ใช้ Publisher เพื่อสร้าง และส่งอีเมลจดหมายข่าว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Publisher เพื่อสร้าง และส่งอีเมลจดหมายข่าว วิธีที่คุณตั้งค่าการส่งจดหมายของคุณขึ้นอยู่กับผู้ชมของคุณและวิธีที่คุณต้องการให้รูปแบบที่จะปรากฏขึ้น

การส่งจดหมายข่าวของคุณเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล

เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบดั้งเดิม ส่งสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นสิ่งที่แนบมา วิธีนี้คุณจะไม่จำเป็นต้องใช้เทมเพลตอีเม คุณสามารถใช้แม่แบบจดหมายข่าวแบบกำหนดเองที่มีอยู่เพื่อสร้างจดหมายข่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างจดหมายข่าว ดูที่สร้างจดหมายข่าวใช้ Publisher

คุณสามารถส่งสิ่งที่แนบมาของคุณในรูปแบบต่อไปสาม:

 • สิ่งพิมพ์ Publisher

 • ไฟล์ PDF

 • ไฟล์ XPS

ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการ ส่งเป็น PDF เมื่อคุณส่งสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล คุณไม่ต้องการแสดงตัวอย่างของลักษณะที่ปรากฏในเบราว์เซอร์ เนื่องจากอีเมลของผู้รับจะเปิด และดูสิ่งพิมพ์ในโปรแกรมถูกต้อง

 1. เมื่อต้องการส่งข้อความ คลิกไฟล์ >แชร์ >อีเมล (ใน Publisher 2010 คลิกไฟล์ >บันทึก และส่ง >ส่งโดยใช้อีเมล ), และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา

   สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณส่งสิ่งพิมพ์ Publisher เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล ผู้รับต้องมีการติดตั้งเมื่อต้องการดูสิ่งพิมพ์ Publisher

  • ส่งเป็น PDF

  • ส่งเป็น XPS

 2. ในส่วนหัวของข้อความ เพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับ

 3. ในกล่องเรื่อง เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับอีเมลของคุณ

 4. บนแถบเครื่องมือเหนือส่วนหัวของข้อความ ให้เลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการ

การสร้างและส่งจดหมายข่าวของคุณเป็นข้อความอีเมล

Publisher มีดีไซน์จดหมายข่าวอีเมลที่น่าสนใจ โดดเด่นจำนวนมากที่คุณสามารถส่งเป็นข้อความ

การสร้างจดหมายข่าว

 1. ในรายการของชนิดของเทมเพลตใน Publisher เลือกประเภทอีเมล

 2. ในรายการของการออกแบบ เลื่อนลงไปเพื่อหาประเภทจดหมายข่าว และเลือกเทมเพลตจดหมายข่าว ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: ภายใต้กำหนดเอง คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบแผนชุดสีและแบบแผนฟอนต์ และแทรกข้อมูลทางธุรกิจของคุณก่อนที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์

 3. คลิก สร้าง

 4. ในสิ่งพิมพ์ของคุณอีเมล แทนข้อความและรูปภาพในสิ่งพิมพ์ ด้วยเนื้อหาของคุณเอง

 5. บันทึกจดหมายข่าวทางอีเมล

ในตอนนี้ คุณได้เสร็จสิ้นการสร้างจดหมายข่าวของคุณแล้ว คุณจะสามารถส่งเป็นอีเมลได้

การแสดงตัวอย่างและส่งจดหมายข่าว

 1. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างจดหมายข่าวของคุณ คลิกไฟล์ >แชร์ >แสดงตัวอย่างอีเมล >แสดงตัวอย่างอีเมล (ใน Publisher 2010 คลิกไฟล์ >บันทึก และส่ง >แสดงตัวอย่างอีเมล >แสดงตัวอย่างอีเมล )

 2. เมื่อต้องการส่งข้อความ คลิกไฟล์ >แชร์ >อีเมล >ส่งหน้าปัจจุบัน (ใน Publisher 2010 คลิกไฟล์ >บันทึก และส่ง >ส่งโดยใช้อีเมล >ส่งหน้าปัจจุบัน )

 3. ในส่วนหัวของข้อความ เพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับ

 4. ในกล่องเรื่อง เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับอีเมลของคุณ

 5. บนแถบเครื่องมือเหนือส่วนหัวของข้อความ ให้เลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการ

การสร้างและการส่งโดยใช้อีเมลเวียน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และส่งจดหมายข่าวเวียนอีเมล โปรดอ่านสร้างจดหมายหรือผสานอีเมล

ด้านบนของหน้า

การส่งจดหมายข่าวของคุณเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล

เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบดั้งเดิม ส่งสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นสิ่งที่แนบมา วิธีนี้คุณจะไม่จำเป็นต้องใช้เทมเพลตอีเม คุณสามารถใช้แม่แบบจดหมายข่าวแบบกำหนดเองที่มีอยู่เพื่อสร้างจดหมายข่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างจดหมายข่าว ดูที่สร้างจดหมายข่าวใช้ Publisher

คุณสามารถส่งสิ่งที่แนบมาของคุณในรูปแบบต่อไปสี่:

 • ข้อความอีเมล

 • สิ่งพิมพ์ Publisher

 • ไฟล์ PDF

 • ไฟล์ XPS

ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการ ส่งเป็น PDF เมื่อคุณส่งสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล คุณไม่ต้องการแสดงตัวอย่างของลักษณะที่ปรากฏในเบราว์เซอร์ เนื่องจากอีเมลของผู้รับจะเปิด และดูสิ่งพิมพ์ในโปรแกรมถูกต้อง

 1. เมื่อต้องการส่งข้อความ คลิกไฟล์ >ส่งอีเมล และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นข้อความ

  • ส่งสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่แนบมา

   สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณส่งสิ่งพิมพ์ Publisher เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล ผู้รับต้องมีการติดตั้งเมื่อต้องการดูสิ่งพิมพ์ Publisher

  • ส่งสิ่งพิมพ์เป็น PDF ที่แนบมา

  • ส่งสิ่งพิมพ์เป็น XPS แนบ

 2. ในส่วนหัวของข้อความ เพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับ

 3. ในกล่องเรื่อง เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับอีเมลของคุณ

 4. บนแถบเครื่องมือเหนือส่วนหัวของข้อความ ให้เลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการ

การสร้างและส่งจดหมายข่าวของคุณเป็นข้อความอีเมล

Publisher มีดีไซน์จดหมายข่าวอีเมลที่น่าสนใจ โดดเด่นจำนวนมากที่คุณสามารถส่งเป็นข้อความ

การสร้างจดหมายข่าว

 1. ในรายการของชนิดของสิ่งพิมพ์เป็นที่นิยม ใน Publisher คลิกอีเมล

 2. ในรายการของการออกแบบ เลื่อนลงไปเพื่อหาประเภทจดหมายข่าว และเลือกเทมเพลตจดหมายข่าว ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: ภายใต้กำหนดเอง คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบแผนชุดสีและแบบแผนฟอนต์ และแทรกข้อมูลทางธุรกิจของคุณก่อนที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์

 3. คลิก สร้าง

 4. ในสิ่งพิมพ์ของคุณอีเมล แทนข้อความและรูปภาพในสิ่งพิมพ์ ด้วยเนื้อหาของคุณเอง

 5. บันทึกจดหมายข่าวทางอีเมล

ในตอนนี้ คุณได้เสร็จสิ้นการสร้างจดหมายข่าวของคุณแล้ว คุณจะสามารถส่งเป็นอีเมลได้

การแสดงตัวอย่างและส่งจดหมายข่าว

 1. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างจดหมายข่าวของคุณ คลิกไฟล์ >ส่งอีเมล >แสดงตัวอย่างอีเมล

 2. เมื่อต้องการส่งข้อความ คลิกไฟล์ >ส่งอีเมล >ส่งเป็นข้อ ความ

 3. ในส่วนหัวของข้อความ เพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับ

 4. ในกล่องเรื่อง เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับอีเมลของคุณ

 5. บนแถบเครื่องมือเหนือส่วนหัวของข้อความ ให้เลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการ

การสร้างและการส่งโดยใช้อีเมลเวียน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และส่งจดหมายข่าวเวียนอีเมล โปรดอ่านสร้างจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ผิด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×