ใช้ Highlighted เนื้อหา web part

ใช้ Highlighted เนื้อหา web part

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มหน้าทันสมัยไปยังไซต์คุณเพิ่ม และการกำหนดเองของweb part สำหรับซึ่งเป็นสำเร็จรูปของหน้าของคุณ บทความนี้อธิบายถึง Highlighted เนื้อหา web part

ใช้ web part นี้เพื่อแสดงเนื้อหาจากไลบรารีเอกสาร ไซต์ ไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น web part นี้แสดงเอกสารล่าสุดของคุณ ถ้าคุณไม่มีเอกสารหรือหน้าใด ๆ บนไซต์ของคุณ จะมาคุณต้องสร้างหรืออัปโหลด

ตัวอย่างของเนื้อหาที่ถูกเน้นบนหน้า

โปรแกรมนี้ทำงานอย่างไร

 1. เพิ่มเนื้อหา web part Highlighted: เริ่มต้น ด้วยการเพิ่ม web part ลงในหน้าของคุณ

 2. เลือกเนื้อหา: เลือกตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูล (เช่นไลบรารีไซต์หรือเอกสาร) และชนิดของเนื้อหาเพื่อแสดง (เช่นเอกสารหรือหน้า)

 3. ตัวกรองและเรียงลำดับ: ตั้งค่าตัวกรองเพื่อแคบลงเนื้อหาจะแสดง (เช่นเอกสารที่ปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ปัจจุบัน) และเรียงลำดับ

 4. เลือกเค้าโครง: เลือกเค้าโครงระหว่างบัตร รายการ วงล้อ หรือกำลังทำงานอยู่

เพิ่มเนื้อหา web part Highlighted ลงในหน้า

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 2. โฮเวอร์เมาส์ของคุณที่ด้านบน หรือด้าน ล่าง web part ตัวที่มีอยู่ หรือภาย ใต้ภูมิภาคชื่อเรื่อง คลิก เครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมมีไว้เพื่อเพิ่ม Web Part ที่ทันสมัยลงในหน้า จากนั้นHighlighted เนื้อหา web part

  เมื่อมี web part บนหน้า คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง โดยพิมพ์ทับชื่อเริ่มต้นเอกสารล่าสุด

 3. คลิกปุ่มแก้ไข Web part แก้ไขปุ่ม และเลือกตัวเลือกของคุณ

เลือกเนื้อหา

เมื่อคุณได้เพิ่ม web part และคุณไม่เห็นบานหน้าต่างคุณสมบัติ web part ทำต่อไปนี้:

บานหน้าต่างเครื่องมือส่วน web เนื้อหาที่ถูกเน้น
 1. บนSharePoint Online ในแบบดรอปดาวน์แหล่ง เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงเนื้อหาจาก:ไซต์นี้ไลบรารีเอกสารบนไซต์นี้ไซต์คอลเลกชันนี้ไลบรารีหน้าบนไซต์นี้เลือกไซต์ หรือไซต์ทั้งหมด ถ้าไซต์ของคุณเชื่อมต่อกับฮับไซต์ คุณจะมีตัวเลือกเพื่อเลือกไซต์ทั้งหมดในฮับ ไว้

  เมื่อคุณคลิกเลือกไซต์ คุณสามารถค้นหาไซต์คุณต้องการเพิ่ม หรือเลือกอย่าง น้อยหนึ่งไซต์จากไซต์ที่ใช้บ่อย หรือไซต์ล่าสุด

  เลือกไซต์

  สำหรับSharePoint Server 2019 ตัวเลือกของคุณเป็นไซต์นี้ไลบรารีเอกสารบนไซต์นี้ไซต์คอลเลกชันนี้ และไซต์ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณวางแผนที่ใช้ตัวกรองที่หลากหลาย ดูวิธีการทำงานร่วมกันในโดยใช้ตัวกรองหลายส่วนด้านล่าง

 2. ในดรอปดาวน์ชนิด เลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการให้แสดง ชนิดของเนื้อหาที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของคุณ

  ถ้าคุณต้องการให้แสดงชนิดเนื้อหาเพิ่มเติม คลิก+ เพิ่มชนิดเนื้อหา

ตัวกรองและเรียงลำดับ

เมื่อคุณได้เลือกแหล่งเนื้อหาและชนิดของคุณ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการกรองและเรียงลำดับเพื่อแคบลง และจัดระเบียบเนื้อหา

