ใช้ OneDrive บน Windows Phone

นี่คือขั้นตอนและเคล็ดลับต่าง ๆ สำหรับงานทั่วไปที่ใช้แอป OneDrive สำหรับ Windows Phone

โทรศัทพ์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชันใด

OneDrive สำหรับ Windows 10 (พีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub) | OneDrive สำหรับ Windows Phone 8 หรือ Windows Phone 8.1 | OneDrive สำหรับ Windows Phone 7

OneDriveOneDrive สำหรับ Windows 10 (พีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub)

บันทึกไฟล์ไปยัง OneDrive

ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่ออัปโหลดและบันทึกไฟล์ประเภทต่าง ๆ ในแอป OneDrive รวมทั้งไฟล์เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง

อัปโหลดไฟล์

 1. ในแอป OneDrive ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย .

 2. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เช่น อุปกรณ์นี้ หรือแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • บน Windows 10 ของพีซี กล่องโต้ตอบ เปิด จะแสดงไฟล์บนพีซีของคุณ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากนั้นเลือก เปิด

  • ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าให้บันทึกรูปถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ แอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณจะแสดงรูปถ่ายจาก OneDrive เช่นเดียวกับรูปถ่ายจากโทรศัพท์ที่ไม่ได้อัปโหลด การอัปโหลดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วใน OneDrive จะเป็นการสร้างรูปถ่ายซ้ำ

 3. หาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอจากโทรศัทพ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย File Explorer หรือนำเข้าแอป รูปถ่าย ได้ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ หรือใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

(โทรศัพท์เท่านั้น) ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัปโหลดรูปถ่ายโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive>

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > อัปโหลดจากกล้อง

 2. ภายใต้ อัปโหลดจากกล้อง ให้ปรับสวิตช์ไปที่ เปิด

  ถ้าต้องการอัปโหลดวิดีโอที่คุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ของคุณด้วย ให้ เปิด สวิตช์ที่ รวมวิดีโอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอโดยอัตโนมัติได้ก็ต่อเมื่อ อัปโหลดจากกล้อง เปิดอยู่ด้วยเท่านั้น

 3. ภายใต้ บัญชีสำรองข้อมูลกล้อง ให้แตะเปิดรายการ แล้วเลือกบัญชี OneDrive ที่คุณต้องการอัปโหลดรูปถ่ายลงไป

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ให้ ปิด สวิตช์ ที่ อัปโหลดบนการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล - การเชื่อมต่อ Wi-Fi ส่วนใหญ่ไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล - คุณสามารถเปิดสวิตช์ได้

เพิ่มโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือภายในโฟลเดอร์อื่น ๆ ใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

 2. ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่นของ OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ที่คุณต้องการย้าย แตะ ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม จากนั้นแตะ ย้าย ย้ายไฟล์

 2. ที่ เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ให้แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ลงไป จากนั้นแตะ ย้าย ตกลง

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ที่คุณกำลังย้าย โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

ค้นหาไฟล์ที่คุณกำลังมองหา

คุณสามารถค้นหาชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ข้อความในไฟล์ หรือแม้กระทั่งข้อความและแท็กต่างๆ ในรูปถ่ายได้ แตะ ค้นหา ค้นหา OneDrive แล้วพิมพ์วลีที่คุณต้องการในกล่อง ค้นหา

เปลี่ยนลักษณะการเรียงลำดับไฟล์

ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วแตะ เรียงลำดับโดย เรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับโดยชื่อ วันที่ หรือขนาด

หมายเหตุ: การเรียงลำดับสามารถทำงานได้ในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด หรือในโฟลเดอร์ภายใน ไฟล์ทั้งหมด มุมมอง รูปถ่ายเอกสาร และ แชร์ จะเรียงลำดับโดยวันที่เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์จาก OneDrive ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์

  หมายเหตุ: OneDrive บน Windows Phone ไม่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดโฟลเดอร์หรือบันทึกย่อของ OneNote ได้ในขณะนี้

