ใช้ Yammer ฝังแทนที่เป็นแอป Yammer สำหรับ SharePoint 2013 และ SharePoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แอป Yammer สำหรับ SharePoint จะเลิกใช้ และจะหยุดทำงานบน 15 กันยายน 2015 จะYammer ฝัง โซลูชันของเราเดียวเมื่อต้องการรวมYammer ตัวดึงข้อมูลลงในSharePoint อ่านประกาศในเครือข่ายลูกค้า 365Yammer ฝัง เป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการฝังYammer สนทนาในไซต์SharePoint ลูกค้าทั้งภายในองค์กรSharePoint Server 2013 และSharePoint Online ที่ย้ายจากแอป Yammer สำหรับ SharePoint ไปYammer ฝัง จะพบสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่น้อยที่สุด ที่จริงYammer ฝัง มีแบบมากสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการแอป Yammer สำหรับ SharePoint ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบมีการอัปเดไซต์SharePoint ทุกหน้าที่การใช้งานล่าสุดไปด้วยตนเอง ในทางตรงข้าม เมื่อคุณใช้Yammer ฝัง ทุกอินสแตนซ์ของนั้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนื่องจากขั้นตอนการปรับปรุงหน้าที่การใช้งานโดยตรงกับอินสแตนซ์Yammer ฝัง ภายในไซต์SharePoint โดยไม่ขัดจังหวะด้วยตนเอง นี่คือง่ายมากสำหรับ IT สำหรับผู้ใช้ business ลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และช่วยให้ธุรกิจเพื่อย้ายได้เร็วขึ้นด้วยล่าสุดYammer ฝัง

มีหลายตัวเลือกเพื่อเลือกจาก: ตัวดึง ข้อมูลของฉัน กลุ่มตัวดึงข้อมูล ตัวดึง ข้อมูลหัวข้อ ผู้ใช้ตัวดึง ข้อมูล หรือ และเปิดตัวดึงข้อมูลวัตถุ graph สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูYammer ฝัง

รูปต่อไปนี้แสดงYammer ฝัง ในการดำเนินการ

สกรีนช็อต Yammer ฝัง

วิธีการแทนแอป Yammer สำหรับ SharePoint Server 2013 และ SharePoint Online กับ Yammer ฝัง

ไดอะแกรมต่อไปนี้อธิบายถึงขั้นตอนเกี่ยวข้องในแทนแอป Yammer สำหรับ SharePoint ด้วยYammer ฝัง:

กระบวนการสำหรับการแทนที่แอป Yammer สำหรับ SharePoint Server 2013 และ SharePoint Online

วิธีการแทนแอป Yammer สำหรับ SharePoint Server 2013 และ SharePoint Online   

 1. ก่อนอื่น คุณได้เอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของแอป Yammer สำหรับ SharePoint จากฟาร์ม คุณจะสามารถ:

  • ใช้สคริปต์Windows PowerShell เพื่อเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดในฟาร์ม นี่คือเท่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับSharePoint Server 2013

  • การเอาออกแต่ละอินสแตนซ์ของแอป Yammer สำหรับ SharePoint จากหน้าไซต์SharePoint ของคุณทั้งหมดด้วยตนเอง

 2. ขณะนี้ คุณสามารถเพิ่ม Yammer ฝังหน้าซึ่งคุณจะใช้งาน เมื่อต้องการเพิ่มYammer ฝัง เพิ่ม web part Script Editor ไปยังหน้า

 3. แล้ว เพิ่มข้อความสคริปต์Yammer ฝัง ไป web part ตัวแก้ไขสคริปต์

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มYammer ฝัง ไปที่หน้าอื่น ๆ ในไซต์ของคุณ

เอาแอป Yammer สำหรับ SharePoint Server 2013 และ SharePoint Online

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากการใช้แอป Yammer สำหรับ SharePoint เพื่อใช้Yammer ฝัง คุณต้อง การถอนการติดตั้งแอป Yammer ที่มีอยู่แล้ว เพิ่มโค้ดYammer ฝัง ไปยังแต่ละไซต์ คุณสามารถค้นหาแอปแล้ว เอาแอปจากแต่ละไซต์คอลเลกชัน ใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อค้นหา และเอาแอปออกในOffice 365 และSharePoint Server 2013:

