ใช้ TalkBack เพื่อทำงานพื้นฐานใน Excel for Android

ใช้ TalkBack เพื่อทำงานพื้นฐานใน Excel for Android

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กและสเปรดชีต นำรูปแบบตัวเลขไปใช้ สร้างสูตรอย่างง่าย และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

ไฟล์ Excel จะเรียกว่าเวิร์กบุ๊ก แต่ละเวิร์กบุ๊กจะมีแผ่นงาน ซึ่งโดยปกติจะเรียกว่าสเปรดชีตหรือเวิร์กชีต คุณสามารถเพิ่มเวิร์กชีตลงในเวิร์กบุ๊กได้มากเท่าที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เพื่อเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบก็ได้

 1. ใน Excel เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเทมเพลตเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการย้อนกลับหลังจากที่ไปถึงจุดสิ้นสุดของรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเทมเพลตเวิร์กบุ๊กที่ถูกต้อง

 3. เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

สร้างเวิร์กชีตใหม่ในเวิร์กบุ๊ก

ในเวิร์กบุ๊ก ให้ลากนิ้วของคุณไปรอบๆ บริเวณด้านล่างซ้ายของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มแผ่นงาน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใส่ข้อมูลของคุณ

ขณะที่คุณใส่ข้อมูลในแผ่นงาน คุณจะทำงานกับแถว คอลัมน์ และเซลล์ เซลล์ถูกอ้างอิงโดยตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ในแถวและคอลัมน์บนเวิร์กชีต ดังนั้นเซลล์ A1 จะอยู่ในแถวแรกของคอลัมน์ A ในแผ่นงานใหม่ เซลล์ A1 จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 1. บนเวิร์กบุ๊ก ให้ลากนิ้วของคุณไปรอบๆ หน้าจอเพื่อค้นหาเซลล์ที่คุณต้องการทำงาน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน

 2. เมื่อต้องการเปิดสวิตช์ฟังก์ชัน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน "ปุ่มตัด” ซึ่งเป็นรายการแรกบนแถบป็อปอัป

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแก้ไข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน "แสดงคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษอเมริกัน" (ภาษาบนคีย์บอร์ดของคุณจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคีย์บอร์ดของคุณ)

 4. เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่คุณต้องการ ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดเพื่อฟังอักขระ และยกนิ้วของคุณเพื่อเลือก

 5. ลากนิ้วของคุณไปรอบๆ บริเวณด้านขวาล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มแผ่นงาน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อบันทึกข้อมูล

นำรูปแบบตัวเลขไปใช้

คุณสามารถแสดงตัวเลขชนิดต่างๆ โดยการนำรูปแบบไปใช้กับเซลล์ เช่น สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือวันที่

 1. ในเอกสาร Excel ของคุณ ให้ลากนิ้วของคุณไปรอบๆ หน้าจอเพื่อค้นหาเซลล์ที่คุณต้องการทำงาน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนูแท็บ เลือก หน้าแรก แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน"

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูรูปแบบตัวเลข” แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “รูปแบบตัวเลข”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปแบบที่พร้อมใช้งาน เช่น สกุลเงินเวลา และ เปอร์เซ็นต์

 5. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ตัวเลือกการจัดรูปแบบบางตัวจะมีเมนูย่อย คุณจะได้ยิน ตัวอย่างเช่น: "เมนูตัวเลข" เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อย ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

สร้างสูตรอย่างง่าย

คุณสามารถสร้างสูตรอย่างง่ายเพื่อบวก ลบ คูณ หรือหารตัวเลขต่างๆ ของคุณ

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบๆ หน้าจอเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการทำงาน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดสวิตช์ฟังก์ชัน คุณจะได้ยิน "ปุ่มตัด” ซึ่งเป็นรายการแรกบนสวิคช์ฟังก์ชัน

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแก้ไข" แล้วแตะสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "แสดงคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษอเมริกัน" (ภาษาบนคีย์บอร์ดของคุณจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคีย์บอร์ดของคุณ)

 4. ในเซลล์ เมื่อต้องการสร้างสูตร ให้พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการคำนวณ โดยการลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดแล้วยกนิ้วของคุณที่ตำแหน่งที่คุณต้องการ Enter ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายบวก (+) สำหรับการบวก เครื่องหมายลบ (-) สำหรับการลบ เครื่องหมายดอกจัน (*) สำหรับการคูณ หรือเครื่องหมายทับ (/) สำหรับการหาร ตัวอย่างเช่น ใส่ =2+4, =4-2, =2*4 หรือ =4/2

 5. พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่คุณต้องการ แล้วลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดที่มุมขวาล่าง จนกว่าคุณจะได้ยิน "Enter" แล้วยกนิ้วของคุณ Excel จะทำการคำนวณและแสดงผลลัพธ์ในเซลล์

บันทึกงานของคุณ

Excel จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของไฟล์และเลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ได้

บันทึกสำเนาของไฟล์ของคุณ

 1. ในไฟล์ Excel เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูไฟล์ คุณจะได้ยิน: "เมนูไฟล์จะเปิดขึ้น"

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการเมนู "ปุ่มบันทึกเป็น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ใส่ชื่อไฟล์”

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ใส่ชื่อไฟล์ กล่องแก้ไข (และชื่อเริ่มต้น)” แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มล้าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อล้างชื่อไฟล์ปัจจุบัน

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ใส่ชื่อไฟล์ กล่องแก้ไข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "แสดงคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษอเมริกัน" (ภาษาบนคีย์บอร์ดของคุณจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคีย์บอร์ดของคุณ)

 5. เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อคุณต้องการ ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดเพื่อฟังอักขระ และยกนิ้วของคุณเพื่อเลือก

 6. เมื่อคุณพิมพ์ชื่อใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วแตะสองครั้งเพื่อบันทึกไฟล์

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ของคุณ

 1. ในไฟล์ Excel เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูไฟล์ คุณจะได้ยิน: "เมนูไฟล์จะเปิดขึ้น"

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการเมนู "ปุ่มบันทึกเป็น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “ใส่ชื่อไฟล์”

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “สถานที่” ปัดไปทางขวาเพื่อฟังตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์ของคุณ เช่น OneDrive และ อุปกรณ์นี้ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

  เคล็ดลับ: ตัวเลือกบางตัวอาจมีเมนูย่อย แตะสองครั้งเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อเลือกเมนูย่อย

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วแตะสองครั้งเพื่อบันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณพยายามบันทึกไฟล์ด้วยชื่อที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้ยิน "แทนที่ไฟล์หรือไม่" ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มยกเลิก" หรือ "ปุ่มแทนที่” ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

พิมพ์งานของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

 1. ในไฟล์ Excel ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูไฟล์ คุณจะได้ยิน: "เมนูไฟล์จะเปิดขึ้น"

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “พิมพ์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. คุณจะได้ยิน: “พิมพ์ เตรียมไฟล์ที่จะพิมพ์ให้พร้อม กด ยกเลิก เพื่อหยุด เมนูไฟล์จะปิด จัดคิวการพิมพ์” ตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: คุณอาจได้ยิน: “อนุญาตให้ Excel ใช้บริการออนไลน์จาก Microsoft เพื่อเตรียมความพร้อมให้ไฟล์สำหรับพิมพ์หรือไม่” ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มอนุญาต" หรือ "ปุ่มปฏิเสธ” ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการดรอปดาวน์ เลือกเครื่องพิมพ์ แตะสองครั้งเพื่อเปลี่ยน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for Android

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×