ที่มีที่อยู่อีเมลของคุณได้เพิ่มลงในรายการของคุณติดต่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที นอกจากนี้ สถานะออนไลน์จะแสดงสำหรับผู้ใช้ Microsoft Skype Lync โดยไม่คำนึงว่าพวกเขากำลังบนรายการที่ติดต่อส่งข้อความของคุณโต้ตอบแบบทันที

ฉันจะทราบได้ถ้า ที่ติดต่อของฉันจะพร้อมใช้งานได้อย่างไร

การแสดงภาพ ไอคอนการแสดงตนที่พร้อมใช้งาน ไอคอนการแสดงตนที่ไม่ว่าง ห้ามรบกวนไอคอนการแสดงตน ไอคอนการแสดงตนที่เก็บ ของที่ติดต่อของคุณความพร้อมใช้งาน เรียกว่าตัวออนไลน์หรือสถานะ หมายความว่า บุคคลเป็นออนไลน์ และพร้อมใช้งานสำหรับการสนทนาในเวลาจริง

ตัวบ่งชี้เหล่านี้ปรากฏขึ้นสำหรับทุกคนในที่ติดต่อ Outlook ของคุณที่มีอยู่การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในกล่องข้อความที่อยู่ IM

ไอคอนการแสดงตนที่พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน

ไอคอนการแสดงตนที่ไม่ว่าง ไม่ว่าง

ห้ามรบกวนไอคอนการแสดงตน ห้ามรบกวน

ไอคอนการแสดงตนที่เก็บ เก็บ

เมื่อคุณเปิดข้อความใน Outlook 2016 หรือ 2013 หรือ เมื่อคำนั้นปรากฏในบานหน้าต่างการอ่าน สถานะออนไลน์ของติดต่อจะแสดงอยู่:

 • ถัดจากชื่อของผู้ส่ง

 • ถัดจากแต่ละชื่อบนถึงและสำเนาถึงบรรทัด

 • ในที่ติดต่อ

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังบุคคลใด ๆ ที่มีสถานะออนไลน์ระบุใด ๆ ยกเว้นออฟไลน์

 1. ถัดจากชื่อของบุคคล คลิกตัวบ่งชี้สถานะออนไลน์

 2. บนบัตรข้อมูลติดต่อ เมื่อคลิกข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือส่ง IM ไอคอน เป็นแทนด้วยแผนภูมิฟองเป็นคำพูด

  บัตรข้อมูลที่ติดต่อกับไอคอน IM ที่ถูกเน้น

 3. พิมพ์ข้อความของคุณในส่วนล่างของหน้าต่าง นั้นแล้ว กดEnter เพื่อส่ง

  ถ้าคุณมีข้อความอีเมลเปิด คุณสามารถตอบกลับ ด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ส่ง หรือผู้ส่ง และผู้รับทั้งหมดของข้อความ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการตอบกลับ คลิกIM ในรายการดรอปดาวน์ คลิกตอบกลับ ด้วย IM หรือตอบกลับทั้งหมด ด้วย IM

ตอบสนองต่อกลุ่มกับแบบดรอปดาวน์ของ IM เปิดและการตอบกลับ ด้วย IM ที่ถูกเน้น

เปลี่ยนสถานะออนไลน์เปิด หรือปิดใน Outlook

คุณควบคุมวิธีแสดงสถานะของคุณแบบออนไลน์กับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของคุณแบบออนไลน์เพื่อ ไอคอนการแสดงตนที่ไม่ว่าง ไม่ว่าง

 1. คลิกแท็บแฟ้ม เพื่อเปิดมุมมองBackstage แล้ว คลิ กตัวเลือก

 2. บนแท็บบุคคล ภายใต้สถานะออนไลน์และรูปถ่าย เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสถานะออนไลน์ถัดจากชื่อ

 3. คลิก ตกลง

แท็บบุคคลในกล่องโต้ตอบตัวเลือกมีแสดงสถานะออนไลน์ถูกเน้น

ฉันจะทราบได้ถ้า ที่ติดต่อของฉันจะพร้อมใช้งานได้อย่างไร

การแสดงภาพ รูปปุ่ม รูปปุ่ม รูปปุ่ม ของที่ติดต่อของคุณความพร้อมใช้งาน เรียกว่าตัวออนไลน์หรือสถานะ หมายความว่า บุคคลเป็นออนไลน์ และพร้อมใช้งานสำหรับการสนทนาในเวลาจริง

ตัวบ่งชี้เหล่านี้ปรากฏขึ้นสำหรับทุกคนในที่ติดต่อ Outlook ของคุณที่มีอยู่การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในกล่องข้อความที่อยู่ IM

รูปปุ่ม พร้อมใช้งาน

รูปปุ่ม ไม่ว่าง

รูปปุ่ม เก็บ

เมื่อคุณเปิดข้อความใน Outlook 2010 หรือ เมื่อคำนั้นปรากฏในบานหน้าต่างการอ่าน สถานะออนไลน์ของติดต่อจะแสดงอยู่:

