Office
ใช้ Web Part ข้อมูลธุรกิจบนหน้าคลาสสิก

ใช้ Web Part ข้อมูลธุรกิจบนหน้าคลาสสิก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Web Part ข้อมูลธุรกิจ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลจากรายการภายนอก และคุณสามารถรวม Web Part เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับรายการและข้อมูลได้ เพื่อที่ว่าเมื่อคุณเลือกรายงานค่าใช้จ่ายใน Web Part สำหรับรายการ เป็นต้นว่า ค่าใช้จ่ายในวันพฤหัสบดี รายละเอียดของข้อมูลจะไปแสดงอยู่บน Web Part สำหรับข้อมูลด้วย เช่น ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง และค่าอาหาร เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่สร้างความสัมพันธ์ใน SharePoint Designer, Web Part ข้อมูลธุรกิจ (การสาธิต), และค้นหาเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลภายนอก

ในบทความนี้

ภาพรวมของ Web Part ข้อมูลธุรกิจ

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part ในการรายการข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของรายการข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part ในการรายการข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของการกระทำใน Web Part ข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติการกระทำของข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของตัวกรองการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจ Web Part

คุณสมบัติของตัวกรอง

คุณสมบัติตัวเลือกการกรองขั้นสูง

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Web Part รายการข้อมูล

ข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของรายการ

คุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

รายการสร้าง Web Part ข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part ข้อมูลธุรกิจ

ลักษณะที่ปรากฏ

เค้าโครง

ขั้นสูง

ตัวเลือก Ajax

เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

ภาพรวมของ Web Part ข้อมูลธุรกิจ

เราจะสรุปแต่ละส่วนของ Web Part ของข้อมูลทางธุรกิจแบบสั้นๆ ตามตารางต่อไปนี้

Web Part

คำอธิบาย

รายการข้อมูลธุรกิจ

การแสดงรายการของข้อมูลจากรายการภายนอก

ข้อมูลธุรกิจ

แสดงการกระทำจากรายการภายนอก

การกระทำของข้อมูลธุรกิจ

แสดงการกระทำจากรายการภายนอก

ตัวกรอง Business Data Connectivity

กรองเนื้อหา Web Part ข้อมูลทางธุรกิจที่เชื่อมต่ออยู่ โดยการใช้รายการค่าจากรายการภายนอก

ตัวสร้างรายการข้อมูลธุรกิจ

สร้างรายการข้อมูลธุรกิจจากพารามิเตอร์ในสตริงคิวรีของ URL และให้ข้อมูลนี้แก่ Web Part ของข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ

รายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจ

แสดงรายการย่อยที่เกี่ยวข้องกับรายการหลักจาก รายการภายนอก จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การทำงานกับข้อมูลภายนอกต้องการงานเบื้องต้นจำนวนมากเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยคุณวางแผนขั้นตอนถัดไปของคุณ นอกจากนี้ หากคุณพบปัญหาขณะพยายามทำงานกับข้อมูลภายนอก ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณแยกแยะปัญหาได้ เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลภายนอก คุณหรือผู้ดูแลระบบต้องทำดังต่อไปนี้

เตรียมแหล่งข้อมูลภายนอก    ผู้ดูแลระบบต้องสร้างบัญชีผู้ใช้และให้สิทธิ์กับแหล่งข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้และข้อมูลจะไม่ตกอยู่ในมือผู้อื่น ในฐานข้อมูลภายนอก ผู้ดูแลระบบยังอาจต้องการสร้างตาราง มุมมอง คิวรีเฉพาะ และอื่นๆ เพื่อจำกัดเฉพาะผลลัพธ์ที่ต้องการ และเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กำหนดค่า SharePoint services    ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งาน Business Connectivity Services (BCS) และ Secure Store Service

กำหนดค่า Secure Store service    ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดโหมดการเข้าถึงดีที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก การสร้าง target application และตั้งข้อมูลประจำตัวสำหรับแอปพลิเคชันเป้าหมาย

กำหนดค่า Business Data Connectivity Services    ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ที่สร้างชนิดเนื้อหาภายนอกมีสิทธิ์ไปยังที่เก็บ metadata ของ Business Data Connectivity (BDC) และให้ผู้ใช้ที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงชนิดเนื้อหาภายนอกที่ยึดตามรายการภายนอก

