ใช้ PowerShell เมื่อต้องการลบปฏิทินจอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีบางคนกับบทบาทผู้ดูแลระบบในเกี่ยวข้องOffice 365 ผู้เช่า ใครมีบางอย่างคุ้นเคยใน Windows PowerShell สามารถลบปฏิทินไม่พึงประสงค์การจอง

คำเตือน: ปฏิทินการจอง จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับจองปฏิทินและข้อมูลที่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ โลโก้ และเพิ่มเมื่อสร้างปฏิทินจอง ชั่วโมงการทำงาน  พนักงานเกี่ยวข้องและบริการที่เพิ่มเมื่อสร้างปฏิทินจอง ทั้งหมดจองและเวลาปิดการนัดหมายเพิ่มไปยังปฏิทินจองเมื่อถูกสร้างขึ้น เมื่อการจองปฏิทินจะถูกลบ ข้อมูลนี้จะถูก ลบอย่างถาวร เกินไป และไม่สามารถกู้คืน

เชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell

ดูเชื่อมต่อกับ Exchange Online Power Shellสำหรับข้อกำหนดเบื้องต้นและคำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อกับExchange Online PowerShell

ใช้ PowerShell การลบปฏิทินการจอง

เมื่อคุณได้อ่าน และทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความ TechNet การอ้างอิงอยู่เหนืออย่างระมัดระวัง คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบปฏิทินไม่ต้องการจองอย่างถาวร

 1. ตรวจดูให้แน่ใจได้ว่า คุณกำลังใช้คำสั่ง active Microsoft PowerShell หน้าต่างที่คุณพบในฐานะผู้ดูแลระบบ

  • PowerShell สามารถเรียกใช้ได้ ด้วยการค้นหากับเมนูเริ่มของ Windows

  • เมื่อคุณพบ right click จะเปิดเมนูเนื้อหา ด้วยตัวเลือก "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ"

 2. ใส่คำสั่งต่อไปนี้:

  $user = get-credential

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ เข้าสู่ระบบ ด้วยข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลผู้เช่าสำหรับผู้เช่าOffice 365 โฮสต์จองปฏิทินที่คุณต้องการลบอย่างถาวร

 4. ถัดไป ที่พร้อมท์คำสั่งPowerShell ใส่คำสั่งนี้:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. แล้ว ใส่คำสั่งต่อไปนี้:

  Import-PSSession $s

 6. เมื่อคำสั่งนี้เสร็จสิ้นการประมวลผล ใส่คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูรายการของกล่องจดหมายจองในผู้เช่าของคุณ:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเพิ่มช่องว่างหลังจากเอากล่องจดหมาย แล้วพิมพ์ชื่อถูกต้องของการจองกล่องจดหมายของนามแฝงมีอยู่ในรายการโดยใช้คำสั่งข้างต้นที่คุณต้องการลบอย่างถาวร โดยไม่มีเครื่องหมายวงเล็บ

 8. ใส่คำสั่งต่อไปนี้:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  นี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบว่า กล่องจดหมายที่คุณต้องการลบอย่างถาวรจะไม่แสดงในรายการ

 9. พิมพ์จบการทำงาน ที่พร้อมท์เพื่อปิดเซสชันPowerShell ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×