ใช้ OneDrive บน Windows 10 (พีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub)

ใช้ OneDrive บน Windows 10 (พีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub)

ต่อไปนี้คืองานและฟังก์ชันที่พื้นฐานที่สุดในแอป OneDrive บนอุปกรณ์ Windows 10 ทั้งหมด รวมถึงพีซี แท็บเล็ต HoloLens, Xbox One และ Surface Hub

งานต่างๆ ทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดสำหรับ OneDrive ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

บทความนี้สำหรับแอป OneDrive บน Windows 10.

สำหรับวิธีใช้ของ Windows เวอร์ชันอื่น ให้ดู Windows Phone 8.1 หรือ Windows Phone 7 หรือ วิธีใช้ OneDrive เพิ่มเติม

หมายเหตุ: แอปนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวจาก Xbox คุณสามารถดูรูปถ่ายและวิดีโอได้ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มได้จาก Xbox

บันทึกไฟล์ไปยัง OneDrive

ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่ออัปโหลดและบันทึกไฟล์ประเภทต่างๆ ในแอป OneDrive รวมทั้งไฟล์เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง

อัปโหลดไฟล์

 1. ในแอป OneDrive ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์ ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย

 2. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เช่น อุปกรณ์นี้ หรือแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • บน Windows 10 ของพีซี กล่องโต้ตอบ เปิด จะแสดงไฟล์บนพีซีของคุณ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากนั้นเลือก เปิด

  • ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าให้บันทึกรูปถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ แอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณจะแสดงรูปถ่ายจาก OneDrive เช่นเดียวกับรูปถ่ายจากโทรศัพท์ที่ไม่ได้อัปโหลด การอัปโหลดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วใน OneDrive จะเป็นการสร้างรูปถ่ายซ้ำ

 3. หาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอจากโทรศัทพ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย File Explorer หรือนำเข้าแอป รูปถ่าย ได้ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ หรือใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

(โทรศัพท์เท่านั้น) ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัปโหลดรูปถ่ายโดยอัตโนมัติไปยังOneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > อัปโหลดจากกล้อง

 2. ภายใต้ อัปโหลดจากกล้อง ให้ปรับสวิตช์ไปที่ เปิด

  ถ้าต้องการอัปโหลดวิดีโอที่คุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ของคุณด้วย ให้ เปิด สวิตช์ที่ รวมวิดีโอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอโดยอัตโนมัติได้ก็ต่อเมื่อ อัปโหลดจากกล้อง เปิดอยู่ด้วยเท่านั้น

 3. ภายใต้ บัญชีสำรองข้อมูลกล้อง ให้แตะเปิดรายการ แล้วเลือกบัญชี OneDrive ที่คุณต้องการอัปโหลดรูปถ่ายลงไป

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้กล้องอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์แบบชำระเงิน ให้ เปิด สวิตช์ ที่ อัปโหลดบนการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ให้ ปิด สวิตช์ การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ส่วนใหญ่จะไม่ใช่การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ดังนั้น คุณสามารถปิดสวิตช์นี้ได้ในเวลาส่วนใหญ่

เพิ่มโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือภายในโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

 2. ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่นของ OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ที่คุณต้องการย้าย แตะ ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม จากนั้นแตะ ย้าย ย้ายไฟล์

 2. ที่ เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ให้แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ลงไป จากนั้นแตะ ย้าย ตกลง

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ที่คุณกำลังย้าย โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

ค้นหาไฟล์ที่คุณกำลังมองหา

คุณสามารถค้นหาชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ข้อความในไฟล์ หรือแม้กระทั่งข้อความและแท็กต่างๆ ในรูปถ่ายได้ แตะ ค้นหา ค้นหา OneDrive แล้วพิมพ์วลีที่คุณต้องการในกล่อง ค้นหา

เคล็ดลับ: ใช้มุมมองในแอป OneDrive เพื่อให้ค้นหาไฟล์ได้ง่ายยิ่งขึ้น แตะ เมนู เมนู OneDrive แล้วแตะมุมมอง เช่น รูปถ่ายเอกสารล่าสุดไซต์ หรือ ออฟไลน์ เพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณกำลังค้นหา

ค้นหาไฟล์บนไซต์ SharePoint

คุณสามารถใช้มุมมอง ไซต์ ในแอป OneDrive เพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณบันทึกไปยังไซต์ SharePoint ได้ แตะ เมนู เมนู OneDrive > ไซต์ เพื่อดูรายการSharePoint Onlineไซต์และOffice 365กลุ่มที่คุณเยี่ยมชมบ่อยครั้งหรือติดตาม แตะไซต์เพื่อดูไลบรารีเอกสารที่เก็บไฟล์ คุณสามารถดูส่วนเหลือของไซต์ได้ โดยการแตะลิงก์ ดูไซต์ใน SharePoint เพื่อเปิดแอป SharePoint ถ้าไม่ได้ติดตั้งแอป SharePoint คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้ง ดู แอป SharePoint สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนลักษณะการเรียงลำดับไฟล์

ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วแตะ เรียงลำดับโดย เรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับโดยชื่อ วันที่ หรือขนาด

หมายเหตุ: การเรียงลำดับสามารถทำงานได้ในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด หรือในโฟลเดอร์ภายใน ไฟล์ทั้งหมด มุมมอง รูปถ่ายเอกสาร และ แชร์ จะเรียงลำดับโดยวันที่เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์จาก OneDrive ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์

  หมายเหตุ: OneDrive บน Windows Phone ไม่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดโฟลเดอร์หรือบันทึกย่อของ OneNote ได้ในขณะนี้

 2. ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณจากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นแตะ บันทึก เพิ่มเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: บน Window 10 ของพีซี ให้ค้นหาแล้วเปิดโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก เลือกโฟลเดอร์

ทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

คุณสามารถทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ วิธีการมีดังนี้:

 1. ในแอป OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการเก็บแบบออฟไลน์ (หรือกดที่ไฟล์ค้างไว้) แล้วแตะ เก็บแบบออฟไลน์ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

 2. ในแอป OneDrive ในมุมมอง รูปภาพ ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการเก็บแบบออฟไลน์ (หรือกดที่ไฟล์ค้างไว้) แตะ เพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม แล้วแตะ เก็บแบบออฟไลน์ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

 3. ไปยังมุมมอง ออฟไลน์ สำหรับรายการด่วนของไฟล์ทั้งหมดของคุณที่คุณทำให้พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

หมายเหตุ: ในตอนนี้ แอป OneDrive ยังไม่สามารถทำให้โฟลเดอร์หรือสมุดบันทึก OneNote พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

ทำให้ไฟล์เป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

เมื่อต้องการบันทึกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น วิธีการมีดังนี้: ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > ออฟไลน์ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10 แตะ เลือก เลือกไฟล์ แตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการทำให้เป็นแบบออนไลน์เท่านั้น (หรือกดที่ไฟล์ค้างไว้) แล้วแตะ ออนไลน์เท่านั้น สกรีนช็อตของไอคอนออนไลน์เท่านั้นในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายโดยไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ แชร์ แชร์ไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลเจาะจงที่น้อยลง เลือก เชิญบุคคล หรือ ส่งไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลจำนวนมาก เช่น ในสื่อสังคมออนไลน์หรือโพสต์ในบล็อก ให้เลือก แชร์ลิงก์

เชิญบุคคลอื่นให้แชร์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > เชิญบุคคล

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: หาภายใต้ ที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ตกลง ตกลง ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

แชร์ลิงก์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ ดูและแก้ไข ไฟล์ หรือ ดูเท่านั้น ซึ่งผู้รับจะสามารถอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องเลื่อนรายการขึ้นเพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

แชร์เป็นสิ่งที่แนบมา

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

หมายเหตุ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

การกู้คืนไฟล์จาก OneDrive ถังรีไซเคิล

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > ถังรีไซเคิล

 2. แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ คืนค่า คืนค่า

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business

เข้าถึงบัญชี OneDrive for Business ของคุณบนโทรศัทพ์ของคุณด้วยแอป OneDrive เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู OneDrive for Business คืออะไร

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่าบัญชี

 2. แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

 3. ใส่ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่คุณใช้สำหรับบัญชี OneDrive for Business ของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ใน OneDrive for Business องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีจากไดเรกทอรีภายในองค์กรได้

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive for Business ให้ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com/onedrive หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้

แอป OneDrive ของคุณใน Window 10 ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลของคุณได้ และบัญชี OneDrive for Business อย่างน้อยหนึ่งบัญชี

แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะบัญชีที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถมีบัญชี OneDrive for Business ได้หลายบัญชีด้วยแอป OneDrive แต่มีบัญชีส่วนบุคคลได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

เมื่อต้องการสลับเป็นบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลอื่น

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่าบัญชี

 2. ภายใต้ บัญชี ให้แตะบัญชีส่วนบุคคลที่คุณกำลังใช้อยู่ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก

 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีส่วนบุคคลอื่นที่คุณต้องการใช้

ดูปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมี

ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > บัญชี บนหน้า บัญชี การเชื่อมต่อแอป OneDrive ของบัญชีแต่ละบัญชีของคุณจะแสดงขึ้น พร้อมปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างพร้อมใช้งานทั้งหมดของแต่ละบัญชี

แชร์คำติชมเกี่ยวกับแอป OneDrive

คุณสามารถรับความช่วยเหลือของแอป OneDrive โดยการเขย่าโทรศัทพ์ของคุณ บนอุปกรณ์อื่นๆ ให้เลือก แสดงคำติชม บนหน้าส่วนใหญ่เพื่อรับความช่วยเหลือ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×