สร้างรายการภายนอก    ผู้ใช้ต้องสร้างรายการภายนอกโดยยึดตามชนิดเนื้อหาภายนอกและมุมมองอย่าง น้อยหนึ่งของรายการภายนอกตามที่จำเป็น

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part รายการข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของรายการข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชนิด

ใส่ชนิดเนื้อหาภายนอกที่จะแสดง ใช้ปุ่มถัดจากกล่องนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีชนิดเนื้อหาภายนอกอยู่หรือไม่ และใช้เพื่อเลือกชนิดเนื้อหาภายนอกที่เฉพาะเจาะจง

มุมมอง

เลือกมุมมองที่จะแสดง

หมายเหตุ:  อาจใช้เวลาเล็กน้อยไม่กี่วินาทีก่อนที่จะเห็นมุมมองได้ทั้งหมด หลังจากที่คุณได้เลือกชนิดเนื้อหาภายนอกแล้ว

แสดงแถบเครื่องมือ

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ

แสดงภาพเคลื่อนไหวขณะกำลังโหลด

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการเคลื่อนไหวขณะกำลังโหลด

คุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ตัวแก้ไข XSL

ใช้ในการใส่โค้ดต้นฉบับ XSLT ลงในตัวแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ XSLT ถ้าจะใช้ตัวแก้ไขนี้ ตัวอย่างเช่น ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจัดรูปแบบคอลัมน์ ตัวเลข และสกุลเงินใหม่

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part ข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชนิด

ใส่ชนิดเนื้อหาภายนอกที่จะแสดง ใช้ปุ่มถัดจากกล่องนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีชนิดเนื้อหาภายนอกอยู่หรือไม่ และใช้เพื่อเลือกชนิดเนื้อหาภายนอกที่เฉพาะเจาะจง

มุมมอง

เลือกมุมมองที่จะแสดง

หมายเหตุ:  หลังจากที่คุณได้เลือกชนิดเนื้อหาภายนอกแล้ว อาจใช้เวลาเล็กน้อยไม่กี่วินาทีก่อนที่จะเห็นมุมมองได้ทั้งหมด

รายการ

ใส่รายการที่จะแสดง ใช้ปุ่มที่อยู่ถัดจากกล่องนี้เมื่อต้องการตรวจสอบว่ารายการยังมีอยู่หรือไม่ และใช้เพื่อเลือกรายการที่เฉพาะเจาะจง อีกนัยหนึ่ง คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อของ Web Part เพื่อใส่ค่ารายการแบบอัตโนมัติได้

แสดงภาพเคลื่อนไหวขณะกำลังโหลด

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการเคลื่อนไหวขณะกำลังโหลด

เขตข้อมูล

เลือกเขตข้อมูลที่จะแสดงและวางตำแหน่งในรายการข้อมูลได้

การกระทำ

เลือกการกระทำที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อแสดง

แสดงการกระทำใหม่ตามค่าเริ่มต้น

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงการกระทำใหม่ตามค่าเริ่มต้น

คุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ตัวแก้ไข XSL

ใช้ในการใส่โค้ดต้นฉบับ XSLT ลงในตัวแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ XSLT ถ้าจะใช้ตัวแก้ไขนี้ ตัวอย่างเช่น ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจัดรูปแบบคอลัมน์ ตัวเลข และสกุลเงินใหม่

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part การกระทำของข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของการกระทำของข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชนิด

ใส่ชนิดเนื้อหาภายนอกที่จะใช้ ใช้ปุ่มถัดจากกล่องนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีชนิดเนื้อหาภายนอกอยู่หรือไม่ และใช้เพื่อเลือกชนิดเนื้อหาภายนอกที่เฉพาะเจาะจง

รายการ

ใส่รายการที่จะแสดง ใช้ปุ่มที่อยู่ถัดจากกล่องนี้เมื่อต้องการตรวจสอบว่ารายการยังมีอยู่หรือไม่ และใช้เพื่อเลือกรายการที่เฉพาะเจาะจง หรืออีกทางหนึ่ง คุณอาจอาศัยการเชื่อมต่อของ Web Part ให้ใส่ค่าข้อมูลโดยอัตโนมัติก็ได้

