ใช้ TalkBack เพื่อจัดการปฏิทินและเหตุการณ์ของคุณใน Outlook สำหรับ Android

จัดกำหนดการเหตุการณ์ในปฏิทินแล้วรับการเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack และแอป Outlook Android

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณยังไม่มี ดาวน์โหลดและติดตั้ง Outlook สำหรับแอป Android จาก Google Play เผยแพร่แอป Outlook สำหรับ Android จาก Google Play

 • แป้นพิมพ์ลัดและการนำทางในแอป Outlook อาจแตกต่างจากที่มีอยู่บนเว็บ Outlook ซึ่งคุณใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์

 • เมื่อต้องการนำทางและเข้าถึงข้อมูลและคำสั่งต่างๆ คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัส คีย์บอร์ดภายนอก หรือป้อนคำบอกได้

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android

ในหัวข้อนี้

เปิดแอป Outlook สำหรับ Android

 1. เปิดแอป Outlook สำหรับ Android

 2. ถ้าคุณมีบัญชี Outlook มากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีเริ่มต้นจะเปิดขึ้น

 3. ตามค่าเริ่มต้น แอป Outlook จะเปิดในกล่องขาเข้า เมื่อต้องการไปยังปฏิทิน ให้เลื่อนลงไปยังด้านล่างของหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวาจนได้ยิน “แท็บปฏิทิน” แล้วแตะสองครั้ง มุมมองปฏิทินจะเปิดขึ้น

ใช้มุมมองปฏิทิน

ในมุมมองปฏิทินของแอป Outlook ส่วนหัวจะมีปุ่มต่อไปนี้โดยเริ่มจากซ้ายไปขวา ปุ่มเปิดแถบเมนูเลื่อนด้านข้าง, ปุ่มขยายตัวเลือกวันของเดือนปัจจุบัน, ปุ่มสลับจากมุมมองปัจจุบัน และปุ่มการตั้งค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองในปฏิทิน ให้ย้ายโฟกัสไปที่ปุ่มสลับและแตะสองครั้ง เมนูจะเปิดขึ้น เลื่อนลงเพื่อเลือกจากตัวเลือก 3 รายการต่อไปนี้:

 • วาระการประชุมจะเปลี่ยนมุมมองปฏิทินเป็นรายการวันและวันที่แบบเรียงตามลำดับ ตามด้วยรายการวาระการประชุมของวันนั้นๆ

 • วันจะเปลี่ยนมุมมองปฏิทินเพื่อเปิดการนัดหมายของวันนี้ และมีไทม์ไลน์ชั่วโมงลงมาจากขอบด้านซ้ายและเหตุการณ์ต่างๆ จะแสดงถัดจากเวลาที่กำหนด

 • 3 วันหรือสัปดาห์จะเปลี่ยนมุมมองปฏิทินเพื่อเปิดตารางแบบ 3 วันหรือ 7 วันในคอลัมน์และมีไทม์ไลน์ชั่วโมงเป็นแถวลงมาจากขอบด้านซ้าย มุมมองนี้จะแสดงแบบ 3 วันบนโทรศัพท์ Android และแบบ 7 วันบนแท็บเล็ต เหตุการณ์สำหรับแต่ละวันจะอยู่ถัดจากเวลาที่กำหนด

มุมมองที่เลือกไว้จะเปิดขึ้นด้านล่างหัวเรื่องของมุมมองปฏิทิน

แถบเมนูที่ด้านล่างของหน้าจอประกอบด้วยคำสั่ง 4 รายการต่อไปนี้:

 • จดหมายจะไปยังกล่องขาเข้า

 • ปฏิทินจะไปยังมุมมองปฏิทิน

 • ไฟล์จะไปยังมุมมองไฟล์ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูไฟล์จากบัญชีอีเมลที่เก็บไว้ใน OneDrive และอื่นๆ

 • บุคคลจะไปยังมุมมองบุคคล ซึ่งจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

ปุ่มเพิ่มเหตุการณ์ใหม่จะอยู่บนคำสั่งบุคคลในมุมมองปฏิทิน

นำทางในปฏิทิน

วันที่เริ่มต้นคือวันที่ของวันนี้

เมื่อต้องการเลือกวันหรือเดือนอื่นเพื่อดำเนินการในมุมมอง จากหัวเรื่องของมุมมองปฏิทิน ย้ายโฟกัสไปที่ปุ่มขยายตัวเลือกวันแล้วแตะสองครั้ง ปฏิทินแบบดร็อปดาวน์สำหรับเดือนปัจจุบันจะเปิดขึ้น

 • เมื่อต้องการเลือกวันอื่น เลื่อนลงหรือเลื่อนไปตามปฏิทินจนได้ยินวันที่คุณต้องการ เมื่อต้องการย้ายมุมมองปฏิทินไปยังวันที่เลือก แล้วแตะสองครั้ง

