ใช้ OneNote บน Windows Phone

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดเก็บสมุดบันทึก OneNote ของคุณไว้ในระบบ Cloud ก็คือคุณสามารถเข้าถึงบันทึกย่อเหล่านั้นบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ รวมถึง Windows Phone ของคุณด้วย

ไฟล์ OneNote ที่เปิดอยู่

ซิงค์สมุดบันทึกที่มีอยู่แล้ว

 1. ถ้าสมุดบันทึกของคุณยังไม่ได้อยู่ในระบบ Cloud ให้ ย้ายสมุดบันทึกจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง OneDrive

 2. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้ตั้งค่า OneDrive

 3. ไปที่รายการแอปบนโทรศัพท์ของคุณ แล้วแตะที่ OneNote (ถ้าคุณใช้ Windows Phone 7 ให้แตะที่ Office เพื่อดูบันทึกย่อ OneNote ของคุณ)

คุณจะเห็นสมุดบันทึกที่คุณบันทึกไว้ใน OneDrive ในแอป OneNote บนโทรศัพท์ของคุณ บันทึกย่อของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถเลือกซิงค์จากโทรศัพท์ด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ จากสมุดบันทึก ส่วน หรือหน้าใดๆ บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม () ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ ซิงค์

สร้างบันทึกย่อใหม่

 1. เปิดแอป OneNote ไอคอน OneNote บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. แตะ สร้าง ไอคอน เอกสารใหม่

 3. ถ้าคุณต้องการใส่ชื่อเรื่อง ให้แตะพื้นที่ชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่อง

 4. แตะที่ด้านล่างของชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

  ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกในสมุดบันทึกเริ่มต้นของคุณบน OneDrive ถ้าไม่มีสมุดบันทึกเริ่มต้นบน OneDrive สมุดบันทึกใหม่ที่ชื่อ สมุดบันทึกของฉัน จะถูกสร้างขึ้น และบันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ที่นี่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ ซิงค์เอกสารด้วย OneDrive

  ถ้าคุณไม่มีบัญชี Microsoft ตั้งค่าไว้ในโทรศัพท์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณในส่วน บันทึกย่อด่วน

  หมายเหตุ: 

  • OneNote จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงานของคุณเมื่อคุณออกจากหน้าใน OneNote หรือเมื่อคุณกดที่ปุ่มย้อนกลับ ปุ่ม ย้อนกลับ หรือปุ่มเริ่ม ปุ่ม เริ่มต้นฮาร์ดแวร์ ในโทรศัพท์ของคุณ

  • ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อเรื่อง บรรทัดแรกของข้อความในบันทึกย่อของคุณจะถูกใช้เป็นชื่อเรื่อง

เปิดบันทึกย่อ

 1. ใน รายการแอป ให้แตะ OneNote ไอคอน OneNote

 2. แตะบันทึกย่อเพื่อเปิดบันทึกย่อนั้น ถ้าคุณไม่เห็นบันทึกย่อ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • แตะปุ่มค้นหา ไอคอนค้นหา แล้วพิมพ์คำหนึ่งคำหรือสองคำที่อาจอยู่ในบันทึกย่อ จากนั้นแตะปุ่ม Enter ไอคอน Enter แตะหน้าเพื่อเปิดหน้านั้น

  • ถ้าคุณเห็นรายการของสมุดบันทึกบนหน้าจอ OneNote ให้แตะสมุดบันทึกที่มีบันทึกย่อ นำทางไปยังหน้านั้น แล้วแตะเพื่อเปิดหน้านั้น สมุดบันทึกที่ปรากฏอาจอยู่ในโทรศัพท์, OneDrive, Microsoft SharePoint 2010 หรือไซต์ที่ใหม่กว่า หรือไซต์ SharePoint Online ของคุณซึ่งพร้อมใช้งานกับ Microsoft Office 365

  • แตะ ล่าสุด ไอคอน บันทึกย่อล่าสุด เพื่อดูรายการบันทึกย่อที่คุณเปิดล่าสุด แล้วแตะที่หน้าเพื่อเปิดหน้านั้น

 3. เมื่อต้องการดูส่วนอื่นๆ ของบันทึกย่อ ให้เลื่อนขึ้นหรือลงโดยใช้นิ้วของคุณ หรือย่อและขยายโดยการบีบนิ้วเข้าหากันและกางนิ้วของคุณออกจากกัน

  เคล็ดลับ: 

  • แอป OneNote บน Windows Phoneของคุณไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีใน OneNote Online หรือแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป (OneNote 2016) แม้ว่าบันทึกย่อจะมีเนื้อหาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในแอป OneNote สำหรับโทรศัพท์มือถือ คุณก็ยังสามารถเปิดและดูบันทึกย่อในโทรศัพท์ของคุณได้ แต่เนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะไม่แสดงขึ้น

  • ถ้าคุณเปิดไฟล์ OneNote ที่แนบมากับอีเมล คุณจะไม่สามารถบันทึกหรือแก้ไขไฟล์ดังกล่าวในโทรศัพท์ของคุณได้

  • ถ้าบันทึกย่อที่คุณต้องการเปิดนั้นอยู่ในสมุดบันทึกที่ปิดอยู่ ให้แตะที่สมุดบันทึกภายใต้ สมุดบันทึกที่ปิดอยู่ เพื่อเปิด แล้วนำทางไปยังบันทึกย่อหรือค้นหาบันทึกย่อนั้น

ตรึงบันทึกย่อลงในหน้าจอ เริ่ม

มีบันทึกย่อที่คุณใช้บ่อย เช่น บันทึกย่อที่มีรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณใช่หรือไม่ ให้ตรึงบันทึกย่อลงในหน้าจอเริ่มเพื่อเปิดบันทึกย่อนั้นได้อย่างรวดเร็ว

