ใช้ TalkBack เพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel สำหรับ Android

ใช้ TalkBack เพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel สำหรับ Android

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อจัดเรียงและกรองตาราง การเรียงลำดับช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ การกรองข้อมูลจะมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อเวิร์กชีตของคุณมีข้อมูลจำนวนมาก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

จัดเรียงข้อมูลใน Excel

คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กชีต Excel เพื่อจัดเรียงข้อมูลในลำดับที่กำหนด เช่น ข้อความจาก A ถึง Z หรือจาก Z ถึง A, หมายเลขจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุดหรือจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด และเวลาจากเร็วสุดไปยังช้าสุดหรือช้าสุดไปยังเร็วสุด

 1. แตะที่ใดก็ได้ในแผ่นงาน Excel TalkBack จะประกาศเซลล์ที่เลือก

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดเรียง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานส่วนที่เลือก

 3. หากต้องการสำรวจโดยการสัมผัส ให้ค่อยๆ ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 4. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก” บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 5. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 6. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  • เลือก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เพื่อจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรจาก A ถึง Z หรือจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือเพื่อเรียงวันที่และเวลาจากก่อนหน้าไปยังล่าสุด TalkBack จะประกาศ: “เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ไม่ได้เลือกสวิตช์”

  • เลือก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรจาก Z ถึง A หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด หรือเพื่อเรียงวันที่และเวลาจากล่าสุดไปยังก่อนหน้า TalkBack จะประกาศ: “เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ไม่ได้เลือกสวิตช์”

  เมื่อคุณพบตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้ยกนิ้วขึ้น จากนั้นแตะสองครั้ง รายการจะถูกจัดเรียงตามที่กำหนด

 8. หากต้องการกลับไปยังเวิร์กชีต ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ทำเครื่องหมายสวิตช์ขยาย” ขณะนี้ปุ่ม ขยาย จะถูกเลือก ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม

เลือกช่วงของเซลล์

ถ้ามีเซลล์เปล่าในเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถเลือกช่วงก่อน จากนั้นเรียงลำดับช่วง

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้ลากนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ ไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 2. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก”

 3. บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 4. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 5. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เลือกช่วง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เปิดกล่องโต้ตอบ เลือกเซลล์หรือช่วง และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลช่วง พิมพ์ช่วงที่คุณต้องการเลือก เช่น “A1:C15” ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศว่า “ปุ่ม ตกลง” ยกนิ้วของคุณขึ้นแล้วแตะสองครั้ง ขณะนี้ช่วงถูกเลือกแล้ว

 7. ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานกลุ่ม

 8. สำรวจรายการบนส่วนล่างของหน้าจอโดยการลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนรายการ เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  • เลือก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เพื่อจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรจาก A ถึง Z หรือจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือเพื่อเรียงวันที่และเวลาจากก่อนหน้าไปยังล่าสุด TalkBack จะประกาศ: “เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ไม่ได้เลือกสวิตช์”

  • เลือก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรจาก Z ถึง A หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด หรือเพื่อเรียงวันที่และเวลาจากล่าสุดไปยังก่อนหน้า TalkBack จะประกาศ: “เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ไม่ได้เลือกสวิตช์”

  เมื่อคุณพบตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้ยกนิ้วขึ้น จากนั้นแตะสองครั้ง รายการจะถูกจัดเรียงตามที่กำหนด

จัดรูปแบบข้อมูล

บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องจัดรูปแบบข้อมูลใหม่เพื่อรับผลลัพธ์ที่ถูกต้องเมื่อเรียงลำดับ

 1. นำทางไปยังเซลล์หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานส่วนที่เลือก

 2. หากต้องการสำรวจโดยการสัมผัส ให้ค่อยๆ ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 3. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก” บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดขึ้นด้วยสองนิ้วแล้วเลื่อนรายการลง

 4. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 5. เมื่อ TalkBack ประกาศ: “เมนูการจัดรูปแบบตัวเลข” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  คุณสามารถเลือกจากรูปแบบต่อไปนี้: ทั่วไป, ตัวเลข, สกุลเงิน, การคำนวณ, วันที่, เวลา, เปอร์เซ็นต์, เศษส่วน, สูตรวิทยาศาสตร์, ข้อความ และ พิเศษ เมื่อคุณพบรูปแบบที่คุณต้องการใช้ ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อนำไปใช้

เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร การคืนค่าสูตรเหล่านั้นอาจเปลี่ยนไปเมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เรียงลำดับอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อัปเดตแล้ว

 • คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะไม่เคลื่อนย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่เคลื่อนย้ายมาเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับข้อมูล เราขอแนะนำให้ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถว หากต้องการเลิกซ่อน ในเวิร์กบุ๊ก Excel ให้ทำดังนี้:

  1. นำทางไปยังแถวหรือคอลัมน์ข้างๆ คอลัมน์หรือแถวที่ซ่อนอยู่ TalkBack จะประกาศ: “ข้างๆ กับเซลล์ที่ซ่อน”

  2. ลากนิ้วของคุณเพื่อย้ายขึ้นไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ หรือไปทางซ้ายไปยังหมายเลขแถว และยกนิ้วขึ้น แตะสองครั้งเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์หรือแถว

  3. แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อเปิดเมนู

  4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเลิกซ่อน” แตะสองครั้งเพื่อเลิกซ่อน TalkBack ประกาศตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณในเวิร์กบุ๊กและคอลัมน์หรือแถวที่ถูกซ่อน

 • ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งบนโทรศัพท์ของคุณ การเรียงลำดับผลลัพธ์อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

กรองข้อมูลในตาราง

โดยการแทรกข้อมูลในตารางใน Excel คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาค่าที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ใน Excel ให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณจะเข้าถึงตาราง TalkBack จะประกาศเซลล์ที่เลือก

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะอยู่ในส่วนหัวของตารางที่คุณต้องการกรอง นอกจากนี้คุณยังสามารถลากนิ้วไปรอบๆ หน้าจอเพื่อค้นหาส่วนหัว

 3. ลากนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ ไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 4. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก” บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 5. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 6. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว เมื่อคุณเข้าถึง ปุ่มแสดงตัวกรอง ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

 8. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเวิร์กชีต ให้ลากนิ้วของคุณบนส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศส่วนหัวของตาราง

 9. ปัดไปทางขวาหนึ่งครั้งเพื่อเข้าถึงปุ่มตัวกรอง TalkBack จะประกาศตำแหน่งที่ตั้ง เช่น: “คอลัมน์ศูนย์ ส่วนหัวแถวศูนย์ ไม่ได้ใช้ตัวกรอง” ปัดไปทางซ้ายเพื่อไปที่รายการข้างๆ TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มกรองรายการ” ยกนิ้วของคุณขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

 10. เมนู กรองรายการ จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลการค้นหา แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเขตข้อมูลการค้นหาและเพื่อแสดงคีย์บอร์ดบนส่วนล่างของหน้าจอ

 11. ลากนิ้วของคุณผ่านคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์เกณฑ์ที่คุณต้องการกรอง

 12. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ลากนิ้วบนส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศเกณฑ์ที่ถูกต้อง ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 13. ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศปุ่ม เสร็จสิ้น (ในมุมบนขวา) ยกนิ้วของคุณขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

 14. เมนู กรองรายการ จะปิดและคุณจะกลับไปยังตารางที่มีการใช้งานเกณฑ์การกรองที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้ TalkBack เพื่อแทรกและแก้ไขตารางใน Excel for Android

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for Android

ใช้ TalkBack เพื่อทำงานพื้นฐานใน Excel for Android

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×