 • เมื่อต้องการเลือกเดือนก่อนหน้า ปัดนิ้วมือ 2 นิ้วไปทางขวา

 • เมื่อต้องการเลือกเดือนหลัง ปัดนิ้วมือ 2 นิ้วไปทางซ้าย

 • เมื่อต้องการปิดปฏิทิน ย้ายโฟกัสไปยังปุ่มตัวเลือกวันจนได้ยินเสียงพูด เช่น “ปุ่มยุบตัวเลือกวัน เดือนกันยายน 2016” แล้วแตะสองครั้ง ปฏิทินแบบหล่นลงจะปิด มุมมองปัจจุบัน (เช่น วาระการประชุมหรือวัน) จะมีโฟกัส และมุมมองจะส่งผลต่อวันที่ที่คุณเลือกไว้ในปฏิทินแบบหล่นลง

ถ้าคุณใช้ปุ่มสลับเพื่อสลับเป็นมุมมองอื่น เช่น มุมมองวาระการประชุมหรือมุมมองวัน เดือนและวันที่คุณเลือกไว้จะเปิดในมุมมองนั้น

เมื่อต้องการย้ายไปยังวันก่อนหน้าหรือวันหลังในมุมมองใดๆ ใช้นิ้วมือ 2 นิ้วเพื่อเลื่อนดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังวันก่อนหน้าในมุมมองปฏิทิน ใช้นิ้วมือ 2 นิ้วเพื่อเลื่อนลง เมื่อต้องการย้ายไปยังวันหลัง ใช้นิ้วมือ 2 นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้น เลื่อนหน้าจอลงจนได้ยินเสียงแจ้งชื่อเรื่อง วันที่ และเวลาของเหตุการณ์

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังวันก่อนหน้าในมุมมองวัน, มุมมอง3 วัน หรือมุมมองสัปดาห์ ใช้นิ้วมือ 2 นิ้วเลื่อนไปทางขวา เมื่อต้องการย้ายไปยังวันหลัง ใช้นิ้วมือ 2 นิ้วเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย เลื่อนไปตามหน้าจอจนได้ยินเสียงแจ้งชื่อเรื่อง วันที่ และเวลาของเหตุการณ์

จัดกำหนดการเหตุการณ์

 1. ย้ายโฟกัสที่อยู่ใกล้กับมุมล่างขวาของหน้าจอไปยังปุ่มเพิ่มเหตุการณ์ใหม่แล้วแตะสองครั้ง โฟกัสอยู่ในกล่องข้อความชื่อเรื่อง

 2. พิมพ์หรือกำหนดชื่อเหตุการณ์

 3. ตั้งค่าวันที่และเวลาสำหรับเหตุการณ์

  1. เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์สำหรับวันและช่วงเวลาที่กำหนด เลื่อนลงจนได้ยินว่า "เริ่มต้น" แล้วแตะสองครั้ง หน้าต่างป็อปอัพปฏิทินจะเปิดขึ้น

  2. เลื่อนไปตามปฏิทินจนได้ยินเสียงพูดวันที่ที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้ง

  3. ย้ายโฟกัสที่อยู่ใกล้กับมุมล่างขวาของหน้าต่างป็อปอัพไปยังปุ่มตกลงแล้วแตะสองครั้ง

  4. ย้ายโฟกัสไปยังเวลาเริ่มต้น แล้วแตะสองครั้ง หน้าต่างป็อปอัพนาฬิกาจะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสชั่วโมง

  5. เลื่อนไปรอบๆ แป้นนาฬิกาเพื่อเลือกชั่วโมง แล้วแตะสองครั้ง

  6. เลื่อนไปรอบๆ หน้าปัดนาฬิกาเพื่อเลือกชั่วโมง แล้วแตะสองครั้ง

  7. เลื่อนไปทางขวาของเวลาที่เลือกไว้จนได้ยิน “AM” หรือ “PM” เมื่อต้องการสลับระหว่าง AM และ PM แตะสองครั้ง

  8. ย้ายโฟกัสไปยังปุ่มตกลง แล้วแตะสองครั้ง

  9. เลื่อนลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "สิ้นสุด" แล้วแตะสองครั้ง เมื่อต้องการตั้งเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์ ใช้วิธีเดียวกันกับที่ใช้สำหรับกล่องเริ่มงาน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ทั้งวัน เลื่อนลงในหน้าต่างป็อปอัพเหตุการณ์ใหม่จนได้ยินเสียง “เหตุการณ์ทั้งวัน” เมื่อต้องการเลื่อนสวิตช์ไปที่เปิด แตะสองครั้ง

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าสถานที่สำหรับการประชุม เช่น ห้องประชุมหรือศูนย์ประชุม Northwind ย้ายโฟกัสไปที่กล่องข้อความตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะสองครั้ง พิมพ์หรือกำหนดชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้

 5. ถ้าคุณใช้ปฏิทินหลายรายการ คุณสามารถรเบุปฏิทินที่จะใส่เหตุการณ์ใหม่ได้ ย้ายโฟกัสไปที่กล่องปฏิทิน แล้วแตะสองครั้ง เมื่อต้องการฟังชื่อปฏิทินอื่น เลื่อนลงและเลือกปฏิทินที่คุณต้องการใช้สำหรับเหตุการณ์นี้ แล้วแตะสองครั้ง