 2. ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณจากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นแตะ บันทึก เพิ่มเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: บน Window 10 ของพีซี ให้ค้นหาแล้วเปิดโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก เลือกโฟลเดอร์

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายโดยไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ แชร์ แชร์ไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลเจาะจงที่น้อยลง เลือก เชิญบุคคล หรือ ส่งไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลจำนวนมาก เช่น สื่อทางสังคมหรือโพสต์ในบล็อก เลือก แชร์ลิงก์

เชิญบุคคลอื่นให้แชร์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > เชิญบุคคล

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: หาภายใต้ ที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ตกลง ตกลง ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

แชร์ลิงก์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ ดูและแก้ไข ไฟล์ หรือ ดูเท่านั้น เพื่อให้ผู้รับสามารถอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องเลื่อนรายการขึ้นจึงจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

แชร์เป็นสิ่งที่แนบมา

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

หมายเหตุ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

การกู้คืนไฟล์จาก OneDrive ถังรีไซเคิล

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > ถังรีไซเคิล

 2. แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ คืนค่า คืนค่า

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business

เข้าถึงบัญชี OneDrive for Business ของคุณบนโทรศัทพ์ของคุณด้วยแอป OneDrive เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู OneDrive for Business คืออะไร

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่าบัญชี

 2. แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

 3. ใส่ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่คุณใช้สำหรับบัญชี OneDrive for Business ของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ใน OneDrive for Business องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีจากไดเรกทอรีภายในองค์กรได้

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive for Business ให้ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com/onedrive หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้

แอป OneDrive ใน Windows 10 ช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้ OneDriveส่วนบุคคล และ บัญชีผู้ใช้ OneDrive for Businessของคุณ จากนั้น สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่ม

แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะบัญชีที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่น แตะ ตั้งค่าบัญชี แล้ว เพิ่มบัญชีผู้ใช้

ดูปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมี

ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > บัญชี บนหน้า บัญชี การเชื่อมต่อแอป OneDrive ของบัญชีแต่ละบัญชีของคุณจะแสดงขึ้น พร้อมปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างพร้อมใช้งานทั้งหมดของแต่ละบัญชี

แชร์คำติชมเกี่ยวกับแอป OneDrive

คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากแอป OneDrive โดยการเขย่าโทรศัทพ์ของคุณ บนอุปกรณ์อื่น ๆ ให้เลือก แสดงคำติชม บนหน้าส่วนใหญ่เพื่อรับความช่วยเหลือ

OneDrive สำหรับ Windows Phone 8 หรือ Windows Phone 8.1

บันทึกรูปถ่ายและวิดีโอไปยัง OneDrive

อัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ

 1. ใน OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด ให้แตะ เพิ่ม ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการอัปโหลด เช่นแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

 3. ค้นหารูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุรต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัปโหลดรูปถ่ายโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive

 1. ไปที่ การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ แล้วแตะ สำรองข้อมูล > รูปถ่าย + วิดีโอ

 2. ภายใต้ รูปถ่าย หรือ วิดีโอ ให้เลือกระหว่าง คุณภาพดี หรือ คุณภาพดีที่สุด

  ถ้าคุณไม่ต้องการอัปโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ไม่อัปโหลด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีย้ายรูปถ่ายและวิดีโอบนโทรศัพท์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ ซิงค์รูปถ่ายและวิดีโอโดยใช้คอมพิวเตอร์ของฉัน บนเว็บไซต์ Windows Phone

ค้นหาไฟล์ที่คุณกำลังมองหา

คุณสามารถค้นหาข้อความภายในไฟล์ และแม้กระทั่งภายในรูปถ่ายได้ เมื่อต้องการค้นหาข้อความในไฟล์หรือรูปถ่าย ให้พิมพ์วลีที่คุณต้องการในกล่อง ค้นหา

