ใช้ PivotTable เพื่อทำให้ข้อมูลภายนอกตารางพร้อมใช้งานใน Excel Services

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ถ้าคุณต้องการทำงานกับข้อมูลในตารางโดยยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกในExcel Services คุณไม่สามารถใช้ช่วงข้อมูลภายนอก (หรือเรียกว่าตารางคิวรี) คุณต้องการสร้าง PivotTable ที่ flattens หลายมิติ ลำดับชั้นข้อมูลลงในตาราง หรือสองมิติ ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำเช่นนี้

การเปรียบเทียบข้อมูลหลายมิติกับข้อมูลสองมิติ

1. แปลง PivotTable หลายมิติ...

2. .. เพื่อ PivotTable แบบสองมิติ...

3. .. ข้อมูลตารางใน Excel Services ยุบ.so ที่คุณสามารถมองเห็น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้วิธีที่ Excel Services สนับสนุนการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรายงาน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกและช่วงข้อมูลภายนอก

ทำให้รายงาน PivotTable ตาราง สองมิติ

สร้างรายงาน PivotTable และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

เพิ่ม เค้าโครง และจัดเรียงเขตข้อมูลในพื้นที่ป้ายชื่อแถว

เปลี่ยนตัวเลือก PivotTable และตั้งค่าเขตข้อมูล

เค้าโครงรายงาน PivotTable เป็นตารางแบบสองมิติ

กำหนดดีไซน์ของรายงาน PivotTable

ประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel Services

เรียนรู้วิธีที่ Excel Services สนับสนุนการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

Pivottable ที่ถูกออกแบบมา เพื่อรวมตัวเลขข้อมูลจำนวนมากเป็นผลรวมและผลรวม และทำงานกับข้อมูลหลายมิติที่ถูกจัดไว้ลงในลำดับชั้น ในทางกลับกัน ช่วงข้อมูลภายนอกเป็นตารางที่สองมิติโครงสร้างแถวและคอลัมน์ ที่แสดงระเบียน nonaggregated ของแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหรือคิวรี Microsoft เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก คุณมักจะสร้างช่วงข้อมูลภายนอก ข้อยกเว้นเดียวในนี้คือเมื่อคุณสร้าง PivotTable ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก PivotTable สร้างช่วงข้อมูลภายนอก ความแตกต่างนี้ในลักษณะที่จะสร้างการเชื่อมต่อมีความสำคัญเพื่อทำความเข้าใจเมื่อคุณประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel Services เนื่องจาก Excel Services สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกโดยยึดตาม PivotTables และสนับสนุนช่วงข้อมูลภายนอกเท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า

เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Pivottable ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกและช่วงข้อมูลภายนอก

เมื่อคุณทำงานกับ PivotTable ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก มีความแตกต่างระหว่างลักษณะการทำงานของ PivotTable และช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณควรทราบ ต่อไปนี้:

PivotTable กลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูลในลำดับแบบซ้ายไปขวา

โดยทั่วไป จัดกลุ่มข้อมูลจะยึดตามการเรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูพนักงานทุกคนที่จัดกลุ่มตามแผนกของพวกเขา คุณสามารถดำเนินหลักของข้อมูล โดยแผนกและการเรียงลำดับรอง โดยพนักงาน นอกจากนี้คุณสามารถซ้อนกลุ่ม เช่น เส้นผลิตภัณฑ์ ประเภท และ ผลิตภัณฑ์ หรือ Geography ประเทศ/ภูมิภาค รัฐ/จังหวัด และเมือง ตามค่าเริ่มต้น PivotTables จะถูกเรียงลำดับลงในกลุ่มและกลุ่มย่อยในลำดับแบบซ้ายไปขวาเพื่อทำให้ง่ายต่อการดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงข้อมูลสรุป และหัวเรื่อง และเพื่อขยาย หรือยุบรายการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลที่จัดกลุ่มตามผลิตภัณฑ์เส้นและ subgrouped ภายในแต่ละบรรทัดผลิตภัณฑ์ตามประเภท