การกระทำ

เลือกการกระทำที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อแสดง

แสดงการกระทำใหม่ตามค่าเริ่มต้น

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงการกระทำใหม่ตามค่าเริ่มต้น

สไตล์

เลือกสไตล์ใดสไตล์หนึ่งดังต่อไปนี้:

  • รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  • รายการ

  • แถบเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part ตัวกรองการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของตัวกรอง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อตัวกรอง

จัดหาชื่อที่มีความหมายและไม่ซ้ำใครสำหรับตัวกรอง

ชนิดเนื้อหาภายนอก

ใส่ชนิดเนื้อหาภายนอกเพื่อใช้เป็นค่าสำหรับตัวกรอง ใช้ปุ่มถัดจากกล่องนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีชนิดเนื้อหาภายนอกอยู่หรือไม่ และใช้เพื่อเลือกชนิดเนื้อหาภายนอกที่เฉพาะเจาะจง

มุมมอง

เลือกมุมมอง

หมายเหตุ:  หลังจากที่คุณได้เลือกชนิดเนื้อหาภายนอกแล้ว อาจใช้เวลาเล็กน้อยไม่กี่วินาทีก่อนที่จะเห็นมุมมองได้ทั้งหมด

คอลัมน์ค่า

เลือกคอลัมน์เพื่อใช้เป็นค่าตัวกรอง

คอลัมน์คำอธิบาย

เลือกคอลัมน์เพื่อใช้เป็นข้อความแสดงแทน และเป็นคำที่มีความหมายดี สำหรับแสดงต่อผู้ใช้

แสดงรายการเป็น

เลือกวิธีในการแสดงตัวกรองจากหนึ่งในตัวเลือกที่มีให้ใช้

คุณสมบัติตัวเลือกของตัวกรองขั้นสูง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ความกว้าง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อควบคุมความกว้างของ Web Part:

  • ใส่ค่าความกว้างแบบเจาะจงเป็นพิกเซล

  • ปล่อยให้กล่องว่างเปล่า หรือใส่ 0 เพื่อปรับขนาดความกว้างอัตโนมัติ

กำหนดให้ผู้ใช้ต้องทำการเลือกค่า

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อกำหนดให้ผู้ใช้ต้องทำการเลือกค่า หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ปล่อยให้ช่องเป็นค่าว่างเปล่าได้

ค่าเริ่มต้น

ใส่ค่าของรายการ ใช้ปุ่มถัดจากกล่องนั้นเมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีรายการอยู่หรือไม่ และเพื่อเลือกรายการที่เฉพาะเจาะจงได้

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part รายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติของรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชนิด

ใส่ชนิดเนื้อหาภายนอกที่จะแสดง ใช้ปุ่มถัดจากกล่องนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีชนิดเนื้อหาภายนอกอยู่หรือไม่ และใช้เพื่อเลือกชนิดเนื้อหาภายนอกที่เฉพาะเจาะจง

ความสัมพันธ์

เลือกความสัมพันธ์โดยยึดตามความสัมพันธ์ที่ได้ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้

แสดงแถบเครื่องมือ

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ

แสดงภาพเคลื่อนไหวขณะกำลังโหลด

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการเคลื่อนไหวขณะกำลังโหลด

คุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ตัวแก้ไข XSL

ใช้ในการใส่โค้ดต้นฉบับ XSLT ลงในตัวแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ XSLT ถ้าจะใช้ตัวแก้ไขนี้ ตัวอย่างเช่น ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจัดรูปแบบคอลัมน์ ตัวเลข และสกุลเงินใหม่

ด้านบนของหน้า

ตัวสร้างรายการข้อมูลธุรกิจ Web Part

Web Part นี้ไม่มีคุณสมบัติแบบกำหนดเอง Web Part นี้สร้างรายการข้อมูลธุรกิจจากพารามิเตอร์ในสตริงคิวรีของ URL และจัดให้กับ Web Part ข้อมูลธุรกิจอื่นๆ Web Part นี้จะไม่ปรากฏให้ผู้ใช้เห็น และผู้ใช้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในโหมดแก้ไขเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part ข้อมูลธุรกิจ

Web Part ทั้งหมดจะแชร์ชุดคุณสมบัติทั่วไป ซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง ตัวเลือก AJAX การตั้งค่าขั้นสูง และคุณลักษณะเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของ Web Part