 • สำหรับOffice 365:   เมื่อต้องการค้นหาถ้ามีการติดตั้งแอป ใช้หน้าการตรวจสอบแอปสำ ในศูนย์การจัดการ SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตรวจสอบแอปสำหรับสภาพแวดล้อม SharePoint Online ของคุณ

  ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตำแหน่งที่จะค้นหาอินสแตนซ์ของแอป Yammer สำหรับ SharePoint เท่าใดถูกติดตั้งไปยังไซต์บนSharePoint Online

  ตรวจสอบแอป Yammer สำหรับ SharePoint เพื่อดูจำนวนอินสแตนซ์ของแอปที่ติดตั้งในผู้เช่า Office 365

  หลังจากที่คุณทราบว่ามีการติดตั้งแอป คุณสามารถเอาแอป

 • สำหรับSharePoint Server 2013:   เมื่อต้องการค้นหาถ้ามีการติดตั้งแอป ใช้หน้าการตรวจสอบแอปสำ ในการดูแลจากศูนย์กลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตรวจสอบแอปสำหรับ SharePoint สำหรับ SharePoint Server 2013

  หลังจากที่คุณทราบว่ามีการติดตั้งแอป คุณสามารถเอาอินสแตนซ์ app จากไซต์ SharePoint 2013

เพิ่ม Yammer ฝัง

สำหรับYammer ฝัง เพื่อทำงาน สภาพแวดล้อมSharePoint ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต่อไปนี้:

 • องค์กรของคุณควรมีเครือข่ายใช้งานอยู่Yammer (ตัวอย่าง: www.yammer.com/contoso.com)

 • ผู้ดูแลระบบฟาร์มของคุณSharePoint ควรเลือกบริการ Yammer.com เป็นแพลตฟอร์มทำงานร่วมกันทางสังคมขององค์กรเริ่มต้น ตั้งค่าตัวเลือกนี้ ในศูนย์การจัดการSharePoint สำหรับSharePoint Online และ ในการ ดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint สำหรับภายในองค์กรSharePoint Server 2013 เลือกบริการ yammer.com แล้วรอ 30 นาทีก่อนที่จะย้ายในขั้นตอนถัดไป

  รูปต่อไปนี้แสดงการตั้งค่านี้ในSharePoint Online สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนี้เปิดใช้งานสำหรับSharePoint Server 2013 ดูรวม Yammer กับสภาพแวดล้อมของ SharePoint 2013 ภายในองค์กร

  ศูนย์การจัดการ SharePoint แสดงการตั้งค่าบริการ ผู้ใช้ Yammer.com

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มในกลุ่มตัวดึงข้อมูลลงในหน้าSharePoint Online หรือSharePoint Server 2013 ใช้Yammer ฝัง และ web part ตัวแก้ไขสคริปต์ ภาพหน้าจอแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้SharePoint Online คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการกำหนดค่าที่ Yammer ฝังเพื่อสร้างสคริปต์ไปใช้ ดูเพิ่ม widget Yammer ฝังตัวลงในหน้า SharePointสำหรับวิธีใช้เครื่องมือการกำหนดค่า

เพิ่มกลุ่ม Yammer ตัวดึงข้อมูลลงในหน้า SharePoint Online หรือ SharePoint Server 2013
 1. ใน Yammer ไปยังกลุ่มที่คุณต้องการฝัง ค้นหาส่วนตัวเลือกของ Access และเลือกฝังกลุ่มนี้ในไซต์ของคุณ

  ตัวเลือกการเข้าถึงสำหรับกลุ่ม Yammer
 2. คัดลอกสคริปต์จากหน้าต่าง

 3. ในไซต์ของคุณSharePoint เลือกแก้ไข

 4. บน ribbon เลือกแทรก > Web Part ในรายการประเภท เลือกสื่อและเนื้อหา > Script Editor

  ในเพิ่มส่วนของ: เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม web part แล้ว เลือกเพิ่ม

 5. ระบุตำแหน่งของคุณใหม่ script editor web part และเลือกแก้ไขส่วนย่อย

 6. วางสคริปต์คุณคัดลอกจากYammer ลงใน web part ตัวแก้ไขสคริปต์

  วางสคริปต์ลงในWeb Part สคริปต์
 7. เลือก แทรก

 8. บันทึก และประกาศหน้าSharePoint คุณควรเห็นYammer สนทนากลุ่มบนหน้าSharePoint คล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้