บรรทัดผลิตภัณฑ์

ประเภท

ผลิตภัณฑ์

กลไกจัดการ

เครื่องบิน

กำหนดใช้ปีก

กำหนดใช้ tail

Booster

รถยนต์

269 HP

454 HP

ใช้

โดยสาร

-ร้อน

มาตรฐาน

SUV

ขนาดเล็ก

ด้วยการย้ายคอลัมน์ที่ มีค่าที่ไม่ซ้ำกันในพื้นที่ป้ายชื่อแถวทางด้านซ้าย คุณสามารถยุบข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ยุบ โดยการเพิ่มคอลัมน์ID Numข้อมูลผลิตภัณฑ์บรรทัดเดียวกัน

หมายเลข ID

บรรทัดผลิตภัณฑ์

ประเภท

ผลิตภัณฑ์

WM 345

กลไกจัดการ

เครื่องบิน

กำหนดใช้ปีก

TM 231

กลไกจัดการ

เครื่องบิน

กำหนดใช้ tail

BSTR 567

กลไกจัดการ

เครื่องบิน

Booster

6C 734

กลไกจัดการ

รถยนต์

269 HP

8C 121

กลไกจัดการ

รถยนต์

454 HP

MF 202

ใช้

โดยสาร

-ร้อน

MF 321

ใช้

โดยสาร

มาตรฐาน

MF 211

ใช้

SUV

ขนาดเล็ก

ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงคอลัมน์ หลังจากเพิ่มคอลัมน์ลงใน PivotTable คุณสามารถซ่อนคอลัมน์ (เลือกคอลัมน์ และบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ แล้วคลิกลูกศรถัดจากรูปแบบ ชี้ไปที่ซ่อนและยกเลิกการซ่อน นั้นแล้ว คลิกซ่อนคอลัมน์ )

สิ่งสำคัญ: ถ้า PivotTable ตรวจพบอย่าง น้อยสองแถวที่ซ้ำกันของข้อมูลจากแหล่งข้อมูล PivotTable แสดงแถวเดียวเท่านั้น ถ้าคุณต้องการให้แถวทั้งหมด แม้ทำซ้ำแถว แสดงใน PivotTable คุณต้องเพิ่มคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าที่ไม่ซ้ำไปยังตาราง แบบสอบถาม หรือมุมมองที่คุณนำเข้าจากแหล่งข้อมูล ถ้าแหล่งข้อมูลมีคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ คุณไม่สามารถเพิ่มทีละแหล่งข้อมูล ตัวอย่าง คุณไม่สามารถเพิ่มคอลัมน์ที่มีชนิดข้อมูล AutoNum ลงในตาราง Microsoft Office Access หรือคอลัมน์ที่มีชนิดข้อมูลของข้อมูลเฉพาะตัวลงในตาราง Microsoft SQL Server หรือคอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละระเบียนแบบสอบถามฐานข้อมูล หรือดู w

แก้ไขข้อมูลในเซลล์และการเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณ

ก่อนที่คุณประกาศสมุดงานไปยัง Excel Services คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในช่วงข้อมูลภายนอก แต่ข้อมูล PivotTable อยู่เสมอแบบอ่านอย่างเดียว

ถ้าคุณคลิกสองครั้งเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอก คุณเข้าสู่โหมดแก้ไข และคุณสามารถเปลี่ยนค่า หรือแม้แต่ใส่สูตร อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า คุณกำลังเปลี่ยนแปลงค่าเดิมที่แหล่งข้อมูล และในครั้งถัดไปที่ให้คุณรีเฟรชข้อมูล ค่าใหม่อาจถูกเขียน ทับ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอกถ้าจำนวนของแถวการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อทำการรีเฟรช .

