ใช้ OneDrive บน Windows 10 (พีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub)

ใช้ OneDrive บน Windows 10 (พีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub)

ต่อไปนี้คืองานและฟังก์ชันที่พื้นฐานที่สุดในแอป OneDrive บนอุปกรณ์ Windows 10 ทั้งหมด รวมถึงพีซี แท็บเล็ต HoloLens, Xbox One และ Surface Hub

งานต่างๆ ทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดสำหรับ OneDrive ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

บทความนี้สำหรับแอป OneDrive บน Windows 10.

สำหรับวิธีใช้ของ Windows เวอร์ชันอื่น ให้ดู Windows Phone 8.1, Windows Phone 7 หรือ วิธีใช้ OneDrive เพิ่มเติม

หมายเหตุ: แอปนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวจาก Xbox คุณสามารถดูรูปถ่ายและวิดีโอได้ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มได้จาก Xbox

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ใส่บัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่าน OneDrive ของคุณใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีออนไลน์ของคุณที่ account.microsoft.com/security

คุณสามารถมีทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้:

 1. เปิดแอป OneDrive และเลือก เมนู เมนู OneDrive ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

 2. เลือก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. เลือก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 4. เลือก บัญชี Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) หรือ บัญชีของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน (มอบโดยองค์กรของคุณ)

 5. เลือกไอคอน + จากนั้น บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบัญชี Microsoft หรือสำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

  เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2019 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างไปจาก Office 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้เลือก มี SharePointURL ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อ ที่อยู่เว็บ หรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือน http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหลายบัญชีจากองค์กรเดียวกันได้

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive for Business ให้ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com/onedrive หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

แอป OneDrive ใน Windows 10 ช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้ OneDriveส่วนบุคคล และ บัญชีผู้ใช้ OneDrive for Businessของคุณ จากนั้น สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่ม

เลือก เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นเลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่น เลือก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้ว เพิ่มบัญชีผู้ใช้

ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่ออัปโหลดและบันทึกไฟล์ประเภทต่างๆ ในแอป OneDrive รวมทั้งไฟล์เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง

 1. ในแอป OneDrive ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย ให้เลือก เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย

 2. เลือก อัปโหลด ไอคอน อัปโหลด ของ OneDrive สำหรับ Windows 10 mobile

 3. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เช่น อุปกรณ์นี้ หรือแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • บน Windows 10 ของพีซี กล่องโต้ตอบ เปิด จะแสดงไฟล์บนพีซีของคุณ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากนั้นเลือก เปิด

  • ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าให้บันทึกรูปถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ แอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณจะแสดงรูปถ่ายจาก OneDrive เช่นเดียวกับรูปถ่ายจากโทรศัพท์ที่ไม่ได้อัปโหลด การอัปโหลดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วใน OneDrive จะเป็นการสร้างรูปถ่ายซ้ำ

 4. หาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นเลือก ตกลง ตกลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอจากโทรศัทพ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย File Explorer หรือนำเข้าแอป รูปถ่าย ได้ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ หรือใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

หมายเหตุ: การอัปโหลดจากกล้องสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

 1. ในแอป OneDrive ให้เลือก เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > อัปโหลดจากกล้อง

 2. ภายใต้ อัปโหลดจากกล้อง ให้ปรับสวิตช์ไปที่ เปิด

  ถ้าต้องการอัปโหลดวิดีโอที่คุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ของคุณด้วย ให้ เปิด สวิตช์ที่ รวมวิดีโอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอโดยอัตโนมัติได้ก็ต่อเมื่อ อัปโหลดจากกล้อง เปิดอยู่ด้วยเท่านั้น

 3. ภายใต้ บัญชีสำรองข้อมูลกล้อง ให้แตะเปิดรายการ แล้วเลือกบัญชี OneDrive ที่คุณต้องการอัปโหลดรูปถ่ายลงไป

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ให้ ปิด สวิตช์ ที่ อัปโหลดบนการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล - การเชื่อมต่อ Wi-Fi ส่วนใหญ่ไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล - คุณสามารถเปิดสวิตช์ได้

คุณสามารถค้นหาชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ข้อความในไฟล์ หรือแม้กระทั่งข้อความและแท็กต่างๆ ในรูปถ่ายได้ เลือก ค้นหา ค้นหา OneDrive แล้วพิมพ์วลีที่คุณต้องการในกล่อง ค้นหา

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือภายในโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ในมุมมอง ไฟล์ ให้เลือก โฟลเดอร์ (เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ในมุมมอง ไฟล์ ให้เลือก ใหม่ แล้วเลือก โฟลเดอร์)

 2. ป้อนชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ แล้วเลือก ตกลง ตกลง

 1. ในแอป OneDrive ให้เลือก เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ที่คุณต้องการย้าย เลือก ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม แล้วเลือก ย้าย ย้ายไฟล์

 2. ในบานหน้าต่างที่ปรากฏ ภายใต้ ย้ายรายการไปที่ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไปที่ แล้วเลือก ย้าย

