ใช้ VoiceOver เพื่อจัดการปฏิทินและเหตุการณ์ของคุณใน Outlook สำหรับ iOS

ใช้ VoiceOver เพื่อจัดการปฏิทินและเหตุการณ์ของคุณใน Outlook สำหรับ iOS

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Outlook สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อจัดกำหนดการเหตุการณ์ในปฏิทินและรับการแจ้งเตือนบน iPhone หรือ iPad ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

เริ่มแอป Outlook และลงชื่อเข้าใช้

 1. เปิดแอป Outlook

 2. ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณ คุณอาจได้รับคำแนะนำที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการอีเมล

 3. ถ้าคุณมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีเริ่มต้นจะเปิดขึ้น หากต้องการสลับไปยังบัญชีอื่น ให้ย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม แสดงบานหน้าต่างนำทาง ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ แตะสองครั้ง

 4. เลื่อนเมนูลงจนกว่าคุณจะได้ยินบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปิด แล้วแตะสองครั้ง

 5. ตามค่าเริ่มต้น แอป Outlook จะเปิดไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ หากต้องการไปยังปฏิทิน ให้เลื่อนลงไปยังด้านล่างของหน้าจอแล้วย้ายโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บปฏิทิน” จากนั้นแตะสองครั้ง ปฏิทินจะเปิดขึ้น

ใช้มุมมองปฏิทิน

ในมุมมองปฏิทินของแอปOutlook บรรทัดบนสุุดจะมีปุ่ม จัดการปฏิทิน ทางด้านซ้าย เดือนและปีตรงกลาง และปุ่ม มุมมองวัน กับปุ่ม สร้างเหตุการณ์ ทางด้านขวา

หากต้องการเปลี่ยนเนื้อหาในเนื้อความของหน้าจอ ให้ย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม มุมมองวัน แล้วแตะสองครั้ง เมนูจะเปิดขึ้น เลื่อนนิ้วของคุณลงเพื่อเลือกจากสามตัวเลือก:

 • ปุ่มวาระการประชุม ปฏิทินจะแสดงสัปดาห์กับวัน และปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ พร้อมแสดงรายการวาระการประชุมของแต่ละวันที่ใต้วันนั้น

 • ปุ่มวัน ปฏิทินจะแสดงสัปดาห์กับวัน และปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ และข้างใต้จะมีไทม์ไลน์ทางด้านซ้ายพร้อมแสดงเหตุการณ์ของแต่ละเวลาที่จัดกำหนดการไว้ทางด้านขวาของเวลานั้น

 • ปุ่ม 3 วัน แสดงเหตุการณ์สามวัน พร้อมไทม์ไลน์ทางด้านซ้ายและเหตุการณ์ในแต่ละวันในคอลัมน์ทางด้านขวาของเวลาที่จัดกำหนดการไว้

มุมมองที่เลือกจะปรากฏขึ้นใต้เส้นนี้ วันที่ของวันนี้คือวันที่เริ่มต้น

Ribbon จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอพร้อมแท็บต่างๆ:

 • จดหมาย ไปยังกล่องขาเข้า

 • ปฏิทิน ไปยังมุมมองปฏิทิน

 • ไฟล์ ช่วยให้คุณเรียกดูไฟล์ รวมทั้งบน OneDrive

 • บุคคล ไปยังมุมมองบุคคล ซึ่งแสดงรายชื่อติดต่อของคุณ

 • ตั้งค่า แสดงการตั้งค่าแอป Outlook ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

การนำทางในปฏิทิน

ตามค่าเริ่มต้น เพียงสองสัปดาห์ของเดือนจะปรากฏขึ้น หากต้องการแสดงถึงห้าสัปดาห์ ขณะที่อยู่ในมุมมองวันหรือมุมมองวาระการประชุม ให้ย้ายโฟกัสไปที่ส่วนหัวของเดือน แล้วแตะสองครั้ง

เมื่อต้องการย้ายภายในปฏิทิน ให้ตวัดนิ้วขึ้นในเนื้อความของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังวันถัดไป และตวัดลงเพื่อย้ายไปยังวันก่อนหน้า คุณได้ยินวันของสัปดาห์และเดือนหรือวันเมื่อคุณเลื่อน

ตวัดนิ้วไปทางขวาเพื่อย้ายลงในปฏิทินและลงในมุมมองวันหรือวาระการประชุม ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อย้ายกลับไปยังปฏิทิน ในมุมมอง 3 วัน ตวัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างวัน

ตอบสนองต่อตัวเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณมีเหตุการณ์กำหนดไว้ในแอป Outlook ถ้าคุณมีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือน ถ้า VoiceOver เปิดอยู่ คุณจะได้ยินตัวเตือนของเหตุการณ์ในเวลาก่อนเหตุการณ์กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวเตือนเหตุการณ์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลื่อนนิ้วของคุณลงในตัวเตือนป็อปอัพเมื่อต้องการฟังข้อความของเหตุการณ์ ที่ใต้ข้อความเหตุการณ์จะมีปุ่มตัวเลือกต่างๆ สำหรับตอบสนองต่อเหตุการณ์ ปุ่มจะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยปกติ คุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างน้อย:

 • มุมมอง เมื่อต้องการเปิดเหตุการณ์ ให้แตะสองครั้ง

 • เลื่อนเตือน เมื่อต้องการปิดตัวเตือนจนกว่าถึงเวลาของเหตุการณ์ ให้แตะสองครั้ง

 • ปิด เมื่อต้องการปิดตัวเตือนโดยไม่ต้องทำการกระทำ ให้แตะสองครั้ง

จัดกำหนดการเหตุการณ์

 1. ย้ายโฟกัสไปที่ปุ่ม สร้างเหตุการณ์ ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ จากนั้นแตะสองครั้ง

 2. โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง พิมพ์หรือกำหนดชื่อเหตุการณ์

 3. ตั้งค่าวันและเวลาสำหรับเหตุการณ์:

  • เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน ให้เลื่อนลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตลอดทั้งวัน" แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิดสวิทช์

  • เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์สำหรับวันและช่วงเวลาแบบเฉพาะเจาะจง ให้เลื่อนลงจนกว่าคุณได้ยินว่า "เริ่มต้น" แล้วแตะสองครั้ง รายการตัวใช้เลือกวันจะเปิดขึ้น ตวัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือกวัน จากนั้นเลื่อนไปทางขวาแล้วตวัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือกชั่วโมง เลื่อนไปทางขวาแล้วตวัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือกนาที เลื่อนไปทางขวาและจากนั้นตวัดนิ้วขึ้นหรือลง เพื่อสลับระหว่าง a.m. และ p.m. สุดท้ายให้เลื่อนขึ้นจนกว่าคุณได้ยิน "เริ่มต้น" แล้วแตะสองครั้งเพื่อให้รายการของคุณเสร็จสมบูรณ์

   เลื่อนลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "สิ้นสุด" แล้วแตะสองครั้ง ใช้วิธีเดียวกันด้านบนเพื่อตั้งค่าเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของเหตุการณ์ (เช่น ร้านกาแฟในละแวก) ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตำแหน่งที่ตั้ง" แล้วแตะสองครั้ง โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ พิมพ์หรือกำหนดชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้ ขณะที่คุณพิมพ์ Outlook ค้นหาและแสดงรายการตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงกัน หากต้องการฟังชื่อ ให้เลื่อนนิ้วของคุณลง หากต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเพิ่งได้ยิน ให้แตะสองครั้ง

  เคล็ดลับ: คุณอาจถูกขอให้เปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งเพื่อช่วยให้ Outlook ค้นหาและทำนายตำแหน่งใกล้คุณที่คุณอาจต้องการสร้างเหตุการณ์หรือการประชุมมากได้แม่นยำยิ่งขึ้น

 5. สามารถระบุปฏิทินที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์ได้ถ้าคุณต้องการ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มปฏิทิน" แล้วแตะสองครั้ง เลื่อนลงเพื่อให้ได้ยินปฏิทิน แล้วเลือกปฏิทินคุณต้องการใช้สำหรับเหตุการณ์นี้ ให้แตะสองครั้ง

 6. สามารถเปลี่ยนการแจ้งเตือนเวลาเริ่มต้นได้ถ้าคุณต้องการ (การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 15 นาทีก่อนเหตุการณ์) โดยปัดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการแจ้งเตือน" แตะสองครั้ง จากนั้นเลื่อนลงเพื่อฟังระยะเวลาการแจ้งเตือนทดแทน และแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 7. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "คำอธิบาย" (ซึ่งเป็นปุ่มสุดท้าย) แล้วแตะสองครั้ง โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความคำอธิบาย แตะสองครั้ง จากนั้นพิมพ์คำอธิบายที่ละเอียดยิ่งขึ้นของเหตุการณ์

 8. เมื่อต้องการเชิญบุคคล ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "บุคคล" แล้วแตะสองครั้ง โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ พิมพ์หรือกำหนดชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ ขณะที่คุณพิมพ์ Outlook จะค้นหาและแสดงบุคคลที่ตรงกับที่พิมพ์ หากต้องการฟังชื่อ ให้เลื่อนนิ้วของคุณลง หากต้องการเลือกบุคคล ให้แตะสองครั้ง

  เมื่อคุณเชิญบุคคลเสร็จแล้ว ให้ย้ายโฟกัสไปยังปุ่มเสร็จที่มุมบนขวา แล้วแตะสองครั้ง

 9. เมื่อต้องการละทิ้งเหตุการณ์ เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นไปที่ปุ่มยกเลิกที่มุมบนซ้าย แล้วแตะสองครั้ง คุณจะได้ยิน "ข้อความแจ้งเตือน, ปุ่มละทิ้งเหตุการณ์,” และปุ่มที่ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น แตะสองครั้ง

  เมื่อต้องการบันทึกเหตุการณ์ ให้ย้ายโฟกัสไปยังปุ่มเสร็จที่มุมบนขวา แล้วแตะสองครั้ง เมื่อคุณบันทึกเหตุการณ์ อีเมลเชิญจะส่งไปยังผู้ที่ได้รับเชิญทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×