เปลี่ยนลักษณะการเรียงลำดับไฟล์

 1. เปิดแอป OneDrive

 2. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้วแตะ เรียงลำดับตาม คุณสามารถเรียงลำดับตามชื่อ วันที่ หรือขนาด

หมายเหตุ: การเรียงลำดับสามารถทำงานได้ในโฟลเดอร์ หรือในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business

คุณสามารถเพิ่มบัญชี OneDrive for Business ไปยังแอป OneDrive สำหรับ Windows Phone 8.1 ได้แล้ว (ถ้าต้องการดูว่าคุณมี Windows Phone 8.1 หรือไม่ ให้เปิด การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะ เกี่ยวกับ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู OneDrive for Business คืออะไร

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชี OneDrive for Business ให้เปิดแอป OneDrive แตะเมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ แตะ เพิ่มOneDrive for Business แล้วใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ใน OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีจากไดเรกทอรีภายในองค์กรได้

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive for Business ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com/onedrive หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

แชร์ไฟล์ (บัญชี OneDrive ส่วนบุคคล)

ในแอป OneDrive ให้แตะกล่องกาเครื่องหมายตามไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร้ และแตะ แชร์ แชร์ไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลเจาะจงที่น้อยลง เลือก เชิญบุคคล หรือ ส่งไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลจำนวนมาก เช่น สื่อทางสังคมหรือโพสต์ในบล็อก เลือก แชร์ลิงก์

เชิญบุคคลอื่นให้แชร์

 1. แตะ แชร์ > เชิญบุคคล

 2. ที่ เพิ่มบุคคลที่จะแชร์ด้วย ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ แตะ เพิ่ม เพิ่มผู้รับ เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: หาภายใต้ แชร์กับที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ส่ง เพิ่มเสร็จแล้ว ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

แชร์ลิงก์

 1. แตะ แชร์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ แก้ไข ไฟล์ หรือ ดู ไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องลากรายการขึ้นจึงจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

แชร์เป็นสิ่งที่แนบมา

 1. แตะ แชร์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

เคล็ดลับ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ (บัญชี OneDrive for Business)

 1. ในแอป OneDrive for Business ให้เปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ แชร์ แชร์ไฟล์ ถ้าต้องแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการ ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แตะรายการต่างๆ จากนั้นแตะ แชร์

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล แตะตำแหน่งที่มีคำว่า “พิมพ์ชื่อหรืออีเมล“ แล้วใส่บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย แตะ เพิ่ม เพิ่มผู้รับ เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: หาภายใต้ แชร์กับที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ส่ง เพิ่มเสร็จแล้ว ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้

ถ้าคุณมี Windows Phone 8.1 คุณสามารถสลับระหว่างบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business หรือระหว่างบัญชี OneDrive for Business หลายบัญชี ถ้าต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดแอป แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะบัญชีที่คุณต้องการใช้ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้บัญชีส่วนบุคคลหลายบัญชีกับแอป OneDrive ได้

ดูปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมี (เฉพาะบัญชีผู้ใช้ OneDrive ส่วนบุคคลเท่านั้น)

ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะบัญชีส่วนบุคคลของคุณเพื่อดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างพร้อมใช้งานทั้งหมดของคุณ

การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับแอป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตที่มีลงในแอป การอัปเดตจะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เมื่อต้องการดูการอัปเดตที่มีซึ่งคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ทำดังนี้

 1. ใน Windows Phone 8.1 ให้เปิด Store แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด

 2. ถ้าแอป OneDrive ปรากฏขึ้น ให้แตะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือแตะ Update เพื่อดาวน์โหลดแอปโดยทันทีผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

