ใช้ Yammer web part

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มหน้าทันสมัยไปยังไซต์คุณเพิ่ม และการกำหนดเองของweb part สำหรับซึ่งเป็นสำเร็จรูปของหน้าของคุณ บทความนี้อธิบายถึง Yammer web part สำหรับตัวดึงข้อมูล

ถ้าองค์กรของคุณมีเครือข่าย Yammer การใช้งานอยู่ (ตัวอย่าง: www.yammer.com/contoso.com), คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน โดยการฝังตัวดึงข้อมูลบนหน้าของ Yammer ได้

Yammer Web Part

เพิ่มตัวดึงข้อมูล Yammer

  1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

  2. โฮเวอร์เมาส์ของคุณที่ด้านบน หรือด้าน ล่าง web part ตัวที่มีอยู่ หรือภาย ใต้ภูมิภาคชื่อเรื่อง คลิ เครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมมีไว้เพื่อเพิ่ม Web Part ที่ทันสมัยลงในหน้า และเลือก web partตัวดึงข้อมูล Yammer

  3. คลิกเพิ่มตัวดึงข้อมูล

  4. ในกล่องอยู่เว็บ วางอยู่เว็บสำหรับกลุ่ม Yammer บุคคล หัวข้อ หรือหน้าแรกที่คุณต้องการใช้ นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าขนาดของการแสดงตัวดึงข้อมูลเพื่อ small ปานกลาง หรือขนาดใหญ่ในขนาดที่แสดง รายการแบบหล่นลง

    กล่องที่อยู่เว็บที่ตัวดึงข้อมูล yammer

หมายเหตุ: Yammer web part สำหรับตัวดึงข้อมูลอาจไม่สนับสนุนชนิดตัวดึงข้อมูล Yammer ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ฝังตัวดึงข้อมูลบนศูนย์นักพัฒนา Yammer

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×