 6. การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการแจ้งเตือนคือ 15 นาทีก่อนถึงเวลาเหตุการณ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาแจ้งเตือนเริ่มต้น ให้ย้ายโฟกัสไปยังกล่องการแจ้งเตือน แล้วแตะสองครั้ง เมื่อต้องการฟังตัวเลือกการแจ้งเตือนอื่นๆ เช่น ไม่มี หรือ ก่อน 1 ชั่วโมง เลื่อนลง เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แตะสองครั้ง

 7. เมื่อต้องการเชิญบุคคลเข้าร่วมเหตุการณ์ ย้ายโฟกัสไปยังกล่องข้อความ บุคคล แล้วแตะสองครั้ง พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเชิญ ขณะพิมพ์ Outlook จะค้นหาและแสดงชื่อที่ตรงกันในรายชื่อผู้ติดต่อ เมื่อต้องการฟังชื่อเหล่านั้น เลื่อนลง เมื่อต้องการเลือกผู้ติดต่อ แตะสองครั้ง

  เมื่อคุณเพิ่มบุคคลลงในเหตุการณ์เสร็จแล้ว ย้ายโฟกัสที่มุมขวาบนไปยังปุ่มเสร็จสมบูรณ์ แล้วแตะสองครั้ง

 8. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ย้ายโฟกัสไปยังกล่องคำอธิบาย แล้วแตะสองครั้ง พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ เมื่อเสร็จแล้ว ย้ายโฟกัสที่มุมขวาบนของหน้าต่างป็อปอัพคำอธิบายไปยังปุ่มเสร็จสมบูรณ์ แล้วแตะสองครั้ง

 9. ระบุว่าคุณต้องการบันทึกหรือละทิ้งเหตุการณ์

  • เมื่อต้องการละทิ้งเหตุการณ์ เลื่อนปุ่มปิดที่มุมบนซ้ายแล้วแตะสองครั้ง คุณจะได้ยิน “ละทิ้งเหตุการณ์ ยกเลิก ละทิ้ง” ย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม ละทิ้ง แล้วแตะสองครั้ง

  • เมื่อต้องการบันทึกเหตุการณ์ ย้ายโฟกัสที่มุมขวาบนไปยังปุ่มบันทึก แล้วแตะสองครั้ง เมื่อคุณบันทึกเหตุการณ์ ระบบจะส่งอีเมลคำเชิญไปยังผู้ถูกเชิญทุกคนโดยอัตโนมัติ

เปิดและแก้ไขเหตุการณ์

 1. ในมุมมองปฏิทิน (มุมมองวาระการประชุม, วัน, 3 วัน หรือสัปดาห์) เลื่อนไปตามเหตุการณ์ เมื่อคุณได้ยินชื่อเหตุการณ์ที่ต้องการเปิด แตะสองครั้ง เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างป็อปอัพ

 2. เมื่อต้องการฟังชื่อ วัน วันที่ เวลา ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลอื่นๆ เลื่อนหน้าต่างป็อปอัพเหตุการณ์ลง

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเหตุการณ์ ย้ายโฟกัสที่มุมขวาบนของหน้าต่างป็อปอัพไปยังปุ่มแก้ไข แล้วแตะสองครั้ง หน้าต่างป็อปอัพแก้ไขเหตุการณ์จะเปิดขึ้น เลื่อนหน้าต่างลงจนได้ยินชื่อกล่องข้อความที่คุณต้องการแก้ไขแล้วแตะสองครั้ง ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว ย้ายโฟกัสที่มุมขวาบนของหน้าต่างป็อปอัพไปยังปุ่มบันทึก แล้วแตะสองครั้ง

 4. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างเหตุการณ์ ย้ายโฟกัสที่มุมซ้ายบนของหน้าต่างป็อปอัพไปยังปุ่มปิด แล้วแตะสองครั้ง

ตอบสนองต่อตัวเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณได้เปิดการแจ้งเตือนไว้สำหรับเหตุการณ์ Outlook ของคุณ และถ้า TalkBack เปิดอยู่ คุณจะได้ยินเสียงตัวเตือนเหตุการณ์ตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ ตัวเตือนเหตุการณ์จะแสดงบนหน้าจอ เลื่อนตัวเตือนที่เปิดขึ้นเพื่อฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น

ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ Android ตัวเตือนที่เปิดขึ้นจะมีปุ่มพร้อมกับตัวเลือกเพื่อตอบกลับตัวเตือน แม้ปุ่มต่างๆ อาจแตกต่างกันตามชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณใช้งาน อย่างน้อยคุณก็สามารถใช้งานปุ่มต่อไปนี้ได้:

 • รายละเอียด เปิดเหตุการณ์

 • เลื่อนการเตือน ปิดตัวเตือนจนถึงเวลาของเหตุการณ์

 • ปิด ปิดตัวเตือนโดยไม่ดำเนินการใดๆ

ถ้าคุณใช้แท็บเล็ต Android ตัวเตือนจะไม่มีปุ่มใดๆ แต่คุณจะได้ยินชื่อและเวลาของเหตุการณ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×