  (เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ภายใต้ ตำแหน่ง ให้เลือก OneDrive ของคุณ เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไปที่ แล้วเลือก ย้ายที่นี่)

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ที่คุณกำลังย้าย ให้เลือก โฟลเดอร์ใหม่

หากคุณกำลังใช้ OneDrive คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ SharePointในแอปโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องออกจาก OneDrive. SharePoint เว็บไซต์ที่คุณเพิ่งโต้ตอบ หรือที่คุณติดตามจะปรากฏในรายการใต้ชื่อองค์กรของคุณ นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็น Office 365 กลุ่มในรายการ เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีเว็บไซต์ทีมของตนเองอีกด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ ค้นหาไฟล์ SharePoint ของคุณใน OneDrive

ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับแล้วเลือก เรียงลำดับตาม เรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับตามชื่อ วันที่ หรือขนาด

หมายเหตุ: การเรียงลำดับสามารถทำงานได้ในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด หรือในโฟลเดอร์ภายใน ไฟล์ทั้งหมด มุมมอง รูปถ่ายเอกสาร และ แชร์ จะเรียงลำดับโดยวันที่เท่านั้น

 1. เลือก เมนู เมนู OneDrive > ถังรีไซเคิล

 2. เลือก เลือก เลือกไฟล์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นเลือก คืนค่า ไอคอน คืนค่า ของ OneDrive สำหรับ Windows 10 mobile

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิล OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล ไฟล์สามารถคืนค่าเป็น OneDrive ก่อนหน้านั้น หรือคุณจะลบไฟล์อย่างถาวรจาก OneDrive ของคุณก็ได้

 1. เลือก เมนู > ถังรีไซเคิล

 2. ในมุมมองถังรีไซเคิล เลือกล้างถังรีไซเคิล

  (เมื่อต้องการลบไฟล์แต่ละไฟล์ ให้เลือกไฟล์ จากนั้นเลือก ลบ)

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

 1. ในแอป OneDrive ให้เลือก เลือก เลือกไฟล์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: OneDrive บน Windows Phone ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดโฟลเดอร์หรือสมุดบันทึก OneNote

 2. เลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ (คุณสามารถเลือกไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดค้างไว้ แล้วเลือก ดาวน์โหลด)

 3. ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณจากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก บันทึก เพิ่มเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: บน Window 10 ของพีซี ให้ค้นหาแล้วเปิดโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก เลือกโฟลเดอร์

ในแอป OneDrive ให้เลือก เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายตามไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วเลือก แชร์ แชร์ไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลเจาะจงที่น้อยลง เลือก เชิญบุคคล หรือ ส่งไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลจำนวนมาก เช่น สื่อทางสังคมหรือโพสต์ในบล็อก เลือก แชร์ลิงก์

เชิญบุคคลอื่นให้แชร์

 1. เลือก แชร์ แชร์ไฟล์ > เชิญบุคคล

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล ให้ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ เลือก เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย เพื่อป้อนชื่อเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: ดูใต้ ผู้ติดต่อล่าสุด คนที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงเลือกชื่อที่จะส่งข้อความถึงบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อในการแชร์คำเชิญ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาตให้แก้ไข จากนั้นเลือก เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการพูด

 4. เลือก ตกลง ตกลง ผู้รับได้รับข้อความอีเมลพร้อมลิงก์ไปยังเอกสารดังกล่าว

แชร์ลิงก์

 1. เลือก แชร์ แชร์ไฟล์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ ดูและแก้ไข ไฟล์ หรือ ดูเท่านั้น เพื่อให้ผู้รับสามารถอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น

 3. ในรายการ แชร์ ให้เลือกแอปที่คุณต้องการใช้เพื่อแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องเลื่อนรายการขึ้นเพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

แชร์เป็นสิ่งที่แนบมา

 1. เลือก แชร์ แชร์ไฟล์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้เลือกแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

หมายเหตุ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

เมื่อมีคนแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive กับคุณ โดยทั่วไปคุณจะได้รับข้อความอีเมลหรือการแจ้งเตือนในอุปกรณ์ Windows ของคุณ เมื่อคุณต้องการหาไฟล์ที่แชร์กับคุณในแอป OneDrive ให้เลือก เมนู เมนู OneDrive > ที่แชร์

มุมมองไฟล์ที่แชร์ในแอป OneDrive สำหรับ Android

มุมมอง ที่แชร์ รวมถึงไฟล์ที่แชร์กับคุณ และไฟล์ที่คุณแชร์กับผู้อื่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive ส่วนตัว ให้เลือกชื่อของผู้แชร์เพื่อหาไฟล์ที่คนนั้นแชร์