ถ้าคุณคลิกสองครั้งเซลล์ป้ายชื่อแถวใน PivotTable เซลล์ขยาย หรือยุบรายการในป้ายชื่อแถวนั้น เมื่อคุณยุบ PivotTable ลงในตารางสองมิติ แบนที่มีผลของการทำให้ค่าทั้งหมดแถวในกลุ่มทางด้านซ้ายของเซลล์หายไป หรือปรากฏขึ้นอีกครั้ง

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณใดก็ได้ในตาราง Microsoft Office Excel ที่ยึดตามช่วงข้อมูลภายนอก หรือคุณสามารถแทรกคอลัมน์ และเติมสูตรลงในช่วงข้อมูลภายนอกออก คุณไม่สามารถแทรกคอลัมน์จากการคำนวณใน PivotTable (แม้ว่าคุณสามารถแทรกเขตข้อมูลจากการคำนวณ) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่กรอกลงข้อมูลหรือสูตรไปยัง immediate ซ้ายหรือขวาของ PivotTable และภายในสูตรที่ถูกเติมลง คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์ภายใน PivotTable

สร้างแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการสร้างแผนภูมิโดยยึดตามข้อมูลใน PivotTable คุณสามารถสร้าง PivotChart ที่ทำงานในทำนองเดียวกันกับแผนภูมิมาตรฐาน แต่ก็มีบางอย่าง ความแตกต่าง รวมถึงต่อไปนี้:

โต้ตอบ     ด้วยแผนภูมิมาตรฐาน คุณสร้างแผนภูมิหนึ่งสำหรับแต่ละมุมมองของข้อมูลที่คุณต้องการดู แต่ไม่มีมุมมองแบบโต้ตอบ คุณสามารถสร้างแผนภูมิเดียว และดูข้อมูล โดยการเปลี่ยนเค้าโครงรายงานหรือรายละเอียดที่แสดงอยู่ในหลาย ๆ แบบโต้ตอบกับ Pivotchart ใน Excel Services ทั้งแผนภูมิมาตรฐานและ PivotChart สามารถปรับปรุงโดยยึดตามผู้ใช้โต้ตอบกับเวิร์กบุ๊ก แต่ทั้งแผนภูมิจะถูกแสดงเป็นรูปแบบคง

ชนิดแผนภูมิ     ชนิดแผนภูมิเริ่มต้นสำหรับแผนภูมิมาตรฐานคือ แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม ซึ่งเปรียบเทียบค่าในแต่ละประเภท ชนิดแผนภูมิเริ่มต้นสำหรับ PivotChart เป็นแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน ซึ่งเปรียบเทียบผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมในแต่ละประเภท คุณสามารถเปลี่ยน PivotChart เป็นชนิดแผนภูมิใด ๆ ยกเว้นแผนภูมิ xy (กระจาย), หุ้น หรือแผนภูมิฟอง

องค์ประกอบแผนภูมิ     PivotCharts ประกอบด้วยองค์ประกอบเหมือนกันเป็นแผนภูมิมาตรฐาน แต่ยังประกอบด้วยเขตข้อมูลและรายการที่สามารถเพิ่มลงใน หมุน หรือถูกเอา ออก เพื่อแสดงมุมมองต่าง ๆ ของข้อมูลของคุณ ประเภท ชุด และข้อมูลในแผนภูมิมาตรฐานคือ เขตข้อมูลประเภท ชุดเขตข้อมูล และเขตข้อมูลค่าใน PivotCharts PivotCharts สามารถยังประกอบด้วยตัวกรองรายงาน แต่ละเขตข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยรายการ ซึ่งจะแสดงเป็นชื่อป้ายชื่อหรือชุดของประเภทในคำอธิบายแผนภูมิในแผนภูมิมาตรฐาน

จัดรูปแบบ     ส่วนใหญ่จัดรูปแบบ รวมถึงองค์ประกอบ เค้าโครง และ ลักษณะ จะถูกรักษาไว้เมื่อคุณรีเฟรช PivotChart อย่างไรก็ตาม เส้นแนวโน้ม ป้ายชื่อข้อมูลแถบค่าคาดเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ให้ชุดข้อมูลจะไม่ถูกเก็บไว้ แผนภูมิมาตรฐานสูญเสียรูปแบบนี้นำไปใช้ครั้งเดียว

