ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้ OneDrive บน iOS

แอป OneDrive ให้คุณอัปโหลดรูปภาพของคุณและดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่คุณมีอยู่ใน OneDrive.com

หมายเหตุ: แอป OneDrive ไม่ซิงค์ไฟล์โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ที่อัปเดตและรูปภาพที่แก้ไขแล้วได้

ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้แอป OneDrive สำหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch ดาวน์โหลดแอปสำหรับ iOS

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ใส่บัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่าน OneDrive ของคุณใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีออนไลน์ของคุณที่ account.microsoft.com/security

คุณสามารถมีได้ทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business หากต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติม ให้ทำตามวิธีต่อไปนี้

 1. เปิดแอป OneDrive และแตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

 2. แตะ เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรของคุณ

  เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013,SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2019 กระบวนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างจาก Office 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ มี URL ของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint หรือไม่ แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อไป ที่อยู่เว็บหรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือนกับ http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหลายบัญชีจากองค์กรเดียวกันได้

ถ้าต้องการสลับระหว่างบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลกับบัญชี OneDrive for Business หรือระหว่างบัญชี OneDrive for Business หลายบัญชี ให้เปิดแอป แตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นแตะชื่อบัญชีที่คุณต้องการใช้

สกรีนช็อตการสนับบัญชีไปมาในแอป OneDrive บน iOS

คุณสามารถเพิ่มบัญชีส่วนตัวไปยังแอป OneDrive ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ถ้าต้องการเปิดบัญชีส่วนตัวอื่น ให้แตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ แตะบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากบัญชีนี้ จากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่คุณต้องการใช้

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มไอคอนในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. จากนั้นแตะเพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ หรืออัปโหลดจากรูปถ่ายและวิดีโอที่มีอยู่แล้ว

  สกรีนช็อตของเมนูเพิ่มในแอป OneDrive สำหรับ iOS

  • ถ้าคุณเลือก ถ่ายภาพหรือวิดีโอ แอปกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์ของคุณจะเปิดขึ้น ระบบอาจถาม ถ้าคุณต้องการให้ OneDrive เข้าถึงกล้องของคุณ ให้แตะ ตกลง เพื่ออนุญาตให้สามารถบันทึกภาพถ่ายไปยัง OneDrive ได้

  • ถ้าคุณแตะ อัปโหลด จะปรากฏลิงก์ไปยังแอปรูปถ่ายบนอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาภาพถ่ายที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกภาพถ่าย แล้วแตะ เสร็จสิ้น ที่แถบด้านบน

Apple แนะนำว่าให้ลูกค้าปล่อยให้แอป OneDrive ทำงานในพื้นหลัง การอัปโหลดอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าแอปถูกบังคับให้ปิด (แตะสองครั้งที่หน้าแรกแล้วปัดขึ้นและออกไป)

หมายเหตุ: 

 • การอัปโหลดจากกล้องสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

 • Photos uploaded through the Camera Upload feature will automatically be sorted by Year and Month into nested folders in the Camera Roll folder. โดยสามารถควบคุมผ่านการตั้งค่า "การจัดระเบียบ" ในเพจการตั้งค่าการอัปโหลดจากกล้อง โปรดทราบว่าการย้าย การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบโฟลเดอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือแนะนำในขณะนี้

สำหรับบัญชีผู้ใช้ OneDrive ส่วนบุคคล

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive

 2. ในกล่อง การตั้งค่า ให้แตะ อัปโหลดจากกล้อง จากนั้นเปิด อัปโหลดจากกล้อง เพื่ออัปโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการดูให้แน่ใจว่าวิดีโออัปโหลดโดยอัตโนมัติ ให้เปิด รวมวิดีโอ.

  หมายเหตุ: 

  • รูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะถูกอัปโหลดที่ขนาดต้นฉบับเมื่อคุณใช้งานเครือข่าย Wi‑Fi ถ้าคุณต้องการใช้เครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้แตะที่ การตั้งค่า แตะ การอัปโหลดจากกล้อง แล้วเปิด ใช้เครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่

  • กล้องที่ใช้บนอุปกรณ์ของคุณจะ อัปโหลด ไปยัง OneDrive แทน การซิงค์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถลบรูปถ่ายและวิดีโอที่อัปโหลดจากอุปกรณ์ของคุณ และสำเนาใน OneDrive จะไม่ได้รับผลกระทบ

  • OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ iCloud ได้ เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับให้เหมาะสมที่สุด ให้แตะ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ และยกเลิกการเลือก ที่เก็บข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสม

สำหรับบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ลงชื่อเข้าใช้แอปด้วยบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการอัปโหลดรูปภาพ

 2. เลือกไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS > รูปถ่าย

 3. ในมุมมองรูปถ่าย จากป็อปอัพสถานะกล้องอัปโหลด ให้เลือกเปิดใช้งาน (ถ้าคุณเปิดใช้งานกล้องอัปโหลดในบัญชีผู้ใช้อื่น เลือกเปลี่ยน แทน)

 4. ยืนยันว่า คุณต้องการเปิดการอัปโหลดกล้อง (ถ้าคุณเลือกเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อัปโหลดกล้อง)

 5. ยืนยันอีกครั้งว่า คุณได้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง

 1. ในแอป OneDrive แตะที่สแกน ไอคอนสำหรับการสแกนในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive (คุณยังสามารถแตะเพิ่ม เพิ่มไอคอนในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้น แตะสแกน) (หากต้องการออกจากโหมดสแกนโดยที่ยังไม่ได้สแกนอะไร เพียงแค่แตะไอคอนลูกศรซ้ายที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ)

 2. เลือกการตั้งค่าแบบรวดเร็วที่เหมาะสม (เปิด, ปิด, อัตโนมัติ หรือ torch) โดยแตะไอคอน Flash ที่มุมขวาบน

 3. เลือก ไวท์บอร์ดเอกสารนามบัตร หรือ รูปถ่าย จากนั้นแตะไอคอนวงกลมสีขาวเพื่อสแกนข้อมูล (บนหน้าจอขนาดเล็ก คุณอาจต้องปัดไปทางซ้ายเพื่อดูตัวเลือกรูปถ่าย)

  ตัวเลือกเมื่อสแกนผ่าน OneDrive สำหรับ Android

  เคล็ดลับ: 

  • สมาชิก Office 365 มีตัวเลือกให้สแกนแบบหลายหน้าได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณรวมการสแกนหลายหน้าไว้ใน PDF เดียว เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ แตะที่เพิ่ม จากนั้น สแกนเอกสารหน้าต่อไป

  • จำนวนหน้า/ภาพสูงสุดที่สามารถสแกนได้หลายหน้าคือ 10

 4. เมื่อคุณสแกนรายการแล้ว คุณสามารถครอบตัด หมุน เพิ่มข้อความ หรือไฮไลต์บางส่วนในภาพได้ (หากคุณไม่ชอบภาพ ให้แตะที่ไอคอนลูกศรซ้ายตรงด้านซ้ายบนเพื่อลบการสแกนแล้วลองอีกครั้ง)

  ตัวเลือกการแก้ไขการสแกนในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive สำหรับ iOS

  คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวกรองที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ (ไวท์บอร์ด เอกสาร นามบัตร หรือรูปถ่าย) หรือเปลี่ยนโหมด (การปรับแสงและระดับสีเทา) โดยแตะ ตัวกรอง ที่ด้านล่าง

  ตัวเลือกตัวกรองสำหรับการสแกนภาพใน OneDrive สำหรับ iOS

  ตัวเลือกโหมดสำหรับการสแกนภาพใน OneDrive สำหรับ iOS

 5. เมื่อคุณแก้ไขการสแกนเสร็จแล้ว แตะเสร็จสิ้น ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้นแตะบันทึก

  หมายเหตุ: ไฟล์จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ

ดู วิดีโอ: สแกน เซ็นชื่อ และแชร์เอกสาร

หมายเหตุ: วิดีโอแสดงฟีเจอร์สแกนบนอุปกรณ์ Android แต่ใช้งานได้เหมือนกันสำหรับอุปกรณ์ iOS

คุณสามารถค้นหาข้อความภายในไฟล์ หรือแม้แต่ภาพถ่ายได้ ที่ด้านบนของมุมมองไฟล์อะไรก็ตาม ให้แตะกล่อง ค้นหา จากนั้นพิมพ์วลีค้นหาของคุณ

เคล็ดลับ: 

 • ถ้าคุณกำลังทำงานในบัญชีส่วนบุคคลของ OneDrive การค้นหารวมเฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่คุณเปิดอยู่เท่านั้น เช่น ถ้าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Work Documents กำลังเปิดอยู่ การค้นหาจะหาไฟล์ในโฟลเดอร์ Work Documents เท่านั้น ถ้าต้องการค้นหาไฟล์ OneDrive ทั้งหมดของคุณใน ให้ใช้การค้นหาในมุมมอง ไฟล์

 • ถ้าคุณกำลังทำงานในบัญชีของที่ทำงานหรือโณงเรียน ให้ค้นหาทั้ง OneDrive เสมอ

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในมุมมองหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการโฟลเดอร์ใหม่ แตะ เพิ่ม เพิ่มไอคอนในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ สร้างโฟลเดอร์