 • ถัดจากชื่อของผู้ส่ง

 • ถัดจากแต่ละชื่อบนถึงและสำเนาถึงบรรทัด

 • ในที่ติดต่อด่วน

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังบุคคลใด ๆ ที่มีสถานะออนไลน์ระบุใด ๆ ยกเว้นออฟไลน์

 1. ถัดจากชื่อของบุคคล คลิกตัวบ่งชี้สถานะออนไลน์

 2. บนบัตรข้อมูลติดต่อ บนแล้วคลิก ไอคอนข้อความโต้ตอบแบบทันที เป็นแทนที่ด้วยคำพูดในแผนภูมิฟอง

 3. พิมพ์ข้อความของคุณในส่วนล่างของหน้าต่าง นั้นแล้ว กดEnter เพื่อส่ง

  ถ้าคุณมีข้อความอีเมลเปิด คุณสามารถตอบกลับ ด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ส่ง หรือผู้ส่ง และผู้รับทั้งหมดของข้อความ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการกระทำ คลิกการกระทำเพิ่มเติม ในรายการดรอปดาวน์ คลิกตอบกลับ ด้วย IM หรือตอบกลับทั้งหมด ด้วย IM

เปลี่ยนสถานะออนไลน์เปิด หรือปิดใน Outlook

คุณควบคุมวิธีแสดงสถานะของคุณแบบออนไลน์กับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของคุณแบบออนไลน์เพื่อ รูปปุ่ม ไม่ว่าง

 1. คลิกแท็บแฟ้ม เพื่อเปิดมุมมองBackstage แล้ว คลิ กตัวเลือก

 2. บนแท็บที่ติดต่อ ภายใต้ที่ติดต่อดัชนี เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสถานะออนไลน์ถัดจากชื่อ

 3. คลิก ตกลง

Lync ยังจะเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ขององค์กร คุณได้รับบนหน้าจอการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าและการกำหนดเส้นทางใหม่โทรไปยังโทรศัพท์อื่น เมื่อคุณอยู่บนโทรศัพท์ สถานะออนไลน์ของคุณสามารถสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเตือนผู้อื่นที่ คุณจะไม่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับบริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

บริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้ขยายนอกเหนือจากการสนทนาข้อความเพียงในเวลาจริง ขณะนี้คุณสามารถใช้เสียง และวิดีโอ ด้วยแผนภูมิของคุณ แอปพลิเคชันแชร์ การถ่ายโอนไฟล์ และอื่น ๆ

นำเสนอแบบภาพ รูปปุ่ม รูปปุ่ม รูปปุ่ม ของบุคคลอื่นความพร้อมใช้งาน เรียกว่าตัวออนไลน์หรือสถานะ อนุญาตให้คุณทราบได้ทันทีว่า บุคคลเป็นออนไลน์ และพร้อมใช้งานสำหรับการสนทนาในเวลาจริง หน้าที่การใช้งานแตกต่างกันระหว่างไคลเอ็นต์ รวมถึงการสนทนาข้อความ การประชุมทางเสียง และวิดีโอ การแชร์ไฟล์ และทำงานร่วมกันขอความช่วยเหลือระยะไกล โดยการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถชั่วคราวเรียกคืนการควบคุมของคอมพิวเตอร์ของคุณส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณควบคุมลักษณะที่ปรากฏสถานะออนไลน์ของคุณกับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังยุ่ง และไม่สามารถพูดคุย คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของคุณแบบออนไลน์เพื่อ รูปปุ่ม ไม่ว่าง คุณสามารถเชื่อมต่อโต้ตอบแบบทันทีของคุณส่งข้อความ service เช่น Microsoft Lync กับระบบโทรศัพท์ขององค์กรช่วยให้คุณได้รับบนหน้าจอการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าและการกำหนดเส้นทางใหม่สายเรียกเข้าไปยังโทรศัพท์อื่นได้ เมื่อคุณอยู่บนโทรศัพท์ สถานะออนไลน์ของคุณสามารถสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเตือนผู้อื่นที่ คุณจะไม่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: สถานะออนไลน์ตัวเลือกพร้อมใช้งานในเปลี่ยนแต่ละบริการ ดูวิธีใช้รวมอยู่ในแต่ละบริการสำหรับตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

เมื่อคุณเปิดข้อความ ใน Outlook หรือจะแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน สถานะออนไลน์ของผู้ส่งที่จะแสดงอยู่ด้านข้างของชื่อผู้ส่ง นอกจากนี้ แต่ละชื่อในบรรทัดถึง และสำเนาถึง แสดงสถานะออนไลน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนชื่อ

เปลี่ยนสถานะออนไลน์เปิด หรือปิดใน Outlook

ใน Outlook คุณสามารถเพิ่มแบบโต้ตอบแบบทันทีการส่งข้อความที่อยู่ของแต่ละรายการที่ติดต่อ Outlook ไปยังกล่องข้อความที่อยู่ IM สำหรับที่ติดต่อ เมื่อที่ติดต่อนี้ส่งคุณส่งอีเมลจากอยู่อีเมลที่ถูกบันทึกไว้ในที่ติดต่อ ของคุณ ที่อยู่การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบสถานะของพวกเขาออนไลน์

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 2. ภายใต้ชื่อของบุคคล เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสถานะออนไลน์อยู่ถัดจากชื่อบุคคล

 3. คุณอาจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสถานะออนไลน์ในถึงและสำเนาถึงเขตข้อมูลเมื่อวางตัวชี้เมาส์บนชื่อบุคคลเท่านั้น

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณยังคง เห็นข้อมูลสถานะออนไลน์ แต่ก็ต่อเมื่อคุณวางตัวชี้บนชื่อ

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังบุคคลใด ๆ ที่มีสถานะออนไลน์ระบุใด ๆ ยกเว้นสถานะเป็นออฟไลน์

 1. ถัดจากชื่อของบุคคล คลิกตัวบ่งชี้สถานะออนไลน์

 2. คลิกส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 3. เรียบเรียงข้อความของคุณ แล้วคลิก ส่ง

  ถ้าคุณมีข้อความอีเมลเปิด คุณสามารถตอบกลับ ด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ส่ง หรือผู้ส่ง และผู้รับทั้งหมดของข้อความ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการตอบกลับ คลิกIM แล้ว คลิ กตอบกลับด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือตอบกลับทั้งหมดด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

  ตอบกลับไปยังผู้ส่งด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

หมายเหตุ: 

 • สถานะออนไลน์จะพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลใด ๆ ที่มีที่อยู่อีเมลของคุณได้เพิ่มลงในรายการของคุณติดต่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที นอกจากนี้ สถานะออนไลน์จะแสดงสำหรับผู้ใช้ Lync โดยไม่คำนึงถึงพวกเขาหรือไม่มีในรายการที่ติดต่อของคุณ

 • เมื่อคุณเปิดข้อความใน Microsoft Outlook หรือจะแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน จะแสดงอยู่ในสถานะออนไลน์ รูปปุ่ม รูปปุ่ม รูปปุ่ม ของบุคคลอยู่ข้างชื่อของผู้ส่ง นอกจากนี้ ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ แต่ละชื่อในบรรทัดถึง และสำเนาถึง จะแสดงสถานะออนไลน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนชื่อนั้น

  ดูส่วน "เปิดสถานะออนไลน์เปิด หรือปิดใน Outlook" ก่อนหน้านี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนตัวเลือกนี้

ด้านบนของหน้า

บริการที่เข้ากันได้กับ Outlook

Outlook สามารถใช้ได้กับหลายโต้ตอบแบบทันทีบริการส่งข้อความ เช่น Lync และ Microsoft Skype บริการเหล่านี้ คุณสามารถสื่อสารกับที่ติดต่อของคุณในเวลาจริงในขณะที่คุณต้องการระหว่างการสนทนาในบุคคล ฟีเจอร์ที่ทำงานร่วมกันเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในแต่ละบริการ

สำหรับติดต่อของ Outlook สถานะออนไลน์จะแสดงขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้บนที่อยู่อีเมลของบุคคลมา ในการเรียกประชุมใหม่ สถานะออนไลน์จะแสดงเมื่อคุณวางตัวชี้บนชื่อของผู้เข้าร่วม

สถานะออนไลน์จะพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลใด ๆ ที่มีที่อยู่อีเมลของคุณได้เพิ่มลงในรายการของคุณติดต่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที นอกจากนี้ สถานะออนไลน์จะแสดงสำหรับผู้ใช้ Lync โดยไม่คำนึงถึงพวกเขาหรือไม่มีในรายการของคุณติดต่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

Microsoft Skype

Microsoft Skype   การแทนที่สำหรับ Windows Messengerคุณสามารถใช้ Skype การสนทนาผ่านข้อความ เสียงแบบออนไลน์ หรือมีการสนทนาทางวิดีโอ — ในเวลาจริงนั่นคือกับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานได้ ในบางสถานการณ์ คุณสามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีอื่น 

หัวข้อเกี่ยวกับการใช้งาน Skype และ Skype for Business ใน Outlook

เริ่มต้นใช้งาน Skype สำหรับธุรกิจ

วิดีโอ: ลงและ Skype สำหรับธุรกิจ

พูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวบน Skype ใน Outlook.com

ตั้งค่าการประชุม Skype for Business ใน Outlook

Microsoft Lync

Microsoft Lync     การแทนที่สำหรับ Microsoft Office Communicator, Lync เป็นไคลเอ็นต์การติดต่อสื่อสารแบบครบวงจรเปิดใช้งานข้อมูลสามารถสื่อสารในเวลาจริง Lync ทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office ระบบและโครงสร้างพื้นฐานของโทรศัพท์ enterprise ในบางสถานการณ์ คุณสามารถยังสื่อสาร กับผู้ใช้อื่นโต้ตอบแบบทันทีบริการส่งข้อความ รวมถึง Skype และ จากบริษัทเช่น yahoo!หรือ AOL

หัวข้อเกี่ยวกับการใช้ Lync กับ Outlook

เริ่มใช้งานด่วน: ใช้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแสดงตน

เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณใน Lync

บ่อยเกี่ยวกับ Lync for Office 365 - Lync

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อ และออกจาก ระบบ Lync

ตั้งค่าการประชุม Lync ใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×