ย้าย หรือปรับขนาดรายการ     ใน PivotChart คุณไม่สามารถย้าย หรือปรับขนาดพื้นที่การลงจุด คำอธิบายแผนภูมิ ชื่อแผนภูมิ หรือ ชื่อแกน แม้ว่าคุณสามารถเลือกหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายสำหรับคำอธิบายแผนภูมิ และคุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของชื่อเรื่อง ในแผนภูมิมาตรฐาน คุณสามารถย้าย และปรับขนาดขององค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด

หลังจากที่คุณสร้าง PivotChart ถ้าคุณต้อง คุณสามารถแปลงลงในแผนภูมิมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความสร้าง PivotTable เพื่อ anaylze ข้อมูลในเวิร์กชีตหรือสร้าง PivotChart

การเปรียบเทียบคุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอกและตัวเลือก PivotTable

ช่วงข้อมูลภายนอกและ Pivottable ที่มีคุณสมบัติที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมข้อมูลจัดรูปแบบ และเค้าโครง และลักษณะการทำงานของข้อมูลการรีเฟรช

ทั้งช่วงข้อมูลภายนอกและ Pivottable ช่วยให้คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์ รักษาเรียงลำดับคอลัมน์ กรอง จัดรูปแบบเซลล์ และเค้าโครงของข้อมูลถ้ามีการรีเฟรชข้อมูลภายนอก

ในช่วงข้อมูลภายนอก คุณยังสามารถเลือกที่จะรวมถึงหมายเลขแถวเป็นคอลัมน์แรกของข้อมูล ใน PivotTable จะไม่มีตัวเลือกที่คล้ายกัน ดูส่วนPivotTable กลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูลในลำดับแบบซ้ายไปขวาสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการเพิ่มคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำที่แหล่งข้อมูล

เมื่อคุณรีเฟรชช่วงข้อมูลภายนอก คุณสามารถควบคุมเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่ ถ้าจำนวนของแถวในข้อมูลในช่วง การเปลี่ยนแปลง โดยการตั้งค่าหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 • แทรกเซลล์กับข้อมูลใหม่ ลบเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)

 • แทรกทั้งแถวสำหรับข้อมูลใหม่และล้างเซลล์ที่ไม่ใช้

 • เขียนทับเซลล์ที่มีอยู่แล้วด้วยข้อมูลใหม่ และล้างเซลล์ที่ไม่ใช้

เมื่อคุณรีเฟรช PivotTable ได้เพียงแค่นำข้อมูลใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะได้รับพร้อมท์ และขอให้ตัดสินใจว่า จะเขียนทับเซลล์ที่มีอยู่ด้านล่างรายงานปัจจุบันเท่านั้น

การกรองข้อมูล

กรองข้อมูลในข้อมูลภายนอก ช่วงและ PivotTable จะคล้าย แต่มีข้อแตกต่างบาง รวมถึงต่อไปนี้:

 • ช่วงข้อมูลภายนอกใช้ตัวกรองข้อความตัวกรองตัวเลข และคำ สั่งตัวกรองวัน ในขณะที่ PivotTables ใช้คำสั่งตัวกรองป้ายชื่อตัวกรองค่า และตัวกรองวัน

 • เมนูตัวกรองของช่วงข้อมูลภายนอกเอารายการที่ไม่ถูกต้อง เสมอ และเมนูตัวกรองมีรายการใหม่ไม่ มีตัวกรองที่นำไปใช้หลังจากการดำเนินการรีเฟรช แต่ PivotTable มีตัวเลือกเพื่อควบคุมลักษณะการทำงานนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนการตั้งค่าเขตข้อมูลและตัวเลือก PivotTable เปลี่ยนแปลง

 • PivotTable มีรายงานตัวกรองคุณลักษณะ (ไม่พร้อมใช้งานได้สำหรับช่วงข้อมูลภายนอก) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับชุดย่อยของข้อมูลใน PivotTable