ตัวกรองและเรียงลำดับ
 1. ในดรอปดาวน์ตัวกรอง เลือกสิ่งที่คุณต้อง การกรองตาม แล้ว ใส่รายละเอียดเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวกรอง ตัวกรองพร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับชนิดเนื้อหา

  • ชื่อเรื่องมีคำว่า ใส่คำค้นหาสำหรับชื่อเรื่องคุณต้องการค้นหา

  • เนื้อหาที่มีคำว่า ใส่คำค้นหาเนื้อหาคุณต้องการค้นหา

  • เพิ่มล่าสุด ใส่ระยะเวลาเนื่องจากรายการที่ถูกเพิ่ม (เช่นวันนี้ เมื่อวานนี้ สัปดาห์นี้ Earlier และอื่น ๆ)

  • การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ใส่ระยะเวลาเนื่องจากข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลง (เช่นวันนี้ เมื่อวานนี้ สัปดาห์นี้ Earlier และอื่น ๆ)

  • สร้างโดย ใส่ชื่อผู้ใช้ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เลือก มิฉะนั้น ใช้ผู้ใช้ปัจจุบัน ซึ่งจะกรองสำหรับรายการที่สร้าง โดยบุคคลดูหน้าในเวลา

  • ปรับเปลี่ยนโดย ใส่ชื่อผู้ใช้ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เลือก มิฉะนั้น ใช้ผู้ใช้ปัจจุบัน ซึ่งจะกรองสำหรับรายการที่สร้าง โดยบุคคลดูหน้าในเวลา

  • คุณสมบัติที่มีการจัดการ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดยกเว้นไลบรารีเอกสาร คุณสมบัติที่มีการจัดการสามารถภายใน หรือแบบกำหนดเอง แต่ต้องค้นหาได้ ใส่คำสั้น ๆ ถึงแคบลงในรายการของคุณสมบัติสามารถค้นหาได้ เลือกคุณสมบัติจากรายการแบบหล่นลง และใส่เกณฑ์ของคุณ

   สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีการจัดการ ดูจัดการคุณสมบัติและค้นหา สำหรับรายการของคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน ดูภาพรวมของตระเวน และคุณสมบัติที่มีจัดการ

 2. ในดรอปดาวน์การเรียงลำดับตาม ตัวเลือกของคุณ ตามค่าเริ่มต้นคือล่าสุด

ใช้ตัวกรองที่หลากหลาย

ใช้ตัวกรองหลายเป็นวิธีดีเยี่ยมในการทำให้แคบลงผลลัพธ์เนื้อหาของคุณ เมื่อคุณใช้ตัวกรองที่หลากหลาย ผลลัพธ์ของคุณจะยึดตามการดำเนินการ OR สำหรับตัวกรองมีชนิดเดียวกัน และการดำเนินการและตัวกรองของชนิดที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง ถ้าคุณเลือกตัวกรองที่สอง: ชื่อเรื่องมีคำว่าสถานะ และชื่อเรื่องมีคำว่าโครงการ ผลลัพธ์ของคุณจะเป็นไฟล์ทั้งหมดที่มีชื่อเรื่องประกอบด้วยคำสถานะหรือโครงการ ในทางกลับกัน ถ้าคุณเลือกตัวกรองของชนิดที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ของคุณจะยึดตามการดำเนินการและ ตัวอย่าง ถ้าคุณเลือกตัวกรองที่สอง: ชื่อเรื่องมีคำว่าสถานะ และสร้างขึ้น โดย megan แล้วคุณจะได้รับเฉพาะแฟ้มที่มีสถานะในชื่อเรื่อง และที่ถูกสร้าง โดย megan เมื่อคุณเลือกตัวกรองหลายชนิดที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ของคุณจะยึดตามการจัดกลุ่มหรือการดำเนินการสำหรับตัวกรองทั้งหมดมีชนิดเดียวกัน และการดำเนินการและตัวกรองของชนิดที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงไว้ที่นี่:

เลือกเค้าโครง

เลือกบัตรรายการกำลังทำงานอยู่ หรือในSharePoint Onlineวงล้อ แล้วใส่จำนวนของรายการที่คุณต้องการแสดงและเลือกว่าจะแสดง web part เมื่อไม่พบรายการ

เค้าโครง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคุ้นเคยกับเวอร์ชันก่อนหน้าของ SharePoint เนื้อหา Highlighted เป็นเวอร์ชันใหม่กว่า แบบง่ายของweb part การค้นหาเนื้อหา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×