ใช้ Excel Mobile สำหรับ Windows Phone

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต้องการรีวิวและทำการเปลี่ยนแปลงในสเปรดชีตที่บางคนส่งถึงคุณในอีเมลใช่ไหม หรืออาจสร้างเวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel ใหม่ในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช่ไหม ด้วย Microsoft Excel Mobile คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้และอื่นๆ ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่ Office Hub

เวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ใน Excel Mobile

เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊ก Excel

 1. ใน รายการแอพ ให้แตะ Office ไอคอน Office

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน สถานที่ ให้แตะตำแหน่งที่เก็บเวิร์กบุ๊กไว้ แล้วแตะที่เวิร์กบุ๊กนั้น เวิร์กบุ๊กสามารถอยู่ในตำแหน่งใดๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ ในโทรศัพท์ของคุณ, ในอีเมล, บน OneDrive, บน Microsoft SharePoint 2010 หรือไซต์ที่ใหม่กว่า หรือบนไซต์ SharePoint Online ซึ่งพร้อมใช้งานกับ Microsoft Office 365

  • ให้ปัดนิ้วไปที่ ล่าสุด แล้วแตะเวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดล่าสุด

  • แตะ ค้นหา ไอคอนค้นหา ในกล่อง ค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ชื่อเวิร์กบุ๊ก แล้วแตะที่เวิร์กบุ๊กเมื่อเวิร์กบุ๊กนั้นปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ: 

   • Excel Mobile ไม่สนับสนุนฟีเจอร์และฟังก์ชันทั้งหมดที่มีอยู่ใน Microsoft Excel 2010 หรือใหม่กว่า ถ้าเวิร์กบุ๊กมีเนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุน คุณยังสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กได้ เนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะไม่แสดงขึ้น และคุณอาจจะไม่สามารถแก้ไขเวิร์กบุ๊กบนโทรศัพท์ของคุณได้ ถ้าฟังก์ชันไม่ได้รับการสนับสนุน ค่าที่ได้จากการคำนวณจะยังคงปรากฏในเซลล์ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขเวิร์กบุ๊กบนโทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ บทความการสนับสนุนของไมโครซอฟท์เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Mobile

   • กำลังค้นหาเวิร์กบุ๊กที่คุณได้เปิดจากอีเมลใช่หรือไม่ เพียงแค่ตวัดนิ้วไปที่ สถานที่ แล้วแตะที่ อีเมล จากนั้นแตะเวิร์กบุ๊ก

   • เมื่อต้องการเปิดงานนำเสนอที่เก็บอยู่บน OneDrive คุณต้องตั้งค่า บัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกและการซิงค์เอกสารบน OneDrive ให้ดูที่ ซิงค์เอกสารกับ OneDrive

   • เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เวิร์กบุ๊กที่อยู่บน SharePoint หรือไซต์ SharePoint Online ให้ดูที่ ทำงานกับเอกสารบน SharePoint

   เคล็ดลับ: 

   • ถ้าคุณมีเวิร์กบุ๊กที่ใช้บ่อย คุณสามารถปักหมุดเวิร์กบุ๊กที่หน้าจอเริ่มได้ ใน Office Hub ให้ตวัดนิ้วไปที่ ล่าสุด จากนั้นแตะเวิร์กบุ๊กค้างไว้ แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

   • เมื่อต้องการดูส่วนอื่นๆ ของเวิร์กชีต คุณสามารถย่อและขยายโดยการบีบนิ้วเข้าหากันและกางนิ้วของคุณออกจากกัน

เมื่อต้องการสร้างและบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ใหม่

 1. ใน รายการแอพ ให้แตะที่ Office ไอคอน Office

 2. ให้ตวัดนิ้วไปที่ ล่าสุด แล้วแตะที่ ใหม่ ไอคอน เอกสารใหม่ > Excel หรือแตะเทมเพลตใดเทมเพลตหนึ่งของ Excel

 3. หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > บันทึก

 4. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อไฟล์ จากนั้นแตะที่รายการ บันทึกไปยัง > OneDrive หรือ โทรศัพท์ > บันทึก

เมื่อต้องการใส่ตัวเลขและข้อความ

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้แตะเซลล์ในเวิร์กชีตที่คุณต้องการเพิ่มตัวเลขหรือข้อความ จากนั้นแตะแถบสูตรที่อยู่ถัดจาก ฟังก์ชัน ไอคอนฟังก์ชัน

 2. พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความ จากนั้นแตะ ใส่ ไอคอน Enter

 3. เมื่อต้องการใส่ตัวเลขหรือข้อความในเซลล์อื่น ให้แตะเซลล์นั้น แล้วพิมพ์

 4. เมื่อคุณใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม กลับไป ปุ่ม ย้อนกลับ บนโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คีย์บอร์ดไม่แสดง

