ใช้ Word เพื่อเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

ใช้ Word เพื่อเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปิด และบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ข้อความ OpenDocument (.odt) ที่ใช้ โดยแอปพลิเคชันการประมวลผล word บางอย่าง

เปิดแฟ้ม OpenDocument Text ใน Word

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก เปิด

 3. คลิกเรียกดู

 4. เมื่อต้องการดูเฉพาะแฟ้มบันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument คลิกรายการของชนิดไฟล์ที่อยู่ถัดจากกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กข้อความ OpenDocument

 5. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดแฟ้มได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่แฟ้มหลังจากที่พบแฟ้มนั้นแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ OpenDocument Text

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บแฟ้มของคุณในรูปแบบ Word เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกแฟ้มนั้นเป็นเอกสาร Word ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบแฟ้ม .docx แล้วบันทึกแฟ้มนั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. คลิกเรียกดู นั้นแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก OpenDocument Text

 5. ใส่ชื่อไฟล์ของคุณ นั้นแล้ว บันทึก

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป เพราะแอปพลิเคชัน ข้อความ OpenDocument และ Word สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบ แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument และรูปแบบ Word ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) และรูปแบบ Word (.docx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งแฟ้มให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดแฟ้มนั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

 • เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น เช่น Google Docs หรือ OpenOffice.org Writer ให้คิดว่าการเขียน (เนื้อความ) และการจัดรูปแบบ (ลักษณะที่ปรากฏ) เป็นงานคนละส่วน ให้เขียนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องนำการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความและบันทึกการจัดรูปแบบนั้นจนกว่าจะเขียนเสร็จ การกระทำเช่นนี้ทำให้คุณมีสมาธิกับการเขียนขณะที่ลดการสูญหายของการจัดรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุดขณะที่คุณสลับไปมาระหว่างรูปแบบ OpenDocument Text กับรูปแบบ Word

ด้านบนของหน้า

เปิดแฟ้ม OpenDocument Text ใน Word

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิกเปิด จากนั้น คลิกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ ตัวอย่างเช่น คลิกคอมพิวเตอร์

 3. คลิกเรียกดู

 4. เมื่อต้องการดูเฉพาะแฟ้มบันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument คลิกรายการของชนิดไฟล์ที่อยู่ถัดจากกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กข้อความ OpenDocument

 5. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดแฟ้มได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่แฟ้มหลังจากที่พบแฟ้มนั้นแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ OpenDocument Text

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บแฟ้มของคุณในรูปแบบ Word เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกแฟ้มนั้นเป็นเอกสาร Word ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบแฟ้ม .docx แล้วบันทึกแฟ้มนั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. คลิกเรียกดู นั้นแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก OpenDocument Text

 5. ใส่ชื่อไฟล์ของคุณ นั้นแล้ว บันทึก

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป เพราะแอปพลิเคชัน ข้อความ OpenDocument และ Word สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบ แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument และรูปแบบ Word ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) และรูปแบบ Word (.docx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งแฟ้มให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดแฟ้มนั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

 • เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น เช่น Google Docs หรือ OpenOffice.org Writer ให้คิดว่าการเขียน (เนื้อความ) และการจัดรูปแบบ (ลักษณะที่ปรากฏ) เป็นงานคนละส่วน ให้เขียนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องนำการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความและบันทึกการจัดรูปแบบนั้นจนกว่าจะเขียนเสร็จ การกระทำเช่นนี้ทำให้คุณมีสมาธิกับการเขียนขณะที่ลดการสูญหายของการจัดรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุดขณะที่คุณสลับไปมาระหว่างรูปแบบ OpenDocument Text กับรูปแบบ Word

ด้านบนของหน้า

เปิดแฟ้ม OpenDocument Text ใน Word

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก เปิด

 3. เมื่อต้องการดูเฉพาะแฟ้มบันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument ในรายการแฟ้มชนิด คลิกข้อความ OpenDocument

 4. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดแฟ้มได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่แฟ้มหลังจากที่พบแฟ้มนั้นแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ OpenDocument Text

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บแฟ้มของคุณในรูปแบบ Word เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกแฟ้มนั้นเป็นเอกสาร Word ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบแฟ้ม .docx แล้วบันทึกแฟ้มนั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก OpenDocument Text

 4. ตั้งชื่อและบันทึกแฟ้มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป เพราะแอปพลิเคชัน ข้อความ OpenDocument และ Word สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบ แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument และรูปแบบ Word ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) และรูปแบบ Word (.docx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งแฟ้มให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดแฟ้มนั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

 • เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น เช่น Google Docs หรือ OpenOffice.org Writer ให้คิดว่าการเขียน (เนื้อความ) และการจัดรูปแบบ (ลักษณะที่ปรากฏ) เป็นงานคนละส่วน ให้เขียนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องนำการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความและบันทึกการจัดรูปแบบนั้นจนกว่าจะเขียนเสร็จ การกระทำเช่นนี้ทำให้คุณมีสมาธิกับการเขียนขณะที่ลดการสูญหายของการจัดรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุดขณะที่คุณสลับไปมาระหว่างรูปแบบ OpenDocument Text กับรูปแบบ Word

ด้านบนของหน้า

คุณต้องติดตั้งระบบ Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) ก่อนที่คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้

เปิดแฟ้ม OpenDocument Text ใน Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเปิด

 2. ใน รายการชนิดแฟ้ม ให้คลิก OpenDocument Text

 3. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดแฟ้ม OpenDocument Text ใน Word 2007 แฟ้มดังกล่าวอาจไม่ได้มีรูปแบบเหมือนกับในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างแฟ้มนั้นขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ OpenDocument Text

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บแฟ้มของคุณในรูปแบบ Word เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกแฟ้มนั้นเป็นเอกสาร Word ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบแฟ้ม .docx แล้วบันทึกแฟ้มนั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิ กบันทึกเป็น

 2. คลิก OpenDocument Text

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบข้อความ OpenDocument (.odt) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหาย เลือกหรือไม่เนื่องจากฟีเจอร์ที่แตกต่างกันและตัวเลือก เช่นการจัดรูปแบบ ว่า แอปพลิเคชัน OpenDocument Text และWord 2007 สนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Text และรูปWord 2007 ดูความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) และรูปแบบ Excel (.xlsx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งแฟ้มให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดแฟ้มนั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

 • เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น เช่น Google Docs หรือ OpenOffice.org Writer ให้คิดว่าการเขียน (เนื้อความ) และการจัดรูปแบบ (ลักษณะที่ปรากฏ) เป็นงานคนละส่วน ให้เขียนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องนำการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความและบันทึกการจัดรูปแบบนั้นจนกว่าจะเขียนเสร็จ การกระทำเช่นนี้ทำให้คุณมีสมาธิกับการเขียนขณะที่ลดการสูญหายของการจัดรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุดขณะที่คุณสลับไปมาระหว่างรูปแบบ OpenDocument Text กับรูปแบบ Word

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×