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

  • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

  • สำหรับ Web Part หนึ่งๆ นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุอยู่ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ, เค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือด้านล่างนี้

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าจะให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

ด้านบนของหน้า

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาทางยุโรปอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้กับ Web Part บางชนิด

โซน

ระบุโซนบนหน้าของ Web Part ที่ Web Part นั้นอยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนนั้นมีหลาย Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ด้านบนของหน้า

ขั้นสูง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่าจะสามารถย่อ Web Part ให้เล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการแก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Web Part ในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของไฟล์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ไฟล์จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ

  • ไม่มีโหมด จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

  • นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ:  แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อวิธีใช้ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอนของ Web Part ในรายการ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือก AJAX

หมายเหตุ:  คุณสมบัติทั่วไปต่อไปนี้จะมีให้เฉพาะกับ Web Part รายการข้อมูลธุรกิจ และ Web Part รายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจเท่านั้น

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

เปิดใช้งานการโหลดแบบอะซิงโครนัส

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อโหลดข้อมูลแบบอะซิงโครนัส (คุณสามารถทำงานต่อไปได้ก่อนการโหลดข้อมูลทั้งหมด) หรือแบบซิงโครนัส (มุมมองรายการจะแสดงรูปว่า "กำลังโหลด" จนกระทั่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งกลับจากเซิร์ฟเวอร์แล้ว)

เปิดใช้งานการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแบบอะซิงโครนัส หรือการทำงานแบบซิงโครนัส สำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้: การเรียงลำดับ การแบ่งหน้า การกรอง และ การรีเฟรช

แสดงปุ่มการรีเฟรชด้วยตนเอง

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนปุ่มสำหรับรีเฟรชมุมมองของรายการด้วยตนเอง

เปิดใช้งานการรีเฟรชอัตโนมัติแบบอะซิงโครนัส

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการรีเฟรชมุมมองของรายการโดยอัตโนมัติ

ช่วงเวลาการรีเฟรชอัตโนมัติ (วินาที)

ระบุช่วงเวลาระหว่างการรีเฟรชแบบอัตโนมัติในแต่ละครั้ง ค่าเริ่มต้นคือ 60 วินาที

ด้านบนของหน้า

เบ็ดเตล็ด

หมายเหตุ:  คุณสมบัติทั่วไปต่อไปนี้จะมีให้เฉพาะกับ Web Part รายการข้อมูลธุรกิจ และ Web Part รายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจเท่านั้น

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ข้อมูลตัวอย่าง

ใส่ข้อมูลตัวอย่างด้วยไฟล์ XML ที่ถูกต้องและมีโครงสร้างแบบเดียวกันกับข้อมูลที่ถูกส่งกลับโดยแหล่งข้อมูล ตัวแก้ไขที่เข้ากันได้กับ SharePoint เช่น Microsoft SharePoint Designer 2013 สามารถใช้ข้อมูลแบบ XML ตัวอย่างที่ถูกระบุโดยคุณสมบัตินี้ เพื่อแสดงมุมมองข้อมูลในขณะที่ออกแบบ

ลิงก์ XSL

ใช้ในการใส่โค้ดต้นฉบับ XSLT ลงในตัวแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ XSLT ถ้าจะใช้ตัวแก้ไขนี้ ตัวอย่างเช่น ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจัดรูปแบบคอลัมน์ ตัวเลข และสกุลเงินใหม่

เปิดใช้งานการแคชมุมมองข้อมูล

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแคชหรือไม่แคชการแปลงค่า XSL รวมทั้งอินสแตนซ์ของตัวควบคุมแหล่งข้อมูล

หมดเวลาการแคชมุมมองข้อมูล (วินาที)

ระบุช่วงวินาทีการล้างแคช การเลือก 0 จะตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็นค่าเริ่มต้น คือ 86,400 วินาที (ซึ่งก็คือหนึ่งวัน)

ส่งแถวแรกไปยัง Web Part ที่เชื่อมต่ออยู่เมื่อโหลดหน้า

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งหรือไม่ส่งแถวแรกของข้อมูลไปยังหนึ่งหรือหลาย Web Part ที่เชื่อมต่อแล้ว เมื่อหน้ากำลังโหลด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×