  ตัวดึงข้อมูลกลุ่ม Yammer ที่ฝังตัวอยู่ในหน้า SharePoint

คุณสามารถใช้ชนิดอื่น ๆ ของตัวดึงข้อมูล (ตัวดึงข้อมูลของฉันหรือข้อคิดเห็นหรือสำหรับแต่ละวัตถุตัวดึงข้อมูลได้) โดยใช้กระบวนการเดียวกันกับตัวดึงข้อมูลกลุ่ม แต่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง feedType และ feedID ในสคริปต์

เพิ่ม Yammer ของฉันตัวดึงข้อมูลลงในหน้า SharePoint Online หรือ SharePoint Server 2013
 1. ในไซต์ของคุณSharePoint เลือกแก้ไข

 2. บน ribbon เลือกแทรก > Web Part ในรายการประเภท เลือกสื่อและเนื้อหา > Script Editor

  ในเพิ่มส่วน: เลือกที่คุณต้องการเพิ่ม web part แล้ว เลือกเพิ่ม

 3. ระบุตำแหน่งของคุณใหม่ script editor web part และเลือกแก้ไขส่วนย่อย

 4. แก้ไขสคริปต์ต่อไปนี้เมื่อต้องการใช้เครือข่ายของคุณYammer แทนที่เป็น contoso.com และวางลงใน web part ตัวแก้ไขสคริปต์

  <div id="embedded-my-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
    <script type="text/javascript" src="https://c64.assets-yammer.com/assets/platform_embed.js"></script>
    <script 'type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
        container: '#embedded-my-feed',
        network: 'contoso.com' });
    </script>
  

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนความสูงและความกว้างพารามิเตอร์เพื่อความสูงและความกว้างที่คุณต้องการ

 5. เลือก แทรก

 6. บันทึก และประกาศหน้าSharePoint คุณควรเห็นตัวดึงข้อมูลของคุณYammer บนหน้าSharePoint คล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้

  ตัวดึงข้อมูลของฉันของ Yammer ที่ฝังตัวอยู่ในหน้า SharePoint
เพิ่มข้อคิดเห็น Yammer หรือตัวดึงข้อมูลลงในหน้า SharePoint Online หรือ SharePoint Server 2013 สำหรับแต่ละวัตถุ
 1. ใน Yammer ไปยังหน้าที่คุณต้องการฝัง คัดลอก URL ไปยังหน้า

 2. ในไซต์ของคุณSharePoint เลือกแก้ไข

 3. บน ribbon เลือกแทรก > Web Part ในรายการประเภท เลือกสื่อและเนื้อหา > Script Editor

  ในเพิ่มส่วน: เลือกที่คุณต้องการเพิ่ม web part แล้ว เลือกเพิ่ม

 4. ระบุตำแหน่งของคุณใหม่ script editor web part และเลือกแก้ไขส่วนย่อย

 5. แก้ไขสคริปต์ต่อไปนี้เมื่อต้อง การใช้เครือข่ายของคุณYammer แทนที่เป็น contoso.com และ การใช้ URL ไปยังหน้าที่คุณต้องการสนทนา และวางลงใน web part ตัวแก้ไขสคริปต์

  <div id="embedded-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
  <script type="text/javascript" src="https://assets.yammer.com/assets/platform_embed.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
     container: "#embedded-feed", 
     network: "contoso.com", 
     feedType: "open-graph", 
     objectProperties: { url: "http://www.contoso.com/sample_page" , type: "page" } }); 
  </script>
  

  รายการของชนิดของวัตถุที่ถูกต้องอยู่ที่Schema > ได้รับการสนับสนุนชนิดวัตถุ ถ้าคุณสนใจที่จะใช้Yammer ฝัง widget เพื่อเพิ่มYammer ตัวดึงข้อมูลลงในหน้าของคุณSharePoint ดูเพิ่ม widget Yammer ฝังตัวลงในหน้า SharePoint

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนความสูงและความกว้างพารามิเตอร์เพื่อความสูงและความกว้างที่คุณต้องการ

 6. เลือก แทรก

 7. บันทึก และประกาศหน้าSharePoint คุณควรเห็นเธรดการสนทนาYammer พร้อมให้คุณสามารถเริ่มการอภิปราย คล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้

  หน้า ตัวดึงข้อมูล Yammer ที่ฝังตัวอยู่ในหน้า SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฝัง Yammer ตัวดึงข้อมูลลงในไซต์ SharePoint

Yammer ศูนย์การจัดการ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×