ใช้ PowerPoint Mobile สำหรับ Windows Phone

ต้องการรีวิวงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint ของคุณก่อนการประชุมใหญ่ หรือต้องการแก้ไขคำผิดเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณเห็นใช่ไหม คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณโดยใช้ Microsoft PowerPoint Mobile เพียงไปที่ Office Hub เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

งานนำเสนอ PowerPoint ที่เปิดอยู่

เมื่อต้องการเปิดงานนำเสนอ PowerPoint

 1. ใน รายการแอพ ให้แตะ Office ไอคอน Office

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน ที่เก็บ ให้แตะที่ที่เก็บงานนำเสนอไว้ แล้วแตะที่งานนำเสนอนั้น ซึ่งอาจอยู่ที่ใดก็ได้ เช่น ในโทรศัพท์มือถือ, อีเมล, OneDrive, Microsoft SharePoint 2010 หรือไซต์ที่ใหม่กว่า หรือไซต์ SharePoint Online ของคุณซึ่งพร้อมใช้งานกับ Microsoft Office 365

  • ปัดนิ้วไปยัง ล่าสุด แล้วแตะที่งานนำเสนอที่คุณเปิดล่าสุด

  • แตะ ค้นหา ไอคอนค้นหา ในกล่อง ค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ชื่องานนำเสนอ แล้วแตะที่งานนำเสนอเมื่องานนำเสนอนั้นปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการเปิดงานนำเสนอที่เก็บอยู่บน OneDrive คุณต้องตั้งค่า บัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกและการซิงค์เอกสารบน OneDrive ให้ดูที่ ซิงค์เอกสารด้วย OneDrive

   • กำลังมองหางานนำเสนอที่คุณได้เปิดจากอีเมลแล้วใช่ไหม เพียงตวัดนิ้วไปยัง ที่เก็บ แล้วแตะ อีเมล จากนั้นแตะที่งานนำเสนอ

   • เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับงานนำเสนอที่อยู่บน SharePoint หรือไซต์ SharePoint Online ให้ดูที่ ทำงานกับเอกสารบน SharePoint

   • PowerPoint Mobile ไม่สนับสนุนฟีเจอร์ทั้งหมดใน Microsoft PowerPoint 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แม้ว่างานนำเสนอจะมีเนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุน คุณก็ยังสามารถเปิดงานนำเสนอบนโทรศัพท์ของคุณได้ เนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะไม่แสดงหรือแสดงต่างจากเดิม และคุณอาจไม่สามารถแก้ไขงานนำเสนอนั้นได้

เคล็ดลับ: มีงานนำเสนอที่คุณใช้บ่อยๆ หรือไม่ ให้ปักหมุดงานนำเสนอที่หน้าจอเริ่ม เพื่อเข้าถึงงานนำเสนอนั้นได้อย่างรวดเร็ว ใน Office Hub ให้ตวัดนิ้วไปยัง ล่าสุด แล้วแตะงานนำเสนอค้างไว้ จากนั้นแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

เมื่อต้องการนำทางผ่านสไลด์ต่างๆ ในงานนำเสนอ

 1. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ในงานนำเสนอ PowerPoint

  • ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป (หรือการเคลื่อนไหวบนสไลด์) หรือตวัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการไปยังสไลด์ที่ต้องการ ให้แตะที่สไลด์ (ถ้าคุณอยู่ในโหมดแนวนอน) แล้วแตะ สไลด์ ไอคอน สไลด์ จากนั้นแตะสไลด์ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการขยายหรือย่อสไลด์ คุณสามารถบีบนิ้วเข้าหากันหรือกางนิ้วออกจากกันบนหน้าจอได้

เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในสไลด์

 1. ในงานนำเสนอที่เปิดอยู่ ให้ไปที่สไลด์ที่มีข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แตะที่สไลด์นั้น (ถ้าคุณอยู่ในโหมดแนวนอน) แล้วแตะ แก้ไข ไอคอน แก้ไข

 2. เมื่อต้องการเลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข ให้แตะข้อความ

 3. แตะกล่องข้อความที่เลือก พิมพ์ข้อความใหม่หรือที่ได้แก้ไขแล้ว แล้วแตะ เสร็จสิ้น ไอคอน เสร็จสิ้น

 4. แตะ การนำเสนอสไลด์ ไอคอน การนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์

 1. ในงานนำเสนอ ให้แตะที่สไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงไป แล้วแตะที่ใดก็ได้ในพื้นที่บันทึกย่อด้านล่างสไลด์ (ถ้าคุณอยู่ในโหมดแนวนอน คุณจะต้องตวัดนิ้วขึ้นเพื่อดูพื้นที่บันทึกย่อ)

 2. พิมพ์บันทึกย่อของคุณ แล้วแตะ เสร็จสิ้น ไอคอน เสร็จสิ้น

 3. เมื่อต้องการแก้ไขบันทึกย่อที่มีอยู่ ให้แตะบันทึกย่อ พิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วแตะ เสร็จสิ้น ไอคอน เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอ

 1. ในงานนำเสนอที่คุณได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > บันทึก

 2. เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอเป็นชื่อใหม่ ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > บันทึกเป็น

 3. พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ในกล่อง ชื่อไฟล์ แล้วแตะที่รายการ บันทึกลงใน > OneDrive หรือ โทรศัพท์ > บันทึก

เมื่อต้องการส่งงานนำเสนอในอีเมล

 1. ใน รายการแอพ ให้แตะ Office ไอคอน Office

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อค้นหางานนำเสนอที่คุณต้องการส่ง

  • สำหรับงานนำเสนอที่คุณเปิดไว้แล้ว ให้ตวัดนิ้วไปยัง ล่าสุด

  • ตวัดนิ้วไปยัง ที่เก็บ แล้วแตะที่ที่มีงานนำเสนออยู่

  • แตะ ค้นหา ไอคอนค้นหา แล้วค้นหางานนำเสนอ

 3. แตะงานนำเสนอค้างไว้ แตะ แชร์ แล้วแตะที่ชื่อบัญชีอีเมล

 4. เพิ่มผู้รับและข้อมูลอื่นๆ ไปยังอีเมลของคุณ แล้วแตะ ส่ง ไอคอน ส่งอีเมล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×