 5. เมื่อต้องการลบเนื้อหาในเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบเนื้อหาในหนึ่งเซลล์ ให้แตะที่เซลล์ที่มีข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการลบ แตะข้อความหรือตัวเลขในแถบสูตรเพื่อเลือกเนื้อหา แล้วแตะ ลบ ไอคอนลบ > ใส่ ไอคอน Enter

  • เมื่อต้องการลบเนื้อหาของเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์ ให้แตะเซลล์ ลากวงกลมเพื่อเลือกช่วงของเซลล์ จากนั้นแตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > ล้างเนื้อหา แตะเซลล์

 6. เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > เลิกทำ แตะเซลล์

 7. เมื่อต้องการทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณเลิกทำ ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > ทำอีกครั้ง แตะเซลล์

เมื่อต้องการคำนวณตัวเลขอย่างรวดเร็ว (ผลรวมอัตโนมัติ)

คุณสามารถใช้ ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อคำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และจำนวนค่าในช่วงของเซลล์ได้

 1. ในเวิร์กชีต ให้แตะที่เซลล์ว่างเซลล์แรกหลังจากช่วงของเซลล์ที่มีตัวเลข หรือแตะและลากเพื่อเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณ

 2. แตะ ผลรวมอัตโนมัติ ไอคอนผลรวมอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตรเพื่อคำนวณตัวเลข แตะที่เซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มฟังก์ชันลงใน ทางแล้ว แตะฟังก์ชัน ไอคอนฟังก์ชัน อยู่ถัดจากแถบสูตร เลือกฟังก์ชันคุณต้องการใช้จากรายการ แตะ และลาก หรือพิมพ์การป้อนค่า ข้อความ หรือการอ้างอิงเซลล์ไปใช้ จากนั้น แตะEnter ไอคอน Enter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันและสูตรใน Excel ดูภาพรวมของสูตรบนเว็บไซต์ Microsoft Office

เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวเลข

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้แตะเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วลากวงกลมด้านล่างไปยังเซลล์สุดท้ายในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. แตะ เรียงลำดับ ไอคอนเรียงลำดับ > เรียงลำดับตาม > คอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวเลขจากสูงสุดไปต่ำสุด ให้แตะ ลำดับการจัดเรียง > จากมากไปหาน้อย

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวเลขจากต่ำสุดไปสูงสุด ให้แตะ ลำดับการจัดเรียง > จากน้อยไปหามาก

 3. แตะ เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มอีกคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ ให้แตะ ตัวเลือกเพิ่มเติม > แล้วตามด้วย > คอลัมน์ถัดไปที่คุณต้องการเรียงลำดับ > ลำดับการจัดเรียง > จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย > เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการสลับระหว่างเวิร์กชีตหรือแผนภูมิในเวิร์กบุ๊ก

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้แตะ แผ่นงาน ไอคอนแผ่นงาน

 2. แตะเวิร์กชีตหรือแผนภูมิที่คุณต้องการดู

เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 1. แตะเซลล์ในเวิร์กชีตที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > ข้อคิดเห็นพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ (ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังเพิ่มข้อคิดเห็น จะมีการขอให้คุณใส่ชื่อผู้ใช้เพื่อให้บุคคลอื่นทราบว่าใครเป็นผู้แก้ไขเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณในภายหลังได้ โดยแตะที่ การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า ในรายการแอป แล้วตวัดนิ้วไปยัง แอปพลิเคชัน จากนั้นแตะที่ Office > ชื่อผู้ใช้)

 3. แตะด้านนอกกล่องข้อคิดเห็นเพื่อหยุดการให้ข้อคิดเห็น

 4. เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น ให้แตะที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็นในเวิร์กชีต

 5. เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็น ให้แตะเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > ลบข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการค้นหาคำหรือตัวเลขที่เจาะจง

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้แตะ ค้นหา ไอคอนค้นหา

 2. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา แล้วแตะ ใส่ ไอคอน Enter

 3. แตะ ถัดไป ไอคอน ถัดไป เพื่อค้นหาผลลัพธ์ถัดไป

 4. แตะที่ใดก็ได้ในเวิร์กชีตเพื่อหยุดการค้นหา

เมื่อต้องการส่งเวิร์กบุ๊กในอีเมล

 1. ในรายการแอพ ให้แตะที่ Office ไอคอน Office

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อค้นหาเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการส่ง

  • สำหรับเวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดไว้แล้ว ให้ตวัดนิ้วไปยัง ล่าสุด

  • ตวัดนิ้วไปยัง สถานที่ แล้วแตะที่ที่มีเวิร์กบุ๊กอยู่

  • แตะ ค้นหา ไอคอนค้นหา แล้วค้นหาเวิร์กบุ๊ก

 3. แตะเวิร์กบุ๊กค้างไว้ แตะ แชร์ แล้วแตะที่ชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมล

 4. เพิ่มผู้รับและข้อมูลอื่นๆ ลงในอีเมลของคุณ แล้วแตะ ส่ง ไอคอน ส่งอีเมล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×