หมายเหตุ: มุมมอง ที่แชร์ จะดูแตกต่างออกไปเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ดูไฟล์ที่แชร์กับคุณใน OneDrive สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทำเครื่องหมายไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็น “ออฟไลน์” เพื่อให้อ่านได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การแก้ไขไฟล์แบบออนไลน์จะซิงค์ในครั้งถัดไปที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Windows ของคุณกับเว็บ เพื่อให้คุณมีไฟล์เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: 

 • ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นออฟไลน์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้เมื่อคุณออนไลน์เท่านั้น ถ้าคุณแก้ไขไฟล์แบบออฟไลน์ ไฟล์จะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ และจะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์ OneDrive ต้นฉบับ

 • การทำให้โฟลเดอร์ออฟไลน์พร้อมใช้งานสำหรับ OneDrive แบบพรีเมียมที่มีการสมัครใช้งาน Office 365

 1. ในแอป OneDrive เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอ่านแบบออฟไลน์ จากนั้นเลือก เก็บเป็นออฟไลน์ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

 2. ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับอ่านออฟไลน์จะมีไอคอน เก็บเป็นออฟไลน์ ในมุมมองรายการ เลือกรายการไฟล์ได้ตลอดเวลาเพื่อเปิดไฟล์อ่าน

เคล็ดลับ: เมื่อคุณทำเครื่องหมายไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็นออฟไลน์ OneDrive ก็จะแสดงรายการไว้ในมุมมอง ไฟล์ออฟไลน์ ด้วย เลือก เมนู เมนู OneDrive > ออฟไลน์ เพื่อหาไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบออฟไลน์ของคุณได้ทันที

เมื่อต้องการหยุดการเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ แล้วเลือก ออนไลน์เท่านั้น สกรีนช็อตของไอคอนออนไลน์เท่านั้นในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

ในแอป OneDrive ให้เลือก เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > บัญชี ในเพจบัญชี แต่ละบัญชีที่เชื่อมต่อกับแอป OneDrive ของคุณจะปรากฏขึ้นโดยแสดงจำนวนที่เก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างทั้งหมดสำหรับแต่ละบัญชี

เมื่อต้องการลงชื่อออกจากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชี OneDrive for Business ให้เปิดแอป เลือก เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่าบัญชี เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก แล้วเลือก ลงชื่อออก

ก่อนอื่น ให้อัปเดตอุปกรณ์ Windows ของคุณ จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตต่างๆ ที่พร้อมใช้งานลงในแอป การอัปเดตเหล่านั้นจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ Wi-Fi เมื่อต้องการดูการอัปเดตที่มีซึ่งคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ทำดังนี้:

 1. เปิด App Store แล้วเลือก การอัปเดต

 2. ถ้ามีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก อัปเดตทั้งหมด

ถ้าคุณยังมีปัญหากับแอป ให้ลองลบแอป แล้วไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดอีกครั้ง

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

ถ้าหลังจากตรวจทานส่วนบนหน้านี้แล้วคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุนสำหรับแอปได้ 

 1. เลือก การตั้งค่าและเพิ่มเติม > วิธีใช้

 2. เลือก ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 3. ใส่คำถามหรือปัญหาของคุณในกล่องข้อความ

 4. เลือก แนบบันทึก ถ้าคุณต้องการ บันทึกช่วยให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ

  หมายเหตุ: บันทึกจะถูกสร้างและจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ บันทึกเหล่านั้นไม่ได้ถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติ แต่คุณมีตัวเลือกการแชร์เมื่อคุณรายงานปัญหา คุณสามารถใช้ File Explorer บนอุปกรณ์ของคุณค้นหาไฟล์บันทึกที่ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้: %LOCALAPPDATA%\Packages\microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe\LocalState\logs

 5. เลือก ส่ง

คุณสามารถให้คะแนนแอป OneDrive หรือรับความช่วยเหลือของแอป OneDrive โดยการเขย่าโทรศัพท์ของคุณ บนอุปกรณ์อื่นๆ ให้เลือก ให้คำติชม บนเพจส่วนใหญ่เพื่อรับความช่วยเหลือ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูเพจการสนับสนุนสำหรับ OneDrive เพิ่มเติมและ OneDrive for Business
สำหรับแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูที่ แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน OneDrive for Business จากพีซีหรือ Mac ของคุณ ให้เลือกไอคอน OneDrive ในพื้นที่แจ้งให้ทราบหรือแถบเมนู จากนั้นเลือก เพิ่มเติม > ส่งคำติชม > ฉันไม่ถูกใจบางอย่าง

OneDrive for Business ผู้ดูแลระบบยังสามารถดู ชุมชมทางเทคนิคของ OneDrive for Businessวิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 for Business

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

มีคำติชมใช่หรือไม่
OneDrive UserVoice เป็นสถานที่ที่คุณแนะนำฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้เราเพิ่มลงใน OneDrive แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันฟีเจอร์หรือไทม์ไลน์เฉพาะใดๆ แต่เราจะตอบทุกคำแนะนำที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 500 คะแนน

ไปที่ OneDrive UserVoice

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×