แชร์คำติชมเกี่ยวกับแอป OneDrive

คุณสามารถจัดอันดับแอป OneDrive หรือรับความช่วยเหลือได้โดยการเขย่าอุปกรณ์ของคุณ

OneDrive สำหรับ Windows Phone 7

เพิ่มรูปถ่ายหรือวิดีโอ

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ค้นหารูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการอัปโหลด ถ้าต้องการแชร์รูปถาพจากอัลบั้มออนไลน์ คุณจำเป็นต้องบันทึกลงในโทรศัพท์ของคุณก่อน ถ้าต้องการทำเช่นนั้น ให้แตะรูปถ่าย แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม แตะ บันทึกรูปถ่าย จากนั้นเปิดอีกครั้งจากอัลบั้ม รูปถ่ายที่บันทึกไว้

 2. กดที่รูปถ่ายหรือวิดีโอค้างไว้ แตะแชร์… แล้วแตะ SkyDrive (ตอนนี้เรียกว่า OneDrive)

 3. เพิ่มคำอธิบายภาพ ถ้าคุณต้องการ แล้วแตะ อัปโหลด

  รูปถ่ายของคุณจะได้รับการอัปโหลดที่ความละเอียดสูงสุด เมื่อต้องการดูรูปถ่ายที่อัปโหลดเหล่านี้ ในแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แตะ เอกสาร แล้วแตะ อัปโหลดจากมือถือ

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. ในแอป OneDrive ให้กดที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้

 2. เลือกว่าคุณต้องการส่งลิงก์ในอีเมล หรือคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด จากนั้นให้เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้อื่นสามารถดูไฟล์ได้เท่านั้น หรือสามารถแก้ไขไฟล์ได้ด้วย

 3. ถ้าคุณเลือกที่จะส่งลิงก์ทางอีเมล ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์ ถ้าคุณเลือกที่จะคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด ตอนนี้คุณสามารถวางลิงก์ไว้ในอีเมล ข้อความ ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือเครือข่ายสังคมเพื่อแชร์ลิงก์กับผู้อื่นได้แล้ว

บันทึกรูปถ่ายที่คุณถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปที่ แอปพลิเคชัน แล้วแตะ รูปภาพ + กล้อง

 3. เปิดใช้งาน อัปโหลดไปยัง SkyDrive โดยอัตโนมัติ (ตอนนี้เรียกว่า OneDrive)

  หมายเหตุ: 

  • คุณจะไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ ถ้าโทรศัพท์ของคุณมี RAM ขนาด 256 MB เท่านั้น ติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • รูปภาพจะถูกอัปโหลดที่ความละเอียดต่ำ เมื่อต้องการสำรองรูปภาพของคุณที่ความละเอียดสูงสุด ให้ใช้ซอฟต์แวร์ Zune บนพีซีของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ ซิงค์เพลง รูปภาพ และวิดีโอ ถ้าคุณต้องการอัปโหลดรูปภาพของคุณที่ความละเอียดสูงสุด ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน "เพิ่มรูปถ่ายหรือวิดีโอ"

เปลี่ยนบัญชี Microsoft ที่คุณใช้สำหรับ OneDrive

ในแอป OneDrive ให้เปิดเมนู การตั้งค่า แตะ ลงชื่อออก แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้

ดูปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมี

ในแอป OneDrive ให้ไปที่ การตั้งค่า เพื่อดูพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดและเนื้อที่ว่างที่ใช้ได้

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับ OneDrive (บัญชีส่วนบุคคล)

แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ดูบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องบน OneDrive สำหรับ Android หรือ OneDrive สำหรับ iOS

ตรวจสอบ ศูนย์วิธีใช้ OneDrive

รับความช่วยเหลือโดยการ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive ในแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เขย่าอุปกรณ์เพื่อรับความช่วยเหลือหรือแชร์คำติชมบน OneDrive

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับ OneDrive for Business

OneDrive for Business คืออะไร

ถามเรื่องที่คุณสงสัยใน ศูนย์ข้อมูลชุมชน OneDrive for Business

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนก IT หรือผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณยังสามารถเปิดบัตรผ่านการสนับสนุนในศูนย์การจัดการ Office 365 ได้ด้วย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×