เรียงลำดับข้อมูล

ในช่วงข้อมูลภายนอก คุณสามารถทำการเรียงลำดับแบบหลายคอลัมน์ โดยคอลัมน์ได้ถึง 64 คุณสามารถเลือกคอลัมน์ใด ๆ ที่เป็นการเรียงลำดับหลัก และคุณสามารถเลือกคอลัมน์อื่นเป็นการเรียงลำดับรอง อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable และการเรียงลำดับช่วงข้อมูลภายนอกจะแตกต่างกัน ไม่เหมือนกับช่วงข้อมูลภายนอก ใน PivotTable คุณสามารถเท่านั้นดำเนินการเรียงลำดับหลักทางด้านซ้ายสุดคอลัมน์ คอลัมน์อื่น ๆ ทั้งหมดทำการเรียงลำดับรองที่ยึดตามคอลัมน์ทางด้านซ้ายในทันที กล่าวโดยสั้น ๆ คุณสามารถเท่านั้นดำเนินการเรียงลำดับหลัก และรองในลำดับแบบซ้ายไปขวา

นอกจากนี้ เมื่อคุณวางตัวคอลัมน์ที่ มีค่าที่ไม่ซ้ำกันเป็นคอลัมน์แรกทางด้านซ้าย คุณสามารถเฉพาะเรียงลำดับตามคอลัมน์ เนื่องจาก ผล คุณกำลังสร้างกลุ่มหลักสำหรับแต่ละแถว ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ของคุณ คุณอาจต้องการ presort ข้อมูล ใน Excel และ หลังการประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel Services ปิดการเรียงลำดับด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายการเรียงลำดับ ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part Microsoft Office Excel Web Access

ใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ

ไม่เหมือนกับช่วงข้อมูลภายนอก ไฮเปอร์ลิงก์ที่ใช้งานอยู่จะไม่ได้รับการสนับสนุนในเซลล์ PivotTable ไฮเปอร์ลิงก์จะถือว่าเป็นข้อความ แต่คุณไม่สามารถติดตามไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือเอกสาร ใน Excel Services หรือ Excel

ด้านบนสุดของหน้า

ทำให้ PivotTable ตาราง สองมิติ

มีตัวเลขของขั้นตอนที่จำเป็นต่อการยุบข้อมูลหลายมิติลงใน PivotTable ตาราง สองมิติ สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทำขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ

ด้านบนสุดของหน้า

สร้าง PivotTable และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

 1. เลือกเซลล์ว่าง

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มตาราง คลิกPivotTable แล้ว คลิ กPivotTable

  รูป Ribbon ของ Excel

  กล่องโต้ตอบ การสร้าง PivotTable จะถูกแสดง

 3. คลิก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก

 4. คลิก เลือกการเชื่อมต่อ

  ตัว กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อที่มีอยู่ จะปรากฏขึ้น

 5. ในรายการแสดง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ เลือกประเภทของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเลือกการเชื่อมต่อ หรือเลือกการเชื่อมต่อที่มีอยู่ทั้งหมด (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น)

 6. เลือกการเชื่อมต่อจากรายการตัวเลือกการเชื่อมต่อ แล้ว คลิ กเปิด

 7. ใส่ตำแหน่งที่ตั้ง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวาง PivotTable ในเวิร์กชีตใหม่เริ่มที่เซลล์ A1 คลิกแผ่นงานใหม่

  • เมื่อต้องการวาง PivotTable ในเวิร์กชีตที่มีอยู่ เลือกแผ่นงานที่มีอยู่ ทางแล้ว พิมพ์เซลล์แรกของช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการวาง PivotTable

   คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว คลิกขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม หรือ

 8. คลิก ตกลง

PivotTable เปล่า กับรายการเขตข้อมูล PivotTable แสดง จะถูกเพิ่มลงในตำแหน่งที่คุณใส่

ด้านบนสุดของหน้า

เพิ่ม เค้าโครง และจัดเรียงเขตข้อมูลในพื้นที่ป้ายชื่อแถว

ใช้รายการเขตข้อมูล PivotTable เพื่อเพิ่ม เค้าโครง และจัดเรียงเขตข้อมูล และ เพื่อให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลทั้งหมดจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว

 1. คลิก PivotTable

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงาน ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูลแต่ละชื่อในส่วนเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล แต่ละเขตข้อมูลจะถูกวางในพื้นที่เริ่มต้นของส่วนเค้าโครง แต่คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูล

    ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว เขตข้อมูลตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ค่า และวัน / เวลาเขตข้อมูลจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

   • เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว คลิกขวาชื่อเขตข้อมูล จากนั้นเพิ่มลงในป้ายชื่อแถว บนเมนูทางลัด

    เคล็ดลับ: คุณสามารถนอก คลิกค้างไว้ในเขตข้อมูลชื่อ แล้ว ลากเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลเข้าไปในพื้นที่ในส่วนเค้าโครง

  • เมื่อต้องการจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:

ย้ายขึ้น   

ย้ายเขตข้อมูลขึ้นหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายลง   

ย้ายเขตข้อมูลลงในพื้นที่หนึ่งตำแหน่ง

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้น   

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดเริ่มต้นของพื้นที่

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุด   

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดสิ้นสุดของพื้นที่

ย้ายไปยังป้ายชื่อแถว   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ของป้ายชื่อแถว

 • เมื่อต้องการเอาออกแบบ เขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลชื่อในพื้นที่เค้าโครง หนึ่งแล้วคลิกเอาเขตข้อมูล หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอา ในส่วนเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม คลิ และค้างไว้ชื่อเขตข้อมูลในส่วนเค้าโครง จากนั้น ลากชื่อเขตข้อมูลภายนอกในรายการเขตข้อมูล PivotTable

  หมายเหตุ: การล้างกล่องกาเครื่องหมายในส่วนเขตข้อมูลจะเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเขตข้อมูลออกจากรายงาน

ด้านบนสุดของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือก PivotTable และตั้งค่าเขตข้อมูล

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า PivotTable ทำงานในทำนองเดียวกันกับช่วงภายนอก ทำต่อไปนี้:

เปลี่ยนตัวเลือก PivotTable   

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable จะแสดงขึ้น

 3. เมื่อต้องการทำให้ความกว้างคอลัมน์ปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหลังจากการดำเนินการรีเฟรช คลิกที่แท็บเค้าโครงและรูปแบบ และภายใต้ส่วนแสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติในการปรับปรุง

 4. เมื่อต้องการรักษาการจัดรูปแบบทุกครั้งที่มีการรีเฟรชข้อมูล คลิกที่แท็บเค้าโครงและรูปแบบ ทางจากนั้น ภายใต้ส่วนแสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายรักษาการจัดรูปแบบเซลล์บนอัปเดต

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เมนูตัวกรองที่เอารายการที่ไม่ถูกต้อง หลังจากการดำเนินการรีเฟรช คลิกแท็บข้อมูล และในกล่องจำนวนรายการการเก็บรักษาไว้สำหรับแต่ละเขตข้อมูล เลือกไม่มี

เปลี่ยนการตั้งค่าเขตข้อมูล   

 1. คลิก PivotTable

 2. เมื่อต้องการรวมรายการใหม่ใน PivotTable โดยใช้ตัวกรองที่มี แต่ละเขตข้อมูล คลิกขวาเซลล์ คลิกการตั้งค่าเขตข้อมูล บนเมนูทางลัด คลิกแท็บผลรวมย่อย และกรอง และภายใต้ส่วนตัวกรอง เลือก รวมรายการใหม่ในตัวกรองด้วยตนเอง กล่องกาเครื่องหมายไว้

ด้านบนสุดของหน้า

เค้าโครง PivotTable เป็นตารางแบบสองมิติ

เมื่อต้องการจัดเค้าโครง PivotTable เป็นตารางแบบสองมิติ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครง คลิกผลรวมย่อย แล้ว คลิ กทำไม่แสดงผลรวมย่อย

 3. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครง คลิกผลรวมทั้งหมด แล้ว คลิ กปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

 4. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเค้าโครงรายงาน แล้ว คลิ กแสดงในแบบตาราง