 2. แตะ ชื่อโฟลเดอร์ แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ สร้าง

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะ ย้าย ไฟล์ที่ย้ายของ OneDrive (คุณอาจต้องแตะ เพิ่มเติม ก่อนเพื่อดูไอคอน ย้าย)

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์หนึ่งลงในอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เช่นเดียวกับไฟล์แต่ละไฟล์

 2. รายการ ไฟล์ ของคุณจะปรากฏ แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้าย

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายไฟล์เหล่านี้ ที่ด้านล่างของรายการ ไฟล์ ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จาก นั้นแตะ สร้าง

หากคุณกำลังใช้ OneDrive คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ SharePointในแอปโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องออกจาก OneDrive. SharePoint เว็บไซต์ที่คุณเพิ่งโต้ตอบ หรือที่คุณติดตามจะปรากฏในรายการใต้ชื่อองค์กรของคุณ นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็น Office 365 กลุ่มในรายการ เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีเว็บไซต์ทีมของตนเองอีกด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ค้นหาไฟล์ SharePoint ของคุณใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ จากนั้นแตะลูกศรที่อยู่ถัดจากการเรียงลำดับปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เรียงลำดับตามชื่อ (ก-ฮ)

 2. เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับไฟล์ คุณสามารถเรียงลำดับตามชื่อ วันที่ หรือนามสกุลของไฟล์

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของ OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล สามารถคืนค่าไฟล์ไปยัง OneDrive ก่อนหน้านั้น หรือคุณสามารถลบไฟล์ถาวรจาก OneDrive ของคุณได้

 1. แตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ เลือกบัญชี จากนั้นแตะ ถังรีไซเคิล

 2. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

 3. ถ้าต้องการคืนค่าไฟล์ของคุณกลับไปยัง OneDrive ให้แตะ คืนค่า ไฟล์คืนค่าของ OneDrive

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของ OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล สามารถคืนค่าไฟล์ไปยัง OneDrive ก่อนหน้านั้น หรือคุณสามารถลบไฟล์ถาวรจาก OneDrive ของคุณได้

 1. แตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ แตะบัญชีที่คุณใช้อยู่ จากนั้นแตะ ถังรีไซเคิล

 2. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 3. แตะ ลบ ไฟล์ที่ลบของ OneDrive เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

 1. ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการดาวน์โหลด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของโฟลเดอร์ปรากฏอยู่ในมุมมองรายการ ไม่ใช่รูปขนาดย่อ

 2. เลือกรูปถ่ายหรือวิดีโอ (คุณยังสามารถเลือกได้หลายไฟล์โดยการกดที่รูปถ่ายหรือวิดีโอค้างไว้ จากนั้นแตะวงกลมที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์เพิ่มเติมเพื่อทำเครื่องหมายเลือกไฟล์)

 3. แตะ แชร์ OneDrive แชร์ > บันทึกรูปถ่าย

  สกรีนช็อตของปุ่มบันทึกรูปภาพในแอป OneDrive บน iOS

 4. ค้นหารูปถ่ายหรือวิดีโอที่ดาวน์โหลดในโฟลเดอร์ม้วนฟิล์มของอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถแชร์ไฟล์ ภาพถ่าย และโฟลเดอร์ใน OneDrive บนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้เช่นเดียวกับที่คุณทำได้ในพีซีหรือ Mac เมื่อต้องการหยุดแชร์ ให้ไปที่ เว็บไซต์ OneDrive และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft หรือด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

เมื่อมีบุคคลแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive กับคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับข้อความอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่แชร์กับคุณในแอป OneDrive ให้แตะไอคอน มุมมองที่แชร์ ปุ่มมุมมองที่ใช้ร่วมกันในแอป OneDrive สำหรับ Android ที่ด้านล่างของแอป

ปุ่มมุมมองไฟล์ที่แชร์ในแอป OneDrive สำหรับ Android

มุมมองที่แชร์ จะมีไฟล์ที่แชร์กับคุณ และไฟล์ที่คุณได้แชร์กับบุคคลอื่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล ให้แตะชื่อผู้ที่แชร์เพื่อค้นหาไฟล์ที่แชร์โดยบุคคลนั้น

หมายเหตุ: มุมมองที่แชร์ จะดูแตกต่างออกไปเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

ทำเครื่องหมายไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็น “ออฟไลน์” เพื่อให้อ่านได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การแก้ไขไฟล์ทางออนไลน์จะซิงค์ในครั้งถัดไปที่เชื่อมต่อ iPad, iPhone หรือ iPod Touch ของคุณกับเว็บ เพื่อให้คุณมีไฟล์เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: 

 • ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีการทำเครื่องหมายแบบออฟไลน์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถแก้ไขได้เมื่อคุณออนไลน์เท่านั้น ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ Office ขณะออฟไลน์ คุณต้องเปิดไฟล์ขณะออนไลน์ในแอป Office ที่ต้องการ คุณสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้หลังจากเปิดแล้ว

 • การทำให้โฟลเดอร์ออฟไลน์พร้อมใช้งานสำหรับ OneDrive แบบพรีเมียมที่มีการสมัครใช้งาน Office 365

 1. ในแอป OneDrive ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์ จากนั้นแตะ ทำให้พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ เก็บแบบออฟไลน์

 2. ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ทำเครื่องหมายสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์มีไอคอน พร้อมใช้งานออฟไลน์ ไอคอนที่ระบุว่าไฟล์มีอยู่ในเครื่องใน OneDrive ในมุมมองรายการ แตะรายการไฟล์ได้ตลอดเวลาเพื่อเปิดไฟล์สำหรับการอ่าน

เคล็ดลับ: เมื่อคุณทำเครื่องหมายไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็นออฟไลน์ OneDrive จะแสดงรายการในมุมมอง ไฟล์แบบออฟไลน์ เช่นกัน แตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ แตะ ไฟล์แบบออฟไลน์ เพื่อค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ของคุณทั้งหมดทันที

เมื่อต้องการหยุดการเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ แล้วแตะ นำออกจากรายการออฟไลน์ ออนไลน์เท่านั้น

ในแอป OneDrive แตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นดูที่บรรทัด พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อดูที่เก็บข้อมูลทั้งหมดและพื้นที่ที่พร้อมใช้งานหรือเพื่อซื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสี่หลักเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นที่ใช้อุปกรณ์ของคุณเข้าถึงบัญชี OneDrive ของคุณได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดแอป แตะไอคอนฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > รหัสผ่าน แล้วแตะที่ตัวเปิดปิด รหัสผ่าน เพื่อเปิดและป้อนรหัสผ่านของคุณ

เมื่อต้องการลงชื่อออกจากบัญชีผู้ใช้ OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชี OneDrive for Business ให้เปิดแอปแล้วแตะไอคอน Me ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ แล้วเลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการลงชื่อออก เมื่อคุณเลือกบัญชีผู้ใช้แล้ว ให้แตะ การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > ส่วนบุคคลหรือชื่อบัญชี OneDrive for Business > ลงชื่อออก

ก่อนอื่นให้ อัปเดต iOS บนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตที่พร้อมใช้งานไปยังแอปแล้ว การอัปเดตเหล่านี้จะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อ Wi-fi เมื่อคุณต้องการดูการอัปเดตที่พร้อมใช้งานที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด:

 1. เปิด App Store แล้วแตะ อัปเดต

 2. ถ้ามีอัปเดตพร้อมใช้งาน ให้แตะ อัปเดตทั้งหมด คุณอาจถูกขอให้ใส่รหัสผ่านสำหรับ Apple ID ของคุณ

ถ้าคุณยังมีปัญหากับแอป ให้ลองลบแอป แล้วไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดอีกครั้ง

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้อ่านวิธีการ แก้ปัญหาแอป OneDrive for iOS

คุณสามารถจัดอันดับแอป OneDrive เมื่อคุณดูบน iPhone, iPad และ iPod Touch ได้ หรือดูวิธีใช้ ด้วยการเขย่าอุปกรณ์ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูเพจการสนับสนุนสำหรับ OneDrive เพิ่มเติมและ OneDrive for Business
สำหรับแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูที่ แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลถึงทีมสนับสนุน OneDrive เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน OneDrive for Business จากพีซีหรือ Mac ของคุณ ให้เลือกไอคอน OneDrive ในพื้นที่การแจ้งเตือนหรือแถบเมนู จากนั้นเลือก เพิ่มเติม > ส่งคำติชม > ฉันไม่ชอบบางอย่าง

OneDrive for Business นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดู ชุมชนเทคโนโลยีสำหรับ OneDrive for Business, ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business หรือ ติดต่อ Office 365 สำหรับการสนับสนุนทางธุรกิจ

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

มีคำติชมใช่หรือไม่
OneDrive UserVoice เป็นสถานที่ที่คุณแนะนำฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้เราเพิ่มลงใน OneDrive แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันฟีเจอร์หรือไทม์ไลน์เฉพาะใดๆ แต่เราจะตอบทุกคำแนะนำที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 500 คะแนน

ไปที่ OneDrive UserVoice

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×