 • ใน OneNote ให้กดบันทึกย่อค้างไว้ แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. แตะในเนื้อความของบันทึกย่อ แล้วแตะ สิ่งที่ต้องทำ ไอคอน สิ่งที่ต้องทำ จากนั้นเริ่มพิมพ์รายการแรก

 2. แตะปุ่ม Enter ไอคอน Enter แล้วพิมพ์รายการที่สอง

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการสิ่งที่ต้องทำ ให้แตะปุ่ม Enter ไอคอน Enter สองครั้ง

สร้างรายการชนิดอื่นๆ

 1. เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย ในบันทึกย่อ ให้แตะ รายการ ไอคอน รายการหัวข้อย่อย แล้วพิมพ์รายการแรก

 2. แตะปุ่ม Enter ไอคอน Enter แล้วพิมพ์รายการที่สอง

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย ให้แตะปุ่ม Enter ไอคอน Enter สองครั้ง

 4. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลขใหม่ ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > รายการตัวเลข จากนั้นพิมพ์รายการแรก

แทรกรูปภาพ

 1. ในบันทึกย่อ ให้แตะ รูปภาพ ไอคอน แทรกรูปภาพ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการถ่ายภาพใหม่และแทรกรูปภาพนั้น ให้แตะ กล้อง ไอคอน กล้อง แล้วกดปุ่มกล้องหรือแตะที่หน้าจอเพื่อถ่ายภาพ จากนั้นแตะ ยอมรับ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังถ่ายภาพไวท์บอร์ด เมนู สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีข้อความจำนวนมาก ให้ลองใช้ Office Lens Office Lens จะปรับแต่งรูปภาพ ลบเงาสะท้อน และส่งรูปภาพตรงไปยัง OneNote Office Lens มีให้ใช้งานฟรีจาก Windows Phone Store

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่มีอยู่ ให้แตะอัลบั้มที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วแตะที่รูปภาพ (หรือรูปภาพหลายรูป) จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น ไอคอน เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: ต้องการสร้างบันทึกย่อใหม่ที่มีรูปภาพที่คุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ของคุณใช่ไหม จากรายการโปรแกรม ให้แตะ ภาพถ่าย ไอคอน ภาพถ่าย > ม้วนฟิล์ม > เลือก ไอคอน เลือก แล้วแตะรูปภาพที่คุณต้องการใส่ไว้ในบันทึกย่อของคุณ จากนั้นแตะ แชร์ ไอคอน แชร์ > OneNote

จดบันทึกย่อแบบเสียง

 1. ในบันทึกย่อ ให้แตะ เสียง ไอคอน บันทึกเสียง

 2. พูดและบันทึกสิ่งที่คุณต้องการพูด

 3. แตะ หยุด เมื่อคุณพูดจบ

 4. เมื่อต้องการเล่นเสียง ให้แตะปุ่มบันทึกย่อแบบเสียง ไอคอน บันทึกย่อแบบเสียง

จัดรูปแบบข้อความ

 1. ในบันทึกย่อ ให้แตะที่คำ แล้วลากวงกลมมาที่ปลายของแต่ละข้อความที่เลือกเพื่อรวมคำแรกและคำสุดท้ายที่คุณต้องการจัดรูปแบบไว้ด้วยกัน

 2. แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > รูปแบบ

 3. ภายใต้ รูปแบบ ให้แตะการจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้องการใช้: ตัวหนา, ไอคอน ตัวหนา , ตัวเอียง, ไอคอน ตัวเอียง , ขีดเส้นใต้, ไอคอน ขีดเส้นใต้ หรือ ขีดทับ ไอคอน ขีดทับ

 4. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบข้อความ ให้แตะด้านหลังข้อความที่เลือก แล้วแตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > รูปแบบ จากนั้นแตะที่ไอคอนสำหรับการจัดรูปแบบที่ใช้อยู่ในขณะนี้เพื่อปิดการใช้งาน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบมากกว่าหนึ่งตัวเลือกได้ เพียงเลือกข้อความที่จะจัดรูปแบบ แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > รูปแบบ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบแรก จากนั้นแตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > รูปแบบ อีกครั้ง แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบอีกตัวเลือกหนึ่ง

สร้างหน้าใหม่

 • บนหน้าจอ OneNote ให้แตะสมุดบันทึก (ซึ่งอาจเปิดหรือปิดอยู่ก็ได้) แตะที่ส่วน แล้วแตะ ใหม่ ไอคอน เอกสารใหม่

ลบหน้า

 1. แตะหน้าค้างไว้ แล้วแตะ ลบ

 2. แตะ ใช่ ในกล่องข้อความ ลบหน้า?

  ถ้าสมุดบันทึกอยู่บน OneDrive หรือ SharePoint หน้านั้นจะถูกลบทั้งในโทรศัพท์ของคุณและบนเซิร์ฟเวอร์

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการลบหน้าที่เปิดอยู่ ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > ลบ > ใช่ เพื่อยืนยัน

  • คุณยังสามารถลบหน้ามากกว่าหนึ่งหน้าได้ในครั้งเดียว ในส่วนที่มีหน้าที่คุณต้องการลบ ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > เลือกหน้า แล้วแตะหน้าที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ ลบ ไอคอน ลบ > ลบ เพื่อยืนยัน

ส่งบันทึกย่อในอีเมล

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการส่งเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

 2. แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > แชร์ แล้วแตะบัญชีอีเมลที่คุณต้องการใช้ในการส่งบันทึกย่อ

 3. เพิ่มผู้รับและข้อมูลอื่นๆ ลงในอีเมลของคุณ แล้วแตะ ส่ง ไอคอน ส่งอีเมล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×