 5. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกส่วนหัวของเขตข้อมูล

ด้านบนสุดของหน้า

ปรับแต่งการออกแบบของ PivotTable

ลักษณะ PivotTable และตัวเลือกสไตล์ถูกออกแบบสำหรับข้อมูลหลายมิติ ไม่ตารางสองมิติ เมื่อคุณยุบรายงานลงในตารางสองมิติ ลักษณะเหล่านี้ แสดงเส้นขอบเซลล์ และแถวที่เป็นแถบสี และกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ที่เป็นแถบสี ในกลุ่มตัวเลือกสไตล์ของ PivotTable ของแท็บการออกแบบ ไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบของเซลล์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดสไตล์ PivotTable เพื่อให้แต่ละเซลล์ที่มีเส้นขอบเซลล์ และ PivotTable ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงแถบแถวหรือคอลัมน์

กำหนดสไตล์ PivotTable   

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสไตล์ PivotTable เลือกสไตล์ที่คุณต้อง และทำต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาสไตล์มองเห็นได้ เลื่อนดูแกลเลอรี หรือเมื่อต้องการดูสไตล์พร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแถบเลื่อน

  2. คลิกทำซ้ำ

   กล่องโต้ตอบแก้ไขด่วนสไตล์ตาราง Pivot จะแสดงขึ้น

  3. คุณอาจ ใส่ชื่อใหม่ในกล่องชื่อ

  4. ในกล่องตารางองค์ประกอบ เลือกทั้งตาราง นั้นแล้ว คลิกรูปแบบ

   กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏขึ้น

  5. คลิกแท็บเส้นขอบ จากนั้น สร้างเส้นขอบเซลล์

  6. คุณอาจ คลิกแท็บเติม และฟอนต์ และทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

  7. คลิก ตกลง สองครั้ง

  8. คลิกปุ่มเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแถบเลื่อน และภายใต้ประเภทแบบกำหนดเอง คลิกสไตล์ PivotTable ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

แสดงแถบแถวหรือคอลัมน์ที่เป็นแถบสี โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข   

 1. เลือกคอลัมน์ทั้งหมดใน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  รูป Ribbon ของ Excel

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

  กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ในส่วน เลือกชนิดกฎ ให้คลิก ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะถูกจัดรูปแบบ

  1. ภายใต้แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องจัดรูปแบบค่าเมื่อสูตรนี้เป็นจริง ใส่สูตร

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการแบบแบนด์แถว ใส่สูตรต่อไปนี้:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • เมื่อต้องการแบบแบนด์คอลัมน์ ใส่สูตรต่อไปนี้:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • แถวและคอลัมน์แบบแบนด์ ใส่สูตรต่อไปนี้:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. คลิก รูปแบบ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 2. เลือกรูปแบบตัวเลข แบบอักษร เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการใช้ เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ด้านบนของเพจ

ประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel Services

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากประกาศ แล้ว คลิ กExcel Services ภายใต้การกระจายเอกสารไปยังบุคคลอื่น

 2. ในกล่องชื่อไฟล์ ใส่เส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ และยอมรับชื่อแนะนำสำหรับเวิร์กบุ๊ก หรือพิมพ์ชื่อใหม่ถ้าจำเป็น

  บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista    

  • ใน แถบที่อยู่ เลือกตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่กำหนด แล้วคลิก บันทึก

   บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP    

  • ในกล่อง บันทึกใน ให้เลือกตำแหน่งเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่ต้องการ แล้วคลิก บันทึก

   ตัวอย่างเช่น พิมพ์http://เซิร์ฟเวอร์/ไซต์/ชื่อไฟล์

   หมายเหตุ: Excel สามารถประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML Microsoft Office Excel 2007 (.xlsx) หรือOffice Excel 2007 รูปแบบไฟล์ไบนารี (.xlsb) เท่านั้น

 3. คลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ดูได้ของสมุดงานว่าถูกแสดงอย่างถูกต้องหรือไม่ในเบราเซอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดสมุดงานนี้ในเบราว์เซอร์ของฉันหลังจากบันทึก

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×